İYİ PARTİ ve MERAL AKŞENER PROGRAMI

İyi Parti çok geniş kapsamlı ve çok güzel program hazırlamış.Umarım bu programı uygulamaya geçirebilirler. - umran unlu

İyi Parti çok geniş kapsamlı ve çok güzel program hazırlamış.Umarım bu programı uygulamaya geçirebilirler.

Her partinin programını araştırıp sizlerle paylaşıyorum.sizler de tek tek okuyup karşılaştırarak,oy vereceğiniz partiyi iyi tesbit edin.Ülkemize,Cumhuriyetimize,Atatürk Ülkelerine sahip çıkmak zorundayız…Bu ülke bizim ve başka gidecek yerimiz yok…

Benim gönlümde yatan aslan,Muharrem İnce Cumhurbaşkanı,Meral Akşener Başbakan…

İyi bir TÜRKİYE için yola çıkıyoruz. İyi insanları insanlık tarihine armağan etmiş bir milletiz..Hoca Ahmet Yesevi, Mevlâna, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre bu milletin iyi insanları arasından yetişti.Onlar insanlara iyiliği, iyi insan olmayı öğütlediler.İyiliğin peşinden koştular. İyi insanlar bu toprakları onurlandırdıktan sonra bu topraklardan o büyük Osmanlı Devleti doğdu.Bu devlet büyüdü üç kıtaya hâkim oldu o insanların torunlarıyla, Sarı Saltuklarla…Gittiği yerlere sevgi kültürünü götürdü.“Yaratılanı severim, yaratandan ötürü” diyerek.Bizler bu inançla yola çıkıyoruz.İyi insanlar iyi bir Türkiye için bir araya gelecek.

“TÜRKİYE İYİ OLACAK” Gençlerimize iş.Kadınlarımıza yaşam hakkı ve eşitlik,Yaşlılarımıza huzur, güven ve bakım imkanı Çocuklarımıza neşe, mutluluk ve sağlık,Milletimize birlik ve beraberlik getirmek için yola çıkıyoruz.

Zor dönemde ve zor şartlarda yola çıktığımızın farkındayız.Milletimize inanıyor ve güveniyoruz.Seksen milyonuz.

Büyük bir milletiz.Büyük bir ekonomiyiz.Çalışıyoruz ve üretiyoruz,Paylaşamıyoruz….

AMACIMIZ

Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, değerlerini ve üniter yapıyı korumak.

Çağdaş medeniyeti yakalamak. Sevgi ve saygı dilini hâkim kılmak.

Parlamenter sistemi yaşatmak.

Denge ve kontrol ilkesi üzerine kurulu kuvvetler ayrılığını kurmak. Fırsat eşitliği sağlamak.

Mülkiyet hakkını korumak. İnançlara saygı ve ifade özgürlüğünü sağlamak. Bağımsız, tarafsız ve adil yargıya kavuşmak. Yolsuzlukla tam ve etkin mücadele etmek.

Hedeflerimiz

Ana hedefimiz Dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmek.

Milli gelirimizi ilk beş yıl sonunda 14.500 dolar yapmak.

Eğitim yaş ortalaması hedefimiz 11 yıl olacak. Kırk yaş altında kadınlarda okur yazarlık oranı beş yıl içinde %100 olacak. Küresel Refah Endeksinde ilk beş yıl sonunda 40 ülke arasında yer almak. Yılda ortalama bin dolar harcayan 50 milyon turist ağırlamak. İlk bir yıl içinde yeni anayasa ile parlamenter sisteme dönmek.

Okumaya devam et  İYİ PARTİ NEREYE KOŞUYOR?

İlk bir yıl içinde demokratik bir siyasi partiler kanunu yapmak.

Yılda 150.000 hektar ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yapmak. PISA sıralamasında ilk yirmi ülke arasında yer almak. İlk beş yıl sonunda işsizlik oranını %8 altına düşürmek. Teknolojide Endüstri 4.0 devrimini gerçekleştirmek. Gençliğin ve kadının pozitif enerjisini hayatın tüm alanlarında hissettirmek. Basın özgürlüğünde Avrupa Birliği standartlarını hemen uygulamak. Türkiye Cumhuriyeti Pasaportunu hak ettiği itibara kavuşturmak.

Yönetim Sistemi

Parlamenter sisteme yeniden dönülecek.

Cumhurbaşkanlığının devletin başı olma vasfı korunacak ancak yürütmenin başı niteliği kaldırılacak.

İdareye ilişkin bir kısım görevler hükümete bırakılacak.

Cumhurbaşkanlığı bakanlık ve kamu idarelerinin koordinasyon ile denetiminden sorumlu olacak.

Cumhurbaşkanlığı yeniden Çankaya’ya taşınacak.

Sağlık

Kapsamlı bir sağlık reformu gerçekleştirilecek.

Sağlıkta KDV yüzde 5’in altına düşürülecek.

Mecburi hizmet kaldırılarak, özendirici sistem getirilecek ve performans sistemi sonlandırılacak.

Aile Sağlık Merkezleri güçlendirilecek.

TUS yeniden düzenlenecek.

Emeklilerden muayene ve katkı payı alınmayacak.

Şehir hastaneleri bölge ihtisas hastanelerine dönüştürülecek.

OHAL

OHAL kaldırılacak…

Olağanüstü yönetim usullerindeki keyfiliğe son verilecek…

Kürt sorunu

Doğu ve Güneydoğu meselesinin kalıcı çözümü için terör bitirilecek.

Bölgeye yönelik hukuki, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel projeler içeren bir yol haritası hazırlanacak.

Olağanüstü sosyal ve siyasal koşullar ortadan kaldırılacak.

Demokratikleşme hızlandırılacak.

Yatırım, üretim ve istihdam imkanları artırılacak.

Bölge illeri cazibe merkezi haline getirilecek.

 Ekonomi

Orta vadede kişi başı gelir 16 bin, GSYH da 1,4 trilyon dolara çıkartılacak.

Üretim ve istihdam odaklı yeni bir ekonomik büyüme ve kalkınma modeline geçilecek.

Yapısal reform programı ilk 60 gün içinde açıklanacak ve uygulanacak.

Varlık Fonu kaldırılacak.

Torba Kanun uygulaması sona erdirilecek.

Enflasyon hedeflemesi rejimi sürdürülecek.

ÖTV düşürülecek, asgari ücretten vergi alınmayacak.

Okumaya devam et  WİKİ Sızıntılarında Meral Akşener…

Çiftçilere mazot yüzde 50 indirimli verilecek.

Turizmde dünyada ilk beş ülkeden biri olunacak, yıllık gelir 45 milyar dolara yükseltilecek.

 Eğitim

Ek ders gösterge rakamları yeniden düzenlenecek, ücretler günün şartlarına uygun hale getirilecek.

PISA sıralamasında ilk 20 hedeflenecek.

Okul öncesi ve temel eğitim zorunlu ve 13 yıl olacak olacak, 1+5+3+4 sistemi uygulanacak.

Atanamayan öğretmenler kadroya alınacak.

Okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği için Kreş Ekosistem Modeli geliştirilecek.

YÖK kaldırılacak, üniversitelerin bölünmesine izin verilmeyecek, bölünenler yeniden birleştirilecek.

Öğrenim kredisi borcu olanların faizleri affedilecek.

 Dış politika

Türkiye dış politikada yalnızlıktan kurtarılacak, “Ortadoğululaşma” yanlışına son verilecek.

AB ile müzakere süreci hızlandırılacak.

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve resmi devlet yönetimi tanınacak.

Avrasya’daki Türk Dünyası dış politikanın önemli boyutu olacak, ilişkiler geliştirilecek.

TİKA, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı gibi kuruluşlar yeniden düzenlenecek.

 Adalet

Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılacak.

Hakim ve Savcılar Kurulu’nun yapısı yeniden düzenlenecek.

Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılacak.

Ceza yargılamasında sulh, asliye ve ağır ceza sistemine geri dönülecek.

Ceza ve tutukevleri ayrılacak, çocuk ıslahevlerinin yerine rehabilitasyon merkezleri kurulacak.

Yargılamalarda evrensel hukuk ilkelerinin esas olması sağlanacak.

Hukuk devleti yeniden tesis edilecek.

YSK yenilenecek.


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir