DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KADIN CİNAYETLERİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE KADIN CİNAYETLERİ 2016-2017-2018 VERİLERİ VE ANALİZLERİ


DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VERİLERİNE GÖRE FARKLI ÜLKELERDE 1 YILDA ÖLDÜRÜLEN KADIN ORANLARI (MİLYONDA)

 • Bu veriler, Dünya Sağlık Örgütü’nün kayıtlarından elde edilmiştir (www.who.int) (Veri tabanına 14.01.2019 tarihinde erişim sağlanmıştır). 

• Dünya Sağlık Örgütü sınıflandırmasına göre fiziksel istismar, cinsel istismar ve işkence dâhil olmak üzere saldırı sonucu öldürülen kadınlar hesaplamaya dâhil edilmiştir (ICD-10 sınıflandırması içerisinde, “Assault X85-Y09” kodlaması altındaki veriler esas alınmıştır). Bu tasnif, Türkiye’de yürürlükte olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde kolluk tarafından tasnif edilen ve kurbanı kadın olan kasten öldürme vakalarının tasnifine kapsam bakımından yakındır. 

• Yukarıdaki grafiğin oluşturulmasında 2015 Yılı verileri esas alınmıştır (Araştırma tarihinde, 2015’ten sonraki yıllar için Dünya Sağlık Örgütü veri tabanında Türkiye’ye ve başka pek çok ülkeye ait veriler bulunmadığından, ülkeler arası karşılaştırma yapılabilmesi için Türkiye verilerini içeren ve günümüze en yakın yıl olan 2015 yılı esas alınmıştır). 

• Yukarıdaki grafikte görüleceği üzere 2015 yılına ait Dünya Sağlık Örgütü verileri üzerinden yapılan kategorizasyonda Türkiye; Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç ve İspanya ile aynı bant üzerinde (1 milyon kişi başına 5 kadın maktulün düştüğü bant üzerinde), Finlandiya (6), Belçika (8) ve Avustralya (8) gibi ülkelerin ise altında yer almaktadır  
https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/Kadin_Cinayetleri_Rapor.pdf

Mehmet Boz

Yorum Gönderin Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.