Helal ile Günah

<p>“Helal ile Günah ”
BAE-Birleşik Arap Emir’liği “Katar, Arap olmayan İran ve Türkiye’den yardım isteyemez” açıklamasında bulundu. Kur’anı Arapça okuyup hatmeden bir ülkenin ne olduğu din ulemalarınca tartışılacak bir husus. Arap ülkeleri, gayri müslim bir ülkeden asker ve silah yardımları alarak Ortadoğu ve Afrika’da İslam’ı yozlaştırmada baş mimar olarak yer aldılar.
“Gayri müslimlerden yardım istemek helal mi günah mı?” Kur’an dan sonra 40 bin hadis ortaya çıkarıldığını belirten ulema kişiler, helal ile günah karmaşasının ummet takımının aklını karıştığını belirtmektedirler. İslam ülkeleri, 40 bin ek hadis karmaşası yanında, aralarında asırlardır süren Sunni-Şhi çekişmesinin Hz.Ali ile Muaviye zamanından beri sürdüğünü bilmeyen yoktur.
Günlük konuşmalarımızda helal sözcüğü ile günah sözcüğü ile ilgili birçok sözcük ve deyim vardır. “helal lokma” “helal süt emmiş” “helal olsun” “Allah helalinden kazanç nasip etsin” bunlardan bazılarıdır. Örneğin; dinin kurallarına uygun olarak çalışarak elde edilen kazanç anlamında “helal lokma” deyimini kullanılır. Doğruluktan ayrılmayan kimseler için “helal süt emmiş insan” diyerek o kimsenin bu güzel niteliğinden bahseden, dinin kurallarına uygun bir kazanç dilemek için “Allah helalinden kazanç nasip etsin” diye dua edeneleri biliriz.. Bir hizmet veya özverinin istenilerek yapıldığını ve takdir edildiğini göstermek için “helal olsun” diyerek takdirimizi belirtiren çıkar. Bir davranış karşısında “helal olsun bunu senden beklemezdim” diyerek sitemini belirten. Allah’ı tanık tutarak bir şeyi bağışladığımızı “alacağımı sana helal ediyorum” diyerek ifade eden mislümanlara rastlarız.?
Yine, bizde ve Arap ülkeleri arasında şu sıralar revaşta olan günlük helal sözcüğü yanında, “günaha girmek” “günahı kadar sevmemek” “günahını almak” “günah benden gitti” “günahımı bile vermem”. Dinî bakımdan suç sayılan bir iş yapıldığında “günaha girdi “denir. Sevmediğimiz nefret ettiğimiz bir kimse için “günahım kadar sevmem” diyerek ona olan nefretimizi belirtiriz. Cimri kimseler için”zırnık koklatmaz”, “günahını vermez” deyimini kullanırız. Bir kimse için haksız olarak kötü düşündüğümüzde kuşkulandığımızda “günahını aldık” sözcüğünü kullanırız. Ben karışmam sorumluluk sana veya ona düşer anlamında “günahı boynuna” sözcüğü ile ifade ederiz. Günah benden gitti “ben görevimi yaptım bundan sonrası için sorumluluk kabul etmem“ anlamında kullanılan söylemler, bir İslam klasiğidir. Helal ve günah kelimesini sık sık kullananların bu vecibenin kaçta kaçını ınanarak telaffuz ettiklerini bir bileneniz çıkar mı?
İslam hukuku yönünden devletlerarası harp ilişkilerinde İslam ülkeleri, bir gayrimüslim ülkeden yardım isteyebilir miydi? Bu gayrimüslim ülkenin, kendi ülkesinde askerî yığınak yapmasına müsaade edebilir miydi? Başta Suudi Arabistan ve Mısır olmak üzere Irak'ın karşısında yer alan İslam ülkelerinin radyo, tv. ve basınında görüşlerini açıklayan ulema kişiler, yardım isteğinin meşru olduğunu iddia ederken; Irak ve müttefikleri de bu hadisenin İslam hukuku açısından bir dayanağının olmadığını belirttiler. Yani Helal ile Günah birbirine karıştı.
Şafiî, Malikî, Hanbelî ve Zahirî Müctehitler ise, kâfirin müslüman üzerine musallat kılınmasının doğru olmadığını, hatta ölüm cezasını hak eden bir müslümanın cezasının infazında bile gayrimüslim bir celladın kullanılamayacağını hükmünü benimsemişlerdir. .(kyn:dr. Ahmet Yaman)
In the statistics for the first nine months of the year 2017 Saudis purchased 1327 property total spaces more than 550 thousand square meters and Qatar has participated in 16 different sectors in spite of difficult conditions and political uncertainty in Turkey.”
İslamiyette, kardeş anlaşmazlığında aile dışından kimselerin müdahalesine müsaade edilmemiştir. Saddam ve Kaddafi ile düşülen ihtilafta yurtdışında bulunan paralarına nasıl ABD ve UK tarfından rahatça el koyulduysa, Körfez ülkelerinin birlik olmamaları durumunda aynı tehlike bulunmaktadır.
İslam'a göre, dünya üzerinde yaşayan bütün Müslümanlar, vatanları ve ülkeleri farklı da olsa tek bir ümmettir. Müslümanların artık sonradan yaratılmış hadis ve ayet karmaşasına göre değil, insani vicdanlarına bakarak karar almalarını göreceğimiz günler yakındır.
Erdil Ünsal</p> - erdil unsal
,

“Helal ile Günah ”
BAE-Birleşik Arap Emir’liği “Katar, Arap olmayan İran ve Türkiye’den yardım isteyemez” açıklamasında bulundu. Kur’anı Arapça okuyup hatmeden bir ülkenin ne olduğu din ulemalarınca tartışılacak bir husus. Arap ülkeleri, gayri müslim bir ülkeden asker ve silah yardımları alarak Ortadoğu ve Afrika’da İslam’ı yozlaştırmada baş mimar olarak yer aldılar.
“Gayri müslimlerden yardım istemek helal mi günah mı?” Kur’an dan sonra 40 bin hadis ortaya çıkarıldığını belirten ulema kişiler, helal ile günah karmaşasının ummet takımının aklını karıştığını belirtmektedirler. İslam ülkeleri, 40 bin ek hadis karmaşası yanında, aralarında asırlardır süren Sunni-Şhi çekişmesinin Hz.Ali ile Muaviye zamanından beri sürdüğünü bilmeyen yoktur.
Günlük konuşmalarımızda helal sözcüğü ile günah sözcüğü ile ilgili birçok sözcük ve deyim vardır. “helal lokma” “helal süt emmiş” “helal olsun” “Allah helalinden kazanç nasip etsin” bunlardan bazılarıdır. Örneğin; dinin kurallarına uygun olarak çalışarak elde edilen kazanç anlamında “helal lokma” deyimini kullanılır. Doğruluktan ayrılmayan kimseler için “helal süt emmiş insan” diyerek o kimsenin bu güzel niteliğinden bahseden, dinin kurallarına uygun bir kazanç dilemek için “Allah helalinden kazanç nasip etsin” diye dua edeneleri biliriz.. Bir hizmet veya özverinin istenilerek yapıldığını ve takdir edildiğini göstermek için “helal olsun” diyerek takdirimizi belirtiren çıkar. Bir davranış karşısında “helal olsun bunu senden beklemezdim” diyerek sitemini belirten. Allah’ı tanık tutarak bir şeyi bağışladığımızı “alacağımı sana helal ediyorum” diyerek ifade eden mislümanlara rastlarız.?
Yine, bizde ve Arap ülkeleri arasında şu sıralar revaşta olan günlük helal sözcüğü yanında, “günaha girmek” “günahı kadar sevmemek” “günahını almak” “günah benden gitti” “günahımı bile vermem”. Dinî bakımdan suç sayılan bir iş yapıldığında “günaha girdi “denir. Sevmediğimiz nefret ettiğimiz bir kimse için “günahım kadar sevmem” diyerek ona olan nefretimizi belirtiriz. Cimri kimseler için”zırnık koklatmaz”, “günahını vermez” deyimini kullanırız. Bir kimse için haksız olarak kötü düşündüğümüzde kuşkulandığımızda “günahını aldık” sözcüğünü kullanırız. Ben karışmam sorumluluk sana veya ona düşer anlamında “günahı boynuna” sözcüğü ile ifade ederiz. Günah benden gitti “ben görevimi yaptım bundan sonrası için sorumluluk kabul etmem“ anlamında kullanılan söylemler, bir İslam klasiğidir. Helal ve günah kelimesini sık sık kullananların bu vecibenin kaçta kaçını ınanarak telaffuz ettiklerini bir bileneniz çıkar mı?
İslam hukuku yönünden devletlerarası harp ilişkilerinde İslam ülkeleri, bir gayrimüslim ülkeden yardım isteyebilir miydi? Bu gayrimüslim ülkenin, kendi ülkesinde askerî yığınak yapmasına müsaade edebilir miydi? Başta Suudi Arabistan ve Mısır olmak üzere Irak’ın karşısında yer alan İslam ülkelerinin radyo, tv. ve basınında görüşlerini açıklayan ulema kişiler, yardım isteğinin meşru olduğunu iddia ederken; Irak ve müttefikleri de bu hadisenin İslam hukuku açısından bir dayanağının olmadığını belirttiler. Yani Helal ile Günah birbirine karıştı.
Şafiî, Malikî, Hanbelî ve Zahirî Müctehitler ise, kâfirin müslüman üzerine musallat kılınmasının doğru olmadığını, hatta ölüm cezasını hak eden bir müslümanın cezasının infazında bile gayrimüslim bir celladın kullanılamayacağını hükmünü benimsemişlerdir. .(kyn:dr. Ahmet Yaman)
In the statistics for the first nine months of the year 2017 Saudis purchased 1327 property total spaces more than 550 thousand square meters and Qatar has participated in 16 different sectors in spite of difficult conditions and political uncertainty in Turkey.”
İslamiyette, kardeş anlaşmazlığında aile dışından kimselerin müdahalesine müsaade edilmemiştir. Saddam ve Kaddafi ile düşülen ihtilafta yurtdışında bulunan paralarına nasıl ABD ve UK tarfından rahatça el koyulduysa, Körfez ülkelerinin birlik olmamaları durumunda aynı tehlike bulunmaktadır.
İslam’a göre, dünya üzerinde yaşayan bütün Müslümanlar, vatanları ve ülkeleri farklı da olsa tek bir ümmettir. Müslümanların artık sonradan yaratılmış hadis ve ayet karmaşasına göre değil, insani vicdanlarına bakarak karar almalarını göreceğimiz günler yakındır.
Erdil Ünsal

Okumaya devam et  KATAR TÜRKİYE’YE NE KATAR ?

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir