DİYANET BAŞKANI YALAN SÖYLÜYOR

DİYANET BAŞKANI YALAN SÖYLÜYOR

Cemil Kılıç
DİYANET BAŞKANI YALAN SÖYLÜYOR – Cemil Kılıç | ON EMİR ve KOŞULSUZ SEVGİ üzerine DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

İslam uleması, “KUR’AN’IN TERCÜMESİNE KUR’AN DENİLEMEZ” diye görüş birliği içinde değildir. Diyanet İşleri Başkanı açıkça, gözlerimizin içine baka baka YALAN SÖYLÜYOR. Yalanla iman bir arada olmaz!

TÜRKÇE İBADET İSLAM’IN GEREĞİDİR Türkçe ibadete karşı çıkmak, TÜRKLÜĞE DÜŞMANLIKTIR.

Bu videoyu mümkün olduğunda paylaşalım, RT edelim. Kanala abone sayısını da yükseltelim ki KİMLİĞİMİZE GÜÇ KATALIM.

https://www.youtube.com/watch?v=Wf-LlAa4nrA

*Yukarıdaki açıklamalar İlahiyatçı Cemil KILIÇ’ın (@m_cemilkilic) tweetter hesabından 23 ve 24 Aralık 2020 tarihinde yaptığı  paylaşımlardır. **2008 yılında Kuran’ın ARAPÇA vahyedilmesi ve içerdiği ÖDÜL ve CEZA ayetleri hakkında araştırma yapmış ve “ON EMİR ve KOŞULSUZ SEVGİ üzerine DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ” başlıklı bir makale yazmıştım. Konuyla ilgisi sebebiyle aşağıda sunuyorum.

Sevgilerimle.Tuncay Erciyes

******ON EMİR ve KOŞULSUZ SEVGİ üzerine DÜŞÜNDÜRDÜKLERİTuncay Erciyes
İbrahimi (Hanif, Abrahamik) Dinlere ait Kutsal Kitaplar, İNDİRİLDİĞİ TARİHTE, o coğrafyada yasayan insanların DİLİ, ANLAYIŞ SEVİYESİ ve YAŞAM BİÇİMİ dikkate alınmak suretiyle oluşturulmuştur. 
Kuran’da, ARAPÇANIN niçin tercih edildiği, -Ra’d Suresi (37) ,Tâ Hâ Sûresi (113), Şu’arâ Sûresi(195), Zümer Sûresi (28), Fussilet Sûresi (3), Yûsuf Sûresi (2), Zuhruf Sûresi(3), Şûrâ Sûresi(7) ayetlerinde- defalarca açıklanmıştır.
Bunlardan TÂ HÂ SÛRESİ(113) de;
“İşte böylece biz onu ARAPÇA BİR KUR’AN OLARAK İNDİRDİK ve Allah’a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir UYARI versin diye onda, TEHDİTLERİ teker teker SIRALADIK”.
Yine ayni şekilde ŞÛRÂ SÛRESİ(7) de;
“Böylece biz sana ARAPÇA bir Kur’an vahyettik ki, ŞEHİRLERİN ANASI OLAN MEKKE’DE ve çevresinde BULUNANLARI UYARASIN”
Bu ayetlerden çok net olarak anlaşılmaktadır ki KURAN’IN kullandığı DİL ve MESELELERİ ele alış sekli, O TARİHTE ve O COĞRAFYADA (Arabistan’da) YAŞAYAN insanların DİLİ, ANLAYIŞ SEVİYESİ ve YAŞAM BİÇİMİ göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Ki bu ilke sadece Kuran’a ait de değildir. İNCİL Ve TEVRAT için de aynıdır. İncil, Isa Peygamberin ölümünden çok sonra Müritleri tarafından yazıldığı için, TEVRAT’tan bir örnek vermek isterim.
Tevrat’ta 10 EMRİN yer aldığı Mısır’dan Çıkış (Şemot) 20:1-17 bölümünü, beraberce okuyalım; 
(Parantez içinde yazdığım kısımlar, ON EMİR’İ oluşturmada kullanılmıştır)…………………………….MISIR’DAN ÇIKIŞ(ŞEMOT) 20:1-17

Okumaya devam et  Çocuk Hacılar

1- Tanrı şöyle konuştu: “Seni Mısır’dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın RAB benim. “BENDEN BAŞKA TANRIN OLMAYACAK.(1.Emir)

2- “Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer PUT YAPMAYACAKSIN. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü BEN, TANRIN RAB, KISKANÇ BİR TANRI’YIM. Benden nefret edenin BABASININ İŞLEDİĞİ SUÇUN HESABINI ÇOCUKLARINDAN, üçüncü, dördüncü kuşaklardan SORARIM. AMA BENİ SEVEN, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi GÖSTERİRİM. (Put yapmayacaksın 2.Emir)
3- “TANRIN RAB’BIN ADINI BOŞ YERE AĞZINA ALMAYACAKSIN. Çünkü RAB, Adını Boş Yere Ağzına Alanları Cezasız Bırakmayacaktır.(3.Emir)

4- “ŞABAT(SEBT) GÜNÜ’NÜ KUTSAL SAYARAK ANIMSA.Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB’be Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın KÖLEN, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil, HIÇBIR IŞ YAPMAYACAKSINIZ. Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, YEDİNCİ GÜN DİNLENDİM. Bu yüzden Şabat Günü’nü kutsadım ve kutsal bir gün olarak belirledim. (4. Emir: ALTI GÜN ÇALIŞ, YEDİNCİ GÜNÜ KUTSAL SAY VE DİNLEN) 
5- “ANNENE, BABANA SAYGI GÖSTER. Öyle ki, Tanrın RAB’bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun. (5.Emir)

6- “ADAM ÖLDÜRMEYECEKSİN. (6.Emir)7- “ZİNA ETMEYECEKSİN (7.Emir) .8- “ÇALMAYACAKSIN. (8.Emir)

9- “KOMŞUNA KARŞI YALAN YERE TANIKLIK ETMEYECEKSİN. (9. Emir: Yalan Yere Tanıklık Etmeyeceksin’)

10- “KOMŞUNUN evine, karısına, erkek ve kadın KÖLESİNE, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. (10.Emir: BAŞKASININ MALINA GÖZ DİKMEYECEKSİN’)
…………………………………
Gorulecegi üzere TEVRAT ŞERİATI, KURAN ve İNCİL’DEN daha SERTTİR.KOŞULSUZ SEVGİDEN en küçük bir İZ BİLE YOKTUR ve KÖLELİK normal karşılanmaktadır. (Ki İslamiyette de KÖLELİK devam etmiştir. Son Peygamber Hz. Muhammed’e vahyedilen KURAN’da  müslüman bir ERKEĞE: 4 hür KADINLA nikahlanma şartıyla, CARİYE denilen KADIN KÖLELER ile ise NİKAHLANMADAN ve SAYI SINIRI OLMADAN, cinsellik yaşama hakkı verilmiştir)
2.Emirden anlaşılacağı üzere, Tanrı insanları KOŞULSUZ SEVGİYLE DEĞİL koşullu  sevgiyle “EĞER” türü SEVGİYLE sevmekte ve ÖDÜL-CEZA  sistemiyle yönetmektedir.
Akla, “ACABA İNSANLAR VAHYİ DEĞİŞTİRMİŞ olabilirler mi?” gibi bir soru gelse de cevap ‘HAYIR’dır. Çünkü ON emir’in yer aldığı bölüm, ESKİ AHİT(Sözleşme) denen kitaplar topluluğunun hiç değişmediğine inanılan “Torah/TEVRAT” isimli kısmında yer almaktadir.

Okumaya devam et  Çocuk Hacılar

Bu durumda tek açıklama ZAMANLA İLGİLİ olabilir. Çünkü Tevrat’ın bu bölümünün vahyi Hz. İsa’dan 1200 yıl önce, Hz. Muhammed’den 1800 yıl önce ve günümüzden 3200 YIL ÖNCE İNMİŞTİR. 
Demek ki o tarihteki insanlarinin zeka, bilgi ve bunların bir sonucu olarak da sevgi anlayışları son derece İLKEL DÜZEYDEDIR. Daha çok da TEHDİTTEN, KORKUTULMAKTAN anlamaktadırlar. Bu nedenle de vahyi gönderen Tanrı İnsanlara anlayacakları dilde hitap etmiştir.
Peki, bu duruma üzülmemiz veya Tanrıya kızmamız doğru olur mu? HAYIR.
ÇÜNKÜ HERKES HAK ETTİĞİ YERDEDİR. Çünkü ‘Her şeyin bir sebebi vardır, sebepler sonuçları belirler’ diyen ilahi DETERMİNİZM yasası, -ki Halk arasında Ne ekersen ınu biçersin yasası” diye bilinir- kimseye kıl kadar haksızlık yapmaz. Bu tur tehditkâr üslupla terbiye olarak tekâmül etmeyi O TARİHTE, O COĞRAFYADA yaşayan insanlar kendileri HAK ETMİŞLERDİR. (Tıpkı su an Turkiye’nin içinde bulunduğu durum gibi. Sen “Atam izindeyiz diyerek, izinden bir türlü dönmeyen insanlar topluluğu olursan, uykuda olmayan bazı güruhlar, Emperyalizm ile işbirliği içinde ülkeni bu hale getirirler. Neyin var neyin yoksa satarlar. Sen de satılan o Fabrika ve şirketlerle birlikte, Ortaçağ’da derebeyinin toprakla birlikte sattığı köylüler gibi, küresel sermayenin, karın tokluğuna çalışan kölesi haline gelir, bir şirketten diğerine satılırsun. Fakat bu kötü hep sürmeyecektir. Bu güruhun pervasız davranışları, izindeki Kemalistlerin (anti emperyalist Türk Milliyetçilerinin) mevzilerine dönmelerini sağlamıştır. Çok yakında büyük rövanş yaşanacak ve Tam Bağımsız, Laik, Demokratik Türkiye Cumhuriyeti tekrar inşa edilecektir)
Ama kutsal kitaplar aynı kalsa bile, zaman içinde insan kendini ve sevgisini geliştirmiş, tüm dinlerde tasavvuf ekolleri oluşmuş, insanlar Yaratıcıyı daha farklı yorumlamayı başarmıştır.Tevrat’ın indirilişinden 2400 yıl sonra zamanımızdan 800 yıl önce, yaşamış olan ÖMER HAYYAM (1044-1136) Tanrı ve sevgi anlayışını şöyle dile getirmiştir;
İsyan edip karşında duracağım, neredesin?Karanlığı, ışığa yoracağım, neredesin?İBADETE karşılık CENNETİ alacaksam‘BAĞIŞ MI TİCARET Mİ’ diye SORACAĞIM, neredesin?
Kim senin yasanı çiğnemedi ki söyle?Günahsız bir ömrün ne tadı kalır söyle.YAPTIĞIM KÖTÜLÜĞÜ, KÖTÜLÜKLE ÖDETİRSEN EĞERSENİNLE BENİM ARAMDA NE FARK KALIR Kİ SÖYLE
* * Daha sonraki yıllarda yaşamış olan YUNUS EMRE’nin (1238-1320) KURAN’I yorumlayışını ise, AKP’nin ortaöretim ders kitaplarından SANSÜRLEDİĞİ şu dörtlüğünden öğrenelim;
CENNET CENNET DEDİKLERİBİRKAÇ KÖŞKLE BİRKAÇ HURİ İSTEYENE VER ONLARIBANA SENİ GEREK SENİ

Okumaya devam et  Çocuk Hacılar

O halde YARATICIYI, evlatları iyi şeyler yapınca seven, ÖDÜLLENDİREN, kötü şeyler yapınca döven, CEZALANDIRAN, aklı alış veriş temelli çalışan bir BABA gibi görmeyi bırakıp, inancımızı “YARATANA ve YARATILMIŞLARA SEVGİ” temeli üzerine İNŞA ETMELİYİZ.

Sevgilerimle.Tuncay Erciyes16 Ocak 2008

Haberi paylaşın
DİYANET BAŞKANI YALAN SÖYLÜYOR - RTE Kuran Diyanet

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Tek ve vazgeçilmez insanların olduğu yer Sultanlıktır… *** Aynısı AKP’de var zaten… *** Hayranlık güzeldir ama sürü psikolojisinin de temel…

 2. Sevgili Erdoğan çok ağır yazmışsınız,keşke beni yakından tanıyabilseydiniz.Ben dededen,babadan CHP liyim,ama artık yeter sanki sadece muhalefet yapmak için oturmuş o…

 3. ALLAH-TANRI; Kitabı KUR’AN! Ve, Akıl!? (1) (Yunus,34)”Allah! Yaratışı başlatır, sonra onu çevirip yeniden yaratır-her şeyi yoktan var eden ve sonra…

 4. Eleştirdiğiniz kısımları belirtmeniz tek tek güzel bir şey ama kanıta dair herhangi bir şey göremiyorum ayetlerini ve surelerini yazarsanız çok…

 5. Siyasi Partillesme ve Milli bir Örgütlenme ile siyasi ve ekonomik isgale karsi savasmaktan baskacaremiz hic bir yok.

 • “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  “Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet var…”

  Kıbrıs’ta sular durulmuyor. Kıbrıslı Rumlar AB’nin desteği ile iyice şımardı. Önemli haklar elde etmeye çalışıyor. Ancak karşılarında KKTC’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı buluyorlar. Tatar, hiç taviz […]


 • Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  Dünya Siyasetinde Değişim Başlıyor

  New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78’inci Genel Kurulu görüşmeleri bu yıl geçmişlerden farklı ve yeni bir dönemin başlayacağının habercisi konumunda zira 2023 yılında dünya […]


 • Altın Koza’ya Altın Program

  Altın Koza’ya Altın Program

  30. yılını kutlayan Adana Altın Koza Film Festivali’nin 18-24 Eylül tarihleri arasında Esas 01 Burda AVM, Cinema Pink salonlarında gösterime sunulacak uluslararası programı; Berlin, Cannes, […]


 • Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan, Rus göçü, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşa daha fazla vatandaşın katılmasını gerektiren kısmi seferberlik kararından sonra […]


 • BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  Son aylarda birbiri ardı sıra gündeme gelen uluslararası kongreler ve toplantılar sürüp giderken ,bugünkü dünya siyaseti normal koşulların ötesinde gelişmeler göstermektedir .Ülkeler ve devletler arası […]


 • SADAKA

  SADAKA

  Bir dakika durup düşünün, ne kadar aşağılayıcı bir durum içindeyiz bu günlerde. Emekli vatandaşların emekli maaşlarına 3 liramı verelim yoksa 5 liramı verelim konusu, bütün […]


 • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine  katılmak için  New York’a  gitmeden  önce Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB ile yolları ayırabiliriz” diyerek önemli bir açıklamada bulunmuştur: ”Avrupa Birliği, […]


 • BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  Enflasyon altında ezilen yurttaş bütçeyi de finanse etti. Merkezi yönetim bütçe sonuçlarına göre yılın ilk sekiz ayında başta ÖTV ve KDV’de olmak üzere vergi gelirlerinde […]


 • O YILLAR

  O YILLAR

  O YILLAR                 HÜSEYİN MÜMTAZ                 Biz eskidik ama yazılar hiç eskimiyor galiba…                 Tam on yıl önce, Falih Rıfkı Atay’dan şu kısa alıntıyı yapmışız; […]


 • Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Halkımız aptal değil, tehlikenin farkında. Yıllardır „sivil işgal kuvvetleri“ ülkemize dolduruluyor. „Barış süreci“ diye, binlerce PKK askeri, davul-zurna eşliğinde silâhları ile birlikte ülkemize sokuldu. Onları […]


 • Siyasette “aptal sözcüğü”

  Siyasette “aptal sözcüğü”

  Sosyal medyada aptal sözcüğünün çok sık kullanıldığını görmüşünüzdür. Siyasi ya da ideolojik tartışmayı aptalsın, akıllısın gibi yere indirgemek, aslında “entelektüel yeteneğin” sınırlı olduğuna işaret eder, […]


 • ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ÇEDES PROJESİ İLE AKP KARŞI DEVRİM’İNİN ŞEYHÜLİSLAMLIK AYAĞI DA KURULMUŞ OLUYOR Çağdaş bir devlet yurttaşlarına din dayatmaz. DİB bütçeden aldığı bakanlıklar üstü ödenek ile toplumun […]


 • Turizmde tanıtım hamlesi…

  Turizmde tanıtım hamlesi…

  Turizmde bütün çabamız istikrarı yakalamak ve liderliğe oturmak.. Bunun kolay olmayacağı biliniyor. Tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecek. Turizm demek, tanıtım demektir. Bunu iyi yapabilirsek önümüze hiçbir […]


 • İklim değişikliği göçleri hızlandırdı…

  İklim değişikliği göçleri hızlandırdı…

  İklim değişikliği ve artan küresel sıcaklıklar dünyanın pek çok bölgesinde çeşitli doğal afetlerin yaşanmasına yol açıyor. Afetler ve aşırı hava olaylarının yıkıcı sonuçları ise insanları […]


 • “Kışın Çinli turist bekliyoruz…

  “Kışın Çinli turist bekliyoruz…

  Başlığı okuduğunuzda şaşırdığınızı görür gibiyiz. Kış aylarında turist gelir mi? Bir de bu Çinli turist olursa. Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, Covid-19 […]


 • Japon uzmandan İzmir için deprem uyarısı…

  Japon uzmandan İzmir için deprem uyarısı…

  Hep yazıyor ve uyarıyoruz: Tülrkiye deprem kuşağında bir ülke. Özellikle deprem beklenen yerlerde gereken tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu konuda yerli ve yabancı uzmanlar sürekli uyarılarda […]


 • Keşke mafya birkaç kişi olsaydı

  Keşke mafya birkaç kişi olsaydı

  Bülent ESİNOĞLU Piyasa ekonomisinin anlayış kökleri; bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler olduğunu hatırlatalım. Bu anlayışın günümüz uygulaması, servet sınıfının önündeki tüm “kuralları kaldırın” şeklinde yaşanır. Kuralların […]


 • Altın Koza Sahiplerini Buldu

  Altın Koza Sahiplerini Buldu

  “En İyi Film Ödülü”nü, Umut Subaşı’nın yönettiği “Sanki Her Şey Biraz Felaket” filmi aldı. “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Senaryo” ödüllerinin sahibi de yine […]


 • Avrupa’nın En İyi Türk Üniversiteleri ve Bir Gerçek

  Avrupa’nın En İyi Türk Üniversiteleri ve Bir Gerçek

  İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS (Quacquarelli Symond)  Avrupa Konseyi’ne üye 42 ülkedeki 688 üniversiteyi değerlendirdiği “Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024″  araştırmasında ilk defa  Avrupa […]


 • Ganire Pashayeva…

  Ganire Pashayeva…

  Ganire Pashayeva üzerinden Türklük şuurunuzu ve samimiyetinizi müşahede ettik! İsmail bey Gaspıralının işte,dilde,fikirde birlik ülküsünün uygulayıcısı, Türk dünyasının Tomris Hatunu, Türk birliğinin rol modeli Ganire […]Posted

in

by