I. Maarif Kongresi

CUMHURİYET YÖNETİMİNİN I. MAARİF KONGRESİ ANKARA’DA (15-21 TEMMUZ 1921) SAKARYA SAVAŞI’NIN EN BUNALIMLI GÜNLERİNDE YAPILMIŞTI

Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Maarif Kongresi, Sakarya Savaşı’nın (10 Tem./13 Eyl.) en bunalımlı günlerinde, Ankara’da 15-21Temmuz 1921 tarihleri arasında yapılmıştı.

KONGREYE VARAN SÜREÇİN ÖZETİ:
Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Maarif Kongresi, Sakarya Savaşı'nın (10 Tem./13 Eyl.) en bunalımlı günlerinde, Ankara’da 15-21Temmuz 1921 tarihleri arasında yapılmıştı. - maarif kongresi ataturk ogrenci kizlar

• TBMM’nin 23 Nisanda açılışından hemen sonra, 6 Mayıs 1920’de Maarif Vekilliği adıyla yeni bir teşkilât kurularak eğitimin millî bir sisteme göre ele alınması kabul edilmiştir.

•  25 Kasım 1920’de mecliste alınan bir kararla öğretmen ve öğrencilerin askerlik yükümlülükleri ertelenmişti

•  Sakarya Savaşının en yoğun olduğu bir dönemde Meclis Başkanı ve Başkomutan Mustafa Kemal’in direktifi ile Ankara’da 15 Temmuz 1921 tarihinde Maarif Kongresi toplanması kararına varılır.

• Bayındırlık Bakanlığı kongreye katılacak öğretmenleri Ankara’ya getirmek için tren tahsis eder. Katılımcılar Sultani Mektebi’nde konaklar.

• Kongreye 250’den fazla erkek ve kadın öğretmen, okul müdürü ve maarif müdürü katılır.

Cepheden gelip yaptığı açılış söylevinde Başkomutan Mustafa Kemal:

Saygıdeğer Hanımlar, Efendiler,

Genel Savaş(1.Dünya Savaşı) memleketimizi bir yenilgiye götürdü. Düşmanlarımız bunu fırsat kabul ederek milletimizi bütünüyle yok etmek istediler… Bizi yaşatmamak isteyenlere karşı yaşamak hakkımızı savunmak üzere toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi burada, Ankara’da toplandı.

Bugün Ankara, Millî Türkiye’nin “Maarif Eğitimi’ni” kuracak olan Türkiye kadın ve erkek Öğretmenler Kongresi’nin burada toplanmasıyla övünmektedir. Yeni neslin bütün ruhî güçlerine bu özellikler ve yeteneğin verilmesi önemlidir.

….

Şimdiye kadar sürdürülen eğitim yöntemlerinin milletimizin tarihi geriliğinde en önemli bir etken olduğu inancındayım…. Gelişi güzel izlenecek bir yabancı kültür şimdiye kadar izlenen yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar ettirebilir. Kültür (Harâset-i Fikriyye) zeminle uygundur. O zemin (yer) milletin karakteridir.

Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığı ile, hakkı ile, birliği ile taarruz eden genel olarak yabancı unsurlarla mücadele gereğini ve millî düşünceleri boğmaya çalışan her karşı fikre şiddetle ve özveri ile savunmanın gereği öğretilmelidir.

…..

Maarif Vekaleti’nin halkı tanımış, çevreyi ve memleketi değerlendirmiş, öğretmen ve uzmanlardan oluşan bir ilim ve kültür kongresini Ankara’da toplamayı düşünmüş olması ve bugünkü zor şartlara rağmen bu girişiminde başarısını büyük bir beğeni ile anarım.

Büyük tehlikeler karşısında uyanan milletlerin ne kadar kararlı oldukları tarihçe ispat edilmiştir. Silâhıyla olduğu gibi beyniyle de mücadele etmek zorunda olan milletimizin, birincisinde gösterdiği gücü ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. Milletimizin temiz karakteri yetenek ile doludur. Ancak bu doğal yeteneği ortaya çıkarabilecek yöntemlerle donatılmış vatandaşlar gereklidir. Bu görev de sizlere düşüyor.(1)

Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Maarif Kongresi, Sakarya Savaşı'nın (10 Tem./13 Eyl.) en bunalımlı günlerinde, Ankara’da 15-21Temmuz 1921 tarihleri arasında yapılmıştı. - ataturk

• Bu söylevinde hem eğitim, öğretime verdiği önemi hem de iç ve dış kamuoyuna Türk ordusunun başarıya kesinlikle ulaşacağından emin olduğu mesajını verir.

• Atatürk, eğitimin “ulusallığı ” üstünde önemle durmaktadır.

• Sakarya Savaşın en bunalımlı günlerine ilişkin bir kısa öykü(anekdot):
Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa “Paşam maarif kongresinin iptalini istiyorum” demesi üzerine Başkomutan Mustafa Kemal’in ” En büyük savaş cehaletle yapılan savaştır” sözü çok anlamlıdır.

• Son 40 yıl içinde yavaş yavaş değiştirilen ve halen yürürlükteki izlenceler (müfredat) İlk Maarif Kongresi’nde temeli atılan Mili Misak-ı Maarifin amaçlarından, millilikten çok ırak düştüğü medyada sıklıkla yer almaktadır.

• Bay ve Bayan öğretmenlerin kongrede bir arada bulunmalarına tepki gösteren muhafazakâr mebuslara karşı Meclis Başkanı ve Başkomutan Mustafa Kemal’in “Sizin kendinize mi itimadınız yok? Yoksa Türk hanımlarının faziletine mi? Böyle ayrılık gayrılık görmeyeyim.”  sözleri çok anlamlıdır.


Mustafa Kemal’in kongre açılış konuşmasından:

– Asırlardan beri idaredeki büyük ihmalin, devlet bünyesinde açtığı yaraları tedavi için bundan böyle en büyük gayretlerin eğitim alanında olmasıdır.- Gerçi elimizdeki tüm olanakları  henüz ülkemizi istilâ eden düşmana karşı kullanmaya mecbur isek de ülkenin eğitimi için elverişli koşullar ele geçirilmeden önceki savaş günlerinde bile, çok dikkat ve itina ile işlenmiş bir “millî eğitim programı “vücuda getirmeye çalışmaktayız.

Şimdiye kadar izlenen talim ve terbiye usullerinin milletimizin tarihindeki gerilemede en mühim olduğu, bu nedenle bir millî eğitim programından söz ederken eski devrin hurafelerinden ve millî bünyemize hiç uymayan yabancı fikirlerden, şarktan ve garptan gelen tüm tesirlerden tamamen uzak, millî seciye ve tarihimizle mütenasip bir kültüre sahip olması zarureti” belirtilmiş, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirirken onlara bilhassa mevcudiyeti ile, hakkı ile, birliği ile, taarruz eden bilumum yabancı anasırla mücadele lüzumu ve efkâr-ı milliyeyi, kemal-i istiğrak ile şiddetle ve fedakârane müdafaa zarureti telkin edilmelidir (2)


Türk çocuğunun yetişmesinde uygulanacak eğitim programlarının   “millîliği”   konusuna böylece değinen Atatürk’ün bu konuda daima ısrarlı olduğunu göreceğiz.  

I. Eğitim  Kongresi Sürecinde Durum:

– 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’ni açılmış ve yeni Türk Devleti resmen  kuruldu.
– Yunan ordusu, Anadolu içerilerine doğru ilerlemektedir. 1921 yazında Eskişehir’i de ele geçirmiştir. Düzenli Türk ordusu kuruluş sürecinde,yeterli güçte değildir. Mustafa Kemal Paşa ordumuzu plânlı bir şekilde Sakarya Nehri gerisine çekmektedir.

– 1921 Temmuzu, yeni Türkiye’nin kaderinin tayin edileceği Sakarya Savaşında son hesaplaşmaya gebedir. Yunan ordusu Eskişehir’den çıkmış, doğuya doğru ilerlemektedir.. Ankara’da sinirler gergindir. Meclisin, Kayseri’ye  göçü gündemdedir.
İşte böyle, hassas ve kritik bir dönemde, ülke normal şartlar içindeymişçesine, 15-21 Temmuz 1921 tarihlerinde Ankara’da “I. Maarif Kongresi” toplanır. Türk öğretmen temsilcilerini bir araya getirir. Cumhuriyet döneminin eğitimine esas olacak temel ilkeleri çizilir.  

Bir kısa öykü(anekdot)

Sakarya Savaşı’nın en bunalımlı günlerinden biriydi. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa “Paşam maarif kongresinin iptalini istiyorum” demesi üzerine Başkomutan Mustafa Kemal’in ” En büyük savaş cehaletle yapılan savaştır” demesi çok anlamlıdır.

(1) https://www.atam.gov.tr/ataturkun-soylev-ve-demecleri/egitim-kongresini-acarken

(2)

Haberi paylaşın
Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Maarif Kongresi, Sakarya Savaşı'nın (10 Tem./13 Eyl.) en bunalımlı günlerinde, Ankara’da 15-21Temmuz 1921 tarihleri arasında yapılmıştı. - maarif egitim kongresi

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. arkadaşlar sallıyorsunuz angelina jolie nin cia ajanı olduğu rockfellerin çıkarları doğrultusunda abd nin saldıracağı yerlerin savaş hatlarını oluşturmak müdahaleye zemin…

 2. Tek ve vazgeçilmez insanların olduğu yer Sultanlıktır… *** Aynısı AKP’de var zaten… *** Hayranlık güzeldir ama sürü psikolojisinin de temel…

 3. Sevgili Erdoğan çok ağır yazmışsınız,keşke beni yakından tanıyabilseydiniz.Ben dededen,babadan CHP liyim,ama artık yeter sanki sadece muhalefet yapmak için oturmuş o…

 4. ALLAH-TANRI; Kitabı KUR’AN! Ve, Akıl!? (1) (Yunus,34)”Allah! Yaratışı başlatır, sonra onu çevirip yeniden yaratır-her şeyi yoktan var eden ve sonra…

 5. Eleştirdiğiniz kısımları belirtmeniz tek tek güzel bir şey ama kanıta dair herhangi bir şey göremiyorum ayetlerini ve surelerini yazarsanız çok…

 • TANIN(MA)MA

  TANIN(MA)MA

                  TANIN(MA)MA HÜSEYİN MÜMTAZ                 Kıbrıs’ın kuzeyinde “muhalif” olmak istiyorum.                 Çünkü bıktım artık hiçbir işe yaramayan, hiçbir iş yapmayan UBP’den, mevcut koalisyondan ve ortaklarından. […]


 • Antalya’da doluluk düştü, gelir arttı…

  Antalya’da doluluk düştü, gelir arttı…

  Bizim beklentimiz şu: Zengin, para harcayan turist daha çok gelsin. Son rakamlar otellerin doluluk oranlarında azalma olduğunu, buna karşılık gelirde yükselişe geçildiğini ortaya koyuyor.  Antalya […]


 • GANİRE PASHAYEVANIN AZİZ HATIRASINA…

  GANİRE PASHAYEVANIN AZİZ HATIRASINA…

  Ganire Pashayevayı yoksunluk duyguları ve büyük bir üzüntü ile toprağa verdik… Eğer o benim soydaşım, kardeşim ise onun ölümünü sorgulamak, şüphe ile yaklaşmak, bir istihbarat […]


 • Beklentiler Boşa Çıktı

  Beklentiler Boşa Çıktı

  Rumlar, yıllardır arkalarını Hristiyan birliği olan batılı emperyalist güçlere dayayıp, BM’den Kıbrıs konusunda, insanlık dışı ve akıl almaz kararları çıkarttırmayı başarmışlardı. Bir başka Hristiyan kulübü […]


 • Kışın Çinli turist bekliyoruz…

  Kışın Çinli turist bekliyoruz…

  Başlığı okuduğunuzda şaşırdığınızı görür gibiyiz. Kış aylarında turist gelir mi? Bir de bu Çinli turist olursa. Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, Covid-19 […]


 • Keşke mafya birkaç kişi olsaydı

  Keşke mafya birkaç kişi olsaydı

  Piyasa ekonomisinin anlayış kökleri; bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler olduğunu hatırlatalım. Bu anlayışın günümüz uygulaması, servet sınıfının önündeki tüm “kuralları kaldırın” şeklinde yaşanır. Kuralların belli bir […]


 • Altın Koza’ya Altın Program

  Altın Koza’ya Altın Program

  30. yılını kutlayan Adana Altın Koza Film Festivali’nin 18-24 Eylül tarihleri arasında Esas 01 Burda AVM, Cinema Pink salonlarında gösterime sunulacak uluslararası programı; Berlin, Cannes, […]


 • Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Ruslar Türkiye’den ayrılıyor

  Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan, Rus göçü, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşa daha fazla vatandaşın katılmasını gerektiren kısmi seferberlik kararından sonra […]


 • BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  BRiCS DUVARI EMPERYALİZME KARŞI

  Son aylarda birbiri ardı sıra gündeme gelen uluslararası kongreler ve toplantılar sürüp giderken ,bugünkü dünya siyaseti normal koşulların ötesinde gelişmeler göstermektedir .Ülkeler ve devletler arası […]


 • SADAKA

  SADAKA

  Bir dakika durup düşünün, ne kadar aşağılayıcı bir durum içindeyiz bu günlerde. Emekli vatandaşların emekli maaşlarına 3 liramı verelim yoksa 5 liramı verelim konusu, bütün […]


 • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB İle Yolları Ayırabiliriz”

  Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu görüşmelerine  katılmak için  New York’a  gitmeden  önce Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”AB ile yolları ayırabiliriz” diyerek önemli bir açıklamada bulunmuştur: ”Avrupa Birliği, […]


 • BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  BİRİ YER, BİRİ BAKAR…

  Enflasyon altında ezilen yurttaş bütçeyi de finanse etti. Merkezi yönetim bütçe sonuçlarına göre yılın ilk sekiz ayında başta ÖTV ve KDV’de olmak üzere vergi gelirlerinde […]


 • Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Sivil giyimli ÍŞGĂL ORDUSU

  Halkımız aptal değil, tehlikenin farkında. Yıllardır „sivil işgal kuvvetleri“ ülkemize dolduruluyor. „Barış süreci“ diye, binlerce PKK askeri, davul-zurna eşliğinde silâhları ile birlikte ülkemize sokuldu. Onları […]


 • ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ŞEYHÜLİSLAMLIK KURULUYOR

  ÇEDES PROJESİ İLE AKP KARŞI DEVRİM’İNİN ŞEYHÜLİSLAMLIK AYAĞI DA KURULMUŞ OLUYOR Çağdaş bir devlet yurttaşlarına din dayatmaz. DİB bütçeden aldığı bakanlıklar üstü ödenek ile toplumun […]


 • “7 ve üzeri deprem an meselesi…”

  “7 ve üzeri deprem an meselesi…”

  Deprem uzmanları uyarı üstüne uyarı yapıyor. Prof. Dr. Naci Görür’ü ve açıklamalarını takip ediyoruz. Hoca, deprem olabilecek illeri sıraladı ve tedbir almakta gecikilmemesi gerektiğinin altını […]


 • DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ

  DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ

  Dünya Yaşlılar Günü her yıl 1 Ekim’de kutlanan özel bir gündür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1990’da oy birliği ile bugün Dünya Yaşlılar […]


 • Hazır giyimciler de sıkıntıda…

  Hazır giyimciler de sıkıntıda…

  Ekonomik sıkıntılar ve artan enflasyon hazır giyimi de vurdu. Yapılan açıklamalarda maliyetler ve kur arasındaki makasın açılmasının sektörü etkilediğine vurgu yapıldı. Türk hazır giyim ve […]


 • Turizmde tanıtım hamlesi…

  Turizmde tanıtım hamlesi…

  Turizmde bütün çabamız istikrarı yakalamak ve liderliğe oturmak.. Bunun kolay olmayacağı biliniyor. Tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecek. Turizm demek, tanıtım demektir. Bunu iyi yapabilirsek önümüze hiçbir […]Posted

in

by