Millet Mektepleri

MİLLET MEKTEPLERİ İÇİN EK BİLGİ (İlgi duyanlar için) - 1 ocak 1919 millet mektepleri

MİLLET MEKTEPLERİ İÇİN EK BİLGİ (İlgi duyanlar için)

Millet Mektepleri Yönetmeliği’i  24 Kasım 1928 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1 Kasım 1928’de Latin esasından alınan harfler, (Türk dilinin özelliklerini belirten işaretlere de  yer vererek) “Türk harfleri” adıyla 1353 Sayılı Kanunla kabul edilmiştir. Yazı dilinde kullanılan Arap harflerinin yerine Türk harflerinin alınmasını ifade eden Harf Devrimi yapılmıştır.

Başbakan, bu “Mekteplerin” Genel Başkanlığını ve  Başöğretmenliği’ni de  Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın kabul ettiğini duyurmuştur.

MİLLET MEKTEPLERİ İÇİN EK BİLGİ (İlgi duyanlar için) - harf devrimi

Bakanlar Kurulu, 11 Kasım 1928 tarihinde, Millet Mektepleri Yönetmeliği’ni onaylamış ve bu yönetmelik 24 Kasım 1928 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle Millet Mektepleri resmen kurulmuştur.(1 ) 

 Atatürk’ün 100. doğum yıldönümü olan 1981’de, “başöğretmen” olduğu günün 24 Kasım günü ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.Bu tarihten beri her yıl bu gün ÖĞRETMENLER GÜNÜ olarak kutlanmaktadır. 

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Türk Eğitim Dizgesine(sistem) ilişkin 1921 terihli konuşması:

 –Devlet bünyesinde yüzyıllar boyu derin idari ihmallerin neden olduğu yaraları iyileştirmede verilecek emeklerin en büyüğünü, hiç kuşku yok ki irfan yolunda göstermemiz lazımdır.

Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir milli eğitim programından söz ederken, eski devrin boş inançlarından ve yaratılışımızla hiç ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün etkilerden tamamen uzak, milli karakterimiz ve milli tarihimizle uyumlu bir kültür kastediyorum. Çünkü milli dehamızın gelişmesi ancak böyle bir kültür ile sağlanabilir.

– Herhangi bir yabancı kültür, şimdiye kadar izlenen yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar ettirebilir. Kültür ortamla uyumludur. O ortam milletin karakteridir. Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığı ile, hakkı ile, birliği ile ters düşen bütün yabancı unsurlarla mücadele etme gereği; milli düşünceleri büyük bir olgunlukla her karşıt düşünceye karşı şiddetle ve fedakarlıkla savunma zorunluluğu öğretilmelidir. 

 Yeni neslin milli ruhuna bu özellik ve yeteneklerin aşılanması çok önemlidir. Sürekli ve müthiş bir mücadeleden ibaret olan hayat, bağımsız ve mutlu olmak isteyen her milletten bu özellikleri şiddetle istemektedir… 

– Gelecek için hazırlanan vatan çocuklarına, hiçbir güçlük karşısında baş eğmemelerini; sabır ve metanet ile çalışmalarını, çocuklarımızın anne ve babalarına da yavrularının öğrenimlerini tamamlamaları için her fedakarlığı göze almalarını tavsiye ederim. Büyük tehlikeler önünde uyanan milletlerin ne kadar sebatkar olduklarını tarih doğrulamaktadır. 

Silahıyla olduğu gibi aklıyla da mücadele etmek zorunda olan milletimizin, birincisinde gösterdiği kudreti, ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. (1921, Ankara) 

Mustafa Kemal ATATÜRK

(1 ) http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-29/millet-mekteplerinin-yapisi-ve calismalari-1928-1935  
( 2)

Okumaya devam et  MERKEZ’DE BÜYÜK BULUŞMA; BABA OCAĞI’NDA VUSLAT

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir