KAZIM KARABEKİR, VE MUSTAFA KEMAL

KAZIM KARABEKİR, MUSTAFA KEMAL'İ TUTUKLASAYDI(!) - kazim karabekir ataturk

Tuncay Erciyes ([email protected])
Member since 10/25/15

KAZIM KARABEKİR, MUSTAFA KEMAL’İ TUTUKLASAYDI(!)

İzleyeceğiniz YV programında Fatih Altaylı ile Erol Mütercimler arasında geçen konuşma şöyle:

Fatih Altaylı: Kâzım Karabekir olmasaydı, bu mücadele başlamadan biterdi.

Erol Mütercimler: Mustafa Kemal yanındaki en güvendiği adam.

Fatih Altaylı: Tutuklasa bitti.

Erol Mütercimler: Çok yaşayın. Tutukladı bitti. Mustafa Kemal yok.

Fatih Altaylı: Adını bile bugün hatırlamadığımız bir General olurdu.

Erol Mütercimler: Çok yaşayın. Kelepçeyi vurdu İstanbul’a gönderdi. Ne yapçaz?

Fatih Altaylı: Tarihe bir HAİN GENERAL TUTUKLANDI diye geçerdi.

Erol Mütercimler: Çok yaşayın. Tamam. Şimdi başka bir konuya geçelim.. Mustafa Kemal olmasaydı, savaş yine verilirdi, uzun da sürse kazanılırdı. Lâkin laik cumhuriyet kurulamazdı. Laik-Kemalist devrimler yapılamazdı. Çğnkü etrafındakiler hiçbirine taraftar değiller. Meseleye asıl böyle bakalım.

Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu’nun mühibbanları Fatih Altaylı’nın bir Programından yukarıdaki  bölümü kırpıp Facebook sayfalarında yayınlamışlar:

.php?story_fbid=586225115608313&id=294765117991199&sfnsn=scwspwa&extid=QjgbQS3YHZ0DnlVp&d=w&vh=e

Böylece ATATÜRK’ÜN BAŞ SUÇLU olduğunu, akıllarınca ispat etmiş oluyorlar!

Benim düşünceme gelince,
MÜTERCİMLER ve ALTAYLI, olması imkansız bir şey için “olsaydı” diyerek ABESLE İŞTİGAL etmişlerdir.

Çünkü bu ihtimalin gerçekleşebileceğini düşünmek aklı tatile çıkarmaktır.

👉🏾 Türkçü bir parti olan İttihat ve Terakki partisinin Manastır ve İstanbul teşkilatlarının kuruluşunda görev alan Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Paşa gibi DİRENİŞ örgütlemek isteyen ÇILGIN TÜRKLERDEN biridir.

👉🏾 Mütercimler ve Altaylı’nın söylediği gibi, Kazım Karabekir’in, Çanakkale Kahramanı Mustafa Kemal Paşayı tutuklamayı istemesi imkansızdır. 

👉🏾 Ayrıca Kazım Karabekir’e İstanbul’dan Mustafa Kemal’in emrine girmesi için talimat verilmesi de ihtimal dahilindedir.

👉🏾 Karabekir, eğer “Lider ben olacağım” gibi bir hırsa kapılıp Mustafa Kemal’i tutuklamaya kalksaydı, bunu maiyetindeki komutanlar ve halk kabul etmez, Karabekir’i Vatan haini ilan ederlerdi.

Okumaya devam et  Aç Çakal Meydanı Boş Bulunca, Kendini Aslan Zannedermiş !

Bazıları derler ki “KAZIM KARABEKİR MUSTAFA KEMAL’İ TUTUKLADI. Gerçekler onun günlüğünde yazıyor.

2009 yılında Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir Fatih Altaylı ve Murat Bardakçı’nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek Özel programında babasının günlüklerinin basıldığını söyledi.

Babasının hayatıyla ilgili en küçük detayı bile not aldığını söyleyen Timsal Karabekir tarihi bir yanılgıyı da düzeltti.

KAZIM KARABEKİR ATATÜRK’Ü TUTUKLATTI MI?

Tarihte, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktıktan sonra askerlikten istifa edince Kazım Karabekir tarafından önce tutuklandığı, sonra serbest bırakıldığına dair bir şaiya vardır. Karabekir’in kızı Timsal Karabekir bu söylentiyi de yanıtladı.

Programda Timsal Karabekir Atatürk’ün istifa ettiği günü şöyle anlatıyor:

**

“Mustafa Kemal Paşa bugün Erzurum’da Atatürk evi olan evde kalıyor. Rauf Orbay’la bir masabaşında otururken -istifa etmiştir artık, sivildir- içeriye Kazım Dirik giriyor. En güvendiği kurmayı… Paşam diyor “İstifa ettiniz, bundan böyle kimden emir alacağım, elimdeki dosyaları kime teslim edeceğim.”
Çok üzgün Mustafa Kemal Paşa: “Gördün mü Rauf” diyor “Askerlikten istifa edince bir saat önce sen her şeysin diyen kişiler bir saat sonra sen yoksun diyor”
O sırada yaveri Cevat Abbas içeriye giriyor ve “Paşam” diyor “Kazım Karebekir bir bölük askerle gelmekte”

Rauf Orbay anılarında diyor ki “Mustafa Kemal bir an sarardı” Çünkü biliyor aldığı emri, gelecek onu tutuklayacak…

Kazım Karabekir içeriye giriyor. Sivil olan Mustafa Kemal Paşa’nın önünde bir asker selamı çakıyor. “Paşam” diyor “dün olduğu gibi bugün de bütün kolordumla emrinizdeyim. Sizi koruması için bir bölük asker getirdim”

**

SABAHA KADAR GÖRÜŞMÜŞLER

Altaylı’nın kısa bir süre de olsa tutuklamamış mı? sorusuna Bardakçı şöyle yanıt veriyor: 

“Tutuklama değil de uzun bir görüşme yapmışlar. Anılarında ‘bütün bu vaziyeti konuştuk’ diyor. Defterde “7 Temmuz gecesi akşam M Kemal Paşa ile yemekten sonra sabaha kadar konuştuk” diye yazmış. Bir tartışma geçmiş aralarında. Fakat sonunda ‘PAŞAM EMRİNİZDEYİM’ demiş.

Okumaya devam et  “Erzurum Doğu’nun Paris’i” sözünü ilk o kullanmış

8 Temmuz da da “Vaziyet hakkında kati karar verdik, Kemal Paşa da benim gibi düşünüyor” diye yazmış…

GÜNLÜKLERDEKİ DİĞER NOTLAR İSE ŞÖYLE:

Bardakçı Karabekir’in günlüğünden bazı sayfaları da şöyle okudu:

19 Mayıs 1919 sayfasında: “Mustafa Kemal Paşa bugün Samsun’a çıkmıştır. İnşallah muvaffak olacaktır” diye yazmış. Biliyor yani her şeyi…

21 Mayıs… M. Kemal Paşa’dan ilk şifre diye yazmış…

26 Temmuz… Milli Teşkilatları bir an önce kurmamız gerekli… Mustafa Kemal Paşa ile görüştük…

Diğer notlar ise şöyle:
*
HUZURDA KABUL BUYURULDUM
11 Nisan 1919 Cuma
Selamlığa gittim. Huzurda kabul buyuruldum. “Genç kumandanların bir an evvel Anadolu’ya tayinini tekrar rica ederim. Silahlar toplanıyor felaket” dedim. İltifat ve dua ettiler. Cuma selamlığı olduğu için daha fazla görüşmek münasip olmadığını ilave buyurdular. (Yani nezaketen anlattılar ki hususi ziyaret lazım.)

(*) Şevket Turgut Paşa’ya: Şarkta MİLLİ MUKAVEMET esaslarını kuracağımı söyledim.

*

23 NİSAN 1920: Tarihimizde bu kadar koyu bir taassupla , dini merasimle hiçbir meclis açılmamıştır. Fetvaları takip eden bu muazzam ihtifaller acaba yer yer başlayan kıyamlara (ayaklanmalara) karşı bir sigorta mı olacağı düşünüldü? Ne olursa olsun, selâbetle (inançla) taassubu Meclis-i Millinin başlangıç gününden ayırmak ihtiyatlı olurdu. Yani ne CUMA gününü seçmeye ve ne de velveleye lüzum yoktu. Beliğ (Güzel) bir dua lâzımı tesiri iyi yapardı.

**
KAZIM KARABEKİR KİMDİR

Kazım Karabekir; İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kuruluşunda bulunmuş olup Meşrutiyetin ilanından sonra patlayan gerici 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasında bizzat görev almıştır. Daha sonra Balkan Savaşında, Çanakkale’de çarpışmış; Irak cephesine gitmiş sonra da 1. Kafkas Kolordu Kumandanı olarak 1918’de Erzincan’ı, Erzurum’u, Sarıkamış ve Karsı Ermeni’lerden almıştır.

Osmanlı’nın tesliminden sonra Kazım Paşa, Erzurum’daki 15. Kolordu’nun komutanlığına atanmıştır. Gitmeden önce İstanbul’da hasta yatmakta olan Mustafa Kemal Paşa’yı ziyaret etmiş; VATANI NASIL KURTARACAKLARINI görüşmüşlerdir.

Okumaya devam et  CUMHURİYETE BAĞLIYIZ ÇÜNKÜ CUMHURİYET ADAM OLMAKTIR(*)

EMRİNİZDEYİM PAŞAM

Kazım Paşa’dan 1 ay sonra da Mustafa Kemal, ordu müfettişi olarak Samsun’a çıkmıştır ve hemen kendisiyle temasa geçmiştir. Erzurum’da kongre toplanması kararını da görüp Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nı başlatacağını anlayan Osmanlı Hükümeti, onu tutuklamak için Kazım Karabekir Paşa’yı görevlendirmiştir. Bir avuç arkadaşıyla birlikte Erzurum’a giden Mustafa Kemal’i Karabekir Paşa, saygıyla selamlamış ve şunları söylemiştir:

‘Kumandamda bulunan zabitan (subaylar) ve efradın (erlerin) hürmet ve tazimlerini (saygılarını) arza geldim. Siz bundan evvel olduğu gibi bundan böyle de muhterem kumandanımsınız. Kolordu komutanına mahsus araba ile maiyetinize bir takım süvari getirdim. Hepimiz emrinizdeyiz.”

Bu tarihsel buluşma sonucunda Kurtuluş Savaşı başlatılmış; başarıyla tamamlanmıştır. Kazım Paşa, Rus ve Kafkasya Hükümetleri ile yapılan Kars Antlaşmasına ait görüşmeleri Ankara Hükümeti adına başarıyla sonuçlandırmıştır.

Kazım Karabekir paşanın diğer İttihatçı milli Kurtuluşçularla birlikte Atatürk’e İzmir Suikasını düzenlediğine dair söylenti olsa da yargılanmış ve beraat etmiştir.

Işıklar içinde yatsın, ruhu şad olsun.

Tuncay Erciyes


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir