Yunanlının Türk katliamı!

Tarihçi George Finiay yunanlıların Türklere yaptığı katliamları adalet ile anlattır:
1821 Nisanında, 20.000 kişiye yakın bir Müslüman nüfus, Yunanistan’da dağınık olarak
yaşıyor ve tarımda çalışıyordu. Ayaklanma çıkmasının üzerinden daha iki ay geçmeden
bunların çoğu kıyımdan geçirildiler; adamlar, kadınlar, çocuklar, hiç acımadan ve sonra da
pişmanlık duyulmadan öldürüldüler.
Günümüzde: Yaşlı yunanlılar hâlâ, taş yığınlarını parmakla gösterip, gezginlere, “İşte şurada
Ali Ağa’nın pyrgos’u, kulesi, vardı; burada hem onu, hem ailesini ve hizmetkârlarını öldürdük”
diye anlatırlar ve bunu anlatan yaşlı adam, yolu üzerinde; BİR ÖÇ ALICI MELEĞİN BEKLİYOR
olabileceğini aklına bile getirmeden, bir zamanlar Ali Ağa’nın olan tarlaları sürmek için yürür
gider.
İşlenen suç bir ulusun suçu idi ve onun vereceği sıkıntılar ne olursa olsun bu sıkıntılar, bir
ulusun vicdanında duymak gerekir; bu günahı bağışlatacak davranışlar da o ulusça
yapılmalıdır.
Osmanlı İmparatorluğuna karşı Yunan ayaklanması 1821 yılının mart ayında, bazı Osmanlı
memurlarının, özellikle vergi toplayıcıların öldürülmesiyle başladı. Bunu, Nisan ayında, Güney
Yunanistan’da Mora’da bulunan Türkler üzerine bir genel saldırı izledi; bu saldırıda Yunanlı
çeteciler ve köylüler, düpedüz, buldukları her Türkü öldürdüler. Türk ya da Arnavut, Osmanlı
askerleri üzerine saldırıldı ve bunlar öldürüldü. Müslümanlardan bazısı, örneğin Kalavryta ile
Kalamata’dakiler, kendilerine öldürülmeyecekleri sözü verilince, Yunanlılara teslim oldular.
Bunlar da öldürüldü. Kaçanlardan birçoğu, örneğin Lakonia bölgesindeki Türkler, yollarda
kıyımdan geçirildiler.
Bu arada Hıristiyan halk, yarımadanın her bölümünde, Müslüman halka saldırdı ve hepsini
öldürdü. Kalelere sığınanların [sığınabilenlerin] geriye dönüş umudunu yok etmek için,
Müslümanların kuleleri ve kırsal evleri yakıldı, mülkleri tahrip edildi. Martın 26’sından 1821
yılında Nisanın 22’sine düşen paskalya pazarına kadar, göz kırpmadan 15.000 Müslüman
kişinin can verdiği ve yaklaşık 3.000 çiftlik evinin ve Türk konutunun oturulmaz hâle getirildiği
sanılmaktadır.
 
Yunanlı Başpiskopos [Patras Başpiskoposu] Germanos’un ağzından çıkan, ayaklanmanın
ulusçu sloganı, “Hıristiyanlara huzur! Konsoloslara saygı! Türklere Ölüm!” idi.

1 yorum

  1. Saadetli müslüman kardeşlerimize ithafen?Yunanlılar 1821de 20.000 Osmanlıyı katletmiştir .
    Ekrem IMAMOĞLU ise 23 Eylülde; atalarının zaferini kutlamak için ziyarete gitmiş .

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.