Kategoriler
Temel Sağıroğlu Türkiye

SİZ BIRAKIN ERDOĞANI KILIÇDAROĞLUNU BAHÇELİYİ BİZİM SORUNUMUZ AHLAKSIZLIK

 

1 Milyon liralık aracına bindi.
Telefonunun Kamerasını açtı ve dedi ki:
“Tayyibi seviyorsanız onun köpeğini de seveceksiniz ulen o kadarrr”
Sosyal medya hesabında paylaştığı bu videoya yüzlerce yorum yazıldı.
Helal abi/ Var ol abi/ Aslansın abi/Ağzına sağlık abi/ Aleyhisselam abi
Ama tek bir kişi dahi;
“Köpekleri çok severim. Ama köpekleşmiş insanları sevemem abi” demedi, diyemedi.
Mafya babalarının halka racon kestiği bir ülkede haktan, hukuktan, adaletten, demokrasiden ve anayasadan dem vurmak en büyük sahtekarlıktır.
Nereden nereye geldik?
Bırakın satılan ya da yandaşa  hibe edilen kamu mallarını
Bırakın köprüleri, yolları, hava limanlarını, hastahaneleri
Bırakın patatesi, soğanı, pırasayı, domatesi
Bırakın Erdogan’ı, Kılıçdaroğlu’nu, Bahçeli’yi, Akşener’i
Sorunumuz bunlar değil ki…
Bizim gerçek sorunumuz iki ahlak sistemi ile nefsimize uygun olanı seçmek ve kafamıza göre takılmak.
İki zıt ahlak sistemi arasında AHLAKSIZ bir şekilde yaşamak.
Dünya tarihine baktığımızda eski Yunanlılar sanatta, Romalılar hukukta, Yahudiler ve Araplar dinde, Fransızlar edebiyatta, Anglo-Saksonlar iktisatta, Almanlar musikî ile felsefede, Türkler de ahlâkta en zirve noktalara ulaşmışlardır.
**
Türk milli ahlakında insan bir fert olduğu için değil, bir şahsiyet olduğu için değerlidir ve saygıya layıktır. Türk Ahlakı aileye ve aile hayatına çok büyük önem verir. Aile baba hakimiyetine dayanmakla beraber, kadının da ailede çok büyük bir yeri vardır. Kadın aile içinde erkeğin haklarına yakın, hatta bazı konularda onun üstündedir.
Bedevi çöl ahlakını ise en iyi tanımlayabilecek 3 şey; “çöl, deve ve bedevidir.”
Arap toplumunda aile yapısı, erkeğin hakimiyeti üzerinedir. Akrabalık ilişkileri erkekler yoluyla tesis edilir. Arap toplumunda makbul olan erkektir. Çok sayıda erkek çocuğa sahip olmak oldukça önemlidir. Kadınlar, cinsel birer araç ve toplumsal bir yük olarak görülür. Sosyal itibarı olmayan, miras hakkından mahrum bırakılan, kocasının ölümü halinde dahi çocuğunun velayet hakkını alamayan kadınlar, ancak çocuk dünyaya getirmeleri halinde aileye katılabilme hakkı kazanan ikinci sınıf bireylerdir.
– – – –
Türk ahlakında sadece insanlara karşı değil, aynı zamanda hayvanlara ağaçlara, hatta bitkilere karşı şefkat ve merhamet vardır.
Bedevi çöl ahlakında ise insan “eşref-i mahlukat”tır. Yani yaratılanların en şereflisi ve en değerlisidir. Diğer her şey insana hizmet için yaratılmıştır ve önemsizdir.
– – – –
Türk ahlâkında savaşta adam öldürmek zorunlu bir durumdur, fakat esirlere iyi ve insanca davranmak da değişmez bir kuraldır. Aman dileyene ve çocuklara asla dokunulmaz. Savaş anında da olsa kan dökmek insan vicdanını sızlatan bir eylem olarak kabul edilir .
Bedevi çöl ahlakı ise “sizinle savaşan her kim olursa ayırım yapmadan onları öldürün.” der.
Çünkü bedeviye göre gücü inkar edenlerin cezası cinsiyetine ve yaşına bakılmaksızın ölümdür. Biat eden kadınlar ise evli ve çocuklu olsalar bile cariye yapılır. Ailesi ile bağının koparılması için aileden geriye  kalan diğer fertler hemen katledilir.
– – – –
Türk ahlakı olduğu gibi görünmeyi, göründüğü gibi olmayı şart koşar. İçten pazarlıklı insanlar toplumdan soyutlanır. Mertlik ve iyi karakter, yiğitlik ve kahramanlıkla eş tutulan meziyetlerdir. Boş işlerle meşgul olmak, çok uyumak, abartılı sofralarda yemek yemek basit davranışlar olarak kabul edilir. Sevgi kutsaldır. Bu yüzden sevdiler mi tam sever, sevgilerini her hareketlerinde, her sözlerinde açığa vururlar. Sevdikleri için ölmeyi savaş kahramanlığı ile bir tutarlar.
Bedevi çöl ahlakında ise karakter şartlara ve yerine göre değişiklik arz edebilir. “Eşref-i mahlukat” olan insanın canı her şeyden değerli olduğu için onu korumak bir kutsal görevdir. Bu yüzden şartlara, koşullara ve yerine göre davranış sergilemek ikiyüzlülük değil gayet normal bir durumdur.
Hatta din ahlakında icazeti de vardır.
Sevgi önce Allaha sonra kendi benliğine gösterilmesi gereken bir duygudur.
– – – –
Türk ahlakı asla ve asla Yalan, yalakalık, riya, söz getirip götürme, büyüklenme, başkalarının malına, ırzına, namusuna, canına göz dikmeyi kabul etmez. Bunu en aşağılık davranış şekli olarak kabul eder. Bu davranışları sergileyen insanlara alçak, dönek, güvenilmez dişi hayvan anlamına gelen Çagatayca bir sözcük olan “Kancık” ismini verirler.
Bedevi çöl ahlakında ise yapılan bu işleri kitabına uydurarak helâl saymak esastır.
Müslim bin Haccam’a göre: “İnsanların arasını bulan ve hayır söz taşıyan yalancı değildir”
Tirmizi ye göre de: “Kişinin karısını memnun etmesi konusunda, harpte, insanların arasını bulmakta”, “insanların arasını bulmak için yalan söyleyen ya da söz taşıyan yalancı veya fitne değildir.”
Özetle içinizde bulunduğunuz duruma göre yalan, riya, ikiyüzlülük yapmakta bir sakınca yoktur.
– – – –
Türk ahlakı  az konuşmayı makbul sayar. “Söz gümüş ise sukut altındır” deyimi ile bunun altını çizer.
Bedevi çöl ahlakında ise hatiplik en saygı değer mesleklerden biridir. İbadet mekanlarında özel yerleri vardır. Hatipler toplumun en üst basamağında yer alır. Hatiplik geçmişten bugüne kadar önemini korumuş, ülkemizde de İmam Hatip Liseleri bu amaçla mantar gibi çoğalmıştır.
– – – –
Türk Ahlakında esas olan tek kadınla evlenmektir. Çünkü her evlilikten yeni bir ev, yeni bir aile yuvası oluşur. Beşik kertmesi ise evlenecek kişilerin birbirine yaş olarak denk olması ve aile bağlarının kuvvetlendirilmesi için yapılır. Buna rağmen beşik kertmesi dahi olsa hiç bir kız çocuğu 17 yaşını doldurmadan evlendirilemez.
Bedevi çöl Ahlakında ise 4 kadına nikah kıyabilir, dilediğiniz kadar cariye ile imkansız yaşayabilirsiniz. Kız çocukları 7 ile 10 yaş arasında regl olduktan sonra yaşına bakılmaksızın herhangi bir erkekle evlendirilebilir. Bunda hiçbir sakınca olmadığı gibi dini söylemler ile de teşvik edilir.
– – – –
Türk Ahlakında  fuhuş en büyük suçtur.  Evli bir kadına tecavüzün suçu ölümdür. Bekar bir kız tecavüze uğramışsa ve genç kız da kendisine tecavüz eden o kişi ile evlenmeyi kabul etmemişse, o kişinin de cezası ölümdür. Fuhuş yapan erkek hiçbir şekilde affedilmez, kadın ise bazı özel durumlarına bakılarak daha hafif cezalar alabilir.
Bedevi çöl ahlakında ise erkeğin 3 kere “boş ol” demesi kadının aynı anda bir başkası ile nikahlanıp yatağa girmesi için yeterlidir. Saatlik nikahlar kıyılır, cinsel arzular giderildikten sonra kadının erkekle olan ilişkisi kesilir. Fuhuş yapan kadın asla affedilmez. Beline kadar toprağa gömülür ve taşlanarak öldürülür. Erkek ise duruma göre kırbaç cezası alarak rejm edilmekten kurtulabilir. Tecavüz vakalarında erkek her zaman haklı ve şeytanın cazibesine kapılmıştır. Kadın ise şeytan ile bizzat işbirliği yapmış bir günahkardır.
– – – –
Türk ahlakında kadınlar erkekten kaçmadıkları için yüzleri görünür. Çünkü Türk ahlakında  kadın sıradan bir fert değil aynı zamanda bir şahsiyettir.
Türk hakanları meclise eşleri geldiğinde ayağa kalkarlar, onların ellerinden tutarak tahtlarına oturturlardı. Bu bir saygı gösterisiydi ve örnek olması için halkın gözleri önünde yapılırdı.
Bedevi çöl ahlakında ise kadının yeri evi ve 4 duvar arasıdır. Yerine göre Süt kardeşi bile kendisine namahremdir. Öz babasına ve kardeşine sıkıca sarılması dahi hoş karşılanmaz. Zorunlu durumlarda dışarı çıkacak olursa teninin asla gözükmemesi gerekir.
**
Birbirine taban taban zıt olan iki ahlak sistemi
Biri milli Ahlakımız
Diğeri Din ile zorla kabul ettirilen Bedevi çöl ahlakı
Her ikisi de geçerli ve her ikisi de kullanılabilir durumda
Hangisini seçersen seç
İşine geleni kullan
İşte bu yüzden hırsızları kendimize efendi yapıyoruz.
İşte bu yüzden çocuklara tecavüz eden sapıkları hoş görüyoruz.
İşte bu yüzden yavrularımızın kanı ile iştahla besleniyoruz.
İşte bu yüzden asker katledip Allahu Ekber diyerek tekbir getiriyoruz.
İşte bu yüzden ruhumuzu, bedenimizi üç kuruşa satıyoruz.
İşte bu yüzden yüz yılda 10 adım ileri gidemiyoruz.
Özetle:
Birbirine tamamen zıt iki ahlak sistemi içinde işine geleni seçen AHLAKSIZ bir toplum.
Özümüze dönmezsek eğer, bizi yönetenin adı ne olursa olsun vallahi de, billahide, tallahide 100 yıl sonra bile hiçbir şey değişmeyecek
Sevgilerimle.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.