Kategoriler
Prof. Dr. Rıdvan Karluk

Rusya’nın Kırım’ın İşgaline Son Verilmesine İmza Atarak Katkıda Bulunalım

Kırım Tatar Milli Meclisi ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkanı Refat Çubarov 15 Mayıs 2017 tarihinde bir kampanya başlatmıştır. Kampanya; Kırım’ın uluslararası hukuk yok sayılarak Rusya tarafından işgalini sonlandırmak, Kırım Tatarlarının kendi kaderini tayin hakkını garanti altına almak, Kırım’da bölgesel Kırım Tatar özerkliğinin kurulmasını, kaçırılan ve tutuklu bulunan Kırım Tatarlarının bulunmasını ve serbest bırakılmasını sağlamak, insanlık suçu işleyenlerin uluslararası mahkemelerde yargılanmasına imkan sağlamak için başlatılmıştır.

Kampanya, 10 Aralık 2017 tarihinde son bulacak ve ıslak imzalı olacaktır. Bunun için ekte sunulan mektup ve imza formu imzalanarak, adres bilgileri ile birlikte 10 Aralık 2017 tarihine kadar Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi, Çankaya Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi, Ergene Apt. D:20/14, 06420 Çankaya/Ankara adresine (Tel:00903124194749) gönderilmesi, Kırım’ın Rusya tarafından işgalinin son bulmasına, dünya çapında kamuoyu oluşturularak katkıda bulunulacaktır.

Böylece, Avrupa Birliği Konseyi’nin Ukrayna’yı istikrarsızlaştırması sebebiyle Rusya’nın belirli sektörlerine yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların uzatılması kararına da destek olunacaktır.

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke Rusya’ya silah satışı yapmamakta, Rusya’nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanmakta, Rus kamu bankaları Avrupa’da finans sektöründen dışlanmaktadır. Ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar her 6 ayda bir yeniden gözden geçirilmektedir. Alınan kararla Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımlar 31 Ocak 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilindiği gibi Rusya, 18 Mart 2014 tarihinde Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmiştir. Ukrayna’nın doğusunda çıkan olaylardan sonra Avrupa Birliği, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. AB, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk defa 2014 yılında almıştır. AB’nin mal varlığını dondurma ve seyahat yasağından oluşan ek yaptırımlar da bazı Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsamaktadır. AB’nin ek yaptırımlar ve vize yasağının hedefinde 149 kişi vardır. Bu isimler arasında Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Kozak ile Rusya İstihbarat Teşkilatı Başkanı İgor Sergun ve Kırım lideri Sergey Valeryevich Aksyonov da bulunmaktadır.

The Address To

The United Nations,

The European Parliament,

The Council of Europe,

The Organization for Security and Cooperation in Europe

The temporary occupation of Crimea in February 2014 by the Russian Federation and criminal activities of Putin regime in Crimea constitute a defiant violation of international law and universal human values. Since the occupation of the Crimean Peninsula and up to these days the Russian occupational regime has been deliberately applying repressive policies aimed at the physical displacement of the Crimean Tatar people – the indigenous people – outside Crimea.

Abductions and murders of young Crimean Tatars, numerous attacks and searches in houses of the Crimean Tatars, the ban of the Mejlis and prosecution of its members and civic activists, unmotivated mass detentions of Muslims after their prayers in mosques, the ban of independent Crimean Tatar print and electronic media, are all a deliberate policy of ethnocide against the Crimean Tatars executed by the public authorities of the Russian Federation since the beginning of the Russian military invasion and temporary occupation of Crimea.

The crimes committed by Putin’s regime in Crimea hold traces of terrorism and neglect human dignity. Reaffirming the respect for the UN Charter, The Universal Declaration of Human Rights of 1948, The Convention on the Prevention and Punishment the Crime of Genocide of 1948, The European Convention on Human Rights of 1950, The International Covenant on Civil and Political Rights of 1966, The Framework Convention for the Protection of National Minorities of 1995, The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples of 2007;

Noting that the respect for human rights and fundamental freedoms are the erga omnes obligations of all states, whereas the violation of human rights is unacceptable and must be unanimously condemned by the international community;

Recalling that systematic violations of human rights are the grounds for holding a state accountable under the international law;

Stressing that the Russian Federation continues its aggression against Ukraine;

Departing from the Statement of Ukraine’s Parliament on The Guarantees of the Rights of the Crimean Tatar people in the Ukrainian State;

Recalling the recognition of the Crimean Tatars as an indigenous people of Ukraine by Ukraine’s Parliament;

Affirming the right of the Crimean Tatar people to self-determination within a sovereign Ukrainian state;

We demand that the United Nations, the European Parliament, the Council of Europe, the Organization for Security and Cooperation in Europe shall:

a) implement measures for the immediate termination of the temporary occupation of Crimea by the Russian Federation, immediate release of political prisoners, complete withdrawal of Russian troops from the Crimean Peninsula and restoration of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine within its internationally recognized borders, including the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol,

b) initiate proceedings on establishing of an International Tribunal on crimes committed by Russia against Ukraine and its citizens, particularly against the Crimean Tatar people,

c) become a guarantor of protection, preservation and development of the Crimean Tatar people, which is to be secured by exercising of their inalienable right to self-determination in the form of nationalterritorial autonomy in Crimea within unitary Ukrainian state,

d) find out all kidnaped, lost and imprisoned Crimean Tatar and Ukrainians immediately.

 

Name/Surname City/Country Phone (not obligatory) E-mail (not

obligatory Signature

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

All people above signed this letter under my testimony.

__________________________ ____________________ ________________

(name,surname) (date of issue) (phone number, obligatory)

____________________

(signature)

 

Yazar Prof. Dr. Sadık Rıdvan Karluk

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım.

1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı.

1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim.

1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum.

İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim.

“Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır.

Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü.

ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır.

Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.