İngiltere’deki Modern Yabancı Dilleri Öğretme ve Öğrenme – Sonuç


Okuma Süresi: 13 Dakika

IV. 4 Sınırlı seçenek

Eylül 2004’ten bu yana, Modern Yabancı Diller bir haktır; bu, daha önce de açıklandığı gibi, okulların öğrencilere GCSE’ye kadar bir dil öğrenme fırsatı sunması gerektiği anlamına gelir. Bununla birlikte, uygulamada okullar bu yeni hükümet politikasını birbirlerinden çok farklı şekilde ele almaktadırlar. Kapsamlı Okulların Öğretmenleri, kararı çeşitli şekillerde uygulama imkânına sahiptir ve örneğin Uzman Diller Okulu’nda Temel Aşama 4’teki Modern Yabancı Diller dersi halen zorunludur. Sunulan seçenek sayısının sınırlı olduğu Z Okulu’nda, tekstil ürünlerini tercih eden öğrencilerin dil alması gerekiyor. Başka kombinasyonları imkansız kılan zaman çizelgesi kısıtlamaları vardır. Bu nedenle, öğrenciler kendilerine bir seçim yapılması gerektiğini düşündüklerinden, genellikle kırgındırlar.

Diğer bazı Baş Öğretmenler bir dilin öğrenilmesini teşvik eder ve okulda ve toplumda değerli olmasını sağlar ve böylece GCSE’ye bir dil için girmeye karar veren aday sayısını yüksek tutmayı başarırlar. Bu, bir dil öğrenmenin yararlarının aileler tarafından anlaşıldığı ve desteklendiği orta sınıf havza alanlarında genellikle böyledir.

Bu karardan en çok zarar gören okullar, özellikle Okuryazarlık becerilerini geliştirmek için dillerin ne olabileceğine dair bir bilginin olmadığı daha yoksul bölgelerdeki Kapsamlı Okullardır. Hatta bazı okullar, İngilizceye ekstra destek sağlamak için Dillerden Özel Eğitim Gereksinimi dersleri alan öğrencileri bile çekmektedir. Z okulunda, Okuryazarlık Koordinatörü, çocuklara bir dil öğrenmeden kazanma imkanı sunmanın önemini kabul eder ve Özel Eğitim İhtiyaçları koordinatörüne derslerden çıkarmaktan kaçınmaları konusunda tavsiyede bulunur.

Öğrenciler, Modern Yabancı Dilde devredilebilir beceriler edinirler ve bu, genel halka daha ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

Okullar çoğu zaman sayıları açısından başarıyı arttırmayı hedeflemektedir ve bu bağlamda gerçek öğrenme süreci dikkate alınmamaktadır. Çağdaş Yabancı Diller öğretmenleri bazen konunun algılanması nedeniyle derslerde kötü davranışlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu, bazı bağlamlarda konuşma ve dinleme becerilerini uygulama imkansızlığı ile doğrudan bağlantılıdır; bu, öğrencilerin değerlendirildiğinde kötü performans göstereceği anlamına gelir. Öğrenciler çoğu okulda yeteneklerine göre belirlenir ve ‘alt küme’ etiketli grup genellikle düşük başarılıların ve kötü davranış gösteren öğrencilerin bir karışımıdır. Ancak, bunun ayrıca öğrencilerin öz saygısı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Çok düşük öngörülen notların motivasyonları üzerinde olumsuz bir etkisi vardır.

Bazı Dil Okulları, ancak bazı Kapsamlı Okullar da, 9. Sınıfın sonunda öğrencilerin GCSE sınavlarına girdikleri hızlı parça bölümleri oluşturarak Temel Aşama 4’teki dilleri göz ardı etmeye karar vermişlerdir. ve hızlı pist gruplarının dersleri derhal daha hızlı bir şekilde ilerlemek üzere uyarlanmıştır. Diğer öğrenciler karışık yetenek kümelerindedir. Sınavlarını Anahtar Aşama 3’ün sonunda yapan öğrenciler, aynı zamanda, ana öğretme rutinini takip eden ikinci bir dil öğreniyorlar ve sonunda, 11. Sınıfın sonunda değerlendiriliyorlar.

Hükümet’in Dillerde 14 ila 16 eğitim için uyguladığı politikaların, 16 ila 19 hüküm için bazı gelişim planlarıyla da çelişkili olduğu görülüyor. Değerlendirme sisteminin geleceği son zamanlarda politikacılar ve eğitimciler tarafından tartışıldı. Bazıları, mevcut Uluslararası Bakalorya’ya dayanması gereken bir bakalorya sistemi başlatılmasını önermektedir. Bu, 16 sonrası eğitimde bir dil öğrenmenin gerekliliği anlamına gelir. Her ne kadar bu, birçok eğitimci tarafından tercih edilen yön gibi gözükse de, Hükümet planları farklı ve bir şekilde belirsiz görünmektedir.

Önerilen bir rota olan İngiliz bakaloryası, mevcut A Seviye sisteminin çizgilerini çok yakından takip ediyor gibi görünüyor. Modern Yabancı Diller söz konusu olduğunda, 2004’te Dfes tarafından yayınlanan “14-19 reformu: Kapsayıcılık, zorluk, kalite ve seçim” de yer alan Tavsiye 14, Hükümet’in “kapsamlı ve esnek bir Modern Yabancı Dil sağlaması gerektiğini” Ulusal Diller Stratejisi’ni temel alan teklif (…) Anahtar Aşama 4’te Modern Bir Yabancı Dil eğitimi için mevcut hak, 16-19 yaşları arasında uzatılmalıdır. ”

Birleşik Krallık, Modern Yabancı Diller profilini yükseltmenin gerekliliğinin farkındadır. Öğrencilerin dillerini yetkin kullanıcılar haline getirmeleri zorunluluğu Hükümet tarafından kabul edilir. Birkaç iş grubu, son on yılda kalifiye çalışanların bulunmayışı konusundaki endişelerini dile getirdi. Yaygın bilgi olmasına rağmen, birçok araştırma ve araştırma bu konuyu araştırdığı için, mevcut veya gelecekteki eğitim politikalarından hiçbirinin mevcut durumu kalıcı olarak değiştirme potansiyeline sahip olduğu görülmemektedir. “İngiltere, Avrupa’nın yabancı dil dunyasını yapıyor: üç İngilizden sadece biri ikinci bir dil konuşabiliyor (…) Eski baş okul müfettişi Mike Tomlinson tarafından yapılan sınav reformu soruşturması, yabancı bir dilin yeni bir mecburiyetin zorunlu bir parçası haline gelmesini önerdi Boş zaman ve Turizm gibi stilsel mesleki yeterlilik “(The Independent, 24/12/2004: 6). Hükümet, mesleki çalışmaların geliştirilmesine güçlü bir şekilde odaklanmaktadır ve daha özel dil becerilerini müfredatla bütünleştirebilir. Bununla birlikte, mevcut Anahtar Aşama 3 Çalışma Programı halihazırda öğrencilere bir dizi uygun devredilebilir beceri sağlama zorunluluğu üzerine odaklanmaktadır. Müfredatın içeriği, daha geniş bir yelpazedeki ihtiyaçların karşılanmasından fayda sağlayacaktır.

SONUÇ

Geleneksel olarak, Birleşik Krallık’ın eğitim sistemi, müfredatı boyunca ulusal dili, değerleri ve gelenekleri her şeyden önce iletmiştir. Çağdaş Yabancı Diller bir öncelik değildi.

Kapsamlı Okulların doğumunda bir miktar ilerleme olabilirdi. “Onbir artı sınav” olarak bilinen Ortaokul’a girme seçim süreci engellendi ve sınıf, cinsiyet veya etnik köken ne olursa olsun her bireye okullar açıldı. Dersler artık öğrencilerin seçkinleri tarafından alınmadığı için dil öğretiminin yeni nesil sınıflara uyacak şekilde uyarlanması gerekiyordu. Süreç güçlük çekmedi ve sınav sonuçları cesaretlendirici değildi.

Meseleleri iyileştirmeye çalışmak için, Modern Yabancı Diller, 1986’da ulusal sınav düzeyinde zorunlu hale geldi. Aynı zamanda, Dil Öğretimi Bilgi Merkezi gibi dilleri tanıtan işletme profesyonelleri ve dernekler, profesyonel bağlamlar Bunun nedenlerini araştırmak için Nuffield Foundation, nihai sonuçları 2000 yılında yayınlanan bir soruşturma başlattı. Hükümet, Birleşik Krallık’taki dilleri teşvik etmek için tutarlı politikaların bulunmamasından kısmen sorumlu tutuldu.

Nuffield Nihai Raporu, Modern Yabancı Dillere ilgi ve bilginin geliştirilmesine yardımcı olabilecek bazı tedbirler önermiştir. Daha sonra çoğu hükümet politikası Nuffield Vakfı’nın tavsiyelerini takip etti. 1999’da Ulusal bir Müfredat oluşturuldu. Anahtar Aşama 3’teki Modern Yabancı Dilleri öğretmek için yeni bir Strateji, 2003 yılında, dil öğretimi için bir Çerçevenin yanı sıra geliştirildi. Modern Yabancı Dillerin ilköğretim okullarında müfredat içindeki bir temel ders olarak tanıtılması 2012 yılına kadar uygulanmalıdır. Tüm bu önlemler, müfredat içindeki dillerin pozisyonunu güçlendirmeyi amaçlar, aktarılabilir beceriler sağlayan ve değerli bir varlık olan bir konu olarak Öğrencilerin okuryazarlık becerilerinin gelişimi. Bununla birlikte, tüm bu yapıcı gelişmelerin yanı sıra, Hükümet, Modern Yabancı Dillerin statüsünü, Temel Aşama 4’teki çekirdek müfredattan kaldırarak değiştirmeye karar vermiştir. bir yabancı dil.

1960’lı yıllardan bugüne eğitim sistemindeki yenilikler, Modern Yabancı Dillerin öğretimi ve öğreniminin de birçok değişiklikle karşı karşıya kaldığı anlamına geliyor. Konuyu öğretmek için mevcut kaynaklar, okullar kapsamlı okullara transfer edildikten sonra uygun değildi ve bu yüzden kaynaklar uyarlanmalıydı. 1988 yılında Orta Öğretim Genel Sertifikasının girilmesiyle birlikte sınav sürecindeki değişiklikler de gerekli düzenlemelere yol açmıştır. Yayıncılar, yeni standartlaştırılmış müfredata uygun kaynakları sağlamak zorunda kaldılar; çünkü Yerel Eğitim Otoriteleri bu konuda merkezi Hükümet lehine kontrollerini kaybetti. Bir başka evrim, geleneksel kaynakların bolluğunun, hızla gelişen 21. yüzyıl teknolojisinden yeni rekabeti karşılamasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojisi ve etkileşimli beyaz tahtalar artık sınıflarda ortak bir özellik.

Her ne kadar dil öğretiminin geleceği tüm bu gelişmelere olumlu baksa da, hala bazı kırıcılar var, aynı zamanda bu okul konusunun ilerleyişine zarar veren bazı köklü inançlar var. Birleşik Krallık’ta insanlar, gelenekler, kültürler ve diller söz konusu olduğunda, kıta Avrupasına ait olma hissi hissetmiyorlar. “Diğer her okul dersinde, performans modeli, hem öğrencinin hem de öğretmenin alması gereken aynı öğrenme yolunu izleyen modeldir. Konuda, model, ne ustalık, ne de çoğu öğretmen olan iyi eğitimli anadilidir. Ancak yetenekli, eşit olmayı umabilir. ” (Hawkins, 1996: 16). Modern Yabancı Diller oldukça akademik bir konu olmaya devam ediyor ve hükümetin isteğe bağlı bir hak kazandırma kararı, birçok öğrencinin hem zor hem de zorlu olan bu konuyu bırakmasına yol açıyor. Yoksun bırakma alanlarındaki okullar, öğrencileri bu konunun öğrenmesini sürdürmeye teşvik etmiyor ve bazı Anahtar Aşama 3 öğrencileri halihazırda hoşnutsuzluk belirtileri gösteriyor. Okul bütçeleri, Yerel Eğitim Otoritelerinin fonlarını tahsis etme şekillerine göre büyük ölçüde değişmektedir ve eğer okullar ek hibelerden faydalanmıyorsa, güncel kaynaklar sağlamak gittikçe zorlaşmaktadır.

Yayınlanan materyalin kalitesi büyük ölçüde iyileşmiş olsa da, Hükümetin okullardan beklediği yasal dahil etme politikası farklılaşmaya daha fazla ihtiyaç duyulmasını gerektirir. Okullar, her bir öğrencinin ihtiyaçlarına uyacak şekilde ders kitabı satın almayı zor karşılayabilir. Modern Yabancı Diller, genellikle Orta Öğretim Genel Sertifikası veya A Düzeyleri gibi ulusal sınav seviyelerinde kötü performans gösteren bir bölümdür. Başarı, okul yönetimi tarafından fon tahsisinde kullanılan en yaygın belirleyici faktörlerden biridir. Bu nedenle, yeni teknolojik cihazlar mevcut olsa bile, birçok Modern Yabancı Diller departmanı, bütçeleri dahilinde olmadığından, bunlarla donatılamaz. Öte yandan, etkileşimli beyaz tahtalar gibi araçlardan yararlanan bazı meslektaşlar uygun şekilde eğitilmemektedir ve bunları tam potansiyelleri için kullanmamaktadırlar. Bu yeni kaynakların eğitim değeri ve fiili etkinliği, yenilik faktörü durduğunda kanıtlanmamıştır.

Öğretme ve Öğrenme, ulusal sınav sonuçlarını iyileştirme çabasındaki son hükümet odağıdır. İkincisi, okulların genel halk tarafından değerlendirilme şekli olan Lig Tablosundaki sıralarını belirlediği için birçok okulun takıntısıdır. Bazı okullar, genel olarak daha iyi sonuçlar elde etmek için öğrencilerini seçenek tercihlerinde güçlü bir şekilde yönlendirir. Diğer bazı okullar, hükümet gerekliliklerini yerine getirmek için alternatif stratejiler hakkında düşünmekte, aynı zamanda, öğrencilerin “Yabancı Dillerde Genel Ortaöğretim Sertifikalarını sonunda alabilmeleri için“ hızlı pist grupları ”gibi öğrencilerin dil becerilerini de geliştirmektedirler. Anahtar Aşama 3, hala temel bir konu olduğunda.

İngiltere’nin eğitim meselelerindeki paradoksal siyasi konumu, ülkenin kamuoyunun dil öğrenme konusundaki görüşünü bir dereceye kadar yansıtmaktadır. Anketlere göre, İngiliz nüfusunun Modern Yabancı Diller’deki yeterlilik eksikliğinden pişman olduğu görülüyor, ancak bunu okulda dil becerisi kazanabilecek durumda olan genç nesile aktarmıyor. Her ne kadar Modern Yabancı Dilleri ilkokul düzeyinde müfredatta temel bir konu olarak getirme kararı övülse de, gerçek uygulaması henüz uygun şekilde gerçekleştirilememiştir. Modern Yabancı Diller konusunda uzman olmayan ilköğretim okulu öğretmenleri, uygun eğitim alsalar bile konuyu öğretmeye devam edebilirler. Yüksek düzeyde dilbilimci kıtlığı, yani A Seviye kursları okumak ve / veya Üniversiteye devam etmek, ilköğretim okulu öğretmenleri de dahil olmak üzere bu alanda hiç becerisi olmayan profesyoneller üretecektir.

Hükümetin mesleki eğitim konusunda yaptığı son odak Modern Yabancı Dilleri içermemektedir. Aksine, 4. Aşama’daki müfredatta temel bir konu olarak ortadan kaybolmalarına neden olmuştur. Eğitim Dışişleri Bakanı Ruth Kelly, 23-19 tarihli 14-19 Beyaz Kitabındaki Commons Evi’ne aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. Şubat 2005: “Tarihsel olarak, eğitim sistemimiz çoğunluğu kaldırarak yüksek bir başarıya ulaşan seçkinler üretti. Ulusal rekabet gücümüzün giderek artan bir şekilde her bireyin yeteneklerine bağlı olduğu günümüzün küresel ekonomisinde, bu kadar çok yetecek gücü göze alamıyoruz. atık.” Ancak, Modern Yabancı Diller ders programında isteğe bağlı bir özellik olarak sosyal sınıfa göre fırsatlarda ayrılık yaratmaktadır. Rakamlar, mahrum bölgelerde, Temel Aşama 4’teki ve bir dereceli Kısım Aşama 3’teki Modern Yabancı Dillerin hoşnutsuzluğunun ve reddinin zaten yüksek yüzdelere ulaştığını göstermektedir. İlkokulun sonunda yapılan değerlendirmelerin yeniden verilmesi gibi diğer önlemler, eğitime erişimde daha fazla ayrılmaya yol açacaktır. Lig Tablolarının en üst sıralarında yer alan okullar, birçok velinin çocuklarını göndermek istedikleri okullardır. Hatta bazıları, çocuklarına en iyi fırsatları sunmak için belirli okulların toplama bölgesinde yaşamaya bile hazırlar. Barınma ücreti, okuldan sonra arananların yakınlığının öne çıkan birçok kritere dayanmaktadır.

Ayrıca, bazı okullara girişi yetenekli seçerek kısıtlamak, kapsamlı okullar ilkesine aykırıdır. Tüm okulları Kapsamlı Okullara dönüştürme planı hiçbir zaman gerçekleştirilemedi ve mevcut İşçi Hükümeti tarafından alınan siyasi yön bu plandan daha da uzaklaşıyor. Tony Blair, 2000 yılında ‘uzman statüsü’ olan okullar geliştirmeye odaklandığını açıkladı. Bu statü için teklif veren okulların iş sponsorluğunda 50.000 £ yükseltmesi, okul için iyileştirme hedefleri koyması ve yerel toplumu dahil etmesi gerekiyor. Başarılı olursa, okullar dört yıl boyunca yılda 100.000 sterlinlik sermaye hibesi ve öğrenci başına 120 sterlinlik ek alırlar. Ayrıca yeni başvuranlarının yüzde 10’unu seçmelerine izin veriliyor. Hükümet, seçimi ve seçkinliği teşvik ediyor gibi görünmektedir ve Modern Yabancı Diller bu ethos’tan oldukça etkilenmektedir.

Bu araştırmanın ölçeği sınırlıdır ve bazı sonuçları analiz edilmemiş olabilir. Hükümetin seçkin yaklaşımı, ortaöğretim okulları söz konusu olduğunda Modern Yabancı Dillere zarar vermesine rağmen, ilkokul düzeyinde dillerin tanıtımı, Birleşik Krallık’ta geliştirilecek dil becerileri potansiyeli konusunda umut verebilir. Uzman okullardan gelen meslektaşların ilkokul meslektaşlarına sunabilecekleri sosyal yardım çalışmaları önerilebilir. Bu, öğretimin sunumunun kalitesini ve öğrenme çıktılarını iyileştirecektir. Ayrıca, ortaokul seviyesindeki dillerde konuşulan öğrenci sayısı azalır, bu da bazı Kapsamlı Okul öğretmenlerinin bir ilkokul veya ilkokul konsorsiyumunda tam zamanlı ders vermeye hazır hale geleceği anlamına gelir.

İnsan kaynaklarının uygun bir şekilde ele alındığı perspektifinde, birincil ve ikincil düzey arasındaki geçiş ele alınmalıdır. Şimdiye kadar, 7. sınıfa başlayan öğrencilere, ilk öğretim yılında Modern Yabancı Dilin ilkeleri öğretilir. Müfredatın içeriği, öğrencilerin 7. Yıl başında ulaşabilecekleri yetenek seviyesine uyacak şekilde hızla değiştirilmelidir. Öğrenciler çeşitli ‘besleyici’ ilköğretim okullarından geldiklerinde, başarı düzeyindeki farkın ele alınması gerekir. . İlkokuldaki Modern Yabancı Dilleri öğretmek ve öğrenmek ‘Hızlı izleme kurslarının’ standart bir uygulama haline gelebilmesi için büyük bir potansiyele sahiptir ve çoğu öğrenci 9uncu yıl sonunda Modern Yabancı Diller Genel Ortaöğretim Sertifikasını alabilir. Başarı, kendini devam ettirmek; Öğrenmelerinin erken aşamalarında başarı yaşayan öğrenciler bununla motive edilebilir ve Anahtar Aşama 4’te başarılı olmaya devam edebilir.

Mesleki grupların gelişimi, Modern Yabancı Diller ile de ilişkili olabilir. Boş Zaman ve Turizm, Medya veya İş Etütleri gibi uzmanlıklarda alternatif bir rota sonrası 16 rota olan Güncel Genel Mesleki Ulusal Nitelikler (GNVQ), Modern Yabancı Dilde bir modül içermemektedir. Öğrencileri, Anahtar Aşama 4’te dil öğrenmeye teşvik etmek için, Modern Yabancı Dilde bu uzmanlığa öncülük etmek üzere tasarlanmış bir mesleki kurs geliştirilebilir.

Kaynak: https://ezinearticles.com/?Teaching-and-Learning-Modern-Foreign-Languages-in-the-United-Kingdom—Conclusion&id=3381124


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Editöre mesaj gönder ya da yazıya yorum yap.
Bugün Gündem

Son Gelen Mesajlar

  1. İlk para basımı Anadolu’da gerçekleşti. Zaman tünelinde bugün borç yiğitin kamçısı diyen egemen dil ülkeyi 50 sente muhtaç etti Ülkenin…

  2. yetmez asılmalı da… ulan bi de müslümanım diyorsun kendine be… demek ateist şımarık ..

Son Yazılar

Message Turkish Forum on WhatsApp

https://wa.me/message/2RSZA7ULJ4EXD1