CÜZDAN VE VİCDAN  

Cüzdan içine koyduklarını harcarsın Vicdanın içine koyduklarını kollarsın.

Cüzdan ya da bir başka adı ile Para Kesesi; ne işe yarar derseniz adı üzerinde, Paranı içine kor cebinde taşırsın. Hem düzenli durur hem yıpranmaz  kâğıt paraların. Yeri gelince de aldıklarının bedelini ödemen gerektiğinde yani, çıkarır cebinden alacağının paraları verirsin satıcıya.

Vicdan ise (Vijdan da denir)senin  içine bişey koyduğun bişeydeğildir. O  senin içinde bir yerde var olarak gelirsin Dünyaya. Yani beraber doğarsın. Ha, içi boştur başlangıçta. Sen büyürken o da dolar. Sen ne ile doldurursan onu alır ve hıfzeder, yani saklar, korur. Salmaz dışarı. Eğer iyi doldurursan iyi bir vicdana kötü doldurursan kötü bir vicdana sahip olursun. Cüzdan da aslında bir anlamda böyledir, sen içine bişey koyabiliyorsan iyi bir cüzdan sahibi olursun, bişey koyamazsan kötü bir cüzdan sahibi olursun.

Bazı kimseler, evet Cüzdan sahibidirler ama vicdanları yoktur. Kimileri de hem cüzdan sahibidirler ama aynı zamanda hem de vicdan sahibidirler. Kimileri de cüzdanları yoktur ama vicdanları vardır. Cüzdanı da vicdanı da olmayanlar da vardır. Onlar o mu bu mu derken bir bakarlar ki Vicdan  ile Cüzdan arasına sıkışmışlar. Vicdanı olmayanlar da vardır elbette. Onların cüzdanı olsa da oluuur olmasa da olur. Belki kendilerine bile yararları yoktur bunların, nerede kalmış başkasına yararları olsun.

Bu sahiplik insanoğlunun şahsiyetini yani kişiliğini de çizer.Yukarıda kısaca belittiğimiz gibi; cüzdan sahibi olup vicdan sahibi olmayanlar kötü,  hem cüzdan hem vicdan sahibi olanlar iyi insanlardır. Vicdan sahibi olup cüzdan sahibi de olanlar yine iyi, vicdan sahibi olup da cüzdan sahibi olmayanlar dahî iyi kişilik sahibidirler, ne var ki vicdanları içindekiler para olmadığından, sadece vicdanlarının sızlaması ile kalırlar durumlar karşısında.

Cüzdan ile vicdan arasında sıkışıp kalanlar mı ? Aman ha bunlar vicdan sahibi olmayanlardan daha berbâdtırlar. Kendinizi kollayın. Bunların, birine sahip olanları ile ikisine birden sahip olanları arasında fikir ve zikir bakımından bi farkları yoktur. Çünkü her işleri boktur.

Ne cüzdan sahibi olabilseler kendilerine ne vicdan sahibi olsalar yine kendilerine yararları yoktur ki bir başkasına yararları olsun.

Yayım tarihi
Dünya olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

Atakan Kartaltepe tarafından

Doğum : 26.09.1941 Üsküdar (Zeynep/Kâmil) İlk Okul : Kocaragıppaşa İ. O. Or /Li : Sultanahmet ticaret Orta ve lisesi Yüksek : Istanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi / Sultanahmet

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.