DÜNYA ATATÜRK DERKEN BİZ NEREYE

Bizler Atatürk ve Cumhuriyet’i öğretmeyi başaramadık,ama umutsuz değilim hala içine sindirmiş,yaşam biçimi haline getirip günlük hayatına uygulayanlar var oldukça Cumhuriyet de Atatürk de var olmaya devam edecek.

Kimsenin görmediği mesajlarda bayrak ve Atatürk resmi paylaşarak,ya da baskılı tişortlar giyerek  öğretemezsin çocuğuna Cumhuriyet ve Atatürk’ü…

Düzgün türkçe kullanarak dilinde,başkalarına saygı duyarak,kanunlara uyarak,kul hakkı yemeden namusunla işini yaparak, çağdaş insan gibi giyinerek görüntünde…

Cumhuriyete,Atatürk devrimlerine ve ilkelerine uygun bir şekilde davranarak yaşam biçiminde…

Haksızlığa uğrayanlara sahip çıkarak,ülken için yanlış kararlar alanlara dur diyerek,kadınların ikinci sınıf vatandaş gibi gösterilmeye çalışanlara yeter diyerek…

Çocuklarımız ve kadınlarımız taciz edildiğinde onları sahiplenerek…

Çocuklarımızın çağdaş eğitim alarak terör yuvalarına ve tarikat kucağına düşmesini önleyerek….

Atatürk çocukları çok severdi…Biz farklı çocuklarımızı yuhalamamayı öğrendiğimizde… 

Ordumuzun ve eğitim sistemimizin bozulmasına sessiz kalmayarak…

Köylüyü efendi gören,yerli üretime önem veren,geleceğin göklerde,tarım ve hayvancılıkta,üretim ve sanayide,çağdaş toplum olmakta,kendi kendine yeten bir toplum olarak….

Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların farkına varmak için çok okuyarak,ordumuza,yurdumuza sahip çıkarak…

Özellikle Cumhuriyet ve Atatürk’ü anlamak için NUTUK’u,dinimizi anlamak için kendi dilimizde KUR’AN ıokumak zorundayız ki yanlış bilgi verip bizleri tuzağına düşürmeye çalışanlar kandıramadığında…

Eğer okumazsak bizi yönetecek adamları doğru seçemeyiz ve ülkemizi parçalamak için etrafımızda dönen alıcı kuşlara yem oluruz…

ATATÜRK KİMDİR?

UNESCO 1981 yılında, 100. Doğum Yıldönümü nedeniyle Atatürk’ü “Ulusal Mücadele ve Çağdaşlaşma Lideri” olarak seçmişti.

Bu karara göre, “1981 Atatürk Yılı” olarak kutlanmıştı. Bu uygulama, dünyada ilk ve tektir.

İşte benim ATATÜRK’ÜM budur.

Yıl 1976 UNESCO”Bu gün UNESCO’nun üzerinde çalıştığı bütün projelerin isim babası Mustafa Kemal’dir.”

Öneride bulunuyor; “onun doğumunun yüzüncü yılında, UNESCO’nun 152 ülkesinin devletleri ayni anda kutlansın” önerisidir.

İsveç delegesi ayağa kalkıp şöyle söyler:

“Ne yani dünyada bu kadar devlet adamı var hepsinin doğum gününü böyle kutlayacak mıyız,” şeklindeki kinayeli sözlerine, Rus delegesi ayağa fırlar yumruğunu masaya vurur ve 152 ülkenin delegelerine aynen şöyle söyler;

“Genç delege arkadaşım hatırlatmak isterim ki ATATÜRK öyle dünyadaki herhangi bir lider değildir, bırakın onu bir yıl anmayı her ülke her problemimizde çare olarak aramalıyız” sözlerini döktürtebilen bir Mustafa Kemal.

Sonra,UNESCO tarihinde ilk ve tektir hiç negatif oy yok, hiç çekimser oy yok 152 ülke şu metne imza atar;

İşte O İsveç delegesi bu imzanın atıldığı gün şunları söyler;

“Ben ATATÜRK’Ü inceledim bütün ülkelerden özür diliyor ilk imzayı ben atıyorum,” der.

İşte o muhteşem belge;

“ATATÜRK KİMDİR;

ATATÜRK ULUSLARARASI ANLAYIŞ, İŞBİRLİĞİ, BARIŞ YOLUNDA ÇABA GÖSTERMİŞ ÜSTÜN KİŞİ, OLAĞANÜSTÜ DEVRİMLER GERÇEKLEŞTİRMİŞ BİR İNKILAPÇI, SÖMÜRGECİLİK VE YAYILMACILIĞA KARŞI SAVAŞAN İLK ÖNDER, İNSAN HAKLARINA SAYGILI, DÜNYA BARIŞININ ÖNCÜSÜ, BÜTÜN YAŞAMI BOYUNCA İNSANLAR ARASINDA RENK, DİL, DİN, IRK AYIRIMI GÖSTERMEYEN, EŞİ OLMAYAN DEVLET ADAMI,TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU”

Dünyada başka hangi lider için böyle sözler söylenip,böyle metinler hazırlanıp,UNESCO ya kabul ettirilmiştir.

Bir filozof”bir ülke için kıstas aradığınız zaman o ülkenin en büyük liderini gözden geçirin.”demiş.

Şu anda kıstas arayan ülkelere daha iyi bir metin gösterebilir miyiz?

İşte bu metin 152 ülke tarafından imzalanmıştır.

Eşi olmayan devlet adamı metni.

(Prof. Dr. İlnur Güntürk KALIPÇI’nın yazısından)

 

 Bakın dünya Atatürk için neler diyor:

Canavarlal Nehru 1963“Kemal Atatürk veya bizim O’nu o zamanlar tanıdığımız ismiyle Kemal Paşa, gençlik günlerimde benim kahramanımdı… O’nun en büyük hayranları arasında olmaya devam ediyorum.”

Hindistan Cumhurbaşkanı Naman Narayanan“Özgürlük mücadelemiz sırasında Türk Kurtuluş Savaşı’ndan ve Mustafa Kemal Atatük’ün ilkelerinden çok etkilendik. Atatürk’ün milliyetçilik, laiklik ve demokrasi ilkeleri, ülkemin gelişmesinde çok etkili oldu…”

Habib Burgiba ( Tunus Devlet Başkanı – 1955 ):“Vatanımın bağımsızlığı uluslararası bir gerçek olduğu gün, Allah’a şükürden sonra ilk hatırladığım isim, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK oldu. Ümit kapılarının kapandığı bunalım anlarında, O’nun destan olan yaşamını ve savaşımı bana esin kaynağı oldu.”

Tahran Gazetesi ( İran – 1939 )“İslam dünyasının büyük insan yetiştirme gücünü yitirdiğini öne sürenler, Atatürk’ü hatırlamalı ve utanmalıdırlar…”

Arriba Gazetesi ( Portekiz – 1938 )“ATATÜRK, başı dumanlı doruklarda yüce bir dağ tepesidir. Siz O’na yaklaştıkça o yükselir ve aranızdaki mesafe sonsuza değin aynı kalır. Devirlerinde büyük gözüken, zamanla küçülen benzerlerinden farkı burdur ve böyle kalcaktır.”

Peter Llyd Gazetesi ( Macaristan – 1938 )“Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür. Gücü, zorlukları yenme kararı ve yiğitliği ile, aman bilmeyen galiplerin uygulamaya kalkıştıkları pranga siyasetini ilk kıran Atatürk’tür.”

Tchang Yang Yee Pan Gazetesi ( Çin – 1958 )“Eğer tarih bir kalbe sahip olsaydı, Mustafa Kemal’i mutlaka kıskanırdı…”

Eyüp Han ( Pakistan Devlet Başkanı – 1963 )“Kemal ATATÜRK yalnız bu yüzyılın en büyük liderlerinden biri değildir. Biz, Pakistan’da O’nu, bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz…”

1953 yılında Orhan Bilgin”Emperyalist güçleri yenen büyümüğüz Atatürk…”General Necip sözünü kesti”O hepimizin büyüğüdür… Yalnız sizin değil!…”

Fidel Castro”Ben en çok Atatürk’ten etkilendim… Koşullar, O’nu yeniden dünyanın gündemine oturttu…”

Franklin Roosevelt“Beyaz Saray’daki görevim tamamlanınca ilk yapmak istediğim şey, zamanımızın bu en dikkate değer şahsiyetini ülkesinde ziyaret etmekti. Kader buna izin vermedi… Bu çapta insanlar dünyaya sık gelmezler.”

John F.KENNEDY(A.B.D.Baskanı, 10 Kasım 1963)”Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır… Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması, yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur”

Times Gazetesi Ingiltere”O, Türiye’nin önceki kuşaklarından hiç birine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sagladı. Başarıları, Türkiye’nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.”

Gerrad Tongas (Fransiz Yazar)”Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüzyıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.”

Fransiz Excelsior Gazetesi”Çok büyük bir adamdı… bir siyasi dahiydi.”

Soir – Paris, Fransa”Sırasıyle ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan “Türklerin babası” Yeni Türkiye’yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi, fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkılap yaptı.”

The Truth İngiltere”Cumhuriyet Türkiyesi’nin Devlet Baskani Kemal Atatürk, diğer önderlerde görmeye alışmadığmız şu değerli nitelikleri kişiliğinde toplamış bulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlik ve başarı…”

Daily Telegraph İngiltere”Atatürk, Türk Milleti’nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştı. “

Prof. Maurice BAUMANT Fransa”Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti’nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk’ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.”

Claude FARRER – Fransiz Edibi” O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O’na çok uzaklardan bakmak gerekir.”

Pierre Dominique (Fransiz Gazeteci) “Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa’yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu akşam O büyük ölünün başında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye’dir.”

Albert LEBRUN(Fransız Cumhurbaskanı)”Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.” 

The Fortnightiy, Londra “Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekdi.”

Spectator – İngiltere” Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdakı yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti.” 

Sanerwin Gazetesi – Fransa” Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O’nun 1930’da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.”

Observer – İngiltere” Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.”

Sunday Times – İngiltere İngiltere ” önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.” 

Prof. Herbert MELZIG (Alman Tarihçi) ” Izdırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk’ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.”

Alman Volkischer Beobachter Gazetesi “Atatürk Türkiye’yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.”

Claude Farrer (Fransiz Yazar) ” Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı

Fransa, Paris Basını” Asırları aşan adam !..”

Charles De GAULLE – Fransa ” Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk’ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu gelişmenin temel öğelerinden biridir.”

Noelle Gazetesi – Fransa”İnsanlığın bütün belirtileri O’nda kendini hemen gösteriyor.”

George BENNES(Vu Gazetesi- Fransa (1938) “Kemal Atatürk’ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: “Görüyorsunuz ya”, dedi. “Birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum.” Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir şef’in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?…” 

Claude Farrer (Fransiz Yazar) “Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.”

Pierre Dominique (Fransiz Gazeteci) “Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa’yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu akşam O büyük ölünün başında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye’dir.”

Winston CHURCHILL(İngiltere Başbakanı) “Savaş Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk’un ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin Ata’sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.”

Herbert Sideabotham (İngiliz Yazar) “Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa’nın en güçlü Devlet Adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orjinalidir.”

Berthe Georges Gaulis – Fransa ” Denilebilir ki onsuz, İslam alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti.”

The Fortnightiy, Londra ” Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekdi.”

Fransız Basbakanı BRIAND (1921) “ Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir andlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. “

Alan Moorehead (İngiliz Yazar) ” O genç ve dahi Türk şefinin o esnada Çanakkale’de bulunması, müttefikler bakımınden talihin en acı darbelerinden biridir.”

Grace Ellison (Ingiliz Gazeteci – 1923) “Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp birdenbire harekete geçmek iktidarı, O’nun eşsiz otoritesinin başlıca kaynaklarından biridir.”

Raymond CARTIER (Le Nouvelliste Gazetesi – Fransa) “Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda Türkiye’nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapütülasyonlar gibi memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar…”

Mercel Sauvage (Fransiz Gazeteci) “Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanmıştır. O memlekete, bulabilecek en şerefli isim O’na verilmiştir. “

Dr Justın MCCarthy(dünyaca ünlü amerikalı tarihçi) “Atatürk olmasaydı,Türk belki Özbekistan’da olurdu,ama Trakya ve Anadolu’da kalmazdı.100 yılda tüm civar büyük coğrafyadan sürülmüş ve katledilmiş Türklerin Konya Ovasından sürülmeleri ve atılımları ne kadar sürerdi sanıyorsunuz..Ne Türk Ne Türkiye kalırdı…Mustafa Kemal sadece ülkeyi kurtarmadı,Türk neslini de kurtardı…”

Farkında mısınız,unutturulmaya çalışıldıkça,eskiden sadece bir gün kutladığımız Atatürk’ü anma ve milli bayramları haftalarca,üstelik dünyanın her yerinde KUTLUYORUZ!

Çünkü şansımızın farkındayız…Atatürk gibi bir dünya liderimiz,Cumhuriyet gibi özgür bir yönetim şeklimiz var.

Yaşam biçimimiz olursa ancak Atatürk ü anlamış olacağız.Atatürk gibi düşümeyi öğrendiğimizde başaracağız…

Ümran Ünlü tarafından

Gazeteci,yazar,oyuncu,korist,matematikçi,aktivist... Felsefesi;Hayatı ,insanları,hayvanları...Özet olarak herşeyi sevme yeteneği... Mutfak ve bahçem terapi alanım...Hayat bu kadar güzel ve yaşanasıyken,insanların iki yüzlülüğünü ve hayatı kendilerine de ,çevresindekilere de zehir etmelerini anlayamıyorum. Elizabeth Ümran Ünlü She was born on january 10 th, 1951 in Afyon’s village of Üclerkayasi. After she had finished primary school in the village she got on the road of finishing middle school and becoming a teacher in Kütahya with the words of her teacher, “You are going to open the doors of this village to the World, you must learn.” She became a math teacher after finishing the Eskisehir Anatolia University. She also taught classes in Yalova and Istanbul. Then, she began working in Turkish Art Music. Later on, she became a project teacher and a vice-principal in a private school in Suadiye, Istanbul. After the age of 45, she decided to learn theater work that she could not give up on. She got acting training for two years at the Kadıköy Halk Eğitim Deneme Sahnesi. She was in plays like Savaş Oyunu(War Game) and Kına Gecesi(Henna Night) . She also had roles in the theaters of AKM-Haldun Taner-Kadıköy-Mecidiyeköy-Sarıyer. She educated her children in the best schools and taught them to be children that she will be proud of. (Pilot, engineer, researcher)After being a principal in classes in Şişli, in 1999 she came to America where she had sent her son for school. She continued her Turkish Art Music and theater work in has been participating a chorus, and they are going to have a concert on November 2,2019 at Carnegie Hall.They give concert every year. She went to University in America for language courses. For a remainder of the time, she wrote plenty of children’s stories in many websites and magazines. She is writing the book “Bir Yerlerden Başlamalıyım” and writing the play “Ah Amerika.” While spending a pleasurable life with her children and grandchildren, she is planning to begin her theater life in America with the play musical“Keşanlı Ali Destanı”,Çalıkuşu"Nasrettin Hoca"7 kocalı hürmüz"Keloğlan" ,She also continues to live peacefully with herself and everyone and continues to give this love to humankind because of her daughter’s words, “The endless love and care in my mother’s heart would be enough for the Earth.” Hayat bu kadar güzel ve yaşanasıyken,insanların iki yüzlülüğünü ve hayatı kendilerine de ,çevresindekilere de zehir etmelerini anlayamıyorum.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.