SAVAŞA DOĞRU

Koronavirüs, birçok süreci hızlandırdı.İnsanlığın ideolojik çatışma potansiyelini yükseltti.Tanıdık dünyanın çöküşünü getirdi.  Yakında kötü ile çok kötü arasında bir seçim olacak gibi görünüyor. - ahmet kilicaslan aytarKoronavirüs, birçok süreci hızlandırdı.
İnsanlığın ideolojik çatışma potansiyelini yükseltti.
Tanıdık dünyanın çöküşünü getirdi.  
Yakında kötü ile çok kötü arasında bir seçim olacak gibi görünüyor.

*
Yaklaşık kırk yıl önce demokrasi ile totaliterizm,
Kapitalizm ve sosyalizm arasındaki  mücadele;
Küresel demokrasinin zaferini gölgeledi.

*
O zamanlar her türlü totaliterizm;
Demokrasiye direniyor ve pes etmeyi reddediyordu.
Şimdi, öyle görünüyor ki;
Konu artık kendi başına demokrasi ile ilgili değildir.
Artık temel insan hakları için bir mücadele var ve insanlık kaybediyor…

*
Gelecekle ilgili değerlerimizi koruyacağımız  bir savaşın cepheleri dahi,
Hâlâ ABD’de çiziliyor!
Ve insanların  özellikle mücadele ettikleri;
Düşüncelerini söyleme hakkı ve özgürlükleri üzerinde görünür bir oyun düzülüyor…

*
4 Temmuz’da Donald Trump, ABD’nin komünist-faşist hareketlere karşı,
Bu kez iç düşmanla tekrar özgürlük için savaşılması gerektiğini iddia ettiği konuşması,
Bir anlamda tam olarak buna işaret ediyor.

*
Trump, her zaman ki gibi, ABD’de özgürlüğün ve rasyonel aklın hüküm süreceği umudunu dile getirdi.
Ne ki, herhangi bir gerçek mücadelenin sonucu önceden  tahmin edilemiyor!…

*
George Floyd’un ölümünden sonra,
ABD seçkinlerinin bir kısmı ile  toplumun belirli bir kesimi arasında bir ayaklanma yaşandı.
Ayaklanmanın amacı, elbette iktidarı ele geçirmek,
Ülkenin sermaye birikimini  elde etmek,
Toplumun bir kısmının yaratılan değerleri dışlayabileceği,
İlliberal bir devlet oluşturmaktı!

*
Şaşırdınız tabii!
Bu talep en açık haliyle Amerikan mağazalarının yağmalanması ve yakılmasında  kendini gösterdi.
Birçok kişi bunu yıkmak, parçalamak, yakmak ve el koymak ile ilgili kriminal bir durum gördü.
Aslında bu semptomatik durum; rastgeleydi ama aynı zamanda gösterge niteliğinde bir örnekti.

*
Heykellerin devrilmesi ve imhası istenen hedefe sembolik bir yaklaşımdı.
Failler, heykelleri yıkmanın gerekli olduğuna inanıyordu.
Böylece kimliklerini yok eden zengin ve güçlü insanların;
Kaderlerini kontrol etme haklarına olan güven duygusunu çizdiklerini düşündüler…

*
Hem 1917’de gerçekleşen sözde sosyalist devrimin özü bu değil miydi?
Nitekim o zaman Rusya’da olduğu gibi, bugün de ABD’de polis moralsizleştirildi.
Çünkü Polis kural olarak sivil toplumda çok önemli bir kurum gibi davranır,
İnsan haklarının korunmasından mülkiyet hakkına kadar söz sahibidir!

*
Bu yüzden polisin  gözden düşürülmesi iktidarın ele geçirilmesinde önemlidir.
Bunu yapabilmek için hukukun üstünlüğü yok edilmeli,
Siviller işleyen bir devletteki iktidar organları üzerinde kontrol sahibi olmalıdır.

*
Tek başına karşılaştırmalı bir azınlık iktidarı ele geçiremez!
Bu, elitlerin çöküşünü ve daha sonra elitlerin bir kısmının diğerlerine karşı komplo kurmasını gerektirir…

*
Tarihsel deneyim, kural olarak asi elitlerin güçlü değişime kurban gittiklerini  gösteriyor..
Yüzyıl önce Rusya’da her türlü sosyalisti destekleyen kapitalistler,
Ülkenin yeni radikal liderleri tarafından kolayca ve zahmetsizce tasfiye edildiler…

*
Şimdi ABD’de aynı şey oluyor!
Trump’tan nefret eden muhalifleri seçim mücadelesinin sıcağında,
Joe Biden, Bernie Sanders ve Hilary Clınton dahil olmak üzere,
Kendi ülkelerinin refahını siyasi mücadele fırınına göndermeye hazır elitlerle aynı yolda koşuyor…

*
Onlara sempati duyan aydınlar,
Kısmen entelektüel körlükleriyle,
Kısmen toplumun yeniden inşası sırasında para ve prestijin ateşiyle;
Yangına yakıt ekliyorlar…

*
Halbuki başarılı olunursa, acımasız  bir hayal kırıklığıyla karşılaşacak,
Aslında hayatlarıyla ödeme yapabileceklerdir…
Bunlar ancak statüko korunursa  bir şekilde yaşayabilirler…
Ama statükoyu koruma şansı giderek  azalıyor…

*
Kendilerini Demokrat partiyle hizalayan;
Aslında Müslüman Kardeşler ajitatörlerinin,
Yıllardır hissettirmeden içlerine sızdığı ve beyinlerini yıkadığı,
Solcu seçmenler,
Totaliterliğe ve genel olarak faşizme yöneliyor…

*
Tarihin en tehlikeli terör ideolojisi;
ABD üniversitelerinin düşünce ve ifade özgürlüğünü,
Genel olarak bilimsel ve entelektüel bağımsızlığa yatkınlıklarından faydalanıyor.

*
ABD’de ırksal çatışmaların tetiklendiğinde ortaya çıkan,
Black Lives Matter (BLM), Antifa ve benzerlerinin arkasındaki ana provakatörler;
Bu ideolojinin görevlileridir.

*
Nüfusun çoğunluğu arasında suçluluk uyandırma girişimi olan ırksal nefret kışkırtılır.
İnsanların mümkün olan en kısa sürede moralini bozmak  amaçlanır.
Benzeri görülmemiş bir toplumsal bozulmaya, toplumun çöküşüne ve gerçek bir iç savaşa yol açılacaktır…

*
İsyancılar bu savaşı kazanırsa, sonuçlar Rusya’daki Bolşeviklerinki kadar korkunç olur.
Ancak neredeyse kaçınılmaz yenilgileri herkese pahalıya malolacaktır…

*
20. yüzyılda demokratik prosedürlerin Avrupa’daki çeşitli tezahürlerinin,
Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, Macaristan’da faşizmin zaferine nasıl yol açtığı görüldü.
Sorun; demokrasinin yalnızca sivil kurumların güçlü olduğu,
Sosyal ilişkilerin karmaşık bir şekilde iç içe geçtiği,
İnsanların çeşitli sosyal etkileşim biçimlerine dahil olduğu koşullar altında düşünülmesiydi.

*
Halbuki teoriye göre bireysellik yükselirken devlet ve toplum irtifa kaybederdi.
Devlet küçülür ve  toplum atomize olur,
Toplumun atomizasyonu, demokrasi ile birlikte totaliterciliğe doğrudan bir yol açardı.
Saldırgan vahşi bireylerin kalabalıkları ve yapışkan olmayan bir toplulukta liderler:
Hem düşmanlar hem de birlik ararlardı…

*
Nitekim demokrasi işlemez hale geldiğinde;
İşte aydınlanmış aristokrasi ve totaliteryanizm arasında;
Ya da bir yanda çoğunluğun köleleştirilmesini isteyen azınlıkların zorbalığı,
Diğer yanda hiyerarşik kural tabanlı yönetim arasında,
Aristotelesçi zor bir seçim ortaya çıktı.
Hiyerarşi ve rollerin dağılımı olmadan yaşamak imkansızlaştı…

*
Sorun inanılmaz bir olayın gerçekleşmesidir;
Milyarlarca insana sosyal ve politik bir ses verildi.
Görünüşte sınırsız miktarda bilgi sunuldu.
Bir yandan, insanlar kaleydoskopik olarak farklı bir dünyaya tanıklık ettiler,
Diğer yandan bu çeşitliliği nasıl anlayacaklarını çıkaramadılar!
Başa çıkamadılar!

*
Başa çıkmak için bir ideolojiye kilitlenmeleri gerekirdi..
BDM ya da Antifa eylemcileri oldular…

*
Bu ideolojik düşmanlık  ki;
Bu, şu dakikada bireysel özgürlük ve kolektif sorumluluk arasındadır,
Ama mutlaka küresel bir iç savaşa giden doğrudan bir yoldur…

*
Her yerde karmaşık süreçler olur.
Ancak ABD’nin ki, korkunç bir küresel felakete yol açabilir.
Finansal istikrarsızlık, nükleer savaş tehdidi, terörizm!
Bu, Amerikalılar kendileriyle yaşamayı öğrenemezlerse,
Ortaya çıkabilecek barış tehditlerinin sadece küçük bir listesidir.

*
İslamcı Cihad, her yönden ilerliyor…

12.7. 2020


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir