Ana sayfa Haberler Kültür/Sanat

DÜNYA ATATÜRK DERKEN BİZ NEREYE

Bizler Atatürk ve Cumhuriyet’i öğretmeyi başaramadık,ama umutsuz değilim hala içine sindirmiş,yaşam biçimi haline getirip günlük hayatına uygulayanlar var oldukça Cumhuriyet de Atatürk de var olmaya devam edecek.
Kimsenin görmediği mesajlarda bayrak ve Atatürk resmi paylaşarak,ya da baskılı tişortlar giyerek  öğretemezsin çocuğuna Cumhuriyet ve Atatürk’ü…
Düzgün türkçe kullanarak dilinde,başkalarına saygı duyarak,kanunlara uyarak,kul hakkı yemeden namusunla işini yaparak, çağdaş insan gibi giyinerek görüntünde…
Cumhuriyete,Atatürk devrimlerine ve ilkelerine uygun bir şekilde davranarak yaşam biçiminde…
Haksızlığa uğrayanlara sahip çıkarak,ülken için yanlış kararlar alanlara dur diyerek,kadınların ikinci sınıf vatandaş gibi gösterilmeye çalışanlara yeter diyerek…
Çocuklarımız ve kadınlarımız taciz edildiğinde onları sahiplenerek…
Çocuklarımızın çağdaş eğitim alarak terör yuvalarına ve tarikat kucağına düşmesini önleyerek….
Atatürk çocukları çok severdi…Biz farklı çocuklarımızı yuhalamamayı öğrendiğimizde… 
Ordumuzun ve eğitim sistemimizin bozulmasına sessiz kalmayarak…
Köylüyü efendi gören,yerli üretime önem veren,geleceğin göklerde,tarım ve hayvancılıkta,üretim ve sanayide,çağdaş toplum olmakta,kendi kendine yeten bir toplum olarak….
Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların farkına varmak için çok okuyarak,ordumuza,yurdumuza sahip çıkarak…
Özellikle Cumhuriyet ve Atatürk’ü anlamak için NUTUK’u,dinimizi anlamak için kendi dilimizde KUR’AN ıokumak zorundayız ki yanlış bilgi verip bizleri tuzağına düşürmeye çalışanlar kandıramadığında…
Eğer okumazsak bizi yönetecek adamları doğru seçemeyiz ve ülkemizi parçalamak için etrafımızda dönen alıcı kuşlara yem oluruz…

ATATÜRK KİMDİR?

UNESCO 1981 yılında, 100. Doğum Yıldönümü nedeniyle Atatürk’ü “Ulusal Mücadele ve Çağdaşlaşma Lideri” olarak seçmişti.
Bu karara göre, “1981 Atatürk Yılı” olarak kutlanmıştı. Bu uygulama, dünyada ilk ve tektir.
İşte benim ATATÜRK’ÜM budur.
Yıl 1976 UNESCO”Bu gün UNESCO’nun üzerinde çalıştığı bütün projelerin isim babası Mustafa Kemal’dir.”
Öneride bulunuyor; “onun doğumunun yüzüncü yılında, UNESCO’nun 152 ülkesinin devletleri ayni anda kutlansın” önerisidir.
İsveç delegesi ayağa kalkıp şöyle söyler:
“Ne yani dünyada bu kadar devlet adamı var hepsinin doğum gününü böyle kutlayacak mıyız,” şeklindeki kinayeli sözlerine, Rus delegesi ayağa fırlar yumruğunu masaya vurur ve 152 ülkenin delegelerine aynen şöyle söyler;
“Genç delege arkadaşım hatırlatmak isterim ki ATATÜRK öyle dünyadaki herhangi bir lider değildir, bırakın onu bir yıl anmayı her ülke her problemimizde çare olarak aramalıyız” sözlerini döktürtebilen bir Mustafa Kemal.
Sonra,UNESCO tarihinde ilk ve tektir hiç negatif oy yok, hiç çekimser oy yok 152 ülke şu metne imza atar;
İşte O İsveç delegesi bu imzanın atıldığı gün şunları söyler;
“Ben ATATÜRK’Ü inceledim bütün ülkelerden özür diliyor ilk imzayı ben atıyorum,” der.
İşte o muhteşem belge;
“ATATÜRK KİMDİR;
ATATÜRK ULUSLARARASI ANLAYIŞ, İŞBİRLİĞİ, BARIŞ YOLUNDA ÇABA GÖSTERMİŞ ÜSTÜN KİŞİ, OLAĞANÜSTÜ DEVRİMLER GERÇEKLEŞTİRMİŞ BİR İNKILAPÇI, SÖMÜRGECİLİK VE YAYILMACILIĞA KARŞI SAVAŞAN İLK ÖNDER, İNSAN HAKLARINA SAYGILI, DÜNYA BARIŞININ ÖNCÜSÜ, BÜTÜN YAŞAMI BOYUNCA İNSANLAR ARASINDA RENK, DİL, DİN, IRK AYIRIMI GÖSTERMEYEN, EŞİ OLMAYAN DEVLET ADAMI,TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU”
Dünyada başka hangi lider için böyle sözler söylenip,böyle metinler hazırlanıp,UNESCO ya kabul ettirilmiştir.
Bir filozof”bir ülke için kıstas aradığınız zaman o ülkenin en büyük liderini gözden geçirin.”demiş.
Şu anda kıstas arayan ülkelere daha iyi bir metin gösterebilir miyiz?
İşte bu metin 152 ülke tarafından imzalanmıştır.
Eşi olmayan devlet adamı metni.
Prof. Dr. İlnur Güntürk KALIPÇI’nın yazısından)
 Bakın dünya Atatürk için neler diyor:
Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır… Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması, yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.
John F.KENNEDY(A.B.D.Baskanı, 10 Kasım 1963)
 O, Türiye’nin önceki kuşaklarından hiç birine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sagladı. Başarıları, Türkiye’nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.
Times Gazetesi – Ingiltere
Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüzyıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.
Gerrad Tongas (Fransiz Yazar)
 Çok büyük bir adamdı… bir siyasi dahiydi.
Fransiz Excelsior Gazetesi
Sırasıyle ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan “Türklerin babası” Yeni Türkiye’yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi, fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkılap yaptı.
Soir – Paris, Fransa
 Cumhuriyet Türkiyesi’nin Devlet Baskani Kemal Atatürk, diğer önderlerde görmeye alışmadığmız şu değerli nitelikleri kişiliğinde toplamış bulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlik ve başarı…
The Truth – İngiltere
 Atatürk, Türk Milleti’nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştı. 
Daily Telegraph – İngiltere
 Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti’nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk’ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.
Prof. Maurice BAUMANT- Fransa
 O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, O’na çok uzaklardan bakmak gerekir.
Claude FARRER – Fransiz Edibi
Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa’yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu akşam O büyük ölünün başında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye’dir.
Pierre Dominique (Fransiz Gazeteci)
 Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır. 
Albert LEBRUN(Fransız Cumhurbaskanı)
 Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekdi.
The Fortnightiy, Londra
 Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdakı yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti. 
Spectator – İngiltere
 Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O’nun 1930’da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.
Sanerwin Gazetesi – Fransa
 Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.
Observer – İngiltere
İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır. 
Sunday Times – İngiltere
 Izdırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk’ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.
Prof. Herbert MELZIG (Alman Tarihçi)
 Atatürk Türkiye’yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.
Alman Volkischer Beobachter Gazetesi
 Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.
Claude Farrer (Fransiz Yazar)
 Asırları aşan adam !..
Fransa, Paris Basını
 Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk’ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu gelişmenin temel öğelerinden biridir.
Charles De GAULLE – Fransa
İnsanlığın bütün belirtileri O’nda kendini hemen gösteriyor.
Noelle Gazetesi – Fransa
Kemal Atatürk’ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: “Görüyorsunuz ya”, dedi. “Birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum.” Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir şef’in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?… 
George BENNES(Vu Gazetesi- Fransa (1938))
Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.
Claude Farrer (Fransiz Yazar)
Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa’yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu akşam O büyük ölünün başında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye’dir.
Pierre Dominique (Fransiz Gazeteci)
Savaş Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk’un ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin Ata’sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.
Winston CHURCHILL(İngiltere Başbakanı)
Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa’nın en güçlü Devlet Adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orjinalidir.
Herbert Sideabotham (İngiliz Yazar)
Denilebilir ki onsuz, İslam alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti.
Berthe Georges Gaulis – Fransa
Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekdi.
The Fortnightiy, Londra
Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdakı yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti.
Spectator – İngiltere
Yeni Türk Devleti ile Ankara Andlaşması’nın imzalanması nedeniyle; “Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı” diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap:
“Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir andlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. 
Fransız Basbakanı BRIAND (1921
 Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O’nun 1930’da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.
Sanerwin Gazetesi – Fransa
O genç ve dahi Türk şefinin o esnada Çanakkale’de bulunması, müttefikler bakımınden talihin en acı darbelerinden biridir.
Alan Moorehead (İngiliz Yazar)
Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp birdenbire harekete geçmek iktidarı, O’nun eşsiz otoritesinin başlıca kaynaklarından biridir.
Grace Ellison (Ingiliz Gazeteci – 1923)
Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda Türkiye’nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapütülasyonlar gibi memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar…
Raymond CARTIER (Le Nouvelliste Gazetesi – Fransa)
 Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanmıştır. O memlekete, bulabilecek en şerefli isim O’na verilmiştir. 
Mercel Sauvage (Fransiz Gazeteci)
Atatürk olmasaydı,Türk belki Özbekistan’da olurdu,ama Trakya ve Anadolu’da kalmazdı.100 yılda tüm civar büyük coğrafyadan sürülmüş ve katledilmiş Türklerin Konya Ovasından sürülmeleri ve atılımları ne kadar sürerdi sanıyorsunuz..Ne Türk Ne Türkiye kalırdı…Mustafa Kemal sadece ülkeyi kurtarmadı,Türk neslini de kurtardı…
Dr Justın MCCarthy(dünyaca ünlü amerikalı tarihçi)
Farkında mısınız,unutturulmaya çalışıldıkça,eskiden sadece bir gün kutladığımız Atatürk’ü anma ve milli bayramları haftalarca,üstelik dünyanın her yerinde KUTLUYORUZ!
Çünkü şansımızın farkındayız…Atatürk gibi bir dünya liderimiz,Cumhuriyet gibi özgür bir yönetim şeklimiz var.
Yaşam biçimimiz olursa ancak Atatürk ü anlamış olacağız.Atatürk gibi düşümeyi öğrendiğimizde başaracağız…

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here