ATATÜRK TÜRK MİLLETİNİN YAPTIKLARINI ve YAPACAKLARINI ANLATIYOR

TÜRK MİLLETİ;Kurtuluş savaşına başladığımızın onbeşinci yılındayız.Bugün, Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu, en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın, en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. - ataturk ilkeleri

TÜRK MİLLETİ;
Kurtuluş savaşına başladığımızın onbeşinci yılındayız.
Bugün, Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu, en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuşmanın, en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.

Yurtdaşlarım;

Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli TÜRK kahramanlığı ve yüksek TÜRK Kültürü olan, TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR. Bundaki başarıyı Türk milletinin ve onun değerli ordusunun, bir ve beraber olarak azimle yürümesine borçluyuz.

Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil; asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nisbetle, DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ. Daha az zamanda, DAHA BÜYÜK İŞLER yapacağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin KARAKTERİ yüksektir. Türk milleti ÇALIŞKANDIR, Türk milleti ZEKİDİR. Çünkü, Türk milleti, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir ve çünkü, Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale MÜSPET İLİMDİR (‘FEN’dir).

Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfı da, GÜZEL SANATLARI sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek KARAKTERİNİ, yorulmaz ÇALIŞKANLIĞINI, fıtri ZEKÂSINI, ilme bağlılığını, güzel san’atlara sevgisini, MİLLÎ BİRLİK DUYGUSUNU mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besliyerek inkişaf ettirmek (geliştirmek), millî ülkümüzdür. Türk milletine çok yaraşan bu ülkü, onu, bütün beşeriyette hakiki huzurun temini yolunda, kendine düşen medeni vazifeyi yapmakta, muvaffak kılacaktır.

Okumaya devam et  ATATÜRK’ÜN İKAZ MESAJLARI

BÜYÜK TÜRK MİLLETİ!
Onbeş yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vadeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu sözlerimin hiçbirinde, milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün, aynı iman ve kat’iyetle söylüyorum ki, millî ülküye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin, büyük millet olduğunu bütün medeni âlem, az zamanda, bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ile, âtinin (geleceğin) yüksek medeniyet ufkunda, yeni bir güneş gibi doğacaktır.

TÜRK MİLLETİ;
Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını, daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı, gönülden dilerim.
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

**
Atatürk’ün 10.YIL SÖYLEVİNİN renklendirilmiş videosunu,
facebook.com/100000584124030/posts/4170898702939559/?d=n
adresinde, -ki harika olmuş- izleyebilirsiniz.

Bu söylev, Atatürk’ün yaptığı devrime “TÜRK GENEL DEVRİMİ” adını vermesinin sebebini çok güzel anlatmaktadır.

**
UÇURUM KENARINDA YIKIK BİR ÜLKE…

Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar…
YILLARCA SÜREN SAVAŞ…

Ondan sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan
YENİ VATAN,
YENİ SOSYETE (Toplum),
YENİ DEVLET..
(sürekli alkışlar)
ve BUNLARI BAŞARMAK için ARASIZ DEVRİMLER…

İşte TÜRK GENEL DEVRİMİNİN bir kısa diyemi (anlatımı)…”

Atatürk’ün 4. Kurultay konuşması
9 Mayıs 1935

Tuncay Erciyes


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir