ATATÜRK, DEVRİMLERİ VE DÖNÜŞTÜRÜLEN TÜRKİYE

Son dönemlerde devrim ve aydınlanma karşıtı olan iktidar hükümeti ve meydanı boş bıraktığı yobazlar, gericiler, softalar, aydınlanmanın ve çağdaşlığın düşmanı olan siyasal islamcılar el birliğiyle Atatürk’e saldırıyorlar.
Ata’dan yadigâr kalan ANDIMIZ yasaklanıyor, Devlet Madalyalarından, vakti zamanında Türk askerini ardından vuran araplar üzülmesin diye ATATÜRK’ün rölyefi kaldırılıyor. Okul kitaplarından Atatürk ve Cumhuriyet tarihi çıkartılıyor. Eğitim vahabi’leştiriliyor. İrtica yasallaştırılıyor. Bir amiral üniforması ve makam aracıyla tekkeye giderek fotoğraf çektiriyor. Laik Cumhuriyet ‘e meydan okuyor. Bağnazlığın karanlığı Türkiye’yi sarmalıyor.
Bunlar yapılırken Yunan, Bulgar artıkları vandal yobazlar ATATÜRK büst ve heykellerine saldırıda bulunmaya başladılar. Heykellere saldıran bu şerefsiz saldırganlar Türk görünümlü yunan, bulgar artıklarıdır. Kripto ajanlardır. İskilipli atıf’tır, Kubilay’ın başını kesen yobaz mehmet’tir, Türk olmaktan utandığını söyleyen Damat Ferit Hükümeti’nin Şeyhülislamı hain mustafa sabri’dir. O hain mustafa sabri ki;
Sevr Antlaşması’nın imzalandığı günün gecesi ailesiyle oturduğu evinde eşi Ulviye Hanım’ın ağlayarak, “Sen Allah’tan korkmadın mı? Peygamber’den utanmadın mı? İzmir’in Yunanlılara verilmesine nasıl razı oldun? İstifa edeydin de imza etmeseydin” diye çıkıştığı, mustafa sabri’dir.
Bu hainler, İngiliz severler (İngiliz Muhipleri) derneğini kurarak işgalci İngilizlerle birlikte kendi yurtlarının bağrına hançer saplayan şerefsizlerin torunlarıdır. Ancak Emperyalizmin uşakları kendi ulus kahramanlarına ihanet eder. 
Elbet karanlığın sonu ışık ve aydınlanmadır, Atatürk’ün çağdaşlığı ve bilim ışığıdır, Laik Demokratik Cumhuriyettir. Gün aydınlanacak, güneş doğacaktır. Gerçek ve adil mahkemelerde, gerçek ve adil savcı ve yargıçlar bugünlerde olduğu gibi sessiz, sözsüz, adaletsiz olmayacaklar ve gerçek adalet tecelli edecektir.
Ve bugünlerde Demokrasiye, Laikliğe, Cumhuriyete, insan haklarına, Atatürk’e yapılan saldırılara sessiz kalanlar, olaylara yol veren siyasetçiler ve yargı, günü geldiğinde sessiz ve eylemsiz kaldıklarının pişmanlığını yaşayacaklardır.
Naci Kaptan – 29 mart 2021
Büyük Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına uzanan sürecin de başlangıcı olan 19 Mayıs’ı doğum günü kabul etmiştir. 19 Mayıs bu yönüyle Atatürk’ün Ulusu’yla özdeşleşmesini en güzel biçimde yansıtan bir gün olarak belleklere kazınmıştır. - ataturk sapka

Büyük Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına uzanan sürecin de başlangıcı olan 19 Mayıs’ı doğum günü kabul etmiştir. 19 Mayıs bu yönüyle Atatürk’ün Ulusu’yla özdeşleşmesini en güzel biçimde yansıtan bir gün olarak belleklere kazınmıştır.

Atatürk, insanlığın sevgisini kazanan, Ulusu Onun tüm bireyleriyle gönülden bağlı olduğu, tarihte ender karşılaşılan bir dahi, üstün bir kişilik, yürekli bir kahraman, yenilmez bir komutan, büyük bir devrimci ve devlet adamıdır.
İngiltere eski Başbakanı Churchill, O’nu “Büyük bir kahraman”; Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Kennedy, “20. yüzyılın en büyük önderlerinden biri” olarak nitelemiş, İsrail’in ilk Başbakanı Ben Gurion da “O’ndan daha büyük bir devlet adamı bilmiyorum” diyerek Yüce Önder’in devlet adamlığını övmüştür.
Hindistanlı bir siyaset bilimci Prof. Arşi Han’ın, “O, yalnız bir asker ve Devlet Başkanı değil, aynı zamanda bir ulusun ve bir devletin nasıl kurulabileceği konusunda örnek bir kişiliktir” sözü, Atatürk’ün devlet adamlığı yanını çarpıcı biçimde vurgulamaktadır.
Savaşımıyla yazgımızı ve tarihin akışını değiştiren Atatürk, yalnızca eserleriyle değil, düşünce sistemi ve yüksek öngörüleriyle de insanlığın yetiştirdiği büyük kişilikler arasındaki unutulmaz yerini almıştır.
Sizlerden, “Bugün dünyada hangi önder düşünceleriyle, yapıtlarıyla, zaferleriyle güncelliğini koruyor, insanlığa ve Ulusuna yol gösteriyor?” sorusunu düşünmenizi, 20.yüzyılda tarih sahnesinde yer alan önder ve devlet adamlarını belleklerinizde canlandırmanızı istiyorum.
Kuşkusuz, bu soruya verilebilecek ortak yanıt Atatürk’ten başkası değildir. Atatürk yalnızca çağının kahramanı olarak anılmamıştır. Yüce Önder’in büyüklüğü, öngörülerindeki haklılığı geçen zaman içinde yaşanan gelişmelerle daha iyi anlaşılmıştır.
Alman belgesel yapımcılarından Liebe, “Atatürk, tarihin Türk Ulusu’na ve insanlığa bir armağanıdır.” söylemiyle bunu en çarpıcı biçimde anlatmaktadır.
UNESCO Genel Kurulu, 1981 yılının Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olması nedeniyle aldığı kararda, Atatürk’ün, gelecek kuşaklar için örnek olarak üstün kişiliğini uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolundaki çabalarını, eşsiz devrimciliğini ve özellikle sömürgecilik ve emperyalizme karşı açılan savaşların ilk lideri olduğunu ve “Mazlum Milletler “in bağımsızlığına kavuşarak, insanlar ve ülkeler arasında hiçbir renk, din, cins ve ırk ayrımı gözetmeyen bir uyum ve işbirliği çağının doğacağına inandığını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak politikasında ve davranışlarında her zaman barış, uluslararası anlayış ve insan haklarına saygıya öncelik tanıyan bir tutum içinde bulunduğunu dünyaya ilan etmiştir.
Atatürk’ün büyüklüğünü, üstün kişiliğini ve evrenselliğini en güzel biçimde dile getiren bu değerlendirmelerden kıvanç duymayan hiçbir Türk düşünülemez.
Atatürk, Ulusumuzun soylu özelliklerini yansıtan nitelikleri, hayranlık uyandıran kişiliği ile yaşadığı çağa damgasını vurmuş, kurduğu Cumhuriyet rejimi ve Türk Aydınlanma Devrimi ile 20. yüzyılın en büyük çağdaşlaşma hareketlerinden birini gerçekleştirmiştir.
Hindistan Başbakanı Nehru, Atatürk’ü “Modern çağın yaratıcılarından biri” saymaktadır. Fransa eski Devlet Başkanı De Gaulle de, “Atatürk’ten öğreneceğimiz çok şey var. Dünya önderleri arasında en büyük başarı elde eden kişilik O’dur. Çünkü, ulusunu çağdaşlaştırmıştır” söylemiyle,Atatürk’ün, çağdaş yanını vurgulamaktadır. Rusya Bilimler Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Şeremet de, “Atatürk, çağdaş bir Türk uygarlık bölgesi yarattı.” sözüyle bu değerlendirmeye katılmaktadır.
Atatürk, “Avrupa’nın hasta adamı”ndan tam bağımsız, ulus egemenliğine dayanan, laik, demokratik, çağdaş bir devlet kuran, Devlet’in ve toplumun yapısını çağdaşlaştıran, cemaatten toplum, ümmetten ulus, kuldan yurttaş yaratan, Türk insanını uygarlığın kavram ve değerleriyle buluşturarak hak ve özgürlüklerine kavuşturan Önder’dir.
Atatürk, kadına toplumdaki hakettiği yerin ve değerin verilmesini sağlamıştır. Bu niteliği, Yüce Önder’in yalnız ülke içinde değil dışında da büyük takdir toplamasına neden olmuştur.
Amerikalı siyaset bilimci Prof. Lowry diyor ki; “Dünyada kadınların toplumdaki rolüne Mustafa Kemal kadar duyarlılık gösteren pek az önder vardır. Kadınlara eşit haklar tanınmasını isteyen duygu ve düşüncelerin bütün uygar dünyada gerçekleşeceğini yarım yüzyıl önceden öngörmüş olması O’nun benzersiz bir önder olduğunu gösteriyor.”
Fransa’da yayımlanan bir gazetedeki, “Devrin yüksek şahsiyet leri kitaplarda, konferanslarda Türkiye’nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti…” yorumu, Türkiye’nin başardığı dönüşümleri çarpıcı biçimde anlatmaktadır.
Atatürk’ün kişilik özelliklerinden biri de zamanlama ve planlama yeteneğidir. Atatürk düşünce alış-verişine her zaman önem vermiş, her şeyi derinlemesine tüm ayrıntılarıyla düşünmüş, araştırmıştır. Doğru zamanda, doğru kararlar almış, koşullar oluşunca bunları Ulusu onun desteğiyle uygulamıştır.
Türk Ulusu’nun bağrından yetişip gelen bir önder olan Yüce Atatürk, yaptıkları ve zaferleriyle başka uluslara da yol göstermiş, insanlığa umut ve güç vermiş, dünyada silinmez izler bırakmıştır. Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Eisenhower, O’nu “Tüm dünyada bağımsızlığı için savaşanların esin kaynağı” olarak övmüştür.
Akla, bilime, yurt ve Ulus sevgisine verdiği önem, yüzlerce yılda gerçekleştirilmesi olanaksız işleri kısa sürede yaşama geçirebilmesinin yolunu açmıştır. Yunanistan eski Başbakanı Venizelos, Atatürk’ü 1934 yılında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterirken bakınız ne demiştir:
“Bir ulusun yaşamında bunca kısa sürede, bunca köklü değişikliklerin başarıldığı pek enderdir. Bu olağanüstü çalışmaları Atatürk’e, sözcüğün tam anlamıyla ‘Büyük Adam’ şanını kazandırmıştır.”
Atatürk soğukkanlı, ileri görüşlü, akılcılıktan ve gerçekçilikten ödün vermeyen büyük bir devrimcidir. “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Muhakkak ufkun ötesini de’ görmesi ve bilmesi lazımdır” deyişi, O’nun bu niteliğini gözler önüne sermektedir.
Atatürk hiçbir zaman hayalperest olmamıştır. O, yarının insanıdır, olaylara ve gelişmelere böyle bakmış, koşulları ve olanakları bu yaklaşımla değerlendirmiş, her zaman Ulusu için en iyisini hedeflemiştir. Hedefe ulaşma sürecinde her zaman doğru adımlar atmıştır.
Atatürk, Cumhuriyet’le birlikte demokrasiye geçme düşüncesini süreç içinde kimi zaman denemelerle yaşama geçirmeye çalışmış; demokrasi hedefinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Alman Sosyolog Bischoff, Atatürk’ü “demokrasi kuran deha” olarak nitelemektedir.
Bremen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Harkort da, Atatürk’ün demokratikleşmeye verdiği önem kapsamında şöyle demektedir: “1930’larda Avrupa bir karanlık içindeyken, Almanya’da toplama kampları varken, Türkiye’de demokrasiye hazırlık çalışmaları sürdürülüyordu. “
Atatürk, barışçı kimliği ve barışın sürekli kılınması yönündeki çalışmalarıyla da dünyaya örnek olmuştur. Dış politikada serüvenciliği reddeden bir kişilik yapısına sahip olan Yüce Önder, tüm ülkelerin barış içinde yaşamasını isteyen gerçek bir barışseverdir. Birçok savaş yaşamış olmasına karşın, “Ulusun yaşamı tehlikeye düşmedikçe savaş cinayettir.” diyecek kadar insansever bir önderdir. O’nun “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi yalnız Ulusumuza değil, tüm insanlığa yol gösterecek niteliktedir.
Profesör Bernard Levvis, Yüce Önder’in bu özelliğini şöyle dile getirmiştir: “Atatürk, özgürlük ve barışın ölümsüz mimarıdır.” İnanıyoruz ki, eğer insanlık Atatürk’ün düşüncelerini benimsemiş olsaydı, dünyamız daha yaşanabilir olurdu.
Son olarak, Makedonyalı bir öğretim üyesi ile Ukraynalı bir üniversite öğrencisinin değerlendirmelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Makedonya Üsküp Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Yusuf, “Biz Makedonya Türkleri, geleceğimizi Atatürkçülüğün icra edilmesinde ve Atatürkçülüğe sadık kalmamızda görüyoruz.”,
Ukraynalı siyaset bilimi okuyan üniversite öğrencisi ise, “Ben tüm liderlerin yaşamını inceledim… Atatürk’ün düşüncelerini diğer liderlerden çok daha gerçekçi ve yaratıcı buldum. Ukrayna için geleceğe dönük siyaset belirlerken Atatürkçü bir çizgi üzerinde yürümek gerektiğini düşünüyorum.” söylemleriyle, O büyük insanın düşüncelerinin tüm dünya insanlarını nasıl etkilediğini göstermişlerdir.

atam.gov.tr/wp-content/uploads/125.yıl-sempozyumu.pdf
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ
Haberi paylaşın
Büyük Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına uzanan sürecin de başlangıcı olan 19 Mayıs’ı doğum günü kabul etmiştir. 19 Mayıs bu yönüyle Atatürk’ün Ulusu’yla özdeşleşmesini en güzel biçimde yansıtan bir gün olarak belleklere kazınmıştır. - ataturk sapka

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. TANRI-ALLAH’a yakıştırılan olumsuz tanımlamalarla başlayan yazı……?! Allah utandırmasın, Allah bozmasın, Allah şaşırtmasın, Allah ayırmasın, Allah dert vermesin, Allah belânı versin,…

 2. ben genel bir yorum yapayım valla memleketin turumu iyi değil kemel kılıçtar oğlu da gelse zor düzeltir bunu 5 sene…

 3. Sayın yetkili, Atatürk’ün yasaklanan tarih kitapları için link ekledim diye yazmışsınız, ancak yazıda link yok. lütfen bu kitapları indirebileceğim bir…

 4. Değişiklikler ve düzeltmelerle yeniden ilgi ve bilginize, en derin saygılarımı sunarak ve işlerinizde kolaylıklar dileyerek! ‘KUR’AN’da, hiçbir şeyi eksik bırakmadık,…

 5. Evet sınıfçı ve son derece yoz, geri kalmış zavallı bir bakış açısının yazıya dökümü. Kıskançlık ve çekememezlik yüklü. Önemli olan…

 6. CHP ile ilgili sayın müellifin “ … Cumhuriyet Halk Fırkası (Cumhuriyet Halk Partisi) sömürgeci emperyalistlere karşı bütün dünyada bağımsızlık için…

 • DEĞİŞİM ve DÖNÜŞÜM

  DEĞİŞİM ve DÖNÜŞÜM

              ‘Değişim’ ve ‘Dönüşüm’ sözcükleri kimi yerlerde ‘eşananlamlı’ olarak kullanılabilirler.             Aslından ‘değişim’, ticarette ‘eşdeğer’ olanların biribirleri yerine değiştirilmesi anlamında kullanılıyor.             Örneğin bir kilogram […]


 • Okullara imam atanması laikliğe aykırı!

  Okullara imam atanması laikliğe aykırı!

  Okullara imam atanması laikliğe aykırı! Eğitimde karanlığa izin vermeyelim İzmir ve Eskişehir’de, “manevi danışmanlık” hizmeti adıyla okullara imam ve müezzin atandı. Öğretmenler varken imamların görevlendirilmesinin çocukların gelişimine […]


 • KUR’AN’da her şeyi açıkladık

  KUR’AN’da her şeyi açıkladık

  ‘KUR’AN’da, hiçbir şeyi eksik bırakmadık, her şeyi ayrıntılı açıkladık.’ Ayetleri! Muhteşem ilâhî Kitap KUR’AN;Yüceler Yücesi Yaradan’ın,en çok şikayetçi olduğu şirk’e, TANRI’ya ortak oluculara-ortak koşucu-satıcı-sömürücülere karşı […]


 • Servet sınıfı riski sevemez riski sıfırlar

  Servet sınıfı riski sevemez riski sıfırlar

  Servet sınıfı için en önemli risk, siyasi iktidarların, oyları garanti etmesi için, zaman zaman halkçılık yapmasıdır. Böyle durumlar, servet sınıfı için en riskli zamanlardır. Böyle […]


 • İş kazalarında can kayıpları artıyor…

  İş kazalarında can kayıpları artıyor…

  İş kazalarında dünya önlemlerini alırken, Türkiye’de iş kazaları can almaya devam ediyor. İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre 21 yıllık AKP döneminde […]


 • 2 YIL 2 AY 20 GÜN 18 SAAT

  2 YIL 2 AY 20 GÜN 18 SAAT

  Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin en başarısız bürokratı kim diye soracak olursanız, uzak ara bir şekilde Şahap Kavcıoğlu’dur derim.100 yıllık bürokrasi geçmişimizde böylesine bürokratın ne bir eşi, […]


 • TR-326 – CIA AJANLARI

  TR-326 – CIA AJANLARI

  İbrahim KALIN. TR-326 – CIA AJANLARI. Hikmet Çiçek yazdı…12.08.2020 Bir zamanlar Washington’da Fethullahçı kurumlardan çıkmıyordu… FETÖ’nün para aktardığı Georgetown Üniversitesi’nin 2009 yılında hazırladığı “en etkili […]


 • KILIÇDAROĞLU’NUN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİN

  KILIÇDAROĞLU’NUN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİN

  KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİN… Eski AKP Elazığ Milletvekili #Feyziİşbaşaran’dan samimi itiraf …… 1) Sayın Kılıçdaroğlu’na benim sevgim, saygım çok başka. Sayın Kılıçdaroğlu’nu 1988-89’da tanıdım. […]


 • YABAN

  YABAN

  Kendilerini seçkin olarak gören ve düşüncelerinin/ yollarının/ kararlarının doğruluğundan kuşku duymayan bizim mahalledeki arkadaşların, seçimler sonrası halka yönelik tepkilerini bundan önceki yazımda, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ‘Sodom ve Gomore’ romanındaki […]


 • BM’nin İşi Zor

  BM’nin İşi Zor

  Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, Kıbrıs adasındaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) faaliyetleri ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonunun faaliyetleri ile ilgili yılda […]


 •  “Doğruluk, yönetenin işine gelendir”

   “Doğruluk, yönetenin işine gelendir”

   “Doğruluk, yönetenin işine gelendir” “Bugünümüz, dünümüz ve önceki günümüz arasındaki tüm köprüler yıkılmadı ama esas depremden daha çok siyasi ve ahlaki deprem ülkeyi vurdu. Yeni […]


 • KALIN

  KALIN

  Kalın’ın atanacağı haberleri üzerine Gazeteci Fehmi Çalmuk, Kalın’ın üniversite döneminde katıldığı eylemlerden kareler yayınladı.Böylece MİT’in başına islamcı hareket içinden gelen eski bir militan oturmuş oldu. […]


 • ÜÇÜNCÜ MEVKİ YOLCULARININ TRENİ İTECEK GÜCÜ KALDI MI???

  ÜÇÜNCÜ MEVKİ YOLCULARININ TRENİ İTECEK GÜCÜ KALDI MI???

  “Büyük ve de Milli Ekonomistimizin” hüsranla sonuçlanan tüm dünyada hayret ve şaşkınlıkla izlenen ekonomi teorisinin vahim ve dramatik sonuçlarını elinden geldiğince gidermek için “İthal Sihirbazımız” […]


 • ELEŞTİRİ ve MAHKÛM ETME

  ELEŞTİRİ ve MAHKÛM ETME

              Seçimlerin ardından öylesine bir ‘eleştiri yağmuru’ başlatıldı ki, kimin neyi ve niye eleştiridiğini anlamakta zorlanıyorum desem yalan olmaz.             Kuşkusuz eleştirlerin çoğu ‘muhalefet kanadı’nın […]


 • MEHMET ŞİMŞEK BAŞARIR MI?

  MEHMET ŞİMŞEK BAŞARIR MI?

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesini açıkladı. Ülkeye ve asil milletimize hayırlı olsun. İnşallah başarılı hizmetler yaparlar da ülke kaostan, ekonomik enkazdan kurtulur. Mehmet Şimşek neden geldi/getirildi […]


 • ABD`de 60 YIL

  ABD`de 60 YIL

  İmza gunu 10/06/23 Değerli dostlar,     Geliri tamamen Türk Amerikan Toplumu Merkezi Ataturk fonuna bagışlanacak ”ABD`de 60 YIL” adlı kitabımın imza ve satış günü 10 […]Posted

in

by