15 Temmuzda başlayıp 21 Temmuz 1921’de biten ,Sakarya Savaşı sürecinde ” I. Maarif Kongresi” yapılmıştı

Mehmet Boz

15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara’da “I. Maarif Kongresi”ni toplanmıştı.Hemde Sakarya Savaşı’nın( *) en sıkıntılı sürecinde… Türkiye’nin içinden geçilmekte olduğu süreçte  uygulanmakta olan eğitim izlenceleri(müfredat), I. Maarif Kongresi’nde temeli atılan Türk  Misak-ı Maarifi’nin neresinde?


***Mustafa Kemal’in kongre açılış konuşmasından:– Asırlardan beri idaredeki büyük ihmalin, devlet bünyesinde açtığı yaraları tedavi için bundan böyle en büyük gayretlerin eğitim alanında olmasıdır.- Gerçi elimizdeki tüm olanakları  henüz ülkemizi istilâ eden düşmana karşı kullanmaya mecbur isek de ülkenin eğitimi için elverişli koşullar ele geçirilmeden önceki savaş günlerinde bile, çok dikkat ve itina ile işlenmiş bir “millî eğitim programı “vücuda getirmeye çalışmaktayız.-Şimdiye kadar izlenen talim ve terbiye usullerinin milletimizin tarihindeki gerilemede en mühim olduğu, bu nedenle bir millî eğitim programından söz ederken eski devrin hurafelerinden ve millî bünyemize hiç uymayan yabancı fikirlerden, şarktan ve garptan gelen tüm tesirlerden tamamen uzak, millî seciye ve tarihimizle mütenasip bir kültüre sahip olması zarureti” belirtilmiş, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirirken onlara bilhassa mevcudiyeti ile, hakkı ile, birliği ile, taarruz eden bilumum yabancı anasırla mücadele lüzumu ve efkâr-ı milliyeyi, kemal-i istiğrak ile şiddetle ve fedakârane müdafaa zarureti telkin edilmelidir ( 1)
  Türk çocuğunun yetişmesinde uygulanacak eğitim programlarının   “millîliği”   konusuna böylece değinen Atatürk’ün bu konuda daima ısrarlı olduğunu göreceğiz.  I. Eğitim  Kongresi Sürecinde Durum:

– 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’ni açılmış ve yeni Türk Devleti resmen  kuruldu.
– Yunan ordusu, Anadolu içerilerine doğru ilerlemektedir. 1921 yazında Eskişehir’i de ele geçirmiştir. Düzenli Türk ordusu kuruluş sürecinde,yeterli güçte değildir. Mustafa Kemal Paşa ordumuzu plânlı bir şekilde Sakarya Nehri gerisine çekmektedir.

– 1921 Temmuzu, yeni Türkiye’nin kaderinin tayin edileceği Sakarya Savaşında son hesaplaşmaya gebedir. Yunan ordusu Eskişehir’den çıkmış, doğuya doğru ilerlemektedir.. Ankara’da sinirler gergindir. Meclisin, Kayseri’ye  göçü gündemdedir.
İşte böyle, hassas ve kritik bir dönemde, ülke normal şartlar içindeymişçesine, 15-21 Temmuz 1921 tarihlerinde Ankara’da “I. Maarif Kongresi” toplanır. Türk öğretmen temsilcilerini bir araya getirir. Cumhuriyet döneminin eğitimine esas olacak temel ilkeleri çizilir.  

Bir kısa öykü(anekdot)

(1 )https://tedmem.org/genel/1-maarif-kongresinin-acis-konusmasi(*) Yunanlılar, 10 Temmuz 1921’de iki ayrı cepheden taarruza geçerek Türk Ordusunu yok etmek istediler. Desteklenmiş kuvvetleriyle güçlü bir şekilde ilerlemeyi başardılar. Türk Ordusu, zor durumdan kendisini kurtarmak amacıyla Eskişehir’e kadar çekildi. Mustafa Kemal Paşa, 18 Temmuz 1921’de Batı Cephesi karargahına geldi ve durumu yakından görüp inceledi. Ordunun düzenlenip kuvvetlendirilmesi için, Sakarya’nın doğusuna kadar çekilmesini gerekli gördü. Bunun üzerine, Türk Ordusu, 25 Temmuz 1921’de taktik savunma yapmak amacıyla Sakarya’nın doğusuna çekildi.  http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=1037

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.