Tataristan Halk Merkezi Basın bildirisi

R/F Tataristan Cumhuriyeti, Tataristan Halk Merkezi Basın bildirisi:

R/F Tataristan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Tataristan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’ne Tatar Halk Merkezinin aşırılık yanlısı bir örgüt olarak tanıma ve örgütün tasfiyesi hakkındaki Dava 24. şubat.2021 tarihinde yapılacaktır.

1989’da resmi olarak kurulan Tatar ulusal örgütü -Tatar Halk Merkezi’nin yargılanmasının, Tatar halkına karşı bir saygısızlık olduğuna inanıyoruz. Tatar Halk Merkezi Tatar halkının haklarını sürekli olarak savunan tek Tatar kamu kuruluşudur. 1989’dan beri Tatar Halk Merkezi , yorulmak bilmeden Tataristan Cumhuriyeti devleti için, Tatar dilinin devlet statüsünün uygulanması, Rusya’da federalizmin güçlendirilmesi, Rusya’daki tüm halkların anayasal hakları için mücadele ediyor. Tatar Halk Merkezinin rolü 30 Ağustos 1990 tarihinde Tataristan Devlet Egemenliği Bildirgesi’nin kabulü, 21 Mart 1992 tarihinde Tataristan devlet statüsü üzerinde bir referandum düzenlenmesinde ve 6 Kasım 1992’de Tataristan Cumhuriyeti Anayasası’nın kabulünde büyük rol oynamaktadır. Örgütün her zaman Tataristan Cumhuriyeti Anayasası ve Rusya Federasyonu Anayasası çerçevesinde hareket ettiği unutulmamalıdır. Tatar Halk Merkezi , uydurma suçlamalarla aşırılık yanlısı bir örgüt olarak tanınmak isteniyor. Örneğin, 2017’nin “TATAR DİLİNİ KURTARIN!” Tatar Halk Merkezinin ayrılıkçı düşünce olarak yer alıyor.

Tatar Halk Merkezinin aşırılık yanlısı bir örgüt olarak tanınması, Tataristan Cumhuriyeti’nin devlet olma konusundaki aşırılık yanlısı fikrini ve Rusya Federasyonu Anayasası’nın federalizm hükümlerini kabul ederek Tatar halkını aşırılık yanlısı olarak tanımakla aynı şeydir (Madde 5: “Rusya Federasyonu’nun federal yapısı, Rusya Federasyonu’ndaki halkların eşitliğine ve kendi kaderini tayini inanarak karara bağlıdır.”) , Bu aynı zamanda kamu dernekleri ve düşünce ve konuşma özgürlüğü vatandaşların anayasal haklarının ihlalidir.

22.02.2021
Tataristan Cumhuriyeti Tatar Halk Merkezi Prezidyumu
Başkanı F.V. Zakiev

Yayım tarihi
Dünya olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.