CIA DOSYASI : CIA’NİN Örtülü Operasyon Esasları

Yazar: Jon Rappoport, Activist Post, 13 Aralık 2017 - image005 2

Yazar: Jon Rappoport, Activist Post, 13 Aralık 2017 - image002 4

Örtülü Operasyon Esasları

Yazar: Jon Rappoport, Activist Post, 13 Aralık 2017

Çeviren: Ercan Caner, Sun Savunma Net, 21 Aralık 2017

Yazar: Jon Rappoport, Activist Post, 13 Aralık 2017 - image003

Girilmesi engellenen Wikipedia’dan, 20 Aralık 2017 (!) tarihinde ve Türkiye topraklarından (!) erişim ile edinilen bilgiye göre örtülü operasyon; yapanın kimliğini gizleme maksatlı icra edilen veya sponsoru tarafından inandırıcı ve mantıklı bir inkâra olanak tanıyan askeri bir operasyondur.

Örtülü operasyonlarda, ülkenin içteki nüfusunu ya da ülke dışındaki bireyleri etkileyen ordu, istihbarat veya emniyet teşkilatı sahalarında sonuçları olabilecek bir siyasi etki yaratılmak amaçlanır. Örtülü operasyonlar, operasyonu kimin desteklediği veya yaptığını kimseye‘‘çaktırmadan’’ vazifenin hedeflerinin gizlice yerine getirilmesini amaçlamaktadır (Wikipedia. Erişim: Türkiye, 20 Aralık 2017). Birleşik Devletler’de CIA, yasal olarak örtülü operasyonlar icra etmek yetkisi verilen hükümet ajansıdır. CIA’ye bu yetki 1947 yılında çıkarılan Ulusal Güvenlik Yasası ile verilmiştir.

Başkan Ronald Reagan’n 1984 yılında yayımladığı 12333 sayılı Uygulama Emrinde örtülü operasyon, siyasi ve askeri olarak Birleşik Devletler hükümetinin yasal olarak inkâr edebileceği‘‘özel faaliyetler’’ olarak tanımlanmıştır.

Örtülü operasyon, gerçekte var olan veya gerçekmiş izlenimi yaratılan bir ismin arkasına gizlenen (maskelenen) operasyonun sahibi tarafından yürütülür. Her hangi bir sorunun ortaya çıkması halinde operasyonu düzenleyene ulaşılması oldukça zordur. Ağırlıklı olarak istihbarat teşkilatları tarafından düzenlenip, yürütülür. Hedefi ele geçirmek veya yönlendirmek gibi amaçlarla başvurulur ve bazı istisnai durumlar hariç, faaliyet yasalara uygun olarak yürütülmeye gayret edilir.[1]

Yazar: Jon Rappoport, Activist Post, 13 Aralık 2017 - image004

Oklahoma City Alfred P. Murrah Federal Binasının bombalanması. 19 Nisan 1995

Örtülü operasyonlarda yapanların kimliği gizlenirken, gizli bir operasyonda faaliyetin kendisi tamamen gizlidir. Örtülü operasyonda inkâr edilebilirlik, gizli operasyonda ise gizlilik esastır. Örtülü operasyonlar; bir hedefe karşı açıkça operasyon düzenlemenin dezavantajlı olduğu durumlarda icra edilirler. Bu tür operasyonlar, genel olarak hedef alınan ülkede illegal iken, çok sık olarak da destekleyen ülkenin yasalarına aykırıdırlar. Örtülü operasyonlarda; sabotaj, suikast, askeri darbelerin veya hedef ülkedeki hükümetin yıkılmasının desteklenmesi gibi çeşitli illegal faaliyetler icra edilebilir.

Örtülü bir operasyonun başarıya ulaşması için olmazsa olmaz temel esaslar aşağıda sıralanmıştır:

BİR Bölümlere Ayırma

Operasyonun icrası için yerine getirilmesi gereken görevler farklı seviyelerdeki oyuncular arasında paylaştırılır. Başarılı bir operasyonda bu oyuncu grupları, birbirlerinin varlıklarından habersizdirler. Yakalanmaları durumunda sadece kendi rollerini ve suçlarını itiraf edebilirler.

Ve birçok durumda, birbirlerinden farklı ve habersiz bu oyuncular, bir operasyonun parçası olduklarına dahi inanmamaktadırlar. Sorulduğunda, örneğin; araştırmacılar tarafından bilinmeyen ve aslında halka yapılacak bir kimyasal saldırıyı gizlemek maksadıyla bir virüsü tespit etmek kisvesiyle yapılan tıbbi bir araştırmada ‘‘iyi şeyler’’ yaptıklarına dair yemin ederler. Eğitim seviyesinin düşüklüğü ve genel bir aptallık nedeniyle oyuncular/piyonlar daima bir virüs bulmak için görevlendirildiklerine inanmaktadırlar. Akıllarındaki son şey ise bir operasyonun parçası olduklarıdır.

İKİOperasyonun nedeni ve planlayan gerçek oyuncular gizlenirken, sonuçlarının abartılı bir şekilde yazılı ve görsel medya organlarında çok fazla oranda yer alması sağlanır.

ÜÇOperasyonu başlatan ve icra eden olarak yanlış insanlar suçlanırken, insafsız ve acımasız bir şekilde gerçeği gören ve ifade edebilenleri toplumun gözünden düşürmek maksadıyla, eldeki bütün imkânlar kullanılarak her şey yapılır.

DÖRTBirçok durumda, yanlış olan, operasyonun ayrıntılarını ortaya koymak için sahte bir kapak hikâyesi uydurulur ve operasyon hakkında yayılan sahte haberlere katkıda bulunulur. Örneğin, 19 Nisan 1995 günü Alfred P. Murrah Federal Binası önünde, kaldırıma park ettiği anlatılan ünlü Oklahoma City bombalama terör olayında insanların ölmesi ve çevredeki bina ve araçların zarar görmesi bina dışına bırakılan bomba yüklü kamyondan kaynaklanmamıştır. Bombalar aslında binanın içine yerleştirilmişlerdir.

BEŞSoruşturmayı yürütenler ve bağımsız araştırmacılar için ortalıkta sahte izler bırakılır. ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy’nin suikastla öldürülmesinin ardından ortaya birçok farklı senaryo kasten çıkarılmıştır. Bu bilgilerin bazıları soruşturmacılar ve bağımsız araştırmacıları uzun zaman harcadıktan ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadıktan sonra bilerek çıkmazlara sürüklemek maksadıyla tasarlanmışlardır.

ALTIÖrtülü operasyonlarda en azından birkaç hedef belirlenir. Büyük bir örtülü operasyonda, farklı seviyelerde birkaç farklı hedef belirlenir. Bu farklı hedeflere; bazı oyuncuların statülerinin yükseltilmesi, elit planlayıcılara büyük kazançlar sağlanması, pazar payının kontrolü, rakiplerin şeytan gibi gösterilmesi ve toplumun genel olarak moralinin bozulması örnek gösterilebilir. Bir operasyonun gerçek maksadı üzerindeki tartışmalar genellikle yanlış yönlendirilirler. Örtülü bir operasyonun asla tek bir hedefi yoktur.

YEDİKamuoyunun tepkisi test edilir. Örtülü bir operasyon sonrasında analizcilere, kamuoyunun tepkisini analiz etme görevi verilir. İnsanların çoğunluğu resmi olarak hazırlanan senaryoya inanmış mıdır? Ne tür itirazlar yükselmiştir? Bu itirazları kimler yapmıştır? Bütün bu analizlerde, mümkün olabildiğince hassas olmaya özen gösterilir. Gelecekteki örtülü operasyonlarda kullanılmak üzere alınan dersler bir yere kaydedilir.

SEKİZKontrollü bir karşı koyma, sistematik bir şekilde uygulanır. Bağımsız sesleri bastırmak ve susturmak maksadıyla, resmi olmayan ve gerçek hikâyeyi gerçekten saptıran muhbirler kullanılır.

Muhbir olarak, operasyon hakkında olabilecek en saçma ve mantıksız teorilere katkı sağlayanlar kullanılır. Ve sonrasında bu muhbirler, kendileri ile aynı fikirde olmayan herkesi CIA ajanı olmakla suçlamaya başlarlar.

Yazar: Jon Rappoport, Activist Post, 13 Aralık 2017 - image005 2

CIA’in İç Operasyonlar Bölümü tarafından icra edilen Project Resistance

Not: Bu fonksiyonların birkaçı da gerçekte muhbir olmayanlar tarafından yerine getirilirler. Bunlar sadece çılgın ve ümitsiz ego manyaklardır. Bunlar masum insanları suçlamaktan ve kendilerini çarpıtarak lanse etmekten çok büyük bir doyum alırlar. Lağımın içine batmış piyonlardır.

DOKUZOyalama. Örtülü bir operasyon sonrasında hükümet ve basın bazen, farklı bir sansasyonel olayla ilgili yeni hikayeler hazırlanmasına ve topluma pompalanmasına katkı sağlar ve toplumun orijinal operasyona olan ilgisini dağıtmak maksadıyla belirli bir süre bu olayı kullanır.

ON Sınırlı bilgi yayılması. Bu strateji, ortaya, içinde birazcık gerçekler içeren, gafillere çekici gelecek bir kapak hikâyesi atılmasını içerir, asıl hedef bütün örtülü operasyonun topluma bir şekilde yutturulmasıdır. Veya sulandırılarak topluma sızdırılan gerçekler, operasyonun tamamıymış gibi kabul edilerek, toplum tarafından iyice hazmedilmesi ve bütün operasyonun açığa çıkmış gibi görülmesi sağlanır.

Sayılan bu on temel unsur (çok daha fazlaları vardır), örtülü operasyonların vazgeçilmez ve olmazsa olmaz standartlarıdırlar. Bunlar gizli bilgiler değildir. Bütün istihbarat örgütleri, örtülü operasyonların bu temel standartlarını birçok farklı durumlara adapte ederek uygulamaktadır.

Basın, genellikle örtülü operasyonun topluma yutturulması görevini üstlenir ve paravan kişilerin, örtülü operasyon hakkında yazılmasını istediklerini haber yapar. Hiç şüphesiz medya organları içine de istihbarat unsurları yerleştirilmiştir.

Yazar: Jon Rappoport, Activist Post, 13 Aralık 2017 - image006

CIA’in ana akım medyayı kontrol yöntemleri. Alaycı Kuş Operasyonu. The Truth Hunter

Bir araştırmacı, örtülü operasyonların bu temel on standart uygulaması ile nasıl başa çıkmalıdır? Araştırmacının yapması gereken şey; icra edilen örtülü operasyonun temel gerçekleri üzerinde derinlemesine bir araştırma yapmaktır. Araştırmacı, giderek derinleştirdiği incelemesinde, dikkat dağıtıcılar ve sahte haberlerden etkilenmemeli, bunların üzerine kesinlikle atlamamalıdır.

Araştırmacı, örtülü operasyonun derinliklerine indikçe, akılda soru işareti bırakan bazı gerçekler ile karşılaşmaya ve bulduklarını kabullenmeye hazır olmalıdır.

Bağımsız bir araştırmacı, örtülü operasyon üzerindeki sır perdesini kaldırdıktan ve gerçek hikâyeyi bulduktan sonra, tersine mühendislik yöntemini kullanarak, operasyonun nasıl icra edildiğini adım adım ortaya koymalıdır. Bu süreç esnasında araştırmacı; değişik seviyelerde örtülü operasyondan aslında kimlerin fayda sağladığını görecektir.

1987 yılında AIDS/HIV üzerine yaptığım araştırmada ulaştığım sonuç; virüsün herhangi bir hastalığa neden olmadığıdır. Bu virüs bir hastalık ajanı olmaya dahi aday değildir.

Bu noktadan hareketle operasyonun hedeflerini bir araya getirmeyi ve bundan kimlerin faydalandığını görmeyi başardım. Bu yöntemle aldatılanlar ve piyonlar ile operasyona gerçekten inananları, örtülü operasyonu asıl icra edenlerden ayırt edebilmeyi başardım.

Araştırmam, ortaya müthiş bir hiyerarşik güç yapısı çıkardı.

Yazar: Jon Rappoport, Activist Post, 13 Aralık 2017 - image007

HIV/AIDS, ABD laboratuvarlarında biyolojik bir silah olarak icat edildiği düşünülen kesinlikle en öldürücü hastalıklardan bir tanesidir.

Neyse ki ben ve farklı sonuçlara ulaşan diğer bağımsız araştırmacılar, diğerlerinin bulgularına saldırmak yerine, samimi bir ilişkiyi muhafaza etmeyi başarabildik. Birkaç kez megalomanlar ile karşılaştım ve bunları dikkate almadım, bu öğrendiğim iyi bir dersti.

Son bir not; sırf örtülü olarak adlandırılmaları, operasyonların çok iyi icra edildikleri anlamına gelmemektedir. Çok sık olarak örtülü operasyonları icra edenler tökezler ve hatalar yaparlar. Böyle durumlarda, yapılan yeni bir örtülü operasyon da çuvallar dolusu hatalarla doludur ve basına ve nihayetinde de kamuoyuna aktarılan uydurma fantezilerle, bu hatalar düzeltilmeye çalışılır. Ve böyle durumlarda dahi örtülü operasyon, akıllı gözlemcileri etkilemekte başarısızlığa uğrayabilir. Bununla birlikte, sürekli tekrar ederek ve uzmanlar kullanılarak, ana akım medya kapak hikâyesine katkı sağlamaya devam eder. Aslında, tek taraflı basının gücü, nihai örtü vazifesini görmektedir.

İşte bu nedenle, 16 yıl önce bu siteye ‘‘Artık Sahte Haber Yok’’ adını verdim. Çünkü bu körelmiş gücün yok edilmesi gerekmektedir.

Tam da bunun gerçekleştiği büyük bir dönüşümün ortasındayız.

Çevirenin Notları:Yazının giriş bölümüne çeviren tarafından eklemeler yapılmış ve yazarın düşünceleri aslına sadık kalınarak çevrilmiştir. Yazının orijinaline aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.

[1]İbrahim Çevik, Algı Yönetimi ve Psikolojik Operasyon, 26 Haziran 2014,

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. TANRI’yı Tanımak, Anlamak; Kendi Sözleriyle, KUR’AN’dan! KUR’AN’da ki Sözlerin-Ayetlerin Söyleyeni ALLAH! Peki, o zaman; yaşama ve sonsuzluğa dair bu en…

 2. Cok tesekkurler. Hareket zamani coktan gelmisti ama pek cesaret gosteren devlet adami cikmadi ortaya. Insallah Ataturkcu Turkler cok gec kalmis…

 3. arkadaşlar nihal atsıza bu platformdan çok sallayanlar olmuş. daha “türküm” demekten aciz orospu cocuklarının laflarına kanmayın bu tarz döller her…

 4. Kıymetli Kardeşim, seçkin Silah arkadaşım Levent, Çok anlamlı değerli bir yazı kaleme almışsın. Seni kutluyorum. Bu devirler geçecek, Ordu ve…

 5. Bir ülkede yaşayan çok çeşitli ırklar olabilir vatandaş olarak sorun bu değil sorun kendi yaşadığı ülkenin menfaatlerini değil de dışardaki…

 6. Doğduğum köyün adı Ocak. Soyadım da buradan geliyor. Onun için “ocak” sözcüğü ve kökeni benim ilgi alanım. Bu nedenle yerdeşim…

 • FEYM GRUBU BÜLTENİ

  FEYM GRUBU BÜLTENİ

  Ermeni Faaliyetleri  (01 Şubat 2023) 1.  Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, İran’ın eylem ve açıklamalarının Eylül 2022’de Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik daha büyük çaplı gerçekleştirebileceği saldırılarını durdurmaya yardımcı olduğunu söyledi. 2.  Avrupa Parlamentosu, “Yeni Avrupa Kültür Gündemi ve AB Uluslararası Kültürel İlişkiler Stratejisinin Uygulanmasına İlişkin” bir kararı kabul etti. Karar […]


 • Turizmde iyimser tablo…

  Turizmde iyimser tablo…

  Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 yılının Aralık ayına ve 12 aylık dönemine ait turizm verilerini açıkladı. Türkiye’nin aralık ayı ziyaretçi sayısı 2 milyon 813 bin olarak kayıtlara geçti. 2022 yılında 51 milyon 387 bin ziyaretçi alan Türkiye 51 milyon 747 bin turistin geldiği 2019’un aynı döneminin yüzde 99,31’ine ulaştı. Açıklanan 12 aylık […]


 • FEYM GRUBU BÜLTENİ

  FEYM GRUBU BÜLTENİ

  Ermeni Faaliyetleri  (31 Ocak 2023) 1.  İsrail Televizyonu Ermenistan ve İran’a Karşı İtici (İğrenç) Azeri Propagandası Yayıyor. İsrail’in uluslararası televizyon kanalı i24NEWS, Azerbaycan’ın İsrail ile ilişkilerini yüceltmek, Ermenistan, İran ve Rusya’yı karalamak için yarım saatlik yalanlarla dolu bir program yayınladı. Bu skandal programın gazetecilikle hiçbir ilgisi yoktu ve her şey […]


 • İhracatta artış…

  İhracatta artış…

  İhracat 2022 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 22 milyar 910 milyon dolar, ithalat yüzde 12,2 artarak 32 milyar 612 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat […]


 • Turizmde altın yıl…

  Turizmde altın yıl…

  Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı verilere göre, aralık ayında Türkiye’ye gele ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,31 artarak 2 milyon 813 bin oldu. Ocak-aralık arasındaki 12 aylık dönemde ise Türkiye’ye 6 milyon 813 bini yurt dışında yaşayan vatandaş, 44 milyon 564 bini de yabancı olmak üzere toplamda […]Posted

in

by