Andımız, Kürtçe ve zenginlik

KÜRTÇENİN RESMİ DİL OLMASINI İSTEYENLERE - kurtce

KÜRTÇENİN RESMİ DİL OLMASINI İSTEYENLERE

Türkçe hakkında sözler

Türkçe dışındaki dilde eğitim olanaklı mı?

‘Türkçe dışındaki diller’ diyenler Türkçe dışındaki dillerde neden Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, vb derslerin kitaplarını yazıp da “işte Türkçe dışındaki dillerde de eğitim olanaklı” diyemiyorlar?

Dahası diyelim ki olanaklı olsun. Kürtçe üzerinden gidecek olursak anaokulundan üniversite sonuna kadar dersleri Kürtçe verecek alt yapı gelişmemiştir. Kürtçe kimya, tıp, hukuk kitabı yok. Dahası Siirtlinin kullandığı Kürtçe ile Mardinlinin, Tuncelilinin kullandığı Kürtçe bir değil. PKK, bile iç yazışmalarında Türkçe kullanıyor. Kürtçe, Kurmancî, Zazakî (Zazaca), Sorani gibi lehçelere ayrılmış durumda. Bu durumda herhangi bir lehçeyi dikkate aldığımızda diğer Kürtlere nasıl öğreteceğiz? Bu, işi karmaşık hale getirmez mi?

Okuldan sonra evine giden öğrenci, ailesinin diliyle nasıl anlaşacak?
Parka, lokantaya, manava, bakkala, devlet kurumlarına giden öğrenciye Kürtçesini kullanacağı olanak yaratmak gerekecek. Günlük hayatta kullanmayacağı dili eğitim düzeyinde neden geliştirsin ki?

Talebin özü aslında ayrı devlet
Dolayısıyla gerçekçi baktığımızda Türkçe dışındaki dilde eğitimi savunmak, ülkemizin bölünmesinin önünü açmaktır. Önce özerklik sonra ayrı devlet gerektirir.

Üniter devlet yapısı içinde üniversitede Kürtçe coğrafya bölümünü bitiren kişiye Kürtçesini kullanacağı iş olanağını yaratmanız gerekir. Bunun için de idari, hukuki mevzuatı da değiştirmeniz yani üniter yapıyı aşama aşama ortadan kaldırmanız gerekir. Dahası Kürtçe bölüm bitiren kişinin Türkçe bitirenle iş bulma olanakları da aynı olmaz. Çünkü dil, zihni, kavramların ifade şeklini belirler. Nasıl ki İngilizce eğitim alan biri, meramını ifade etmede Türkçe eğitim alanla yarışamazsa, Kürtçe için de bu geçerlidir.

ABD’de bir dönem İspanyolca eğitim verildi ama İspanyollar, çocuklarının eğitimde geri kaldıklarını, başarı oranının düştüğünü, iş bulmakta zorlandıklarını belirterek İngilizce eğitim talep ettiler. Bazen, Almanya’da yaşayan ve tatile Tükiye’ye gelen bir akrabanızın, gençliği Türkiye’de geçse bile, Türkçe bir kavramla meramını ifade etmekte zorlandığına tanık olursunuz. “Almanca’da şöyle derler” diyerek Türkçe kurduğu cümle içinde Almanca kelime kullanma gerekliliği duyar. Dil, sadece çeviri işi değildir. O kelimeye o dilde yüklenen anlam birebir çevrilemeyebilir. Dolayısıyla kendini daha iyi anlatan iş bulacaktır. [Mustafa Solak [email protected] 19.12.2020]

Okumaya devam et  Andımız Neden Okunmalıdır?

Kürt asıllı vatandaşların KÜRTÇE taleplerinin ardında Wilson’dan buyana gelen Kürdistan kurmak hayali vardır ve Kürtçe’nin resmi dil kabul edilmesi de bu amaca basamak olacaktır. Ülkemizde Laz, Çerkez, Pomak, Kürt, Arnavut, Gürcü, Abhaz, gibi farklı etnik kökenlerden oluşan topluluklar bir araya gelerek ÜST KİMLİK olan Türk’lük altında toplanarak TÜRK MİLLETİNİ oluşturmuştur. Tüm bu etnisetilerin ana dili TÜRKÇE’dir.

Kürt vatandaşların kürtçeyi resmi dil olarak istemelerinden sonra, lazların, çerkezlerin, ve diğerlerinin de aynı talepde bulunmaları hakkı oluşacaktır. Bu ise Üniter devletin parçalanmasına federasyona dönüşmesine yol açacaktır. Ki emperyalizmin de isteği budur.

Sayın Talip Sarıbaş konuya açıklık getirmiş. İsteyen herkes diğer dillerde olduğu gibi kürtçe öğrenebilir. Hatta TRT’de kürtçe yayın yapan sanıyorum 3 ayrı kanal yok mu???

Bir Milleti var eden değerler, Tarih, kök, ülkü, DİL birliğidir. Bir ülkeyi zayıflatmanın, yok etmenin ilk basamaklarından birisi dil birliğini yozlaştırmak ve yok etmekten geçer.

Sayın TamerChe’nin yazılarını izliyorum. Her yazısında örtülü veya açıktan DYP/HDP üzerinden bölücü kürtçülüğü öne çıkartan yazılar paylaşıyor. Kürt’ler de ülkemizin yapısını oluşturan parçalardan birisidir. En az diğer vatandaşlar kadar söz hakkı vardır. En azından benim kadar hakkı vardır. Vatandaş olarak eşitiz.

Fakat BÖLÜCÜ KÜRTÇÜLÜĞE karşıyım. Bölücü Kürt’çülük PKK’nın bir parçasıdır. İşte bu nedenle Türkiye’nin Güneydoğusunu kürdistan olarak gösteren haritalar yayınlanıyor. Bu nedenle kürtçenin resmi dil olarak dayatılması bölücü kürtçülüğün projesidir.

AMERİKA ÖRNEĞİ

Amerika’da nüfusun yüzde 13,7’si yabancı ülkelerde doğmuş. 2017’deki rakamlara göre Amerika’da yaşayan yabancı doğumlu nüfusun sayısı 45,5 milyon. Bu 2016 yılına göre % 1,8’lik bir artışa işaret ediyor. 2016’da yabancı ülkelerde doğmuş Amerikalılar’ın oranı yüzde 13,5’tu.

ABD’nin nüfusu 2018 yılında 327 Milyon olarak sayılmıştır. Bunun sadece %1.3’ü Amerikan Yerlisidir. Bu 1.3’ün içinde Alaska yerlileri de sayılmaktadır. Nasıl bir soykırım gerçekleşmiş buradaki sayılara bakarak anlaşılabilir.

Okumaya devam et  Öğrenci Andı’nın Yasaklanması İskilipli Atıf’ın Öcünün Alınması mıdır?

ABD’nin yerlisi olmayanların etnik yapısını inceleyecek olursak. %76.5 Beyaz Avrupalı. %13.4 Siyahi %5.9 Asyalı. %2.7 Melez. 0.2 Pasifik Amerikan olarak sıralanır. %76 olan Beyaz nüfusunun %20 lik kısmı İspanyol sömürgelerinden ABD’ye göç edenlerden oluşur. Bu da ABD’de İngilizce’den sonra en fazla konuşulan dilin İspanyolca olmasını sağlamaktadır. Bazı Eyaletlerde İspanyolca İngilizce konuşma oranını geçmiş durumdadır. Fakat İspanyolca resmi dil değildir.

Özetle Amerika’da çok farklı ülkelerden gelen ve birçok etniseteyi ait insan yaşıyor fakat bunlardan hiçbirisi kendi lisanının RESMİ olmasını dayatmaz, dayatamaz.

Naci Kaptan


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir