Oyunuza nasıl sahip çıkacaksınız?

-Sandık görevlileri sabahın erken saatlerinde görevli oldukları okullarda sabah 06.00’da hazır bulunmalı. - fb img 15293047830209683937

-Sandık görevlileri sabahın erken saatlerinde görevli oldukları okullarda sabah 06.00’da hazır bulunmalı. - fb img 15293047830209683937

-Sandık görevlileri sabahın erken saatlerinde görevli oldukları okullarda sabah 06.00’da hazır bulunmalı.

-Oylar sayılırken yurttaşlar sayımı izleyebilir. Buna engel olunmak istenirse görevli avukatlar olay yerine çağırılmalı.

– seçim sabahı kritik bölgelerdeki sandık kurulu başkanları, seçmenlere zarfların ve/veya oy pusulalarının tamamını ya da bir bölümünü sandık kurulunun mührü ile mühürlemeden verebilir. Bunu engellemek için, sandık kurulları en geç saat 7’de toplandıktan ve görev dağılımı yaptıktan sonra, zarf ve oy pusulalarını torbadan çıkarılarak eksiksiz bir şekilde sayılmasına dikkat etmek gerekmekte. Özellikle sandık kurullarının bütün zarf ve oy pusulalarına sandık kurulu mührü ile mühürlemesi ve mührün basılacağı yerin sandık kurulu kararıyla kararlaştırılması ve bunun karar defterine yazılması istenmelidir. Böylelikle olası dışarıdan gelebilecek oy pusulaları kolaylıkla tespit edilebilir.

-Sahte oy pusulası, zarf, mühür basılabilir. Sandık görevlileri seçmen kapalı oy alanına girerken elinde, telefon, pusula var mı ya da çıkarken ellerinde ayrıca boş pusula var mı diye dikkatle bakmalı.

-Seçmene oy pusulası ya da zarf verilirken bilinçli olarak gizlice zarfa ya da oy pusulasına belli işaretler ya da zarfın içine bir şeyler (kağıt parçalar vb) konmuş olabilir. Bu hilenin amacı partilerin oylarını geçersiz kılmaktır. Bu konuda yapılabilecek şey, seçmenin bilgilendirilmesi ve oy verme sürecinde müşahitlerin oy pusulaları seçmenlere verilirken dikkatle izlemesidir.

-Okul dışında mühürlü oy pusulaları verilerek boş oy pusulalarının getirilmesi istenebilir. Yukarıda da belirtildiği üzere oylama başlamadan önce bu olası hile hatırlatılarak sandık kurulu mührünün hep aynı yere basılması konusunda sandık kurulunun karar alması sağlanmalı, sayım döküm aşamasında da sandık kurulu mührünün basılı olduğu yer kontrol edilmeli, buna rağmen şaibeli bir durum varsa basılı sandık kurulu mührünün o sandığa ait olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Okumaya devam et  Milletin Güvenini Kaybetmiş Devletler Ayakta Kalamazlar

-Sonuçlar tutanaklara geçirilirken partilerden eksiltme yapılarak başka partilerde aynı oranda artırma yapabilirler. Müşahitlerce oyların sandık sonuç tutanaklarına eksiksiz bir şekilde hem rakamla hem de yazı ile yazıldığı mutlaka kontrol edilmeli.

-Tutanaklar kurşun kalemlerle doldurularak daha sonra tahrifat yapılabilir. Sandık görevlilerinin bu konuda da dikkatli olması gerekmektedir.

-Sandık kurulu müşahitlere, “tutanağın resmini çek, aslını vermiyoruz” diyebilir. Müşahitler kesinlikle bunu kabul etmemelidir. Tutanağın aslı alınmalıdır.

-Önceden hazırlanan torbalar gerçek torbalar ile değiştirilebilir. Bu hile torbaların taşınması sırasında yapılabilir. Ya da ilçe seçim kurullarında yapılabilir. Torbaları ilçelere taşıyacak araçlar mutlaka önceden kontrol edilmeli, araçların hiçbir yere uğramadan doğrudan seçim kurullarına gittiğinden emin olunmalı, bu amaçla araçlar takip edilmelidir.


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir