Atatürk’ün Orduya Son Mesajı

Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan her zaman zaferle beraber medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk Ordusu! - ataturk5

Atatürk’ün Türk Ordusuna Son Mesajı

Atatürk 29 Ekim 1938 Tarihinde Cumhuriyetin 15. yılı için Türk Ordusu’na son mesajını yayınlamıştır. Atatürk son mesajında şöyle diyordu:

Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan her zaman zaferle beraber medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk Ordusu!

Memleketini, en buhranlı ve müşkül anlarda zulümden, felaket ve musibetlerden ve düşman istilasından nasıl korumuş ve kurtarmışsan; cumhuriyetin bugünkü feyizli devrinde de askerlik tekbiğinin bütün modern silah ve vasıtaları ile mücehhez olduğun halde, vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur.

Kahraman ordu! Bugün cumhuriyetin on beşinci yılını mütemadiyen(1) artan büyük bir ferah ve kudret içinde idrak eden büyük Türk Milleti’nin huzurunda, sana kalbi şükranlarımı beyan ve ifade ederken büyük ulusumuzun iftihar(2) hislerine de tercüman oluyorum.

Türk Vatanının ve Türklük Camiasının şan ve şerefini dahili ve harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an ifaya hazır ve amade(3) olduğuna ,benim ve büyük ulusumuzun tam bir inanç ve itimadımız vardır. Büyük Ulusumuzun orduya bahşettiği(4) en son sistem fabrikalar ve silahlarla bir kat daha kuvvetlenerek büyük bir feragat-ı nefs(5),ve istihkar-ı hayat(6) ile her türlü vazifeyi ifaya(7) müheyya(8) olduğunuza eminim. Bu kanaatle kara ,deniz ,hava ordularımızın kahraman ve tecrübeli komutanları ile subay ve eratını selamlar ve takdirlerimi bütün ulus mücavecehesinde(8) beyan ederim.

Cumhuriyet Bayramı’nın on beşinci yıldönümü hakkınızda kutlu olsun..

29 Ekim 1938

Mustafa Kemal ATATÜRK

Günümüz için Türkçe Karşılıkları:

Mütemadiyen: Ara vermeden sürekli,süreklilik
İftihar: övünme, kıvanma, kıvanç, övünç
Amade: Hazır
Bahşetmek: Karşılıksız olarak vermek, bağışlamak, sunmak
Feragat-ı nefs: Kendi hakkından vazgeçme
istihkar-ı hayat: kişinin görev, ideal, başarı ve vatan sevgisi uğruna yaşamını yitirme tehlikesini göze alması.
İfa: Bir işi yapma, yerine getirme
Müheyya: Hazır

Okumaya devam et  Varlığımız ve geleceğimiz için asıl tehdit askeri midir?

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir