Kategoriler
Dünya Hüseyin Mümtaz

KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ-(3)

 

 

 

KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ-(3)

Hüseyin MÜMTAZ

 

Zaman zaman bu Lefke’lilerin hepsinin mi uhrevî güçleri olduğu konusunda şüpheye düşerim.

Yakın komşuluk, eş-dost etkileşimleri, tekke-zaviye ilişkileri…

Lefke’li bir dostum son olaylar üzerine dedi ki; “Bizde sağcılar barışçı olunca Helen milliyetçisi oluyorlar”.

Eyvah!

Ben öteden beri “Rum’un komünisti önce Rumcu, sonra komünist ama kuzeydekiler önce de komünist, sonra da komünist” demiyor muydum?

Peki o zaman memleketin sağcısı Helenist, solcusu da (Rum yoldaşlarıyla beraber) komünist olup aynı kaba kaşık sallıyorlarsa, biz bu kadar haltı neden yedik bu kadar senedir be birader?

Akıncı’nın densizce sarf ettiği malûm, “Barış Pınarı deseniz de akan su değil, kandır” lâfı üzerine Bahçeli; “Nitekim uyuyan Komünist uyanmış, zalimlerle beraber eşzamanlı olarak devreye girmiştir” dedi.

Sultan Galiyevci, tarihçi, yazar, ilim adamı (ve Lefke’li !) dostum ânında devreye girdi; “Lütfen iletin şu herife komünist demesin! Bu nerde bulmuş komünistliği… Lenin bunlar için ‘Bu kadar acınacak halde olmasaydınız, çok gülünç olabilirdiniz’ demiş, 100 yıl evvel… Bunlar düz Türkiye düşmanlarıdırlar… Türkeş’e ne kadar düşmansalar, Nazım Hikmet’e de o kadar düşmandırlar, emin olun…” dedi.

Bahçeli’ye Akıncı’nın kebapçı sözcüsü, et kokuları ve dumanlar arasından güya cevap vererek “Turancılık”la itham etti.

Pes.

Bahçeli’nin neresi “Turancı” Allah Aşkına?

Demek ki Bahçeli ne kadar “Turancı” ise Akıncı da o kadar “gomünist”.

Burada tekrar başa dönelim.

Bu dizinin ikinci bölümünde Kıbrıs’taki güncel tartışmalarla ilgili olarak şöyle bir sınıflandırma yapmıştık;

“1.Yerleşikler (Yerleşik olmayanlar?)

2.Türkiyeliler (Türkiyesizler?)

3.(Özel isimlerin özellikle küçük yazıldığı)kıbrıslıtürkler (Kıbrıslı olmayan Türkler?)”

https://www.turkishnews.com/tr/content/2019/10/30/kibris-turk-cumhuriyeti-cumhurbaskanligi-secimi-2-huseyin-mumtaz/

Tekrar açalım mı?

“Kıbrıslılar” kim, “biz” kimiz?

“Biz”i, “kim” tarif ediyor?

a)”Kıbrıslılar” derken kimi kast ediyorsunuz?

Rumlar, Maronitler, Ermeniler, Venedikliler, Cenevizliler, Lüzinyanlar, Linobamabakiler?

Türkler?

Hangi Türkler?

1571’de Sarı Selim’in fermanıyla mecburi iskâna tâbi tutulan Türkmen/Yörükler mi; 1974’den sonra Anadolu’dan gelip yerleşerek fark edilmeyecek tarzda uyum sağlayanlar mı yoksa turist kılığında (yahut) ipini kopararak gelip her türlü işle uğraşanlar mı?

Bunların hangisi “biz”i sevmiyor?

b)Peki ”Biz/Siz” kimiz, kimsiniz, kimlerdensiniz?

Türk, Kürt, (Zaza, Kırmançi), Lâz, Gürcü, Çerkez, Arap, Süryani?

“Normal” turistler?

Hafta sonu alenî veya gizli “kumarhane” yahut “gece klübü”ne gidip dönenler?

Hangisi?

“Biz” kimiz “sen” kimsin “onlar” kim?

“Sizi besliyoruz”culardan mısın yoksa Çıkarma Plajına otel/casino açmaya çalışıp onlara izin verenlerden mi?

Kim kimi sevmiyor?

Farkındaysan ey okur, yukarıdaki a ve b şıklarında yer alan, hepsi birbirinden değerli grupların hepsi yahut bazıları kolaylıkla diğer şıkta yer alacak şekilde kılık/kıyafet veya boyut değiştirebilir…

Farkında mısın?

Sen kimlerdensin?

Başkaları sana nasıl hitabediyor?

Seni gerçekten mi seviyorlar, yoksa sadece yüzüne mi gülüyorlar?

Can alıcı soruyu bir kere daha soralım;

“Sizi besliyoruz”culardan mısın yoksa Çıkarma Plajına otel/casino açmaya çalışıp onlara izin verenlerden mi?

“Kim”, “kimi” sevmiyor?

Neden sevmiyor, nasıl sevmiyor, niçin sevmiyor?

“Sen” “kim”sin?

https://www.turkishnews.com/tr/content/2017/09/23/su-kibrislilar-huseyin-mumtaz/

İşte bu sınıflandırmalar/sosyal gruplar açısından Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirmeye devam edeceğiz efendim. 1 Kasım 2019

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.