Kategoriler
Necdet Buluz

“İşsiz sayısı 15 yılda 10 kat arttı…”

Necdet Buluz

İşsizlik konusunda sıkça yazıyoruz. Özellikle de üniversite mezunu gençlerin önemli bölümünün işsiz olduğunu, iş bulmakta zorlandığını da çoğu yazımızda sizlerle paylaştık.
Günden güne toplumsal bir sorun olarak gündemin ilk sırlarını işgal eden işsizlik konunda bugün de sizlerle olacağız. Bizi yönetenler her ne kadar “işsizliğin önlenmesi konusunda köklü önlemler alıyoruz “diyorsa da bu konunun sözlerle çözülemeyeceğinin altını çizelim.
Her şeyden önce işsizliği çözmek, istihdam alanlarının artması ile mümkündür. Bugün ekonomide gelinen noktaya baktığımızda istihdam yaratacak yatırımların olmadığını görüyoruz. Tam tersi istihdam yaratan işletmelerin de kapanmakta olduğunu gözlemliyoruz.
İŞKUR verilerine göre, 2004 yılında 97 bin 545 olan üniversite mezunu işsiz sayısı 2019 yılında 1 milyon 340 bine ulaştı. Buna göre üniversite mezunu işsiz sayısı son 15 yılda 10 katın üzerinde bir artış gösterdi. Bu sadece resmi verilerin sonucudur.
İşsizliğin önlenmesinde önemli bir yeri olan tarım sektörünün de çökmesi ile bu alanda çalışanların da aynı kervana katılması aslında işsizliğin katlanarak artmasına neden oluyor.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir gençlik ve işsizlik konusunda ilginç bir rapor hazırladı. “Gençlik Raporu: İşsiz, Umutsuz, Geleceksiz” adlı çalışmada üniversite mezunları başta olmak üzere gençlerin yaşadığı sorunlar sıralanıyor.
Raporun en çarpıcı tarafı üniversite mezunu işsizlerin 15 yılda 10 kat arttığının ortaya çıkmış olmasıdır. Her 100 üniversite mezunundan 26 ‘sının işsiz olduğu ve iş bulmakta da zorlandığı aynı raporda yer alıyor.
CHP’nin hazırladığı gençlik raporunda, 2004 yılında 97 bin 545 olan üniversite mezunu işsiz sayısının 2019 yılında 1 milyon 340 bine yükseldiği, Türkiye’de ne çalışan ne de okuyan 6 milyon gencin kayıp nesil olarak yetiştiği vurgulandı.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir’in hazırladığı Raporda, şunlar yer alıyor, sizlerle paylaşıyoruz:
-Türkiye’de her 100 üniversite mezunundan 26’sı işsiz. Bu oran nüfus artışı, üniversite mezunu artışı ve iş alanlarının daralmasıyla birlikte katlanarak yükseliyor. İŞKUR verilerine göre, 2004 yılında 97 bin 545 olan üniversite mezunu işsiz sayısı 2019 yılında 1 milyon 340 bine ulaştı. Buna göre üniversite mezunu işsiz sayısı son 15 yılda 10 katın üzerinde bir artış gösterdi. Aynı dönemde lise mezunu işsizlerin oranı yüzde 47’den yüzde 25’e düştü. Bu veriler, üniversite eğitiminin “işsizliği ertelediği” gerçeğini ortaya koydu.
-Türkiye’de tarıma elverişli alanların yaklaşık yüzde 20’si tarımsal üretim dışında bulunuyor. 2002’de 7.5 milyon kişi tarım kesiminde faaliyet gösterirken bu sayı 2018’de 4.9 milyona düştü. Genel nüfus artışına karşın her yıl ortalama 150 bin kişi tarımdan, topraktan kopuyor.
Toprağı terk edenlerin başında gençler geliyor. 10 yıl öncesine kadar çiftçilik yapanların yaş ortalaması 35-40 idi. SGK ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’de çiftçilerin yaş ortalaması 50’ye çıktı.
-Türkiye’de 15-29 yaş aralığında 20 milyon insan yaşıyor. Bunlardan 5.5 milyonu öğrenci, 6 milyonu çalışıyor, 2.5 milyonu hem çalışıyor hem okuyor, 6 milyonu ne çalışıyor ne okuyor. 6 milyon genç “kayıp nesil” olarak yetişiyor. Söz konusu kayıp gençlerin önemli bir bölümü iş bulma umudunu yitirdiği için iş aramayı bırakmış durumda. Okula devamsızlıkta 53 ülkenin eğitim istatistikleri karşılaştırıldığında Türkiye altıncı sırada yer alıyor.
-8-34 yaş arasındaki gençlerle yapılan kamuoyu araştırmalarında, “Yurtdışında yaşamak ister misiniz” sorusuna evet yanıtı verenlerin oranı yüzde 70 ile yüzde 90 arasında değişiyor.
-Kırsal kesimden kente gelen gençlere sorulan “Niçin toprağı terk ediyorsunuz” sorusuna şu karşılıklar verildi: “Kız istedik… Ailesi, ‘işi olmayan kişiye kız vermeyiz’ dediler.”
Özetleyelim:
Bu rapor da açıkça ortaya koyuyor ki, bugünkü anlayışla işsizliğin çözümü mümkün görülmüyor. Dikkat edilecek olursa bugüne kadar alınan geçici önlemlerle işsizlik çözülememiş tam tersi daha da artmıştır.
Her zaman söylediğimizi yineleyelim:
Yatırım, istihdam sahalarının genişletilmesi ve üretim. Bu aynı zamanda enflasyonla mücadelede de etkili olacak bir adımdır.
necdetbuluz@gmail.com,
www.facebook.com/necdet.buluz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.