Kategoriler
ABD Kültür/Sanat Ümran Ünlü

ATATÜRK ÖLMEZ

Nasıl unutur bütün dünya veTürk Halkı,Türkiye Cumhuriyet’nin Kurucusu olarak Atasını,dünyada Emperyalizme savaş açmış ilk lideri,insanlar arasında dil,din ,ırk ve renk gözetmeyen,olağan üstü devlet adamını,dünyanın kabul ettiği ve örnek aldığı özellikleri olan ATATÜRK’ü…

TÜRK BİRLİĞİ LİDERİ ATATÜRK

‘’Düşün bir kere… Osmanlı İmparatorluğu ne oldu? Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ne oldu? Dünyayı ürküten Almanya’dan bugün ne kaldı? Demek ki hiçbir şey sürgit değildir. Bugün Sovyet Rusya, dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse kestiremez Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan İmparatorluğu gibi parçalanabilir. Bugün elinde tuttuğu milletler, avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşır. O zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim, bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, öz kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız.

 Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevî köprülerini sağlam tutarak! Dil bir köprüdür; İnanç bir köprüdür, Tarih, bir köprüdür. Bugün biz bu kitlelerden dil bakımından, gelenek, görenek, tarih bakımından uzak düşmüşüz. Bizim bulunduğumuz yer mi doğru, onlarınki mi? Bunun hesabını yapmakta fayda yoktur. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekir. Tarih bağı kurmamız lazım; folklor bağı kurmamız lazım… Bunları kim yapacak? Elbette biz. Nasıl yapacağız? İşte görüyorsunuz dil encümenleri, tarih encümenleri kuruluyor. Dilimizi onların diline yaklaştırmaya böylece birbirimizi daha kolay anlar hale gelmeye çalışıyoruz. Ortak bir mazi yaratmak peşindeyiz. Bunlar açıktan yapılmaz, adı konularak yapılmaz, bunlar devletlerin ve milletlerin düşünceleridir.

İşitiyorum, benim dil ile tarih ile uğraştığımı gören bazı kısa düşünceli vatandaşlar, “Paşa’nın işi yok, dille, tarihle uğraşmaya başladı” diyorlarmış… Benim işim başımdan aşkın… Ben bugün ileri bir Türkiye kurmaya ne kadar çalışıyorsam, yarının Türkiye’sinin temellerini atmaya da o kadar dikkat ediyorum. Bu yaptıklarımız hiçbir millete düşmanlık değildir. Barıştan yanayız, barıştan yana kalacağız… Ama durmadan değişen dünyada yarının muhtemel dengeleri için hazır olacağız…’’

29 Ekim 1933 Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün zehirlendiği iddiası yine gündemde.

 Yeni Mesaj gazetesi yazarı Yusuf Karaca“Atatürk’ü zehirleyerek şehit ettiler” başlıklı yazısında“Kaç gündür kafamı kurcalayan bu soruya cevap aradım ve araştırarak öyle sonuçlar buldum ki, Ata’nın ‘şehit’ edildiğine dair, içimde hiçbir şüphe kalmadı” ifadelerini kullandı.

Atatürk eğer, genç yaşta ölmeseydi, bugün Türkiye çok daha farklı bir ülke olurdu.

1923’ten, ölümüne kadar ne büyük yatırımlar yaptığı ortada. “Özelleştirme” ile sata sata anca bitirdiler.

İkinci dünya savaşına Ata’nın vasiyeti ile girmemeyi başarmış Türkiye, ikinci dünya savaşının ağır faturasını ödemiş bir Almanya’nın bugün çok gerisinde ise ülkemiz adı konmamış ne tür savaşlar gördü de, haberimiz yok.

David Roçkefeller “Atatürk yüzünden planlarımızı yarım yüz yıl ertelemek zorunda kaldık” demişti. Bu adam Yahudi’dir. ABD için, söyledikleri “kanun” hükmündedir.

İsrail’in Atatürk’ün ölümünden sonra kurulması ve Türkiye’nin ilk tanıyan ülkelerden olmasına şaşırdık mı?

Acaba Atatürk gerçekten öldürüldü  mü?Atatürk’e düşman olmayı dindarlık sanan zavallılar,keşke bazı gerçekleri anlayabilseydiniz!

Eğer gerçekten  Müslümansanız,kahrınızdan ölmelisiniz…Bugün dini görevlerini özgürce yerine getirebiliyorsan,çan sesleri yerine minarelerimizden ezan sesleri duyabiliyorsak bunu Atatürk’e borçlu olduğumuzu asla unutmamalıyız.

Bir dünya lideri ölüyor,istendiği halde neden otopsisi yapılmıyor!

Atatürk’ün ölümünden sonra iki ayrı ölüm raporu görüyoruz.Birincisi”ölüm sebebi karın içinde sıvı, asit toplanması”ikincisi “alkolle ilgili karaciğer iltihabı” neden olarak belirtiliyor.

Böylesi çelişkili raporun hangisi yalan,hangisi doğru…O dönemde mecliste masonların etkisi var mıydı,yok muydu?Atatürk, mason localarına karşı büyük bir savaş vermiş miydi,vermemiş miydi?. 

Yıl 1935. Atatürk, Mahmut Esat Bozkurt’a Masonların taksimat, teşkilat ve ahvalini bildirir bir kitap verir ve der ki;

“Bunu güzelce mütalaa et, bir takrirle Halk Partisi Gurup Başkanlığına ver, gurupta bunlara şiddetli bir hücum yap ve gurupça kapanmasına delalet et. Senin de bu işte büyük şeref payın olacaktır.”

Esat  Bozkurt,Paşa’nın istediğini yaptı, “Masonlara ölüm” naraları altında, mecliste locaları kapatma kararı çıktı.

Masonlar, Doktor Mim Kemal’i yanlarına alarak Atatürk’ün makamına çıktılar”Efendim biz zaten maiyet-i devletinizdeyiz, fakat siz meşrik-i azamımız olursanız biz pervane gibi etrafınızda dönüp dolaşırız” dediler.

Atatürk de karşılık olarak;

“Peki, bir şey soracağım, bana cevap veriniz de sonra… Siz Avrupa’da hangi locaya bağlısınız ve metbûnuzun ismi nedir?” diye sordu.

“Biz Cenova’ya tabiiyiz ve reisimiz de Barca Mison Cenaplarıdır.” dediler.

Atatürk öfkelenip; “Benim milletim bana kahraman sıfatını verdi, ben sizin gibi, bir çift Yahudi’ye uşak mı olacağım? Bu gece sabaha kadar Türkiye’deki bütün localarınızı kapatmadığınız takdirde yarın teşkil edeceğim divan-ı harbi örfi’ye hepinizi verir ve astırırım! Haydi defolun karşımdan!” diyerek onları kovdu.

Mustafa Kemal Atatürk, 10.10.1935 de Ankara’da Çankaya köşkünde Doktor Mim Kemal Öke”ye “Mason cemiyetinin faaliyetini inkılâplarıma muarız gördüğüm için kapatılmasını elzem gördüm. Bu dakikadan itibaren bu cemiyeti ölmüş biliniz. Ve bir daha diriltmeye teşebbüs etmeyiniz.” dedi.

Yüksek dereceli mason Avram (İbrahim, Abraham) Benaroyas, Türkiye Mason Cemiyeti’nin kapandığını Moskova’da bir toplantı sırasındayken öğrendi ve şöyle dedi: “O sarı lider ortadan suret-i katiyetle kaldırılacaktır!” (-Laiki Foni “Halkın Sesi” gazetesi, Yunanistan, 1948.)

Atatürk öldükten sonra, İsmet Paşa’nın cumhurbaşkanlığı sırasında, “kanun-u mahsusla localar kapanmadı! Tekrar açmaya hakkımız var!” diyen Masonların müracaatı üzerine, tekrar localar açılıp faaliyete başladılar…

Celal Bayar 1952’de, Ahmet Gürkan’ın teklif ettiği ve Masonların localarını kapatmak istediği kanun teklifini ret ederek bu suretle localarını kanunla pekiştirdi. Celal Bayar, kendisi de bir masondu.

Ceyhan Mumcu’nun 16.10.2005 tarihinde Mahiye Morgül’ünden bir alıntı;

“Bir deniz tabip albayının Atatürk’ün ölümü hakkında yapmış olduğu bir doktora tezi var. Orada Atatürk’e yanlış tedavi uygulandığı anlatılmaktadır. Atatürk sanıldığı gibi siroz hastası değildi.

Atatürk’e sıtma tedavisi yapılmış, aşırı “Kinin” yüklenmiş ve karaciğeri bu yüzden iflas etmiş, siroza dönüşmüştü. Tedaviyi yapan doktor mason locası üstadı azamlarından Doktor Mim Kemal Öke’dir.

Durumu iyice fenalaştıktan sonra yine bir mason olan Celal Bayar, yurtdışından bir doktor getirtir. Yanlış tedavi yapıldığını, karaciğerin bu yüzden iflas ettiğini rapor eden bu yabancı doktordur. İstirahat için 2 ay kadar kaldığı Savarona’da nemli sıcaktan durumu daha da kötüleşmiş, son günlerinde Dolmabahçe Sarayı’na götürülmüştür.”

1962 de içişler bakanı Bekata’nın talebi üzerine araştırma yapan Doktor Lebit Yurdoğlu”Sn. Hıfzı Oğuz Bekata. Bu konuyu derinlemesine araştırdığımda sorunun sadece geç teşhis olmadığını teşhisle uyumlu ilaçlar kullanılmadığını tespit ettim. 

Atatürk’ün ilaçlarının alındığı eczanenin kayıtlarına baktığımda, o dönemlerde sıtma tedavisi için kullanılan Kinin ilacının 43 şişe kullanıldığını gördüm. Bu kadar Kinin kullanıldığında karaciğerinde onarılmaz yaralar açacağını her hekimin bilmesi gerektiği ama bunun sanki bilinçli kullanılmış olduğun izlenimi edindim.

Atatürk’ün tedavi amaçlı verildiği diğer ilaç ‘piremidon’dur. İnsanlar üzerinde toksin ‘zehirli’ etkisi olduğu kesinlik kazanmıştır. ‘Civalı diuretik’ olan ‘salyrgan’ isimli ilacın ise 3 Ağustos 1938 tarihinde yapılan konsültasyondan önce kullanımının tehlikeli olacağı bilindiği halde bu ilacın kullanılmasına devam edilmiştir. Eppinger, Bergman, Dr. Fissinger, hekimlik görevlerini bilinçli bir şeklide eksik yaptıkları kanısı bende hâkim olmuştur.”

Atatürk, zehirlendiğini anlamıştı.Afet İnan’a yazdığı mektupta şöyle diyordu”Afet, vaziyetim şudur; bence doktorların yanlış görüş ve hükümleri sebebiyle hastalık durmamış ilerlemiştir. Hükümet benim reyimi almaya lüzum görmeksizin Fissinger’i getirtti.”

İçişler Bakanı Kaya, İnönü’ye şunları yazar “Tahsis ettiğimiz doktorun görevini layıkı ile yaptığı kanısındayım. Her şey yolunda ve mecrasında seyir etmektedir. Sizleri Cumhurreisi olarak görmek arzusu hepimizde hâsıl olmuştur. Hürmetle ellerinizden öperim efendim.”

Ata’nın ölümünden sonra, İsmet Paşa işbaşına gelir gelmez, mason locaları açılıyor.

Atatürk’ün kovduğu ve “ben hayatta olduğum sürece Türkiye’ye gelemezler” dediği Rotheschild ve Rockefeller aileleri Türkiye’ye geliyorlar. Atatürk düşmanlarıyla sayesinde İsrail kuruluyor.

“Atatürk, içkiden öldü!”,”İki ayyaş” yalan ve iftirasını yapanlar, bunun hesabını her iki cihanda nasıl vereceksiniz…

Atatürk’ün zehirlenerek şehit edilip edilmediğini,nereden biliyorsunuz…

Ülkemin aydın insanları…Neredesiniz…Nerede…Bugün sesinizi çıkarmıyorsunuz olanlara ,kişisel çıkarlarınız için,besliyorsunuz bu canavarı…Unutmayın,namusunu ,şerefini ve vatanını borçlu olduğu insanı unutturmaya çalışan,askerini hapishalerde inleten,ülkesini bölük-pörçük edip,ona buna peşkeş çekenler,sizi düşünecekler mi sanıyorsunuz!En ufak bir menfaat çatışmasında,hiç düşünmeden sizi de yok etmeye çalışacaktır.

 Milletin gözünde her geçen gün daha fazla beğenilen insan artık döneminin liderleri arasında . Asrın Dev Lideri olarak Tarihte yerini almıştır. 

“Atatürk hiçbir zaman bitmeyecek bir nefes,sönmeyecek güneş olarak Türk Ulusu’nun üzerinde parlayacaktır.”

 Vatan Hainleri itibarsızlaştırmaya çalışıp dursun,sizce dünyanın kabul ettiği lidere güçleri yeter mi?Bizler Atatürk ve Cumhuriyet sevdalıları ölünceye kadar mücadeleye devam edeceğiz.Keşke fakına varabilseler,onlar sevmedikçeTürk Ulusu, Atatürk’e

Cumnhuriyet’e,O’nun diğer eserlerine ve devrimlerine daha çok sahip çıkıyor,çıkmaya devam edecek…

Yazar Ümran Ünlü

Gazeteci,yazar,oyuncu,korist,matematikçi,aktivist...

Felsefesi;Hayatı ,insanları,hayvanları...Özet olarak herşeyi sevme yeteneği... Mutfak ve bahçem terapi alanım...Hayat bu kadar güzel ve yaşanasıyken,insanların iki yüzlülüğünü ve hayatı kendilerine de ,çevresindekilere de zehir etmelerini anlayamıyorum.

Elizabeth Ümran Ünlü She was born on january 10 th, 1951 in Afyon’s village of Üclerkayasi. After she had finished primary school in the village she got on the road of finishing middle school and becoming a teacher in Kütahya with the words of her teacher, “You are going to open the doors of this village to the World, you must learn.” She became a math teacher after finishing the Eskisehir Anatolia University. She also taught classes in Yalova and Istanbul. Then, she began working in Turkish Art Music. Later on, she became a project teacher and a vice-principal in a private school in Suadiye, Istanbul. After the age of 45, she decided to learn theater work that she could not give up on. She got acting training for two years at the Kadıköy Halk Eğitim Deneme Sahnesi. She was in plays like Savaş Oyunu(War Game) and Kına Gecesi(Henna Night) . She also had roles in the theaters of AKM-Haldun Taner-Kadıköy-Mecidiyeköy-Sarıyer. She educated her children in the best schools and taught them to be children that she will be proud of. (Pilot, engineer, researcher)After being a principal in classes in Şişli, in 1999 she came to America where she had sent her son for school. She continued her Turkish Art Music and theater work in has been participating a chorus, and they are going to have a concert on November 2,2019 at Carnegie Hall.They give concert every year. She went to University in America for language courses. For a remainder of the time, she wrote plenty of children’s stories in many websites and magazines. She is writing the book “Bir Yerlerden Başlamalıyım” and writing the play “Ah Amerika.” While spending a pleasurable life with her children and grandchildren, she is planning to begin her theater life in America with the play musical“Keşanlı Ali Destanı”,Çalıkuşu"Nasrettin Hoca"7 kocalı hürmüz"Keloğlan" ,She also continues to live peacefully with herself and everyone and continues to give this love to humankind because of her daughter’s words, “The endless love and care in my mother’s heart would be enough for the Earth.” Hayat bu kadar güzel ve yaşanasıyken,insanların iki yüzlülüğünü ve hayatı kendilerine de ,çevresindekilere de zehir etmelerini anlayamıyorum.

“ATATÜRK ÖLMEZ” için bir yanıt

Şu an 780 bin kilometre topraklara sahipsek, Yüce Atatürk’e borçluyuz. Nurlar içinde yat.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.