ABD’ NİN SEÇİMİ

3 Kasım ABD başkanlık seçimleri öncesinde,Donald Trump üç güçlü zorlukla karşı karşıyadır;Koronavirüs: Ekonomik  gerileme: Irksal huzursuzluk. - ahmet kilicaslan aytar

3 Kasım ABD başkanlık seçimleri öncesinde,
Donald Trump üç güçlü zorlukla karşı karşıyadır;
Koronavirüs: Ekonomik  gerileme: Irksal huzursuzluk.

*
Muhalifleri üçünü de kullanıyor.
Trump’ın otoritesini ve saygınlığını yıkmak üzere,
Geniş kapsamlı profesyonel bir ajitasyon ve propaganda kampanyası yürütülüyor.

*
2016 seçimlerinden beri Hilary Clinton’un kurdurduğu,
“Birlikte İleriye- Onward Together” adlı girişim;
“Diren, ısrar et, vazgeçme, destekle – Resist, insist, persist, enlist” sloganıyla,
Trump’ın köşeye sıkıştırılmasını hedefliyor.

*
Profesyonellerin yönettiği;
Media Matters- Medya Önemlidir : American Bridge 21st Century – 21. Yüzyılın Amerikan Köprüsü:
Shareblue – Mavi Paylaşım : Citizens for Responsibility and Ethics in Washington – Washington’da Sorumluluk ve Etik Yanlısı Yurttaşlar;
Adında dört dernek Trump’a karşı acımasız bir kampanya sürdürüyor.

*
Trump’ın görev süresinin sonuçlarına işaret eden yayınlar çevrimiçi yayılıyor.
Virüsten 100 binden fazla ölü: Ülke çapında 40 milyon işsiz:  Sosyal protesto!

*
Ne ki, bu resim gerçeklikle zayıf bir korelasyon gösteriyor.
Çünkü Trump virüsün ortaya çıkmasından sorumlu değildir.
Aynı zamanda karantina koşullarında ekonomik bir iyileşme imkansızdır.
Irksal protestolar ise bir Demokrat tarafından kontrol edilen bir eyalette başlamıştır!

*
Ancak sorun daha derindir;
Amerikan devleti Trump’ın seçilmesiyle kanıtlandığı üzere krizdedir…

*
Toplumsal eşitsizlik büyümüş, ekonomik fırsatların azalması ile ilgili ciddi sorunlar birikmiştir.
Siyasi seçkinler güç ve nüfuz için mücadele etmekle meşguldür.
Büyük para Amerikan sisteminde güçlü, kısıtlayıcı bir güç olarak hareket edemediği için,
ABD plütokrasisinin rakip oligarşik grupları son derece aktiftir…

*
Halkın geniş katılımı zorunluluk değildir.
Zaten seçimler, süper zenginlerin imtiyazlarını destekledikleri adaylar vasıtasıyla;
Oligarşik grupların iktidarda dönüşümünü sağlıyor.
Toplum,  Münhasır ulusallık ideolojisi: Dış tehditler: Yoksullara sosyal programlar:
Hoşnutsuzluğun  kolluk kuvvetleriyle etkisiz hale getirilmesiyle yönetiliyor…

*
ABD bu sistemi Sovyet tehdidine karşı artan askeri harcamalar,
Oligarşik grupların devletle birleşmesi ve toplumu bir araya getirme başarısını gösterdiği,
Soğuk Savaş’ta geliştirdi.
II. Dünya Savaşı sona erdikten sonra,
ABD küresel finansal ve ekonomik sisteme hâkim olmaya başladı.
Doların elan hakimiyeti, iktidardaki seçkinlerin çözümlerini iç sorunlarla finanse etmelerine izin veriyor:
Enflasyon ve dış borç konusunda endişelenmeden para basılıyor…

*
Bu sistem değiştirilmeyecek kadar iyi görünüyordu.
Askeri tehditlerden kaynaklanan rekabet, girişimcilik ve göreli uzaklık,
Tarihsel olarak kısa bir sürede güçlü bir devletin yaratılmasına katkıda bulundu.

*
Soğuk Savaştan sonra,
Amerikalı seçkinler sistemlerini küresel hale getirmeye karar verdiler
Ancak 2016 seçimleri, toplumun önemli katmanlarının seçkinlerin planlarına uymaya hazır olmadığını gösterdi.
Beyaz işçiler işlerin ülkeden ayrılmasına, iş kaybına ve göçmen akınına karşı isyan ettiler.
Ordu, küresel imparatorluğu korumak istemedi.
Oligarşik sistem başarısız oldu.
Küreselci elitlerin Trump’ın kampanyasını sabote etme girişimleri sonuç vermedi.
Beklenmedik bir işadamı-politikacı iktidara geldi…

*
Ancak koronavirüs  hem ABD liderliğinin zayıf yönlerini,
Hem de oligarşik sistemin kusurlarını açıkça gösterdi.
Trump koronavirüsün ciddiyetini kabul etmek için birkaç hafta tereddüt etti.
Vatandaş ve sağlıkçılara koruyucu ekipmanları üretmek için ekonomiyi hızlı bir şekilde profillemeyi başaramadı.
Değerli zaman kaybedildi.
Çünkü bir oligarşik devletin kaynaklarını harekete geçirmesi zordur!

*
Böylece oligarşinin sosyal yükümlülüklerinin zayıflığı doğrulandı.
Ulusal sağlık hizmetlerinin eksikliği ve toplumun geniş kesimlerine erişilememesi,
Devletin bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasına yanıt vermesini zorlaştırdı.
Bu durum konut, eğitim ve diğer gerekli hizmetlerin yüksek maliyet sorunlarının da tartışılmasına yol açtı.

*
Çünkü oligarşi problemleri çözemez!
Bunun yerine problemleri para ile doldurur!
Barack Obama, ülkeyi 2008 mali krizinden çıkardığında bunu yaptı.
Trump da aynısını yapıyor.
Trilyonlarca dolar basıldı, ancak enfeksiyonun yayılması veya sonuçta ortaya çıkan ölümler durdurulamadı.
Azınlıklar ve savunmasız gruplar ziyadesiyle etkilendi.

*
Güçlü sosyal programları, yüksek düzeyde kamu güveni ve ulusal kaynakları harekete geçirme yeteneği olan ülkeler,
Koronavirüse çok daha başarılı tepki verdi.
Almanya, Çin ve Güney Kore gibi farklı sosyal sistemleri birleştiren neydi?
Onlar sadece oligarşiler tarafından kontrol edilmiyordu!

*
Almanya ve Güney Kore, topluma yüksek düzeyde güven veren,
Merkezi olmayan ancak sosyal olarak güçlü devletlere örnek oldu.
Çin sosyal değil, son derece merkezi, disiplinli ve taşınabilir bir devlettir.
Katı bir karantina uygulaması, uygun tıbbi koruyucu ekipmanın hızlı bir şekilde üretilmesi,
Hatta yeni hastanelerin hızlı bir şekilde inşasının, böyle bir devletin yetenekleri kapsamında iyi olduğu kanıtladı.

*
Şimdi Amerika, izlemeyi seçtiği yolu sorguluyor.
Trump’ın seçilmesi toplumu ve seçkinleri uyandırdı.,
Yeni çözümler bulmaya teşvik etti.
Birçoğu Trump’ın milliyetçiliğini, sosyal ve ırksal eşitsizliğin zorluklarına çözüm bulamadığı için reddediyor.
Otarşik bir ekonomi yaratma,
Askeri bir süper gücün konumunu koruma,
Dünyayı ABD’nin gereksinimlerine tabi tutma hedefleri geçmiş yüzyılla bir dönüş olarak algılanıyor!

*
Küreselleşme ve  bilgi teknolojileri,
Toplumun sosyal ve politik yaşama katılması için eşi görülmemiş fırsatlar yarattı.
Amerikan toplumu da sağlık ve eğitimin yeniden düzenlenmesi,
Seçim sisteminin ve kolluk kuvvetlerinin dönüştürülmesi,
Hegemonik dış politikanın reddedilmesi fikirlerini tartışıyor.

*
Ancak Trump’ın muhalifleri henüz yeni çözümler önermedi.
Şimdiye kadar gösterdikleri çabalar onu gözden düşürmeyi,
Artık iktidarda kalmamasını sağlamayı amaçlıyor.

*
Aslında ekonomik gerileme ve sosyal protestoların genişlemesi;
Demokratlara yeni fırsatlar vaat ediyor.
Demokratlar, Trump!ın “sokağa hakim olma” çağrısını,
Orduyu harekete geçirmeye hazır olma uyarılarını,
Ve sol örgütleri yasaklama tehditlerini  lehlerinde kullanmaya çalışıyor.

*
Sonuçta Trump’ın ordu ve güvenlik güçleri üzerindeki siyasi etkisi ve kontrolü zayıflıyor.
Anketler kamuoyunun onun arkasında olmadığını gösteriyor:
Beyazların yüzde 67’si ve siyahların yüzde 88’i,
Trump’ın toplumdaki ırksal sürtüşmeyi hafifletmek yerine ağırlaştırıldığına inanıyor.

*
Trump’ın en parlak vaadi;
Yeni dünya düzeninin iki kutuplu bir sisteme dönüşmeyeceği,
ABD’nin küresel lider kalacağıdır.
Nitekim ABD  stratejik karar vermeyi çok yüksek maliyetli  “Uzay’dan Alan Kontrolüne ” taşıyor.
Yeryüzünde hareket eden hedefler  üzerinde kesin gözetim sağlamanın adımlarını atıyor.  

*
Ancak Trump ile Demokrat seçkinler arasındaki çatışmanın sonucu,
Vazgeçilmez bir sonuç olmaktan çok uzaktır.
Oligarşiden güçlü ve sorumlu bir duruma doğru bir hareketin,
Mümkün olup olmadığı konusunda netlik yoktur.
Trump’ın yenilgisi durumunda,
Demokratların küresel oligarşinin konumunu pekiştirmek için elde ettiği güveni kullanma olasılığını dışlamak zordur.

3. 7. 2020


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir