HSYK Ve ADALET BAKANLIĞI’NA Verilen bir dilekçe’dir..

BU İLGİNÇ ADALET OLAYI ŞU ŞEKİLDEDİR..BU İLGİNÇ ADALET OLAYI ŞU ŞEKİLDEDİR..ADALET BAKANLIĞI'NA..ANKARA - 20180331 154826ADALET BAKANLIĞI’NA..ANKARA

*DOSYA NO..2018/73E
*DOSYA NO..2017/1031 İcra dosyası*

ŞİKAYET EDEN ; Mehti Saraç
ŞİKAYET EDİLEN ; Zeynep Aydın (189608) Hakim..

ŞİKAYET KONUSU : Üst mahkeme kararını yok sayarak, dosyayı incelemeden yeni bir yargı süreci başlatmak nedeniyle, kendi üzerine vazife olmayan bir karar alarak, büyük mağduriyetlere sebep olmak, görevini kötüye kullanmak, görevinin bilincinde olamamak, bu tür kararlar neticesinde
psikolojik etkenlerin ortaya çıkması sonucu, insan üzerinde bırakacağı hasarlarları hesap edemeyerek, adeta insan hayatına gasp etmek..
Bir nevi cinayet ile eşdeğer, affedilemeyecek bir durumdur..
Yine herhangi bir dilekçede (farketmez, hangi dilekçe olursa olsun), karşı taraflarca iddia edilen konuların etkisinde kalmak, o yönde kararlar almak, yetersiz bilgiye
sahip olmak..

ŞİKAYET NEDENLERİ :

1…
Dosyam, 3.5 sene gibi bir yargı sürecinden sonra bir karara
bağlanmış ve istinaf edilmiştir.. Son şekli verilmiş, olay bitmiş, karar kesinleşmiştir…
Kesinleşen ve toplam dava süreci 3.4 sene devam etmiş olan dosya
numaralarımız…

DOSYA NO : 2015/ E……KARAR NO : 2017/34 Ereğli
1’nci asliye hukuk mahkemesi dosyası…

DOSYA NO :2017/1707…KARAR NO: 2017/2703 Ankara Bölge Adliye Mahkemesi
6’ncı hukuk dairesi kararı..

2…Yargılama süreci boyunca, her türlü delil ve incelemeler yapılmış, olumlu olumsuz her itirazlar ve iddalar tesbit edilmiş ve bir sonuca bağlanıp karar verilmiştir..

Yukarıda dosya no ile belirttiğim her iki üst mahkeme kararlarında alınan sonuç ;
Aslında davalıların bir şirket olduğunu, ama iki isimle faaliyet gösteren farklı şirketler gibi gösterildiğini mahkeme ispat etmiş olmalı ki, her ikisi birdir kanaati getirmiş, her iki ismi de dosyada borçlular kısmında belirtmiş, icra yolunu açmıştır..
Şirketlerin durumuna ve işleyiş şekline baktığınız zaman ana merkezleri dahil hepsi aynı, personel iletisim ve özlük adresleri aynı , internet dünyasında verdikleri reklam adresleri dahi aynı ve sadece Soyadi aynı olan ama isimleri farklı olan yöneticiler tarafından yönetilmektedir ..
Avukatlari bir, iletişim kanalları aynı ama sicil kayıt ve yerleri farklı..
Adresleri farklı göstermişler ve bir
kaç tane farklı adres belirtmişler zaten o adreslerde kapalı..

BU NE DEMEKTİR ? Bir hile, oyun, maske ve DEVLETİ, MILLETi Keklemek..

Ve yargı kurumlarını ve diğer ilgili kurumlar tarafından giden tüm tebligatlar geri dönmektedir..

Ve son 1 senelik maaşımız ise bu sayın hakimin itiraz sonucu tedbir uyguladığı bu şirket tarafından hesaplarımıza ödenmiştir ..

Ama tabiki dosya incelenmeden verilen bir karar olduğu için Sayın HAKİME Hanımın bunu bilmesinde bir imkan bulunmamaktadır…

3… Söz konusu şirket tarafından bu hakimliğe verilen itiraz
dilekçesinde şu cümleler yer almaktadir..’”Alacaklı Mehti Sarac ve
müvekkili tarafından ŞİRKETLERİMİZ aleyhine usule ve yasaya uygun bir
dava bulunmamaktadır”” Diyor..
ÇOK İLGİNÇ VE İLGİ ÇEKİCİ …

Bu ibareyi dikkate alıp, böyle bir kararın altına imza atan hakim
bana göre hakim değildir..
Ve bunun altında yatan birşeyler olduğu kanaati bizlerde hasıl olmuştur..
Ve bir sebep aramak durumundayız..
Bu ibareleri dikkate alıp aleyhime bir karar çıkmışsa, bu Hakim de ciddi bir sorun var demektir..
Yasalara uygun bir dava yoksa, bu 3.4 sene devam eden yargı süreci kim
için açılmış ? Ve istinaf neden onaylamıştır ?
Alınan o mahkemelerin kararlarının
hiçbiri tanınmamıştır anlamına gelir…

Ve yine bir usulsüzlük varsa, bu görevi ifa edecek Hakimlik icra hakimliği değildir..

Söz konusu şirket şansını bu mahkemede denemiş ve maaleaef şimdilik tutturmuştur.
Ve diğer başka mahkemelerde demek ki bunu tutturamamışlar..
Ve yine söyluyorum eğer bir USULSÜZLÜK Varsa, bunu ispat için hukuk, ceza ve iş mahkemeleri vardır, onlar karar verir..

O zaman bu görevin MUHATTABI İCRA HAKiMLiĞi hiç değildir..
İcra hakimi de bu olayın muhatabı da değildir..
Tamamen KOMİK BİR SENARYODAN Ibarettir..

Kendisini bir üst mahkeme sıfatı yerine koymuştur bu hakim..
Pekâlâ şunu da diyebiliriz ; ÜST MAHKEMELERİN KARARINI Bu hakim ve bu mahkeme bozmuştur..
O zaman istinaf ve yargıtaylara da gerek kalmamıştır..
Bu mevcut yasalarımızda büyük bir hukuksuzluktur, suçtur..
Ciddi bir konudur, kesinlikle ağır cezai müeyyide gerektiren bir durumdur..

4…Her mahkemelerde sonuç önemlidir…Sonuç itibari ile işlemler yapılır..

Şimdi soruyorum ? Bu durumda hangi mahkemenin verdigi karar geçerlidir ?
Alt mahkeme mi, üst mahkeme mi ??

Üstelik aleyhime alınan bu tedbir kararı bile eksik ve acemice yazılmış bir
karardır..
Neden diye sorarsanız ? Alacaklı olduğum şirket madem biri değilse, diğeridir..O halde her iki şirkete tedbir koymanın, işlemleri kısıtlamanın, icrayi durdurmanın ne alemi var..
Bu durumda diğer şirket aleyhine icra devam edebilirdi, dosya alıkonmazdı, işlem durdurulamazdı.
Hakime hanım yayınladığı kararda bunu pekala belirtebilirdi..

O zaman şunu da düşünebiliriz; Sadece önüne gelen dilekçelere göre kararlar vermektedir.. Bunun başka bir izahatı olamaz ..
Eğer adalet tahsis edilse idi bu taraflı verilen dilekçeye göre bu karar böyle çıkmazdı ..
En azından bizi çağırıp, dinleyip ve bizim itirazımızı da değerlendirip, bir kesin sonuca gidilebilirdi ve o zaman bir mahkeme günü tayin edebilirdi..
Ama hiç biri yapılmadı..
Şimdi bu olay NASIL BİR HUKUKSUZLUKTUR, BİR ÇELİŞKİDİR Henüz anlamış değiliz !!

Ayrıca dava sonunda verilecek olan karar, eğer lehime sonuçlanacak olursa, bu mağduriyetlerin ve tanınmayan üst mahkeme kararlarının hesabını kim verecek ?
Ve üstelik bu söz konusu şirketin parayı ödeyip odemeyeceği de hala meçhuldur..
Bir teminat alınmadı.. Normalde teminat alınmadan icra takibine devam edilir..
Bu güveni neye göre sağladılar yine anlamış değiliz..

Şunu da düsünüyorum..

TÜM BU KESİN KARARLARA RAĞMEN, Demek lehimize bir karar aĺınamayacağı şüphesini aklımıza getirmektedir..

Bu hakime soruyorum ;
Alacaklı olduğum şirketler, bu her ikisi değil de, kimlerdir ??
Aldığınız karara göre bunu sormak zorundayım.
Ayrıca bu tedbir kararını alırken, durdururken bir teminat istenmemesi
bu işin bir başka komik tarafıdır..
..
5…Bu nedenlerden dolayı şu an itibarı ile 3,5 yıl süren bu dava ve sonuçları reddedilmiş, yeni bir yargı sürecine girilmiş, hukuk katledilmiştir ve tansiyonum 20 ye çıkmıştır..

Üstelik aynı dosyadan ve aynı mahkemede yargılanan 50.60 kişiye yakın başka davalarında görüldüğü, sonuçlandığı ve emsal teşkil ettiği de bu hakime hanım
tarafından maalesef görülememiştir..
Ve şu anda mahkeme günü 3 aylık bir
zamanla ileri bir tarihe atılmıştır ..Yani sil baştan yapılmıştır..
Bu hakime hanımın aldığı karar doğrudur, yerindedir diyen herkese sormak isterim;
O zaman diğer mahkemelerin aldığı kararlar yanlış mıdır ?? Yasaya uygun değilmidir ??

Bunu kabullenmemiz mümkün değildir..

SONUÇ VE TALEP ; Bu dosyaların İVEDİLİKLE incelenmesini, haklı’ya hakkının teslim Edilmesini, bu hakim hakkında soruşturma açılarak,
bağlantıları incelenerek, görevi kötüye kullanması ve toplumu psikolojik olaylara sürüklemeye yol açması , ciddi olaylara davetiye çıkarması nedeni ile görevden men edilmesini saygılarımla arz
ederim…

04.04.2018

—————–


ŞİMDİ ELEŞTİRİ BÖLÜMÜNE GEÇELİM ..

EREĞLİ İCRA HUKUK HAKİMİ Sayın Zeynep AYDIN..

Hangi mahkeme büyük..??
Hangi mahkeme tam yetkili ??
Hangi mahkemenin kararı geçerli ??
Bu sorulara yanıt istiyorum..

Hakim olmanız, MELEK OLMANIZ, KUSURSUZ Olmanız anlamına gelmez..

İnsanları mağdur etmeniz anlamına hiç gelmez..

Kesinleşmiş son kararda borçluluğu kesinlik kazanmış olan bölümde hangi isimler yazıyor ise borçlular onlardır..( İçeriği bırakın)..

Dilekçelerinde “”Usulsüz bir yargılama yapılmıştır”” ibareleri zaten başlı başına iyiniyetli olmadıklarını açıkça göstermektedir..Bunu nasıl anlayamadınız..??

Lakin ”USULSÜZ BİR MAHKEME YAPILMIŞTIR”Değerlendirmesini araştırmak sizin göreviniz değildir.. O zaman iş mahkemeleri, ceza hukuk mahkemeleri ne işle uğraşacak ??

Hadi tedbir kararı aldınız..
Tamam..Peki..
Neden bir teminat talebinde bulunmadınız ??
Bu şirket hakkında benim lehime bir karar verdiğinizde bu parayı icra yoluyla alacağımın kefili siz’misiniz ?

Siz değilseniz neden 3.4 senede sonuçlanan davaya tedbiri koyarken teminat istemezsiniz..

Böyle bir cacık..

BU TEDBİRLE HER İKİ ŞİRKET BU HALDE BORÇLU DEĞİL DURUMUNA DÜŞÜRDÜNÜZ.
İşlem yapamıyoruz, icra kaldıramıyoruz..
Bu 4 senedir süren kesinleşen o mahkemeler neydi o zaman ??
Kim BORÇLU ??

Kararınız o zaman şimdiden anlaşılıyor ki karşı taraf lehine olacaktır..

Mahkemelerde İDDİA DEĞİL, İSPAT VE SONUÇ Geçerlidir her zaman..Bunu da bir kenara yazın isterseniz..

Siz bu durumda ÜST MAHKEME OLDUNUZ..Kararı bozmuş OLDUNUZ..Istinaf görevi size devredilmiş oldu..

Bundan.sonra üst mahkeme müracaatlarını EREGLi ADLİYESİNDE Bulunan tüm mahkemeler size yapsın..

EREĞLİ ADLiYESiNiN En üst tepesinde bulunan “”ADALET SARAYI””Yazısını değiştirip “‘EREĞLI İSTİNAF SARAYI””Yapalım olmaz mı ??

Size bir yetki verilmiş diye, Benim anam, başkasının anası onlara psikolojik işkenceler edesiniz diye doğurmadı..
O koltuklarda oturuyorsanız bedava oturmuyorsunuz..Herkes bu ülkede parasını misli ile alıyor..
O koltuklar benim, bizim koltuklarımız hala. O odalar bizim..
Herkes görevini ve sorumluluğunu bilmek zorundadır.. Bu bir kuraldır..Bir yaşam biçimidir.. Yoksa insanlar DÜNYA Üzerinde birbirini yerlerdi..
İnsanin insandan bir farkı yoktur..
Herkesin görevleri farklıdır sadece ..
Siz benim işimi yapamazsınız, bende sizin işinizi yapamam..Siz şu anda bir hakemsiniz ve size itimat edilmiş ise bunu en iyi sekilde yapmanız gerekmektedir..

HUKUKU-ADALETi Hakkı ile tahsis edenlere selam olsun..
BU İLGİNÇ ADALET OLAYI ŞU ŞEKİLDEDİR..ADALET BAKANLIĞI'NA..ANKARA - orca image 1523486615329.jpg 1523486615431
Mehti SARAÇ..ILGINC

Haberi paylaşın
BU İLGİNÇ ADALET OLAYI ŞU ŞEKİLDEDİR..ADALET BAKANLIĞI'NA..ANKARA - orca image 1523486615329.jpg 1523486615431

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

“HSYK Ve ADALET BAKANLIĞI’NA Verilen bir dilekçe’dir..” için bir cevap

 1. Naim ersoy avatarı
  Naim ersoy

  İş yerimin sahibi 30bin dolar para verdim günümü zamanında veriyorum beni her gün darp ediyorlar kamera kayıtlarını siliyolar en son kayıt cihazına kayıt eden görüntü var ben gittim şikayetci oldum emniyet duyarsız kalıyo bu nasıl adalet beni hergün ölümle tehdit ediyor adamlar elini kolunu saliya sallıya geziyorlar can güvenliğim yok benim haberim olmadan idda bayisi onun adına olduğu için benim paramı çekmiş kullanmış hErgün darp ediyorlar beni en kisa zamanda Yardımınızi bekliyorum Alanya halkavsagi saray Mah periklik cdd 5039 ganyan Mah spor cafe ismim naim ersoy numaram 05394245431
  TC 25714147292

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. fatma sibel yüksek ankara yenimahalle’de meydana gelen düşük şiddetli, pek çok vatandaşın hissetmediği depremden 20 dk. önce içinde tahteravalli kelimesinin…

 2. arkadaşlar sallıyorsunuz angelina jolie nin cia ajanı olduğu rockfellerin çıkarları doğrultusunda abd nin saldıracağı yerlerin savaş hatlarını oluşturmak müdahaleye zemin…

 • ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

  ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

  Atatürkçülüğün en önemli ilkelerinden biri de milliyetçiliktir. Bu ilke, Millî Mücadele’nin doğuşunda ve başarıya ulaşmasında başlıca rolü oynamıştır; zira yeni kurulan devlet, artık milletler topluluğuna […]


 • HAZARALAR

  HAZARALAR

  İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİNDE AFGANİSTAN HAZARALARI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN BÜYÜK BULUŞMASI 23 Eylül tarihinde Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin organize […]


 • Türk Katliamları ve İslamiyet’i kabul

  Türk Katliamları ve İslamiyet’i kabul

  Gizlenen tarih; 670-740 Türk Katliamları ve Türklerin İslamiyet’i kabul edişi. TARİHİN EN AŞAĞILIK SOYKIRIMLARINDAN BİRİ – TALKAN KATLİAMI … O dönemlerde Türklerin Orta-Asya’dan göç edip, […]


 • YARGI BASKI ALTINA ALINMAK İSTENİYOR

  YARGI BASKI ALTINA ALINMAK İSTENİYOR

  BAĞIMSIZ KKTC YARGISI BASKI ALTINA ALINMAK, YARGININ VERECEĞİ KARAR ETKİLENMEK İSTENİYOR. Yasalarımıza göre mahkemede olan veya görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak mahkemeyi baskı […]


 • KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET

  KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET

  HÜSEYİN MÜMTAZ KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET HÜSEYİN MÜMTAZ                 Sina Akşin’in “Kısa Türkiye Tarihi”ni okurken satırların altını çizmiş, sayfa kenarlarına notlar almışım. İlk sayfanın […]


 • Diktatörlüğe giden Türkiye

  Diktatörlüğe giden Türkiye

  Sayın Temel Sağıroğlu‘ nun „En büyük ihanetin fitili bu şekilde ateşlendi“ (3.10.2023) yazısına bir katkı. Sayın Bedrettin Dalan’ın 16.12. ve 23.12.1998 tarihinde Kanal E‘ nin „Kantarın […]


 • YÜZDE YÜZ BAŞARININ ALTIN KURALI

  YÜZDE YÜZ BAŞARININ ALTIN KURALI

          Benim candan aziz okurlarım! Sizlere biraz düşünmenizi ve etrafınıza şöyle bir bakmanızı sağlayacağını umduğum bir yazı kaleme almak istedim.         Efendim hepimiz başarıyı yakalamak isteriz. Başarılı […]


 • Kış dönemi satışları artıyor…

  Kış dönemi satışları artıyor…

  Kış turizmi ilgi görüyor. Daha ucuz ve hesaplı tatil yapmayı düşünenler Ekim-Kasım aylarını tercih ediyor. Rus ve Ukrayna’dan sonra Almanya’da e çok Türkiye’yi tercih eden […]


 • Kör Topal Dünya

  Kör Topal Dünya

  Sayın Erdem , Kapitalizmin şahlanması bakır ve demir-çelik üretiminin patlamasıdır.. Bakır madeni tröstler hem maden işletir hem elektrik iletkeni bakır tel üretir.2 ülke ABD ve […]


 • Turancı Ganire Paşayeva

  Turancı Ganire Paşayeva

  Turancı rahmetli Ganire Paşayeva ve Türk milliyetçiliği Son derece saygın bir isim olan, turan ülküsü ile yaşamış Türk milliyetçisi, turancı rahmetli Ganire Paşayeva’nın vefatı üzerine […]


 • TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  FETO-AKP DÖNEMİ KULLANIŞLILARI TÜKENMEYE , HIZLANARAK , DEVAM EDİYOR.. nâgehan ve ozan kütahyalı 03.10.23’te boşandı Duruşma sonrasıUzun stres yıllarında Nagehan yıpranmış çöp olmuş ,Ozan Kütahyalı […]


 • ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ÇEDES’E YÖNELİK ADD(ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ) İDARESİNDEN ÇOK ŞÜKÜR SES ÇIKTI! Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), ·  öğrencilerin açlık, ·  sefalet ve cehalete mahkûm edilemeyeceğini vurgulayarak 4+4+4 sistemi, ·  ÇEDES’ten […]


 • MARX’TA PARA (15)

  MARX’TA PARA (15)

              Brunhoff, R.Luxembourg’un neredeyse Marx’tan daha marksist bir tutumla ‘para’ konusuna önem verdiği söylenebilir diyor.             Çünkü, bir dolanım aracı olarak para, kapitalist yeniden-üretimin onsuz olmaz bir […]


 • Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bu yıl on birincisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası için gerçekleşen ödül törenine katılan ünlü isimler damga vurdu. Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Suzan Kardeş, Murat Şeker, Mustafa Uslu, Sinem Uslu, Sera Tokdemir, Güven Kıraç, Müfit Can Saçıntı, Açelya Elmas ve Tarık Pappuççuoğlu gibi ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcıların katıldığı gece oldukça renkli geçti.


 • Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  İşin sıkıntılı tarafı şu: Tarlada fiyatı 5 lira olan ürün markette 25-30 lira arası satılıyor. Fiyatlar Pazar tezgahlarında da değişmiyor. Özetle: Üretici ile market-Pazar fiyat […]


 • HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  Bugün sizlere 2010 yılında yazdığım bir yazımı paylaşmak istiyorum. Benim candan aziz okurlarım, yazdığım Almanya’da Türk Olmak (Turke zu sein in Deutschland) isimli kitabımla ilgili […]


 • HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  ÖLÜMÜN BİTMEYEN UFKUNDA YATARKEN  GENE SAĞ,  BİR AVUÇ TOPRAK OLURKEN  GENE DAĞ…   Sevgili ve değerli okurlarım, TBMM uzuuun bir aradan sonra açılırken, sağlık durumunun iyice […]


 • İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

  İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

              Eğitimin önemi hakkında pek çok şey söylenebilir ancak eğitimin en önemli özelliği; dünyayı yaşanabilir bir dünya haline getirmesidir.            Yeterli eğitim almamış toplumlarda insanların; mutlu, başarılı, […]


 • MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  Sene 1925 …Alman­ya’ya on sekiz teknisyen ve Fransa’ya uçak mühendisliği öğrenimi için beş öğrenci gönderildi…15 Ağustos 1925… Türkiye’de ilk uçak fabri­kası Tayyare ve Motor Türk […]


 • Beklentiler Boşa Çıktı

  Beklentiler Boşa Çıktı

  Rumlar, yıllardır arkalarını Hristiyan birliği olan batılı emperyalist güçlere dayayıp, BM’den Kıbrıs konusunda, insanlık dışı ve akıl almaz kararları çıkarttırmayı başarmışlardı. Bir başka Hristiyan kulübü […]


 • DÜNYA HABİTAT GÜNÜ

  DÜNYA HABİTAT GÜNÜ

  Ekim’in ilk Pazartesi günü, Dünya Habitat Günü olarak kutlanan bir gündür.Sürdürülebilir kentleşme, uygun konut politikaları, yaşanabilir çevrelerin oluşturulması ve toplumda barınma sorunlarına dikkat çekmek amacıyla […]


 • MARX’TA PARA (22)

  MARX’TA PARA (22)

            Kişisel yoksulluk veya zenginlerin lüks amaçları için ya da kapitalist olmayan, örneğin köylü, zanaatkâr vb’nin kredi alması durumunda, Marx, alınan borcu ödememe ya da […]