Sarsılmaz Türk-Rus dostluğu 100 yaşında

Ercan Dolapçı

Atatürk ve Lenin’le başlayan Türk – Sovyet Rusya dostluğu, 1920’den 2020’ye sarsılmaz şekilde sürüyor. Emperyalizmin iki ülkeyi de tekrar tehdit ettiği bu günlerde, bu dostluğu hatırlatmak bizler için önemli bir vazife. İşte bu tarihi dostluğa Stalin’in sunduğu katkılar…

5 Mart, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin (73)’in ölüm yıldönümü… 1953 yılında hayatını kaybeden Sovyet Devrimi’nin Lenin’den sonraki en önemli lideri Stalin, Türkiye tarihinde de ayrı bir yere sahip. Her ne kadar bazı yayınlarda “diktatör”, “zalim” gibi gösterilse de o aslında ülkesini kalkındıran ve İkinci Dünya Savaşı’nda Büyük Vatan Savunması’nın başkomutanı olarak, Alman faşizmini yenen büyük bir lider… Gürcü asıllı Stalin’in Kurtuluş Savaşı ve Atatürk döneminde Türkiye’ye karşı gösterdiği yakın ilgi ve dostluk ayrı bir öneme sahip. Bu dostluk sayesinde Sovyetler Birliği’nden en zor günlerde silah ve mali yardım alarak, emperyalizme karşı mücadele verdik ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk. Biz de Çanakkale’de direnerek onların devrimini hızlandırmıştık… Lenin’le başlayan Sovyet dostluğu, Atatürk’ün üstün gayretleriyle hızla gelişti ve sarsılmaz bir dostluğa dönüştü. Bize de Atatürk’ün vasiyeti olarak kaldı. İşte bu dostluğa Stalin’in de büyük katkısı oldu. Bu bizim iddiamız değil, bizzat o dönemin devlet adamlarının yaşadığı ve anlattığı bir gerçek! İşte, Stalin’in Türkiye dostluğu ve buna ilişkin aktarılanlar:

ZOR GÜNLERİN DOSTLUĞU

Sovyet Rusya ile ilişkilerimiz Kurtuluş Savaşı günlerinde başladı. 26 Nisan 1920 günü Mustafa Kemal Paşa, Lenin’e tarihi dostluk mektubunu gönderdi… Bu adım temasların başlangıcı oldu. Özellikle Sakarya Zaferi’nden sonra Mustafa Kemal’e olan güven arttı ve ilişkiler gelişti. Büyük Zafer öncesi de silah ve maddi yardımlar hızlandı. Rusya’dan çok sayıda önemli isim Ankara’ya gelerek Mustafa Kemal ile görüştü. Bunlardan birisi de Frunze’ydi. Bundan önce de Upmal ve Eşba Yoldaşlar ile görüşüldü. Ankara’ya atanan Aralov da ilişkilerin gelişmesinde önemli katkılar sundu. Türkiye de Ali Fuat Paşa’yı Moskova’ya atadı. 16 Mart 1921 tarihinde dostluk antlaşması imzalandı. Bu dönemde Rusya Dışişleri Bakanı Çiçerin gibi bazı isimler sorun yaratıyordu. Çiçerin bizden Kars ve Ardahan’ı geri istemişti… Bunların Batıcı tutumu Rus temsilcilere iletildi. Stalin’in müdahalesiyle bu akılsızlık önlendi. Stalin, “Ermenistan ile sınırınızı, bize bırakmadan halledin” önerisinde bulunmuştu. Kâzım Karabekir’in harekâtı ile Türk Ordusu ile Kızıl Ordu sınırda buluştu ve İngiliz emperyalizminin örmeye çalıştığı Kafkas Seddi yıkıldı. Doğu cephemiz sağlama alınmış oldu.

BAKAN ARAS: STALİN TÜRKİYE’YE KARŞI DOSTANE TUTUM ALDI

Atatürk döneminde 13 yıl Dışişleri Bakanlığı yapan Tevfik Rüştü Aras, 1967 yılında Sovyetler Birliği’nin Novoe Vremya dergisinin muhabiri İ. Andronov’la, İstanbul’da görüşür. İki ülke arasındaki dostluktan bahseder. Aras, Stalin’i şu ifadelerle anlatır: “1930’lu yılların sonunda, diye devam etti Aras, Soçi’ye gittim, orada Stalin tarafından kabul edildim ve onunla çok açık süren bir görüşme yaptım. O zamanlar yabancıları nadiren kabul ediyordu. Gözgöze konuştuk. Stalin, bana Milletler Cemiyeti’nde silahsızlanmayla ilgili olan Cenevre müzarekelerini sordu. Sorularından, onun, bu meseleyi ve müzarekelerin özünü çok iyi bildiği anlaşılıyordu. Stalin’in, uluslararası meselelerde büyük bir birikime ve bu meselelere sağlıklı bir yaklaşımı olduğuna ikna oldum. Türkiye’yle ilgili meselelerde oldukça dostane bir tutum aldı. Kendiniz kararverin: Biz, o sıralar Sovyetler Birliği’nden büyük miktarlarda kredi aldık, tekstil fabrikaları inşa edildi ve o günden beri onlar, dostluğumuzun anıtı olarak duruyorlar! Moskova, ordumuz için top ve ateşli silahlar temin etti…” (Mehmet Perinçek, Türk-Rus Diplomasisinden Gizli Sayfalar, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2011, 325-326.)

İNÖNÜ-STALİN GÖRÜŞMESİ

Atatürk döneminin Başbakanı İsmet İnönü’nün de anlattıkları benzer nitelikte. İnönü, Başbakan iken 26 Nisan-10 Mayıs 1932 tarihleri arasında 15 gün Sovyetler Birliği’ni ziyaret eder. Bu ziyaret önemlidir. İki ülke arasındaki ilişkilerin zirve dönemidir. İnönü burada incelemelerde de bulunur. Sovyetler Birliği’nden 8 milyon dolarlık bir de kredi alır. Planlama ve sanayi tesislerinin kurulması yardımı da cabasıdır. Bu ziyaret sırasında Başkan Stalin tarafından da kabul edilir. Çok sıcak geçen görüşmeyi İnönü, anılarında şöyle anlatır:

“Rusya’ya yaptığımız bu seyahatin Sovyet Rusya’nın iktisaden çok sıkıntı çekmekte olduğu bir zamana rast geldiğini, Moskova’ya gider gitmez fark ettik. Bu sıkıntıları bütün hallerinden anlaşılıyordu. Rusya daha ihtilal yıllarında iktisadi bakımdan büyük zorluklar içine düşmüştü. (…) Kremlin’de yaptığımız ilk toplantıda bize yardım etmek imkânı olduğunu söylediler. Azami kolaylığı gösterecekleri anlaşılıyordu. Daha evvel görüşmeler yapılmıştı. Sekiz milyon dolarlık altın değerinde bir borç vermeyi kabul ediyorlardı. Stalin ayakta dolaşarak müzakerelerin seyrini takip ediyor. Lüzum gördükçe müdahalede bulunuyordu. Evvelâ faiz meselesi açıldı. Faiz istemiyorlar. Sıra vadenin tayinine geldi. 20 sene vade ile müsavi taksitler halinde ödeyeceğiz. Bu karara bağlandı. Borcun ödenmesinin para olarak değil, mal olarak karşılanmasında mutabık kaldık. Bu tarzda bir dostluk havası içinde ayrıldık.” (İsmet İnönü, Cumhuriyet’in İlk Yılları, C.1, Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 1998, s.142-143.)

İnönü, Stalin hakkında ise şu değerlendirmeyi yapar: “Seyahatin devamınca Stalin’e bir teşhis koymaya çalıştım. Adamın kuvveti nereden geliyor, bunu anlamaya hususi bir dikkat sarf ettim. Ruslarla beraber çalışmak için, Rus cemiyetine hakim olmak için tecrübesi çok. Onu gördüm. Bir defa son derece çalışkan bir lider. Bütün arkadaşlarına yetişmeye, onları tamamlamaya çalışıyor. Yine son derece dikkatli. Bir Rus milliyetçisinin ideali olarak gönlünde yatan ne gibi arzuları varsa, bunların hepsini çok iyi bilen ve tahakkuk ettirilmesi için bir Rus milliyetçisinden daha çok düşünen bir insan intibaını veriyor. Yani bir Rus milliyetçisi olarak düşünülecek ne gibi meseleler varsa, hepsine sahip çıkmıştır. Oradayken bana, büyük bir harp için hazırlandıklarını söylüyorlardı. (…) Tam bir dostluk gördük, çok iyi dostluk gördük ve birbirimize tam itimat veren bir hava içinde ayrıldık.” (Age, s.143-144.)

Stalin, İnönü’yle 6 Mayıs 1932 günü yaptığı görüşmede şu önemli uyarıyı yapar: “Eğer kendi sanayinizi kurmazsanız, sizi yeryüzünden silerler.” (Mehmet Perinçek, Atatürk’ün Sovyetler’le Görüşmeleri, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2005, s.415.)

Rusya gezisine yazar ve sanatçılar da katılır. Cumhuriyet gazetesi başyazarı Yunus Nadi geziye ilişkin olarak gazetesinde şunları yazar: “Stalin Yoldaş’ın en ziyade hayret ve takdir ile gördüğü işlerden biri milliyetçi Gazi Mustafa Kemal Türkiye’sinin teminine muvaffak olduğu maddi ve manevi zaferlerdir. Rusya’nın en selahiyettar insanı milliyetçi Türkiye’yi işte böyle görüyor ve böyle takdir ediyor.” (Cumhuriyet, 5 Mayıs 1932.)

ATATÜRK İLE STALİN’İ BİR ARAYA GETİRMEYE ÇALIŞTILAR 

Türk-Sovyet diplomatlarının önemli bir uğraşı da Atatürk ile Stalin’i bir araya getirmekti. Bunu da Soçi’de yapmak isterler. Bu tür girişimler 1934 ile 1936 yılları arasında gündeme gelir. Ancak iki liderin de yurt dışına çıkma konusundaki soğuk yaklaşımları bunun gerçekleşmesini engeller. Bunda amaç, iki ülke arasındaki sorunların iki liderin yüz yüze yapacağı görüşmeyle çözülmesidir. 1934’te dostluk antlaşmasının 10 yıllık olarak imzalanması, 1936’daki görüşmede ise Montrö konferansı sonrası iki ülke arasındaki pürüzlerin çözülmesiydi… (Ayrıntısı için bakınız; Perinçek, Age, s.231-232.)

Atatürk döneminde Sovyet dostluğuna büyük önem verilir. 1932 yılında biz Milletler Cemiyeti’ne, 1934 yılında da bizim desteğimizle Sovyetler MC’ye alınır. Her alanda iş birliği yapılır. Karşılıklı güvene önem verilir. Atatürk her konuşmasında Sovyetler için “büyük komşumuz” der. Atatürk’ün son vasiyeti de Sovyet dostluğudur. Bunu da yazar Zekeriya Sertel, Celâl Bayar ve Tevfik Rüştü Aras’ı şahit göstererek şu ifadelerle açıklar: “Sovyetler Birliği’ne karşı asla bir saldırı politikası gütmeyeceksiniz. Doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak Sovyetler’e yöneltilmiş herhangi bir antlaşmaya girmeyecek ve böyle bir antlaşmaya imza koymayacaksınız.” (Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, Yaylacık Matbaası, İstanbul, 1968, s.217.)

SARACOĞLU’NUN STALİN İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME

Atatürk’ün ölümünden sonra Cumhurbaşkanı İnönü olur… Onun dönemine İkinci Dünya Savaşı’nın zorlukları damgasını vurur. İlişkiler sıkıntılı geçse de asla düşmanlık olmaz… Savaşı yıllarında Türkiye tarafsızlık politikası güder. Atatürk’ün vasiyeti de bu yöndeydi. En önemlisi de Türkiye, Lozan Antlaşması’yla bütün meselelerini halletmişti. Bu sağlam anlaşma sayesinde, savaş yıllarında dik durmayı becerdi. İsmet Paşa’nın deyimiyle “Halledilmemiş meselemiz yoktu.” Ancak savaş başladığı günlerde Sovyetler Birliği ile zaman zaman anlaşamadığımız konular da oldu. İsmet Paşa, Türkiye-İngiltere-Fransa ve Sovyetler Birliği’nin içinde olduğu bir itifaktan yanaydı. Bunun için Sovyetler Birliği ile görüştü. Ancak Sovyetler asıl tehlike olarak İngiltere’yi görüyordu. Bu birliğe yanaşmadı. Almanya’yı da yakından takip ediyordu. Almanya’nın bastırmasıyla Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı’nı imzaladı. Bu dengeleri değiştirdi. Bu günlerde zaman zaman Sovyetler Birliği ile ilişkilerimiz soğusa da asla karşı karşıya gelmedik. Hatta Türkiye, Girit’ten Kafkasya’ya kadar uzanan uzun hatta 1 milyon askerini seferber ederek bir anlamda Almanlara karşı güvenlik hattı kurdu…

İkinci Dünya Savaşı’nın yeni başladığı günlerde, Dışişleri Bakanı Şükrü Saracoğlu başkanlığında bir heyet, 15 Eylül-17 Ekim 1939 tarihleri arasında Moskova’ya resmi bir ziyaret yapar. 1 Ekim 1939 günü SSCB lideri Stalin ve Dışişleri Bakanı Molotov ile görüşür. Görüşmede son gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler konuşulur. Görüşmede bir ara konu Adalar meselesine gelir ve Başkan Stalin şu önemli teklifte bulunur:

STALİN: ADALAR’I ALSANIZA!

“Türkler bana sormadılar, eğer bana sorsalardı, ben onlara İngiliz-Türk ve Fransız-Türk paktlarının yapılmasına onay vermelerini önermezdim. Elbette, büyük donanmaya sahip devletler olarak hem İngiltere hem de Fransa Türkiye için gereklidir. Türkiye kendini Akdeniz’de büyük devlet olarak görüyor. İngiltere ve Fransa’nın Akdeniz ve Ege’de Türklere vermeleri gerekenleri, bu arada adaların geri verilmesi, SSCB bugün karşılayabilecek güçte değildir. Bu nedenle ben, Türkiye’nin Akdeniz’de kendisine lazım olanı almak ve Oniki Ada’daki çıkarlarını savunmak amacıyla, bir taraftan İngiliz ve Fransızlar, diğer taraftan ise İtalyanlar arasındaki çekişmelerden yararlanma niyetini tam bir anlayışla karşılıyorum. Bu doğrudur. Adalar sadece bu yöntemle alınabilir. Sonrası biraz karmaşıktır. Bu noktaya kadar Türkiye galip durumundadır.”

Bakan Saracoğlu bu konuyu, -karşılığında istenecekleri bildiği için- anında geri çevirir…

Bu diyalogda görüşme şöyle sürer:

Saraçoğlu – Her şeyden önce söylemeliyim ki, İsmet bana bir görev verdi; eğer Stalin Yoldaş’ı görürsen söyle ki, İsmet, Sovyetler Birliği’ni ziyareti sırasında Stalin Yoldaş’la görüşmesinde edindiği unutulmaz duyguları ve iyi izlenimleri unutmamıştır.

Stalin Yoldaş – Hakkımızda iyi hatıralar muhafaza ettiğinden dolayı Cumhurbaşkanı’nıza teşekkür ederim. İsmet’in sağlığı nasıl?

Saraçoğlu – O kendini iyi hissediyor.” (Rusya Toplumsal Siyasal Tarih Devlet Arşivi’nde fond 558, liste 11, dosya 388, yaprak 14-32 numaralı Stalin koleksiyonundan aktaran; Mehmet Perinçek, Türk-Rus Diplomasisinden Gizli Sayfalar, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2011, s.299-313.)

STALİN: TÜRKLER BİZİ ARKADAN VURMADI

Gazeteci Ahmet Emin Yalman, II. Dünya Savaşı yılları içinde Türkiye’den Rusya’ya yönelik bir saldırı olmaması nedeniyle, Stalin’in daha sonra Türkiye’ye teşekkür ettiğini belirtiyor. Stalin bu konuda şunları söylemiş: “Türkler bizi en nazik zamanlarımızda arkadan vurabilirlerdi, vurmadılar. Kendilerine karşı minnet duyuyoruz. Boğazlar’ın güvene layık bekçileri olduklarını ispat ettiler. Türkler’i hem mükâfatlandırmak, hem de Boğazlar’ı daha iyi savunabilecek bir hale koymak lazımdır. Bulgaristan’a Karadeniz’de bir liman yeter. Bulgar sahilinin diğer kısımları hinterlandıyla beraber, Türkiye’ye verilecek bu maksat sağlanmalıdır.” (Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, C.2, 2. Baskı, Pera AŞ., İstanbul, 1997, s.1178-1179.)

Yalman, Stalin’in bu sözlerini 21 Ağustos-7 Aralık 1942 tarihleri arasında Savaşı izlemek için bir grup gazeteciyle gittiği İngiltere’de, Rusya’dan yeni dönen İşçi Partisi’ne mensup İngiliz siyasetçi Sir Stafford Cripps’e anlattığını ve bunu da bizzat Cripps’in kendisine aktardığını belirtiyor. Cripps, Mayıs 1940’tan Ocak 1942’ye kadar Moskova’da büyükelçi olarak görev yapar.

İnönü, Stalin’in ölümünden sonra Sovyetyer Birliği’nin Ankara Büyükelçiliğine giderek taziye defterini imzaladı.

SOVYETLER’İN TOPRAK TALEBİ

Önemli bir konu da savaştan sonra Sovyetler’in bizden Kars-Ardahan’ı istemesi ve Boğazlar konusunda ortak yönetim talebinde bulunulmasıydı… Bu konu çok tartışıldı, hatta yalanlandı da… Ancak o dönemin Dışişleri Bakanı Molotov’un anıları bu konuya son noktayı koydu. Molotov talepleri doğruluyor. Molotov savaştan sonra böyle bir taleplerinin olduğunu ve bu konuda başarılı olamadıklarını, daha fazla da ısrar etmediklerini açıklıyor. Bu olay ilişkileri soğuttu. Ancak yine de düşmanca bir tutum takınılmadı. (Konunun ayrıntısı için bakınız; Feliks Çuyev, Molotov Anlatıyor, 2. Basım, Yordam Kitap, İstanbul, 2010, s.116-118.)

İsmet İnönü, 18 Kasım 1953 günü TBMM’de bir soru önergesi üzerine yaptığı konuşmada, Sovyetler’in taleplerinden vazgeçtiğine ilişkin açıklamasına değinir ve şunları söyler: “Sovyet Rusya 1945’te Türkiye’den, Şarktan ilçeler istedi, Boğazlar’dan üsler istedi. Kaç senedir bu politikanın mücadelesi içindeyiz. Sovyet Rusya geçenlerde verdiği bir nota ile bu talebinden vazgeçtiğini söyledi. (…) (İsmet İnönü’nün TBMM’deki Konuşmaları, İkinci Cilt, (1939-1960), TBMM Yayınları, Ankara, 1993, s.124.)

İnönü aynı konuda 25 Şubat 1960 günü TBMM’de yaptığı konuşmada ise şunları belirtir:

“Yakın komşumuz Sovyet Rusya ile münasebetlerimizin iyileşme istidadı göstermesinden  memnuniyet hissederiz. Dünya barışının konuşmalarla aranması yolunun açılması bizi sevindirmiştir. Bu yolun kaybolmamasını ve büyük devletler arasında daimi araştırmanın devam etmesini ciddi olarak istiyoruz.” (Age, s.293.)

Suriye ekseninde son günlerde başlayan gerginliğin de aynı tutumla aşılması dileğiyle… Sarsılmaz Türk-Rus dostluğu daha nice yıllara ulaşsın. İranlıların güzel bir sözüyle bitirelim: “Dostluk, düşmanlıktan iyidir!”

Cumhuriyet, 1 Mayıs 1932

Haberi paylaşın
İşte Türkiye ve Rusya arasındaki 10 maddelik anlaşma

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Yorum yapan cahil cühela bu yazilanlarin hiç biri iftira degil hepsi gercek sizin osmanlinin aile cianyetlerini kabul etmemeniz bunlarin gercek…

 2. KUR’AN’da; TEK ‘ALLAH-TANRI’ya İtaat’ şartken; peygambere de ‘itaat’ aslında nedir?! turkishnews.com sitesi yazarlarından sayın Nazım Peker’in: ‘Anlamı çarpıtılan(Nisa,59)’ başlıklı yazısından…

 3. Biyyolojik terör saldrısı altındayız/ . İtalyada ortaya çıkan xylella fastadiosa hastalığı bütün şehirleri ka-plamıştır. Bu virüs kalp krizi ve kanser…

 4. Seçimi bile beceremez, hile hurdadan kurtaramaz, seçmen ile seçileni bile ayırt edemez hale geldi ülkemiz! Gerçekten AKP hükümetine yazıklar olsun.…

 5. Özür dileyerek söylüyorum. Anlamını çarpıtma yok. Siz Kuran’ı okumasını bilmiyorsunuz. Bir de şuan içinde bulunduğunuz, yönetime göre şartlı kabullerinizin esiri…

 • AYNEN DEVAM-HÜSEYİN MÜMTAZ

  AYNEN DEVAM-HÜSEYİN MÜMTAZ

  AYNEN DEVAM HÜSEYİN MÜMTAZ Bir süre önce KKTC Cumhurbaşkanı Tatar bir gazetecinin; “14 Mayıs sonrası Türkiye politikasını değişirse siz aynı çizgide kalmaya devam edecek misiniz?” […]


 • NE PAHALILIK NE SOĞAN NEDE SARIMSAK GERÇEK SORUNUMUZ AHLAK

  NE PAHALILIK NE SOĞAN NEDE SARIMSAK GERÇEK SORUNUMUZ AHLAK

  Müslümanların Allah’ı diyor ki:“Bana kul hakkı ile gelme. Benden Kul hakkı yediğin için bağışlanma bekleme. Diğer bütün günahlarını affeder seni cennetime kabul ederim. Ama kul […]


 • ONCE THE MULLAH

  ONCE THE MULLAH

  Bir konuyu itiraf etmeliyim, okuma alışkanlığımı ilk okulda değil, yatılı okula gittiğimde kazanmıştım. Muhteşem bir kütüphanemiz vardı okulda. İlk okuduğum kitapları pek hatırlamamakla birlikte, Alice Geer […]


 • HAYDİ GEÇMİŞ OLSUN

  HAYDİ GEÇMİŞ OLSUN

              Zaman zaman CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştiriler yöneltmiştim.             Ve yine, kendi görüş ve anlayışıma göre kimi eleştiriler de yöneltebilirim.             Ancak Cumhuriyet’i kuran parti […]


 • Bayram ikramiyesi 3 bin liraya mı çıkarılıyor?..

  Bayram ikramiyesi 3 bin liraya mı çıkarılıyor?..

  Sıkı durun: Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Seçmene verdiğimiz sözleri tutacağız. Memur e emekli rahatlayacak. Daha sonra da enflasyon inecek” diyor. Özet: Memur ve emeklinin cebi […]


 • SEÇİMLER BİTTİ, Bahanelere Gerek Yok! Bu muhalefetle bu kadar!

  SEÇİMLER BİTTİ, Bahanelere Gerek Yok! Bu muhalefetle bu kadar!

  Evet seçimler bitti.Türkiye yerinde duruyor. Millette öyle.Seçimleri RTE kazandı KK kaybetti.Bunun siyasi muhasebesini yapmak tabiki gerekir.Ama bu iki liderde 5 sene sonra siyasette yoklar.Peki ne […]


 • SOL NAPMALI?

  SOL NAPMALI?

  Tamam ilk tur seçimlerde hayal ettiğimiz gibi olmadı. Hayal kırıklığı, hüsran, isyan karışık depresyona girdik. İlk ve en önemlisi ilk turda alınan sonuçlar kesinlikle yenilgi […]


 • Doğal gaz

  Doğal gaz

  Sayin ve Sevgili Dostlar Ben ihtisasım dahilinde olmayan konularda konuşmaktan hoşlanmam. Benim ihtisasım derin deniz petrol ve gaz projelerinin idaresidir ve son 40 senedir bu […]


 • GENÇLERE! 27 MAYIS: UNUTTURULAN YAKIN TARİHİMİZE BİR PENCERE…

  GENÇLERE! 27 MAYIS: UNUTTURULAN YAKIN TARİHİMİZE BİR PENCERE…

  27 Mayıs… 68 kuşağının “Anayasa ve Özgürlük Bayramı”… Sosyal bilimlerde bir altın kural var: Her olguyu kendi “zaman”, “zemin”, “mekan” boyutları içinde el almak…Aksi takdirde, […]


 • Türk Yerine Türkiyelim Denirse Ne Olur?

  Türk Yerine Türkiyelim Denirse Ne Olur?

  Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde bazı kesimler tarafından kullanılan “TÜRKİYELİ” kavramının doğru olmadığı bir gerçektir. SBF yurdundan oda arkadaşım olan Prof. Dr. İlber  Ortaylı, “Türkiyeli […]


 • CEHENNEMİN KAPISI

  CEHENNEMİN KAPISI

              Hemen söyleyeyim; 28 Mayıs 2023 günü Türkiye ve bölgesi için ‘Cehennemin Kapısı’nın ya sonuna kadar açılacağı ya da tamamen kapanacağı gün olarak tarihe geçecek. […]


 • “Türkiye’ye ilgi artıyor…”

  “Türkiye’ye ilgi artıyor…”

  Turizmde 60 milyon turist hedefini tutturabilmek için yoğun bir çaba ve tanıtım atağı yapılıyor. Sektör temsilcileri yaptıkları açıklamada “Türkiye’ye ilgi her geçen gün daha da […]Posted

in

by