Mısıroğlu Atatürk’ü Sevmiyormuş Sevenler de Ahmak ve Sahtekarmış

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın 10 Kasım’dan bir gün önce Kadir Mısıroğlu’nu ziyareti çok eleştirilmiştir. Mısıroğlu, Erbaş’ın ziyareti sonrasında "Eğer bir Müslüman Atatürk'ü seviyorum derse ya ahmaktır ya sahtekardır” demiştir. YouTube’da  16 Kasım’da yayınlanan  sözleri  şöyledir: - kadirmisiroglufoto3

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş’ın 10 Kasım’dan bir gün önce Kadir Mısıroğlu’nu ziyareti çok eleştirilmiştir. Mısıroğlu, Erbaş’ın ziyareti sonrasında “Eğer bir Müslüman Atatürk’ü seviyorum derse ya ahmaktır ya sahtekardır” demiştir. YouTube’da  16 Kasım’da yayınlanan  sözleri  şöyledir:

“Diyanet İşleri reisinin beni hasta yatağımda ziyaretinden ötürü aslanlar gibi kükreyenlerin hiçbirinde Mustafa Kemal’in yaptığı işleri değerlendirecek kabiliyet vardır ne de ona samimi bir muhabbet sahibidir.

Mustafa Kemal bu memlekette yükselmenin birinci basamağıdır. Ama bu şans ellerinden gidiyor. Onlar da biliyor, bu devam etmez. Hiçbir icraatı Müslümanlığın lehine değildir. Eğer bir Müslüman ‘Atatürk’ü seviyorum derse’ ya ahmaktır ya sahtekârdır.”

“Bana kükreyenlerden bir tanesi inanıyorum ki Nutuk’u okumamıştır. Ben bunun Osmanlıcasını ilk mektebi bitirdiğim sene okudum. Benimle konuşacak kalitede bir adamınız yok. Ancak söversiniz.

 Pes, Müslüman olmuyorsunuz, insan olun. Gavurun bile ahlaklısı olur ya. Demokrasiye inanıyorsan, insana saygıya inanıyorsan, ben size cevap vermekten aciz miyim sanıyorsunuz. Evet ben Kemal Paşa’yı sevmiyorum. Bu benim hakkımdır, istersem babamı da sevmem. Bundan dolayı beni kimsenin kınamaya hakkı yoktur.

Beni eleştirenler bir kamyon çakıl taşı. Beni metheden, doğruyu söyleyenler de altın. Bundan sonra kim söverse sövsün bu cevap yeter. Avukatıma söyleyeceğim suç işlerlerse dava açsın. Allah düşmanlarına düşman olduğum sabit oldu.”

Bir gün önce Ahmet Hakan şu önemli tespitte bulunmuştur: “Sayın Diyanet İşleri Başkanı! İşte tam da bu nedenle…9 Kasım tamamen tesadüftü ve Kenef sözünü asla tasvip etmem demelisiniz. Bunu söylemediğiniz takdirde… Sizin hakkınızda şu iki hükmün verilmesi kaçınılmaz olur: BİR: Diyanet İşleri Başkanı, Atatürk gibi milli bir değer üzerinden bu toplumun kutuplaşmasına katkı sağlamaktan gayet memnun! İKİ: Diyanet İşleri Başkanı, Atatürk gibi milli bir değere büyük kıymet veren bu milletin fertlerinin incinmiş olmasını hiç umursamıyor!”

Büyük Önder Atatürk’ü  10 Kasım’da  saygıyla andık. Bu yıl Anıtkabir’i ziyaret edenler  önceki yıllardan çok fazlaydı. Ankara’da Beşevler’de oturuyorum.  Evimizin arkası                Bahriye Üçok caddesi.  Caddenin hem sağ ve hem de sol tarafına  Türkiye’den gelen  otobüsler park etmişler.  Türkiye’nin her tarafından gelen öğrencileri, her yaştan vatandaşları getirmişler. Hepsi Atatürk sevdalısı. Ellerinde bayraklarla doğru Anıtkabir’e gidiyorlardı. Büyük bir ihtimalle Mısıroğlu’na tepkiden dolayı katılım çok fazlaydı. Bundan  2 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın  Külliyede ağırladığı  Mısıroğlu, “Keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat yıkılırdı” derken Atatürk’ün kemiklerini sızlatmıştır.

Kendisine  Belçikalı yazar Daniel Dumoulin’in  “Daniel Dumoulin (Turquie, tu dois Ataturk a dieu et le reste a Ataturk) dediğini  hatırlatmak isterim. Her geçen yıl onu daha da iyi anlıyoruz,  her geçen yıl onu daha da özlüyor ve arıyoruz.

Mustafa Kemal  Atatürk; komutan olarak tek bir askerini düşmana teslim etmemiş, askerini bozguna uğratmamış, dostunu, düşmanını aşağılamamış,  17  yıllık cephe hayatında tek bir yenilgiye uğramamış,  vatan ve  milleti için  sağlığını  feda etmekten kaçınmamış, şahsi çıkarı  olmaksızın  ülkesi için  devrim  yapan dünya tarihinin  önderi, Türk Milleti’nin The Rebirth of a Nation  olarak bilinen, 24 Temmuz 1923 tarihinde Lausanne (Lozan) Anlaşması ile   Batı’ya karşı zafer kazanan, Birinci Dünya  Savaşı’nın çıkardığı  önemli bir komutan, 20’nci yüzyılın önderi ve dünya tarihinin ender insanı, -Man of Enlightenment-  İstanbul’un ikinci ve son fatihidir. Büyük önder Atatürk’ün liderliğindeki Türk Milleti; 20’nci yüzyılda  1776 da Amerikalılardan  sonra, Avrupa devletlerinin sömürgeci siyasetine  karşı duran ikinci millettir.

Bu  süreçte Akit gazetesi Türkiye’nin demir yumruğunu yediler, hormonları bozuldu” başlığıyla bir haber  yayınlamıştır. Haberde kullanılan fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk’le teröristleri yan yana koyan gazete ayrıca “homofobik” (eşcinsel korkusu, eşcinsel nefreti)   ifadelere yer vermiştir. Haberde  “Eski Türkiye özlemi içerisinde yanıp tutuşan bazı Kemalistler de, ‘özgürlük’ adı altında pozitivist bir yaklaşımla  eşcinsel sapkınlığın müptelası olmuş durumda. Sapkın düşüncelerine karşı ise en büyük engel olarak yine İslam’ı görüyorlar” ifadeleri kullanılmıştır.

Gazete bu konuda sabıkalıdır. Çünkü, Atatürk’ün  vefatının 77. yılında Akit gazetesinin televizyon kanalı Akit TV, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını kaybettiği tarih olan 1938 için “Zulüm 1938’de son buldu”  açıklamasıyla  Atatürk’ün aziz hatırasına saygısızlıkta bulunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı haklı olarak “Mustafa Kemal’e hakaret ettirmeyiz”  diyerek  büyük  bir  tepki göstermiştir ama “Mustafa Kemal Atatürk” dememesi dikkatimi çekmiştir.

Mısıroğlu Atatürk’ü sevmiyor olabilir, hakkında ağza alınmayacak sözler söylemekten de çekinmiyor  olabilir. Ama “Gavurun bile ahlaklısı olur ya…” derken haklı olabilir. Çünkü tanınmış  Müslüman olmayan ahlaklı  ama Mısıroğlu’na göre “gavur”  olan dünya lideri devlet adamlarının Atatürk hakkında söylediklerini  kendisine hatırlatmak isterim.. Aşağıdaki dünya liderlerinin   dördü  hariç hepsi  Hıristiyan olup,  O’nun tabiriyle “ahlaklı gavur” dur. Bazı liderlerin görüşlerinin İngilizce orijinallerini bir yorum hatası olmaması için. parantez içinde verdim.

John F. KENNEDY, ABD Başkanı, 10 Kasım 1963. “Atatürk’ün adı, bu yüzyılın büyük şahsiyetlerinden birinin, Türk milletine ilham veren önderliğin, modern dünya anlayışı içinde ileri görüşlülüğün, askeri lider olarak cesaret ve iktidarın tarihsel başarılarını hatırlatır. Kuşkusuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşundan daha büyük başarılara işaret eden ve Atatürk’ün ve Türkiye’nin o zamana kadar sürdürdüğü geniş ve derin reformların yanı sıra bir ulusun kendine olan güvenini gösteren başka bir örnek verilemeyeceği kuşkusuzdur. Gurur duyuyorum. Atatürk’ün ölümünün 25. yıldönümü törenine katılmak. Atatürk bize birçok şeyi hatırlatıyor. Bu yüzyılın büyük liderlerinin tarihsel başarısı, Türk milletine ilham veren liderlik, modern dünyanın yüce vizyonu ve bir asker, yüksek kararlılık ve cesaret. Türk Milleti’nin  bir imparatorluğun yıkılışından doğması, Yeni Türkiye’nin özgürlüğü ve onuruna bağımsızlık beyanı ve o tarihten bu yana korunması Atatürk’ün ve Milletinin eseridir. Ülkesinde gerçekleştirdiği devrimlerin, bir milletin güveninin nasıl başarıya ulaştığını gösterdiğine şüphe yoktur. Bunun  başka bir örneği yoktur.”

(The name of Ataturk reminds people of the historical successes of one of the great individuals of this century, the leadership that gave inspiration to the Turkish nation, farsightedness in the understanding of the modern world and courage and power as a military leader. It is without a doubt that another example can t be shown indicating greater successes than the birth of the Turkish Republic and ever since then Ataturk s and Turkey s broad and deep reforms undertaken as well as the confidence of a nation in itself.I am proud to attend to the 25th Anniversary of the Memorial Ceremony of Ataturk s death. Ataturk reminds us of many things. The historical success of great leaders of this century, leadership that inspires the Turkish Nation, the supreme vision of the modern world, and as a soldier, high determination and bravery. The birth of the Turkish Nation from the ruins of a collapsing empire, New Turkey s declaration of its freedom and independance in honour and protecting it since then are the work of Ataturk and his Nation. There is no doubt that the revolutions he has carried out in his country shows how the trust of a nation brings success. There is no other example like this) 

Franklin D. ROOSEVELT, ABD Başkanı. “Mustafa Kemal hakkında kendisini çok iyi tanıyan birinden bilgi aldım. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Dışişleri Bakanı Litvinov ile konuştuğumda, Avrupalıların en değerli ve ilginç devlet adamının bugün Avrupa’da değil, Boğaz’ın ötesinde Ankara’da yaşadığını söyledi. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.”

(I obtained information concerning Mustafa Kemal from someone who knows him very well. When talking with Foreign Minister Litvinov of the Union of Soviet Socialist Republics, he said that in his opinion, the most valuable and interesting statesman in all of Europe does not live in Europe today, but beyond the Bosphorus, he lives in Ankara, and that this was the President of the Turkish Republic, Gazi Mustafa Kemal Ataturk)

Dwight D. EISENHOWER, ABD Başkanı. 1953.” Kemal Atatürk için bir anıt  yapımı sebebiyle   Türkiye’ye tebriklerimi  sunarken  gurur duyuyorum. Onun gösterdiği yolda yürüyen büyük  milletiniz çok önemli başarılar elde etmiştir. Türk birliğinin ve ilerleyişinin mimarı Atatürk’ün hatırasını anmak için yapılan bu tören, dünyanın her tarafından hür insanlara ilham kaynağı olmuş  yerinde bir saygıdır.”

Ronald REAGAN, ABD Başkanı. “Atatürk, savaş ve barış zamanlarında büyük bir ulusal liderdir. Bizim için 1976, iki yüzyıl öncesi  ne kadar  önemli bir olaysa, Atatürk  Yüzyılı da o kadar önemlidir. (Ataturk was a great national leader in times of war and peace. The Ataturk Centennial Year is as important event as the 1976 Bicentennial was for us)

Barack OBAMA, ABD Başkanı. “Kendisi  tarihin akışını değiştiren bir liderdir. Ama Atatürk’ün yaşamına ait en büyük anıt, hiçbir şekilde taştan ya da mermerden inşa edilemez. Kendisinin bıraktığı en büyük miras, Türkiye’nin canlı, laik demokrasisidir.  Ve bugün Meclis  bunun devamını sağlamaktadır.”

Mihail İvanoviç KALİNİN, Sovyetler Birliği’nin ilk Devlet Başkanı. Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkan, herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti’nin milli bağımsızlığını  sağlamış ve  milli yapısını  güçlendirmiştir.”

Vladamir İlyiç LENİN, Rus Devrimi  Lideri.“Mustafa Kemal sosyalist değildir. Fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı,  ilerici, iyi düşünceli, akıllı bir liderdir. Mustafa Kemal  emperyalistlere  karşı bir Kurtuluş Savaşı veriyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultan’ı da çevresi ile birlikte alt edeceğine inanıyorum.”

Nikita  KRUŞÇEF, (Nikita Sergeyevich Khrushchev) Sovyetler Birliği Başkanı. 10 Kasım 1938. Türk milletinin özgürlüğü ve Türkiye’nin kalkınması için çetin mücadeleleri başaran  Kemal Atatürk’ü ülkemiz  çok iyi tanır. Atatürk Türk Milleti’ni,  emperyalistlere ve silah zoru ile ülkesini  büyük devletlerin  sömürgesi haline getirmek isteyen gerici kuvvetlere karşı savaşa girmesi için uyandırmıştır. Yakın ve Orta Doğu’da ilk Cumhuriyet’in  doğuşu O’na borçludur. Bu Cumhuriyet birçok milletin ulusal özgürlük hareketlerine ışık tutmuştur. Atatürk’ün kutsal saydığı emperyalizmle savaşını,  sadece  Türk Milleti değil, diğer doğu ülkeleri de takdirle karşılıyordu. Türkiye’nin yüzyıllık geriliğinden kurtulması için Atatürk pek çok şey yapmıştır. Gerçekleştirdiği reformlar; ülkenin  ekonomisinin,  sanayi ve tarımsal kalkınmasının hızla ilerlemesini hedeflemiştir. Atatürk yönetimi zamanında, Türkiye’nin  uluslararasındaki etkinliği yükselmiş ve  ülke  dünya siyasetinde önemli rol oynamaya başlamıştır.”

Queen ELISABETH II, İngiltere Kraliçesi. “İngilizler, Atatürk’ün bir devlet adamı olarak niteliğini, Batı ideallerine yaptığı katkıları ve ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin teşvik edilmesini hayranluk  ve  takdirle hatırlayacaktır.”  (The British will always remember with admiration and appreciation Ataturk’s qualities as a statesman and the contribution he has made to Western ideals and the promotion of friendly relations between our countries.)

Charles de GAULLE, Fransa Cumhurbaşkanı. “Mustafa Kemal’den öğreneceğimiz çok şey vardır” (Fransa Kültür Bakanı André Malraux’a).  (We have a great deal to learn from Mustafa Kemal” (to André Malraux, the French Minister of Cultural Affairs).

Ben GURION, İsrail devletinin  kurucusu. “Kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk, 20. yüzyılda ve savaştan önce  en büyük devlet adamlarından biridir,  başka hiç kimsenin bilmediği cesur ve büyük bir reformisttir. ”  (Without doubt, Mustafa Kemal Atatürk is one of the greatest statesmen that during the 20. Century and before the war has ever arising; he has been a brave and great reformist that no other people have ever known.)

Jawaharlal NEHRU,  Hindistan’ın ilk Cumhurbaşkanı. “Kemal Atatürk ya da Kemal Paşa, o  dönemde  onu tanıdığımız isim, gençliğim sırasında kahramanımdı. Büyük reformlarını okurken çok  etkilendim. Atatürk’ün Türkiye’yi modernize etme yönündeki   çabalarını büyük övgü ile karşıladım. Dinamizmi,  yorgunluğunun  farkında olmaması, insanlar üzerinde büyük bir etki yarattı. O, modern çağın yapımcılarından biriydi. Onun en büyük hayranları arasında olmaya devam ediyorum.”  

(Kemal Ataturk or Kemal Pasha by which name we knew him in those times, was my hero during my youth. I was very moved when I read about his great reforms. I met with great praise the general efforts made by Ataturk on the course of modernizing Turkey. His dynamism, undauntedness and unawareness of fatigue created a great effect on people. He was one of the builders of the modern age in the orient. I continue to be among his greatest admirers)

Gustav HUSAK, Çekosyavakya Cumhurbaşkanı. “Dünyanın diğer milletleri ile birlikte Çek ulusu, Türk milletinin sadık oğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, deneyimli  devlet adamı, Mustafa Kemal Atatürk’ü derin saygıyla hatırlar.” (The Czech nation along with the other nations of the world, remembers with deep esteem the memory of the faithful son of the Turkish nation, the founder of the Republic of Turkey, the experienced and towering statesman, Mustafa Kemal Ataturk)

Hayato IKEDA, Japonya Cumhurbaşkanı. “Türk toplumunun modernleşmesini sağlamak için din ve siyaseti birbirinden ayıran ve Türk Dil Reformunu gerçekleştiren  Atatürk’ü büyük bir hayranlık duyuyoruz.” (We feel a great admiration for Ataturk in his efforts towards ensuring the modernization of Turkish society by separating religion and politics from each other and by carrying out the Turkish Language Reforms)

 (Kemal Ataturk was moreover a great strategist and a tireless worker. He had tremendous ability to lead his people and to inspire their confidence. He is and will remain a guardian of the hopes and anspirations of the rising Turkish generations. In our times, it is Ataturk who brought Turkey to its current status as a modern republic with his farsighted and courageous political, social and economic reforms. At the same time, it was also he that prepared the foundation of the modern economy that will ensure today Turkey’s attaining the strength to be able to enter the European Economic Community)

Kurt G. KIESINGER, Federal Almanya Cumhurbaşkanı.“Türk-Alman dostluğunu yakından tanıyan bir neslin çocuğuyum. Erken yaşlarda bir adamın kahramanlığı, gerçekleştirdiği hizmetler ve ülkesi için üstlendiği fedakarlıkları gördüm. Bu adam Mustafa Kemal’di. Bugün bu kişinin daha iyi bir devlet adamı olduğunu daha iyi anlıyorum. O harikaydı çünkü ülkesi için tüm cesaretini  toplayarak   ülkesini  zor bir durumdan  kurtarmak için kullandı. O  müthişti. Çünkü milletini, tarihin gerekliliklerine uyarlamanın mutlak zorunluluğuna yöneltti. O  büyüktü, çünkü her zaman  sınırları nasıl koruyacağını biliyordu ve işini tehlikeye atacak sınırların ötesine geçmedi. Cesareti, sınırları çizebilmek için yeterinceydi.”

 (I am the child of a generation that knows closely Turkish-German friendship. At an early age I saw a man’s heroism’s, the services he carried out and the self-sacrifices he undertook for his country. This man was Mustafa Kemal. Today I comprehend even better that this person was a great statesman. He was great, because he used all his courage for his nation, his country to save his homeland at an unlucky moment. He was great, because he directed his nation towards the absolute necessity of adjusting them to the necessities of history. He was great, because he always knew how to defend suitable limits and he did not go beyond the limits that would put his work into danger. Courageousness and his own courageousness was intelligent enough as well to be able to draw the limits)

Adolf HITLER, Almanya, Führer. “Türkiye Cumhuriyeti’nin müteveffa devlet başkanı için bir yas işareti olarak, Fuhrer ve Şansölyesi’nin Başkanlık residansı  Reich Chancellery, Dışişleri Bakanlığı ve Reichsta hizmet binalarında  bayraklarını iki gün boyunca yarıya indirdiler.” (Volkischer Beobachter No. 316, 12.11.1938). “Als Zeichen der Trauer um das verstorbene Staatsoberhaupt der turkischen Republik haben die Prasidialkanzlei des Fuhrers und Reichskanzlers, die Reichskanzlei, das Auswaertige Amt und der Reichstag ihre Dienstflaggen fur zwei Tage auf Halbmast gesetzt. Volkischer Beobachter. Nr. 316 vom 12.11.1938)

Nicollae CEAUCESCU, Romanya Cumhurbaşkanı. “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu  Kemal Atatürk, ülkeyi modernleşmeye yöneltti, barış ve ulusal bağımsızlık politikası izledi,   iyi komşuluk ilişkilerini geliştirdi ve  halklarımız arasındaki işbirliğini sağlamak için her türlü çabayı  gösterdi.” (Kemal Ataturk, as the founder of the Republic of Turkey, oriented the country toward of modernization, followed the policy of peace and national independence and exerted every effort to assure friendly relations, good neighborliness and cooperation between our nations and people)

Chiang-Kai SHEK, Miliyetçi Çin (Taiwan) Başkanı.Atatürk’ün hayatı ve başarıları sadece Türk milletinin değil, aynı zamanda dünyanın özgür milletleri için de bir ilham kaynağı olmaya devam edecektir. (Ataturk’s life and achievements will continue to be a source of inspiration not only for the Turkish nation but also for the free nations of the World”)

Eleutherios VENIZELOS, Yunanistan Başbakanı. 31 Ekim 193. “Bir milletin hayatında, böylesi  radikal derecede değişimlerin bu kadar kısa bir sürede gerçekleşmesi çok nadirdir. Şüphesiz, bu olağanüstü faaliyetleri yapan kişiler, büyük bir insanın niteliklerini kazanmışlardır. Ve bu yüzden Türkiye kendisiyle gurur duyabilir.”

(In the life of a nation it is very seldom that changes to such a radical degree were carried out in such a short period of time… Without a doubt, those who have done these extraordinary activities have earned the attributes of a great man in the complete sense of the word. And because of this, Turkey can be proud of itself)

Winston CHURCIIL İngiltere Başbakanı, “Savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin Ata’sına değer bir görünümden başka bir şey değildir.”

Aristide BRIAND, Üçüncü Fransız Cumhuriyeti döneminde Fransa Başbakanı,  “Yeni Türk Devleti ile  Lozan  Anlaşması’nın imzalanması  sebebiyle  ‘Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı’ diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap şudur: ‘Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böyle  bir anlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.”
Alexander Frederick DOUGLAS HOME, İngiltere Başbakanı. “Bazı insanlar Atatürk’ü diktatör olarak gördüler. Bunun yanlış olduğunu ve böyle bir düşüncenin yanlış bir yolda sizi yönlendireceğini söylüyorum. Diktatör terimi Hitler ve Mussolini için uygun olsa da aslında bir diktatör tanımı yoktur. Bu durumda, bu soruyu bir kenara bırakıp neden Atatürk’ü bir tarafa koyuyoruz? Birçok nedenim var. Her şeyden önce Atatürk, var olmayacağı zamanlar için  bir çalışma yürütüyordu. Onun niyeti, peşinden koşacak bir hükümet ve anayasal sistem geliştirmekti. İnsanlarını asla vizyonuna inanmaya zorlamadı. Bunun yerine, ideallerini onlara öğretmeye ve açıklamaya çalıştı. Bağımsızlık Savaşı sırasında Büyük Millet Meclisi’nden milletinin belirleyici gücünü, arkadaşlarıyla birlikte planlarken almıştı. Meclis üyeleri halk tarafından seçildi.  Cumhurbaşkanı  her dört yılda bir seçildi ve Meclis, yönetme yetkisinin yanı sıra yasaları geçirme gücüne de sahip oldu. Atatürk’ün Büyük Millet Meclisi’ne saygısı önemlidir. İçişleri ile  ilgisi, ortaya çıkabilecek durumlara  müdahale etmek için   bir  siyasi  organ yaratmaktı.”

(Some people regarded Ataturk as a dictator. I say this is wrong and such a thought will lead you on a wrong path. Although the term dictator is well suited to Hitler and Mussolini, actually there is no definition of a dictator. In this case, one may ask, why do you put Ataturk aside from this term.I have many reasons. First of all, Ataturk was leading a scientific study for the times that he would not exist. His intention was to develop a governmental and constitutional system that would operate after him. He never forced his people to believe in his vision. Instead, he tried to teach and explain his ideals to them. He had taken the decisive power of his nation from the Great National Assembly at the time of the War of Independence while he was planning the future with his friends. The members of the Assembly were elected by the people. The President was elected every four years and the Assembly had the power to rule as well as the power to pass laws. Ataturk s respect for the Great National Assembly is important. His main concern with the interior affairs was to create a living political organism with the capability to react promptly to)

David Lloyd GEORGE, İngiltere Başbakanı. “Yüzyılımızın dehası,  asırlar nadiren deha çalarırlar. Bu kötü şansa bak, çağımızın büyük dehası Türk milletine  nasip oldu. ” (The genius of our century, centuries rarely produce a genius. Look at this bad luck of ours, that great genius of our era was granted to the Turkish nation)

Margaret THETCHER, İngiltere Başbakanı. Remarks arriving in Istanbul, 24 Nisan 1990. “Büyük bir devlet adamı olan Atatürk  modern Türkiye’nin  kurucusudur ve  İngiltere’de çok iyi tanınmaktadır.  Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanı olarak İngiltere’nin yakın ve saygın bir  dostu  olmuştur. Hatırasını saygı ile anıyor ve  Türkiye’ye ve  Türklere  iyi dileklerimizi sunuyoruz.” (NATO together have kept the peace for forty years and we must continue to be staunch allies.The work of Ataturk as a great statesman and the founder of modernTurkey is wisely recognized in Britain. As Turkey’s first president he became a close and respected friend of Britain. We salute his memory and wish all fortune to Turkey and her people) 

Ludwing ERHARD,Batı Almanya Şansölyesi. “Bütün dünya 10 Kasım’da biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk, Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmış  bir liderdir.”  (On 10 November, the entire world and we Germans as well, remember with praise the life and works of a person to whom we are attached with friendship and respect. Ataturk always tried to establish firm ties between Turkey and Europe.”

Albert François LEBRUN, Fransa Başbakanı. “Şu anda, tüm yaşamını ülkesinin özgürlüğüne adamış büyük milliyetçi ve büyük devlet adamının  kaybından dolayı Türkiye’nin derin üzüntüsünü paylaşıyorum. Misyonu, hem kan hem de barış içinde, Türk Milleti ile samimi ilişki içinde olan bütün milletlere geçecek. Fransız milleti, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün yüz yüze kaldığı bu kayıp için üzüntü duyuyor.”

(At this moment, I share the deep sorrow of Turkey because of the loss of the great nationalist and great statesman who devoted all his life to the freedom of his country. His mission, both within blood and peace, will pass to all nations that are in sincere relation with the Turkish Nation. The French Nation feels sorrow for this loss that the Turkish Republic faces today)

Joseph LUNS, Hollanda Dışişleri Bakanı. “Kemal Atatürk  büyük bir stratejist ve yorulmak bilmeyen bir işçiydi. İnsanlarına liderlik etme ve özgüvenlerine ilham verme konusunda muazzam bir yeteneği vardı. Yükselen Türk nesillerinin  umutlarının koruyucusu olacak ve kalacak. Zamanımızda, Türkiye’yi, ileri görüşlü ve cesur politik, sosyal ve ekonomik reformlarla çağdaş bir cumhuriyet olarak bugünkü statüsüne getiren Atatürk’tür. Aynı zamanda, Türkiye’nin bugün Avrupa Ekonomik Topluluğuna girme gücüne sahip olmasını sağlayacak modern ekonominin temelini hazırlamıştır”.  

Count Carlo SFORZA, İtalya Dışişleri Bakanı.  (Makers of Modern Europe, 1930, s. 346)“Avrupa’daki öğrenciler günümüz tarihine  ilişkin  derslerde, 1918’in sonundaki İtilaf Devletlerinin zaferlerinden birinin Türkiye’ye karşı  olduğunu öğreniyorlar.  Şimdi, gerçek şu ki, eğer galip Lozan’da her şeyi kazanan ülke ise ve yenilmiş olanlar savaştan önce o ülkede sahip oldukları tüm ayrıcalıkları yitirenler ise, hiç şüphesiz ki bize karşı savaşı kazananın Türkiye olduğunu unutmayalım.”

 (Schoolboys in Europe are at present taught in their lessons on contemporary history, that one of the victories of the Entente at the end of 1918 was the victory over Turkey. Now, the truth is, that if the victor is the country that gains everything in the treaty of piece at Lausanne, and the defeated are those who lose all the privileges they enjoyed in that country before the war, there is no doubt that it is Turkey which had won the war against us)

Charles-Ferdinand NOTHOMB Belçika Dışişleri Bakanı.  “Atatürk, dünya çapında özgürlük ve barışın gerçekleşmesinde  önemli bir rol oynamıştır. ” (Ataturk played a major part in furthering the cause of freedom and peace throughout the World)

Kurt WALDHEIM, BM Genel Sekreteri. “Atatürk, bu yüzyılın büyük adamlarından biriydi. Birleşmiş Milletler’in bugünkü çalkantılı dünyasında yapmaya çalıştığımız şeyi, yaşamında başarmak için çabaladı  ve başardı.” (Ataturk was one of the great men of this century. He stood for and strove to achieve in his lifetime what we in the United Nations are trying to do in the turbulent world of today)

                                                        

Okumaya devam et  Obama’nın Görüşleri Değişmemiş!

 


Comments

“Mısıroğlu Atatürk’ü Sevmiyormuş Sevenler de Ahmak ve Sahtekarmış” için 3 yanıt

 1. aydoğan erözalp avatarı
  aydoğan erözalp

  Sabetayist Pezevenk.Sevse ne olur,sevmese ne olur. Güneş balçıkla sıvanmaz.

 2. ülkü başsoy avatarı
  ülkü başsoy

  Dünya lderlerinin Atatürkümüz hakkında söylediklerini, yazdıklarını içeren bu güzel metin derlemesi için teşekkürler ederim.
  Ancak bu söz ve yazıların tarih, yer ve hangi kaynaklara dayandığının belirtilmesi çok yararlı olur. Örneğin ben Atatürk düşmanlığı yapan bir batılı, ABD’li yazara , kişiye göndereceğim Atatürk’e ilişkin yazıda, yanıtta; diyelim Llyod George’un söylediklerini-aşağıda kopladım) öne sürersem, bunun inandırıcı olabilmesi için, kaynağını( yerini, tarihini, yazılıysa nerede yayımlandığını) bidirmeliyim. Yoksa inandırıcılığı olmaz.
  Saygılar.
  Ülkü Başsoy

  David Lloyd GEORGE, İngiltere Başbakanı. “Yüzyılımızın dehası, asırlar nadiren deha çalarırlar. Bu kötü şansa bak, çağımızın büyük dehası Türk milletine nasip oldu. ” (The genius of our century, centuries rarely produce a genius. Look at this bad luck of ours, that great genius of our era was granted to the Turkish nation… kaynak, tarih yer vb?)

 3. mahmut demirkolllllu avatarı
  mahmut demirkolllllu

  Atatürk dünya lideridir devletin kurucusu kaharaman askerdir.İnkilapcı yeni
  likci reformmist baaşkanımızdır.lakin devrimci diyemeyiz..devrimci kan akıtan demektir gve aşırı solakların çarpıtmasıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir