İSTİHBARAT DOSYASI : OPERASYON MERKEZİNDEN YÖNETİLEN SAHA AJANLARI, TEKNİK TAKİP TEKNOLOJİSİ VE İSTİHBARİ TERİMLER

Değerli Yurtseverler, - image009

Değerli Yurtseverler,

Şimdi sizlere bir istihbarat servisinin gizlilik içinde gerçekleştirdiği teknik takip uygulamasını ve saha elemanlarının veya operasyon ajanlarının operasyon merkezi ile nasıl irtibat kurduğunu dilimiz döndğünce anlatmak isteriz. Anlatacaklarımızı sizlere açık kaynaklardan derleyerek sunuyoruz, bu nedenle bazıları güncel teknolojidir, bazıları ise fenomen (Komplo Teorisi) olarak görülmektedir.

İSTİHBARAT TOPLAMA TEKNİKLERİ

Her devletin, her kurum ve kuruluşun açık ve gizli istihbarat toplama tarzları vardır.

Dış ülkelerdeki büyükelçilikler o ülke hakkında bilgi toplama merkezleridir.

Ülke içinde ise sivil toplum örgütü görünümündeki veya düşünce kuruluşu maskesinde Açık Toplum tipi kuruluşlar da aslında istihbarat örgütlerine çalışır.

Ancak istihbarat faaliyetlerinde medyanın yeri ve önemi büyüktür.

Akademisyenler ise sempozyum, panel konferans adı altında düzenlenen bilimsel amaçlı toplantı aracılığıyla bilgi toplama elamanlarıdır.

Sanatçılar da konser gibi eğlence faaliyetlerinde aracı elemanlar olarak, işlev görürler.

Gerek bulunduğu ülkeyle gerekse stratejik öneme haiz ülkelerde perde gerisinde yönetme iradesi, derinlerdeki devlet yapılanması ve yan kuruluşlardadır.

Derin yapılar ve yan kuruluşları; eğer o ülke ile ilgili etkin istihbarat toplamasa, ne o ülkede bir siyasi kadro iktidara gelebilir ne de muhalifler tasfiye edilebilir.

Karar vericiler ve İstihbarat örgütleri; gazeteciler, akademisyenler ve iş adamlarını aktif kullanma girişimini her zaman yürütürler. Bunlar; holdinglerdeki görevlendirmelerle, lobi faaliyetlerinde etkin rol alırlar.

Karar vericiler; rahatsızlık duyulan haber elemanının ipini çekmeye karar verir ve o kişi hakkındaki bilgileri çarpıtarak, saptırarak sızdırır, lekeler, itibarsızlaştırır, etkisizleştirir.

Gazeteci, akademisyen, sivil toplum mensubu; diplomat, akademisyen, sivil toplum temsilcisi görünümündeki yabancı istihbaratçılardan açık istihbarat elde etmek için görüşebilir. Bu görüşmelerin bu konuşmaların çoğu haber olmaz. Sorun gizli istihbarat paylaşımıdır. Kişiler; ajan olarak devşirilebilir ve karar odaklarının amaçları için kullanılır.

Gazeteci, akademisyen, sivil toplum mensubu; ajanlık yaparsa adı muhbir olur. Gazeteciler, ajanlarla benzer işi, istihbarat toplama görevini yapsa da, saklamaz, haber yapar, yansıtır.

Kişiler; bilgi akışı devam etsin diye bildiklerinin çok azını yazar, geri kalanını ya bağlı olduğu odaklara aktarır ya da kitap yazar.

Sivil-asker devlet bürokrasisinde, büyük şirketlerde, etkili kurum ve kuruluşlarda; dinlenme, kayda alınma endişesi vardır. Bu hava; bazen bilinçli olarak görüşmede bulunanlara yansıtılır. Bazen bu hava o kişiye yansıtılmaz, kişinin rahat anlatımlarda bulunması sağlanır. Kişilerin muhtemel tepkilerine yeterince açık ve etkili tavır sergilenir.

Bazılarının üst görevlere nasıl geldiği belirsizdir.

Bazılarının görev yapmadan nasıl unvan sahibi olduğu kuşkuludur.

Bazılarının sesi acınaklı, dokunaklı ve davranışı şaşkındır. Bazıları da bilgiç, ukala, çevresinin genişliği ile övünen yardımsever görünümdedir.

Bazıları konuşmalarında gizemli bir hava vermeye özen gösterir.

Bazıları bilgisizmiş gibi davranır.

Bazıları zorla gülümser, gülümsemesi yapmacıktır.

Bazıları güven vermeye çalışır ama güven vermez.

Bazıları şifreli konuşur, etkili ve çözüm sunan biri olarak algılanmaya çaba gösterir.

Bazıları çok önemli bir imiş gibi karşı tarafça algılanmaya çaba gösterir.

Bazıları; konuşmasında anlattıkları ile ilgili açıkça fazla övünme ve hiç bir yerde bunu sakın yazma, anlatma der, görüşmeye gizemli bir hava vermeye çalışır.

Bazen tavsiyenize uyacağız, zaten başka çözüm yolu da gözükmüyor diye nokta konularak, inandırıcı güven verici imaj yansıtması olur.

Bazen kişi ile görüşmede buraya aslında bu konuyu görüşmeye gelmedik, denir.

Bazen entelektüel, demokrat, önyargılı olmayan, görüşlerini söylemekten çekinmeyen gazeteci, akademisyen, politikacı, sendikacı herkesle görüşüyoruz, sizinle de görüşmek istedik, ziyarete geldik ya da seninle görüşmek istedim denir.

Bazen sen en iyi ve en etkin derin akademisyensin, gazetecisisin, sivil toplum mensubusun, bürokratsın, uzun zamandır seni takip ediyoruz, ilgili kurumlarına rapor yazacağız, görüşlerin bizim için çok önemli, eğer sorularımızı net biçimde yanıtlarsan ve bunları kimseyle paylaşmazsan memnun oluruz, denir.

Görüşmelerde genellikle neşeli, sıcak samimi, içten hava verilmeye çalışılır.

Çalışma ortamlarında, çevremizde farkında olduğumuz veya olmadığımız kişileri gözlemledikçe, söz tutum ve davranışlarını analiz ettikçe, sağlıklı bilgi edinebiliriz.

Günün Sözü: Akıllı insan kullanıldığını anlamakta aciz olmaz

NURULLAH AYDIN (18.10.2013)

Değerli Yurtseverler,

İstihbarat teknolojileri gün geçtikçe teknolojinin gelişimi ile mobilize hale geliyor. Bundan çok değil 30-40 yıl önce görevi istihbarat toplamak olan SAHA ELEMANLARI ve kolluk görevi ifa eden GÜVENLİK GÜÇLERİ basit telsiz sistemleri ve sabit telefonlar ile haberleşiyorlardı. Gizlilik içeren meslekleri nedeniyle mecburen gizli haberleşmek zorundaydılar. Bu nedenle BRUSH CONTACT denilen (türkçesi FIRÇA TEMASI) zula yerlerine iletilmek istenen nesneler veya mesajlar bırakılıyor, karşı taraf ile bu şekilde gizlice haberleşiyorlardı. Bildiğiniz gibi casus ve ajanların dünyasında gizlilik birinci kuraldır.

Değerli Yurtseverler, - image003 2

Elemanlar bu gizlilik sebebiyle yüz yüze görüşürler veya istihbarat servislerinin GÜVENLİ EV dedikleri barınma yerlerinde gizlice buluşurlar ve operasyon ve/veya hareket planları buralarda gözden geçirilir. Eskiden kullanılan çevirmeli telefon ve eski telsize örnek olması açısından aşağıdaki fotoğrafı inceleyebilirsiniz.

Değerli Yurtseverler, - image004 1

Bu yöntemlerin bazıları halen devam ediyor. Dünyadaki tüm gizli servislerin dünyanın hemen hemen her coğrafyasında GÜVENLİ EV’leri bulunuyor. Ajanlar burada görevlerini ifa etmeden önce görevin gerektirdiği nakdi ve lojistik ihtiyaçlarını gideriyor, besleniyor, barınıyor ve gizleniyorlar. Ancak haberleşme teknolojisinin gelişimi ile saha ajanlarının birbirleri ve operasyon merkezi ile iletişimi de çağ atlamış oldu. Güvenlik güçleri aşağıda örneğini görebileceğiniz telsiz kulaklık ile haberleşirken gizlilik içinde çalışan operasyon ajanlarının haberleşmesi ise günümüzde uydu üzerinden yapılıyor.

Değerli Yurtseverler, - image009

POLİS’LERİN KULLANDIĞI TELSİZ KULAKLIK

Basit manada şöyle anlatabiliriz.

Operasyon merkezinde bulunan ve adına OPERATÖR denilen irtibat görevlisi ajan, istihbarat uydusu irtibatı üzerinden obzerver aracı ile ve güçlendirilen sinyal üzerinden de sahada bulunan ajanlar ile çift taraflı haberleşebiliyor. Bu iletişimin svil kullanımdaki adına AUDIO SPOTLIGHT TEKNOLOJİSİ deniyor. Aşağıda örnek bir video bulunuyor.

Değerli Yurtseverler, - image010 1

VİDEO LİNK :

Diğer videolara buradan ulaşabilirsiniz.

Bu sistem de hedef kişiye kalabalık içindeyken bile sadece onun duyabileceği anonslar yapılabiliyor. Ajanlar da sahada iken merkezden OPERATÖR’ün verdiği emir ve talimatları bu şekilde alıyor. İstihbarat servisleri SİVİL teknolojinin çok daha gelişmişini kullanıyor. Devlet sırrı olarak korunduğu için bu konuya girmek bizim açımızdan sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle basit manada, bir istihbarat servisinin sahada görevli ajanları ile nasıl bir iletişimi olduğunu yasal çerçevede kalarak anlatmaya çalıştık.

Aşağıda basit manada teknik çizimini bulabilirsiniz.

Değerli Yurtseverler, - image007 2

Audio Spotlight sistemiyle, hassas takip yapılır mı ?

Hassas takip yapılıp yapılamayacağı hakkında fikir oluşturmanız için aşağıdaki yazıyı, örnekleriyle beraber tamamını okuyunuz…


Ses dalgalarının, her yöne değil, tek bir noktaya iletilmesini sağlayan cihaz icat edildi.

Böylece havaalanlarında anonslar, sadece ilgilisine yapılacak, başkaları duymayacak.

26 yaşındaki ABD’li mühendis Joe Pompei’nin geliştirdiği cihaz, normalde her yöne yayılan ses dalgalarını toplayıp tıpkı lazer ışını gibi tek bir dalga halinde yönlendiriyor. Böylelikle kalabalık içindeki belirli bir kişiye, başkası duymadan sesli mesaj gönderilebiliyor. Buluşun temelini ses dalgalarını çok yüksek frekanslara çıkaran bir aygıt oluşturuyor. Normalde kaynaktan çıktıktan sonra havada her yöne ilerleyen ses dalgaları bu aygıttan geçerek çok yüksek frekanslara çıkıyor ve tıpkı bir ışık ışını gibi doğrusal yayılmaya başlıyor.

Değerli Yurtseverler, - image017

KAYNAK :

Hürriyet Gazetesi (6 Ağustos 1999, Cuma)

Heathrow’da denendi

Kaynağından insan kulağının duyamayacağı bir şekilde çıkan ses, havada kırıldıktan sonra hedef kişinin kulağına normal ses olarak yansıyor. ‘Audio Spotlight’ adı verilen müthiş buluşun ilk müşterisi, İngiliz havayolu şirketi British Airways oldu. British Airways, cihazın mucidi Joe Pompei’den, Londra’nın ünlü Heathrow Havaalanı’nda bir gösteri yapmasını istedi. Cihaz, 62 bin sterline (yaktlaşık 40 milyar liraya) maloldu.

Nerelerde kullanılacak ??

Havaalanı ve garlarda sadece belirli kişileri ilgilendiren anons o kişilere yapılacak, öteki yolcular gereksiz yere rahatsız edilmeyecek.

Değerli Yurtseverler, - image016

VİDEO LİNK :

https://www.youtube.com/watch?v=eTvWZN8skXY

Uçak kaçırma benzeri olaylarda güvenlik güçleri teröristin yanında olsalar bile özel alet kullanmadan merkezden komut alabilecekler. Futbol sahalarında kulübedeki antrenör sahada mücadele eden futbolcularına rakip takım ve hakem duymadan taktik verebilecek. Hürriyet

Nasıl çalışır ?


Audio Spotlight sistemi, sesi odaklayarak belirli dinleyiciye veya sesin sizin gitmesini istediğiniz yere yönlendirirken diğer yerleri sessiz olmasını sağlar.

Değerli Yurtseverler, - image025 1

Figure 6: Ideal sound fields from a 16″/0.4m source, with varying wavelength. Directivity is weak for wavelengths similar to source size, but increases for very small wavelengths (high frequencies).

Audio Spotlight teknolojisi dar ve sınırlandırılmış bir ses ışını yaratarak, aynı ışık gibi sesin kontrol edilmesini sağlar. Amaç; sesin sadece düz ve ince kolonun yöneldiği yönde yayılması ve diğer yerlerde gürültü oluşturmamasıdır.

Değerli Yurtseverler, - image026 1

Figure 7: The wavelength is fixed at 0.4m (1kHz) while the source size is varied. A source smaller than or comparable to the wavelength is mostly omnidirectional, while a large source becomes more directive.

Audio Spotlight, ultrases ışınını “sanal akustik kaynak” olarak kullanılıp, sesin dağılımını kontrol etmeye imkan sağlar. Grafikler, Audio Spotlight’ın yarattığı ses alanıyla, aynı ölçülerdeki klasik ses kaynaklarının teorik doğrusal ses alanlarını kıyaslamaktadır.

Değerli Yurtseverler, - image027

Figure 8: Sound fields from a 1m source playing 1kHz, perfectly focused to distances ranging from 0.5m to 2.5m. Focus is apparent at short distances, but has no clear effect at distances longer than about 0.5m.

Bu karşılaştırmadan da görüleceği gibi, dünya üzerindeki herhangi bir ses kaynağı, Audio Spotlight teknolojisinin ulaştığı ses kontrol seviyesine ulaşamamaktadır.

Değerli Yurtseverler, - image012 1

Şimdi de bir istihbarat servisinin kullandığı terimlere bir göz atalım.

İSTİHBARAT Ve TERİMLER

Accommodation Address – Aracı Adres – Normalde, o yerde oturmayan bir gizli faaliyet mensubu için yollanılan posta malzemesinin gönderildiği adres.

Active Opposition – Aktif Mukavemet : Belirli bir operasyon bölgesindeki gizli faaliyeti önlemeye veya istismar etmeye çalışan unsurlardır. Bunların başında ilgili operasyon bölgesindeki güvenlik sistemi gelmekte olup, bu sistem profesyonel güvenlik güçleri ile polis ve diğer bu uygulayıcı kuruluşlar gibi yardımcı güvenlik unsurlarından ve gönüllü veya tesadüfi muhbirlerden oluşmaktadır. Mukavemet sistemi diğer siyasi grupları veya üçüncü bir ülkenin güvenlik servislerini de kapsam içine alabilir.

Agent Net – Ajan Şebekesi – Bir baş ajanın yönetiminde gizli maksatlar için çalışan bir grup, şebeke.

Alias – Takma Ad- Bir şahsın temasta bulunduğu şahıslar veya teşekküllerden hakiki kimliğini saklamak için kullandığı sahte isim. Bu isim genellikle özel ve geçici bir operasyonel maksatla kullanılır.

Audio Surveillance – Teknik Dinleme – İstihbari açıdan ilgi çeken şahıs veya şahısların konuşmalarını, her türlü ses alma, kayıt veya yınlama cihazlarını gizli bir şekilde kullanarak, tespit etmek

Authentication Documentation – Dokümantasyon- (1) Ajanın, hayat hikayesine uygun düşen, onu destekleyen mahiyette şahsi belgeler, hesaplar, teçhizat temin için girişilen teknik destek görevi (2)Okuyucuya, güvenlik çerçevesi içinde kalmak kaydıyla, bir haber raporunun bilinen veya muhtemel olan doğruluğunu kaynağın tarifi gibi alametlere dayalı olarak kanıtlamak, doğruluğuna kara vermek olgusu.

Backstop – Geri Destek – Maskenin tahkikata tabi tutulduğu takdirde, bağımsız bir kaynak veya kaynaklar tarafından teyit edilebilecek şekilde tertiplenmesi.

Blow Compromise (Burn) – Deşifre – Gizli bir teşkilat veya faaliyetle ilgili personel, tesirler veya sair unsurların genellikle kasıtsız olarak açığa vurulması. Açığa vurmak keyfiyeti dost unsurlar tarafından kasıtsız, hasım tarafından ise kasıtlı olarak yapılır.

Border Crossing – Saldırış – Bir hududu veya bir siyasi sorumluluk sahasını legal veya illegal geçiş şekilde geçmek olayı gizli veya illegal geçiş şeklinde de ifade olunur.

Brush Contact – Fırça Teması – Gizli bir teşkilatın iki mensubu arasında maddi veya şifahi bir haberin dikkat çekmeden aktarılması için kazara yapıldığı izlenimini verecek şekilde düzenlenen bir anlık temas.

Bug – Böcek- (1) Mikrofon gibi bir dinleme cihazı. (2) Böyle bir cihazı yerleştirmek.

Build up Material – Yemleme Malzemesi – Bir istihbarat servisi tarafından, karşı servise aktarılmak üzere bir dubl-ajana verilen hakiki bilgiler. Bu bilgilerin veriliş maksadı ajanın hasım servis nezdindeki itibarını artırmaktır.

Bury-Gömü-(1) Bir sorgulama veya sair mülakat sırasında asıl ilgiyi çeken mesele, isim veya konunun etrafını, ona olan ilgiyi perdelemek amacıyla ona benzeyen fakat direkt ilgisi olmayan unsurlarla sarmak(2) yere gömmek.

Cache – Zula – (1) Operasyonları ileride desteklemek maksadıyla ihtiyaç duyulan malzemenin gizlenmesi. (2) Bu şekilde gizlenmiş malzeme genellikle bozulmaktan da korunmuştur

Case Officer – Keysofiser – İngilizceden Türkçeye adapte edilmiş olup, herhangi bir istihbari vakayı yürüten, bu meyanda çeşitli kategorideki elemanları sevk ve idare eden istihbarat görevlisi. Bu görevi masa başında yapıp değerlendirmeye tabi tutan kişiye ise Deskofiser (desk officer) denilir.

Chicken Feed – Yem – Hasım bir servisi, müteakip, yanıltma malzemesine heveslendirmek için özellikle hazırlanmış yemleme malzemesi.

Conducting Officer – Refakat Memuru – (1) Bir operasyon bölgesinde bir ajan veya ajan grubuna sevk noktasına kadar refakat eden memur(2) istihbari maksatlarla bir ajana veya dost servis temsilcisine bir yerden bir yere veya bir ülkeden diğerine kadar refakat eden bir memur.

Consumer – Müşteri – Bir istihbarat teşkilatının ürettiği istihbari bilgileri kullanan şahıs veya kuruluşlar, kullanıcı.

Countersurveillance – Kontr takip – Bir şahsın başka bir şahıs veya grup tarafından takip edilip edilmediğini anlamak için sistematik bir şekilde uygulanan takip ve gözetleme faaliyeti.

Cover Story – Maske Hikayesi – Bir gizli faaliyet elemanının faaliyetini gizlemek için mevcut kimliğine, pozisyonuna ve yaşantısına uygun olarak hazırlanmış hayat hikayesi.

Cover Disruptive Action – Örtülü (Gizli) Önleme Faaliyeti – yıkıcı faaliyetleri önleme gayretlerine destek olmak amacıyla şahıslara baskı yapmak, provokasyonlara girişip, isyanlara sebep olmak veya önlemek, sokak olaylarını düzenlemek veya onları dağıtmak gibi faaliyetlerde bulunmak.

Covert Action Operations – Örtülü (Gizli) Faaliyet Operasyonları -Hakiki organizatörü gizlemek ve gerektiğinde onun ilişkisini ve sorumluluğunu reddetmek imkanı yaratmak amacıyla planlanan ve uygulanan operasyonlardır. Bu operasyonlar, organizatörün istihbarat teşkilatının hedef ülkedeki resmi temsilcilikleri tarafından yapılanlara ilaveten ve onları tamamlamak üzere siyasi, ekonomik ve para-militer sahalarda ve organizatörün milli politikasını o ülkede daha köklü uygulayabilmek amacıyla tatbik edilirler. Bu operasyonlarda organizatörün kimliğini gizlemek için gizli faaliyet teknikleri uygulanmakla birlikte, genelde gözle görülür bir sonuç elde etmek maksadıyla uygulandıklarından, diğer gizli faaliyet operasyonlarından ayrı mütalaa edilirler.

Dead-End- Çıkmaz Yol – Ha)Tat hikayesine dahil unsurların munzam bir tahkikata imkan vermeyecek şekilde bir tıkanma noktasına getirilmek suretiyle düzenlenmeleri.

Deception – Yanıltma – Bir millet, grup veya şahsı, yanlış yola sevk etmek amacıyla düzenlenmiş faaliyet.

Defection – İltica, Taraf Değiştirme – Kişinin bir ülkeye, hükümete, davaya, partiye, inançlara olan bağlılığını bilinçli olarak terk etmesi Genelde o ülkeden kopan ve istihbari, operasyonel ve psikolojik değeri olduğu için hasım ülkenin bağımlılığına giren şahıslar (Defector) için kullanılır.

Defection In Place – Yerinde Taraf Değiştirme- Bir şahsın bağlılığını gizlice terk ederek, kendi hükümetinin hizmetinde kalmakla beraber, hasım devlete çalışması.

Yerinde Angaje(Recruitment in Place) terimi de aynı manada kullanılmaktadır.

Denied Area – Kau Bölge – Giriş – Çıkış ve seyahatler üzerine sıkı kontroller uygulamak suretiyle normal giriş-çıkışların zorlaştırıldığı bir ülke veya bölge.

Dispatch – Resmi Yazı – Karargahla kuruluşları veya üniteleri arasında veyahut ta bölge tesislerinin kendi aralarında kurye çantası içinde teati olunan resmi yazılı belgeler.

Disposal – İz Silme – Bir ajanın ilişkisinin kesilmesine müteakip onu kullanan gizli teşkilatın güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan işler ve alınan tertipler.

Double Cover – Second Cover – Dubl Maske (İkinci Maske) Belirli bir gizli faaliyet için kullanılan yedek bahane. Genellikle ilk kullanılan bahane veya açıklamanın geçerli olmaması üzerine ufak çaplı bir suç veya yanlış bir uygulamaya karışmış olma keyfiyetinin itiraf edilmesi halidir. Maksat esas gizli faaliyetin ve niyetin saklanmasıdır.

Double – Agent – Dubl- Ajan – 1ki istihbarat veya güvenlik serisi ile ajan ilişkilerini sürdüren, bir servise diğeri hakkında veya her iki servise de birbirleri hakkında bilgi veren kişi.

EEFIS – Evasion And Escape Fingerprint Identification System-KKPTS-Kaçma, Kurtulma ve Parmak İzi Teşhisi Sistemi – Bir şahsa ait parmak izlerinin bulunduğu bölgede tasnif edildikten sonra şifreli olarak bir veri formuna geçirilip daha kesin bir teşhis sağlamak amacıyla ilgili merciye telgraf vb. yollarla gönderilmesi metodu.

EEI – Essential Elements Of Information – EBU – Esas Bilgi Unsurları- Esas itibariyle askeri bir tabir olup, elde edilmesi istenilen ve lüzumlu olan istihbari bilgilerin tespiti anlamında kullanılır.

Elicit – Sızdırma – Bir şahısla yapılan konuşma esnasında ona kendisinin istihbari maksatlarla kullanıldığını hissettirmeden ağzından laf almak.

Evasive Action – Adatma – Yakalanmayı, saldırıyı veya özellikle bir takibi atlatmak için uygulanan hareket.


Exfiltration – Gizli Çıkış – Karşı tarafın veya düşmanın kontrolü altındaki bölgelerde bulunan personelin gizlice oradan tahliye edilmesi.

Fabricator – Fabrikatör – Siyasi ve şahsi maksatlar için, genellikle hakiki ajan kaynaklarına sahip olmaksızın uydurma veya şişirme haber üreten şahıs veya grup anlamındadır. (Paper Mill) Kağıt Fabrikası tabiri de aynı maksatla kullanılmaktadır.


Handolder – Rehber – Bir ajana, bir dost servisin temas unsuru veya operasyonla ilgili bir başka şahsa; onların aşina olmadıkları bir bölge veya şart için rehberlik ve refakat eden, genellikle servis mensubu bir şahıs.

Infiltration – Sızma – (1) Düşman arazisindeki bir hedefe bir ajan veya bir başka şahsın, gizlice yerleştirilmesi. Bu faaliyet, mutat olarak bir hudut veya muhafaza altındaki bir hattın geçilmesini gerektirir, (2) Bir veya daha fazla şahsın, bir grup veya teşkilat içinde onları dinlemek veya faaliyetlerini kontrol etmek amacıyla gizlice sokulması.

Informant Sub – Source – Tali Kaynak – (1) İstihbarat bilgisi veren angaje edilmemiş, kontrol dışı bir kaynak (2) Rapor yazmada: Belirli bir bilgi veren ve kendisine ana kaynağın kaynağı şeklinde atıfta bulunan şahıs.

Informer – Muhbir – Şüpheli telakki ettiği şahıslar veya faaliyetler hakkında polise veya güvenlik servisine bilinçli olarak ve mutaden ve maddi mükafat karşılığında bilgi veren şahıs.

Insulate – İzolasyon – Genel anlamda bir veya diğerinin deşifre olduğu veya sızmaya maruz kaldığının bilinmesi veya bundan şüphe edilmesi hafinde; bir şahıs, teşkilat veya bölgenin diğer gizli unsurlardan tecrit edilmesi.

Intelligence Audit – İstihbarat Muhasebesi – Bir istihbarat servisi tarafından üretilen pozitif istihbarat haber raporları muhtevasının münferiden ve kolektif bir şekilde yapılan değerlendirmesinin tetkiki; doğrulukları zamanında ulaştırılmış olmaları, yeterlilikleri ve müşteri kategorisindeki kuruluşlar için ifade ettikleri değer gibi faktörler göz önünde tutulmak suretiyle bu raporların onları temin için sarf edilen çabaya değer olup olmadıklarının kıymetlendirilmesi.

Katsa – Keysofiser – İsrail istihbaratında kullanılan terim. Keysofiser’e bakınız.

Liaison – Liyezon – İki veya daha fazla ülkenin servisleri arasında resmi ve kurumsal işbirliğinden, gayri resmi, son derece kural dışı veya şahsi ilişki şekline kadar değişkenlik gösterebilen ilişkiler.

Liasion Operations – Liyezon Operasyonları – Bir yabancı servisin mensupları ile ilişkilere dayalı olarak en basit anlamdaki işbirliğinden başlayıp , ortak operasyonlara kadar yönelebilen her türlü faaliyet.

Motivation – Motivasyon – Motive etmek, yüreklendirmek anlamında kullanılmaktadır.

Name Check – Fiş Kontrolü – Bir şahıs hakkında bilgi edinmek amacıyla kayda geçmiş mevcut bilgileri araştırmak. Bu işlem normalde ilgili şahıs hakkında menfi bir kasıt mevcut olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılır ve onun güvenirliğine veya istihbarat sahasında kullanılabilir olup olmadığına karar verme ameliyesindeki ilk adımı teşkil eder (Traces) ibaresi de aynı anlamda kullanılır.

One – Time Pad – Bir Defalık Şifre Bloku – Belirli bir usulle karıştırılmış harflerden meydana gelene bir şifre sistemi olup, bir kere kullanıldıktan sonra terk edilir. Penetration – Hulul – Birhedef kuruluşun sırlarını öğrenmek veya faaliyetlerini etkilemek amacıyla o kuruluşa ajan yerleştirmek, teknik yerleşme yapmak veya o kuruluşun içinden ajan angaje etmek.

Project – Proje – Bir istihbarat örgütüne verilmiş belirli bir görevin başarılabilmesi için hazırlanan operasyon planının onaylanmış şekli.

Recruitment – Angaje – Bir şahsı, bir gizli teşkilat için çalışmaya ikna ve teşvik fili veya ameliyesi.

Recruitment In Place – Yerinde Angaje – Bir hedef kuruluş mensubunun o kuruluştaki görevini muhafaza etmekle beraber bir istihbarat servisi ajan veya tali kaynak olarak hizmet etmeğe ikna olunmasını amaçlayan bir faaliyettir.

Refugee – Mülteci – Değişik bir yöntem tarzıyla idare edilen her ülkenin fiili veya sabık vatandaşı olup, o ülkeden kaçmış bulunan ve/veya oraya geri dönmek isteyen ve aynı zamanda ikamet etmekte olduğu ülkenin ekonomisiyle bütünleşmiş bulunan kimse.

Roll Up (Roll Back) – Temizlik – Mevcudiyeti ve faaliyetleri sızma yoluyla veya belirli bir şekilde deşifre edilerek ortaya çıkarılan bir gizli örgütün bir güvenlik servisi tarafından imhası.

Stake – Out – Sabit Takip ve Gözetleme – Bir şahıs, yer veya tesisin sabit takip ve gözetlemeye alınması.

Termination – İlişki Kesme – Bir proje veya bir ajanın kullanımını sona erdirirken uygulanan idari ve güvenlik usulleridir.

Third Country Operation – Üçüncü Ülke Operasyonu Bir istihbarat teşkilatının bir yabancı ülkeden diğer bir ülkeye karşı yönettiği bir operasyon.

Third Country Agent – Üçüncü Ülke Ajanı – Milliyeti kendisini kullanan ve aleyhinde kullandığı ülkeden ayrı olan bir ajan.

Walk – In – Kendi Gelen – Başka bir ülkenin temsilcisine, taraf değiştirmek, istihbari alanda hizmet etmek veya sair şekillerde yardımcı olmak amacıyla gönüllü olarak başvuran kişi.

TEKNİK TAKİP NASIL YAPILIYOR ?

Değerli Yurtseverler, - image019

Terörle mücadele, aranan kişilerin yakalanması ve suç unsurlarının tespitinde, güvenlik güçlerinin en etkin silahı olan teknik takip sistemleri, yenilenen teknolojik yapısıyla dikkati çekiyor.

Okumaya devam et  İSTİHBARAT DOSYASI : YABANCI İSTİHBARAT SERVİSLERİ HAKKINDA KISA BİLGİLER /// SISMI-SISDE-BND-DGSE-M I5-MI6

Önemli bilgilerin elde edilmesi ve aranan kişilerin yer tespitinde, telefon trafiğini takibe alan istihbarat birimleri, üstün özelliklere sahip kamera ve mikrofon sistemlerinin yanı sıra uydu teknolojisini de aktif olarak kullanıyor.

İlgi alanına giren ya da hedef haline gelmiş kişi, kuruluş veya örgütleri, teknik takip ile izleyen dünyadaki bir çok istihbarat servisi, sabit veya mobil istasyonlar aracılığıyla önemli bilgi ve belgelere ulaşmaya çalışıyor.

Yıllar önce yabancı istihbarat servislerinin kullandığı ajanlar tarafından araç ve çantalara gizlenen kameralarla, stratejik öneme sahip tesis ve askeri birliklerin görüntülendiğini belirten uzmanlar, bugünkü teknolojik imkanlarla bu işin uydu sistemleri ile yapıldığını ve bu görüntülere artık internet üzerinden bile kolaylıkla ulaşılabildiğini kaydediyor.

Bir dönem ilgili güvenlik birimleri tarafından Türk Telekom aracılığıyla şüpheli telefonların dinlendiğini belirten uzmanlar, bugün teknolojik imkanlarla teknik takibin farklı bir boyut kazandığını belirtiyor.

TEKNİK TAKİP YÖNTEMLERİ

Güvenlik birimleri, aranan kişilerin yakalanması ve suç unsurlarının tespiti için belirlenen sabit veya cep telefonu numaralarını teknik takip ve dinleme yöntemleriyle izlemeye alıyor.

Teknik takip yönteminde, şüpheli telefon numaralarıyla hangi numaralarla görüşme yapıldığı takip edilerek, görüşmenin saat ve tarih bilgilerine ait doküman hazırlanıyor. Bu yöntemle, telefon görüşmesinin içeriğini dinlemeyen servis elemanları, gerekli bulgu ve şüpheler üzerine dinleme kararı alıyor.

Dinleme işlemi için de ilgili makamın iznini alan ekipler, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıyor. Hedefteki telefonla yapılan tüm görüşmelerin ses kaydını alan ekipler, ayrıca konuşmaların dökümü ve ayrıntı bilgileri hakkında da rapor hazırlıyor.

Bu arada, aynı yöntemle aranan kişi ya da kişilerin yerlerini, cep telefonu sinyalleri sayesinde tespit eden ekipler, GSM şirketlerinin kayıtlarındaki bilgilerle de geçmişe yönelik verilere ulaşabiliyor.

Okumaya devam et  Hayatımızda fark yaratan teknoloji buluşları

Yıllar önce eski teknolojilerle yapılan bu işlemler sırasında telefondaki kişilerin, araya karışan yabancı bir ses veya hışırtı nedeniyle dinlenildiğini anlayabildiğini belirten uzmanlar, bugün kullanılan teknoloji sayesinde en ufak iz bırakılmadığını vurguluyor.

OPERASYONEL TEKNİK TAKİP

Kimi zaman operasyonel amaçla farklı teknik takip yöntemleri kullanan istihbarat birimleri, mobil istasyon veya bürolar oluşturuyor. Hedefteki kişi yada kişilerin bilinmeyen bir cep telefonu kullanması ve sürekli yer değiştirmesi durumunda devreye giren mobil istasyonlar, genellikle bir aracın içine monte ediliyor.

GSM scanner adı verilen bir cihazla belli bir bölgede, havadaki GSM frekanslı sinyalleri tarayıp bulan ekip, saptadığı görüşmelere kilitleniyor. İstihbaratçıların sahte baz istasyonu adını verdiği bir başka cihazla da hedef bölgedeki cep telefonlarının sinyal aldığı baz istasyonlar ele geçirilerek, görüşmeler izleniyor. Mobil olarak kullanılan cihaz, istenilen bölgedeki tüm baz istasyonlarının telefonlarını aynı anda dinleyerek, konuşmaları kayıt edebiliyor.

LAZER İLE DİNLEME

İstihbarat birimlerinin de kullandığı bu yöntemle hedefteki kişinin bulunduğu bina izlemeye alınıyor. Söz konusu binadaki pencerelere lazer sinyali gönderen ekipler, cihazın alıcısı ile camdan yansıyan sinyalleri deşifre ediyor.

Böylece içerideki konuşmalarla cama çarpan ses dalgaları, lazer sistemi sayesinde yaklaşık 200 metre uzaklıktan bile kolayca dinlenebiliyor.

BÖCEK VE GİZLİ KAMERA İLE TAKİP

İstihbarat servislerinin kullandığı teknolojiler arasında böcek adı verilen mini dinleme cihazları ile gizli kamera sistemleri de önemli bir yer tutuyor.

Hedefteki kişinin kullanabileceği tüm oda ve araçlara gizlice yerleştirilen cihazlar, üzerlerindeki pil bitinceye kadar kablosuz olarak ses ve görüntü aktarıyor. Yakındaki bir mobil istasyon aracılığıyla kayıt altına alınan ses ve görüntüler ise içerdiği bilgi ve unsurlara göre değerlendiriliyor.

Yetkililer, artık söz konusu casus cihazların nano teknoloji ile geliştirildiğini belirterek, üzerlerindeki pillerin bulundukları ortamlardan yayılan bilgisayar, televizyon ve ışık sistemlerindeki elektromanyetik radyasyonla havadan kablosuz olarak şarj edilebildiğini vurguladı.

TEMPEST NEDİR ? ELEKTORMANYETİK DİNLEME NEDİR ?

TEMPEST : (Telecommunications Electronics Material Protected from Emanating Spurious Transmissions) or (Transient ElectroMagnetic Pulse Emanation StandarT)

Değerli YURTSEVERLER, bu yazımızda iletişim kaynaklarının güvenliği konusundan ve bu güvenlik için geliştirilen standartlardan bahsedeceğiz.

Bilindiği üzere teknolojinin ilerlemesiyle kitle iletişim araçlarında da gelişme yaşandı.Cep telefonları,internet,IP telsizler vb. sistemler hayatımıza girdi.Bu cihazlar veya sistemler üzerinden yapmış olduğumuz her türlü konuşma,yazışma vb. çalışmalar ise sürekli server üzerinde kayıtlı tutuluyor.Bunların yanında teknolojiye paralel olarak iletişim istihbaratı ve elektronik istihbarat konularında da gelişme yaşanmıştır.Öncelikle bu iki kavramın ne olduklarına bir bakalım;

İletişim istihbaratı,karşı tarafa ait alıcı ve vericiden oluşan iki nokta arasında uydu, mikrodalga, radyo, telsiz, cep telefonu ve araç telefonu gibi araçlarla gerçeklenen haberleşme işaretlerinin aranması, yakalanması, izlenmesi hatta şifrelerini çözülmesi şeklinde tanımlanabilir. Doğrudan dinleme ile yapılabildiği gibi, karşı tarafın haberleşme devrelerine kuple edilen özel cihazlarla dabu işlemi gerçekleştirebiliriz.

Elektronik istihbarat ise,karşı tarafa ait cihazların çalışırken istem dışı yaydıklarıelektromanyetik dalgaların yakalanarak değerlendirilmesi etkinliğine verilen isimdir. Yani uzayda serbest halde bulunan istem dışı yayılmış elektromanyetik dalgaların analizinden bilgi/veri elde edilir.

BD tarafından, her türlü istem dışı yayılımın kaydedilerek bilgi/veri analizi yapılması şeklindeki istihbarat şekli TEMPEST (Transient ElectroMagnetic Pulse EmanationStandard) adı altında standartlaştırılmıştır.Bu standartlarının tümü gizlidir.

Peki nedir bu TEMPEST?

Tempest bilgi/veri istihbaratına en yaygın örnek bir bilgisayar ekranından yayılan istem dışı elektromanyetik dalgaların yüzlerce metre öteden kaydedilerek analizidir.

Örneğin,bir çalışma odasındaki bilgisayar kullanıcısının bastığı her tuş bina dışında,karşı apartmanda bulunan bir Tempest alıcısının ekranına düşebilir.

Aslında bu açıklama biraz daha elektromanyetik dinleme alakalıdır.Gelin şimdi elektromanyetik dinleme nedir ona değinelim.

Fiziksel olarak tanımlama yapacak olursak,elektromanyetik dinleme,elektronik cihazların hemen hepsinde işlenen işaretler doğrudan veya dolaylı olarak aletin içindeki bazı elektrik akımlarının şiddetine yansır. Bu değişken elektrik akımları ise onlara dolaylı olarak yol açan işaretlerin frekanslarında kaçak elektrik işaretlerine ve elektromanyetik salınımlara yol açarlar. Bu kaçak işaretler çeşitli yollardan çevreye yayılır.

Bu yollar şunlardır:

-Havadan yayılan elektromanyetik salınımlar (veya radyoelektrik dalgalar),

-Elektrik dağıtım veya telefon şebekesine elektrik gürültü olarak yayılan işaretler,

-Çeşitli kabloların yüzeylerinden iletilen elektromanyetik dalgalar,

Bu yolların herhangi birinden özel anten, self gibi aygıtlarla elde edilen işaretler uygun bir işleme devresinden geçirilerek (filtreleme, şiddetlendirme, eksik kısımları yeniden oluşturma…) kullanılabilir şekle getirilir.

Bu işaretleri işlemek için en uygun yol doğal olarak sayısal işaret işlemedir (İngilizce Dijital Signal Processing). İşaretler yeterli kaliteye sahipse ve radyasyonu yayan aletin çalışma prensibi bu işe uygunsa, örneğin bir bilgisayar ekranı durumunda, benzer bir bilgisayar ekranının girişine eş zamanlama (İngilizce synchronisation) işaretleri tekrar oluşturularak verilebilir.Eğer değil ise, yüksek frekanslı ham işaret doğrudan sayısallaştırılıp software olarak dönüşümü gerçekleştirilebilir.

Tempest endüstrisinin yıllığı milyarlarca dolar düzeyine çıkmış durumdadır Şekil 1’ de bir Tempest alıcısı ve anteni ile tipik bir ham veri gösterilmekte. Tipik bir Tempest alıcısının hemen tüm özellikleri bir spektrum analizörü ya da EMI cihazından çok daha üstün olmak zorundadır. Elektromanyetik sızıntıdan bilgi üretileceği için, geniş bantlı, hassas ve dinamik sınırı yüksek alıcı bir anten ile buna bağlı bir EMI cihazı ve Tempest amaçlarına uygun ilave devre ve cihazlarla elektromanyetik dinleme gerçekleşebilmektedir.

Değerli Yurtseverler, - image020

Şekil-1:

TEMPEST alıcısı ve kaydedilen işaret örneği. Genelde bu iş için geniş bantlı ve alıcı duyarlılığı hassas bir anten ve spektrum analizörü ve EMI alıcısı kullanılmaktadır

Şekil 2’ de ise bir bilgisayar ekranından kaydedilen yayılım işareti ve analiz sonucuçözülmüş ekrana ait çıktı gösterilmektedir.Bilgisayarlar ayrık darbesel işaretlerleçalıştığından geniş bantlı yayılım söz konusudur.Bu nedenle, bilgi kaybı olmaksızın ekran yayılımından tekrar ekran görüntüsünün elde edilmesi, geniş bantlı hassas alıcılarla olasıdır. Şekilde 200 MHz bant genişlikli ve iyi bir işaret gürültü oranı ile kaydedilen yayılım ve analiz sonuçları gösterilmiştir.Tempest istihbaratında işaret gürültü oranının normal haberleşme sistemlerinden çok daha yüksek olması gerekir.Şekilde, gürültü gibi kaydedilen zaman işaretinden ekran çıktısını elde etmek güçlü ve akıllı işaret işleme teknikleri gerektirir.

Değerli Yurtseverler, - image021

Şekil-2:

TEMPEST alıcısı ve kaydedilen işaret örneği (solda) Tempest alıcısı ile kaydedilen zaman işareti, (sağda) işaret işleme teknikleri sonucu elde edilen bilgisayar ekranı

Elektromanyetik sızıntı işareti genelde yüksek gürültülüdür, yani düşük işaret gürültü oranına sahiptir. Buna bir örnek Şekil 3′ de (solda) gösterilmiştir. Burada faydalı ekran işareti gürültü tarafından maskelenmiştir. Gürültülü işaretten gürültüyü süzerek video işaretini çıkarmak iki işaretin fiziksel özellikleri iyi bilinirse olasıdır. Video işareti geniş bantlı olup şekilde solda görülen zaman işareti arasında kendisini tekrarlamaktadır.

Bu zaman işaretinde seçilen uygun bir zaman diliminin oto-korelasyonunu almak (yani kendisini diğer kısımlarda aramak) gürültüyü süzüp video işaretini ortaya çıkaracaktır.

Değerli Yurtseverler, - image022

Şekil-3:

TEMPEST alıcısı ve kötü kaydedilmiş işaret (solda) Gürültülü zaman işareti, işaret maskelenmiş, düşük SNR, (sağda) Oto kolerasyon ve ortalama işlevinden sonraki işaret, yeterli SNR

Ayrıca oto-korelâsyon işlevini birçok kez tekrarlayıp basit ortalama alma ile rasgelekarakterdeki gürültü biraz daha süzülebilir. Şekilde sağda bu işlev sonrası elde edilen video işareti gösterilmiştir.

Şekil 4’ te bu duruma ait ekran çıktısının elde edilmesi gösterilmiştir.

Değerli Yurtseverler, - image023 1

Şekil-4:

TEMPEST alıcısında analizden sonraki ekran (solda) Gürültülü orijinal veri, (sağda) Korelasyon ve ortalama işlevinden sonraki ekran

Görüldüğü gibi, TEMPEST bir nevi elektromanyetik dinleme anlamına gelmektedir.Özellikle bilgisayar ekranı, kabloları, klavyesi, modem kablosu ve hatta havalandırma panellerinden oluşan istenmeyen sızıntıların kaydedilip, güçlü ve akıllı algoritmalar yardımıyla bir kullanıcının ekranındaki görüntüyü aynen istenen bir başka yerde oluşturmak söz konusudur.

Ülkemizde TEMPEST:

Türkiye’de ise ASELSAN ve TÜBİTAK’ın TEMPEST güvenliğiyle yakında ilgilendiği şüphe götürmez.Şöyle ki hepimize ilgilendiren bazı sınavların (KPSS-ÖSS-DGS vb. ) sınav soru kitapçıklarının basıldığı matbaanın ASELSAN tarafından geliştirilmiş bir “elektromanyetik bulut” tarafından korunmaktadır. Bu “bulutun” amacının matbaada çalışan personelin cep telefonu veya herhangi bir telsiz telefon aygıtıyla soruları dışarı aktarmasını engellemek olduğu söyleniyordu. Herhalde bu bulut matbaa’da soru kitapçıkların hazırlanmasında kullanılan dizgi bilgisayarlarının, tarayıcıların veya yazıcıların elektromanyetik salınımlarını da örtmeye yaradığı söylenebilir. Bunun dışında, ASELSAN’ın kendi sitesindeki çeşitli askeri iletişim malzemeleriyle ilgili sayfalarında TEMPEST standartlarına uyan bilgisayarlar da var. Örnek olarak, DT-7251 Taktik Kontrol/Komuta Terminali (TAKTER-PC) 486DX2 tabanlı, TEMPEST ve EMI/RFI MIL-STD-461C standartlarına uyan bir PC (EMI/RFI, Electromagnetic Interference/Radio Frequency Interference yani Elektromanyetik ve Radyo dalga Girişim demek). Türkiye’nin yurtdışı konsolosluk ve elçiliklerinde kripto aygıtları “Strong Room” adı verilen TEMPEST zırhlı odalarda çalışmaktadır.

TEMPEST Standartı Nedir?

Elektromanyetik Dinlemenin yapılabilirliği ABD’de 1950’li yıllardan beri bilinmekteydi.Bu konuda yapılan araştırmalar sonucu, devlet ve askeri kuruluşları elektromanyetik casusluktan korumak için TEMPEST isminde, elektronik aygıtların elektromanyetik ışınım düzeylerinin azami sınırlarını ve zırhlanma metotlarını belirleyen bir standart çıkartıldı. TEMPEST kelimesinin bir kısaltma olup olmadığına dair tartışmalar olsa da, genellikle “Transient ElectroMagnetic Pulse Standard” (yani ” Elektromanyetik Salınım Standardı”) kelimelerinin kısaltması olduğu düşünülüyor.

Bu standart defalarca isim değiştirerek güncellendi. Son bilinen haliyle adı NACSIM 5100 ve gizli. NATO’nun da AMSG 720B Açık verici Yayınımlar Laboratuar Test Standardı isminde bir standardı bulunmaktadır.Fransa’da kriptografi konularıyla yakından ilgilenen SCSSI (Service Central de la Sécurité des Systèmes d’Information veya Bilgiişlem Sistemleri Merkezi Güvenlik Servisi), Almanya’da Ulusal İletişim Masası ve İngiltere’de GCHQ (Government Communications Headquarters veya Devlet İletişim Başmüdürlüğü) TEMPEST konusuyla ilgilenmektedirler.

Değerli YURTSEVERLER, bu yazımızda size biraz daha farklı bir konu üzerinde bilgi vermek istedim.İşimiz teknik olduğu için ve bizler mühendis olduğumuz için de ayrıca standartlar ve yönetmelikler konusunda çoğu bilgiye sahip olmamız gerekmektedir.Çünkü her yapılan cihaz,sistem veya proje mutlak suretle bir standarda veya yönetmeliğe uymalıdır.

Unutmayalım bilgi güç demektir ve bilgi paylaştıkça güçlenir…

Gökhan TERZİ

Elk.-Elo. Müh. ve Öğr

Değerli Yurtseverler, - image024 1

CIA KONTROLÜNDEKİ FETÖ ÖRGÜTÜNÜN TELE KULAK FAALİYETLERİ

1. BU İLLEGAL DİNLEMELER VE TAKİPLER NASIL YAPILIYOR ?,

2. BU AMAÇLA HANGİ TEKNOLOJİK CİHAZLAR KULLANILIYOR ?,

3. BU TAKİP VE DİNLEMELER HANGİ YÖNTEMLERLE YAPILIYOR ?,

4. BU CİHAZLAR NASIL, NE ŞEKİLDE VE NERELERDEN TEMİN EDİLİYOR ?

SAYIN YETKİLİ, SAYIN BASIN MENSUBU VE SAYIN TAKİPÇİLER;

ELBETTE KİMSE TARAFINDAN DİNLENMEK İSTEMEZSİNİZ, AMA YİNE DE ŞU SORUMUZA CEVAP VERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİZ.

EĞER DİNLENMEK MUKADDERATSA, KİMLER TARAFINDAN DİNLENMEK İSTEMEZSİNİZ ?

A) DEVLET

B) CEMAAT

C) İSRAİL

CEVAPLARI ARASINDA “D) HİÇ BİRİ” ŞIKKININ BULUNMADIĞI BİR SORU BU.

SORUDA GARİP GELEN ŞIKKIN “C) İSRAİL” OLDUĞUNU BİLİYORUM.

TELEFON DİNLEME CİHAZLARINI DÜNYA İÇİN İSRAİL FİRMALARI ÜRETİYOR.

İSRAİL’İN KULAKLARI :

SİNYAL İSTİHBARATI (SIGINT) DENİNCE DÜNYADA AKLA GELEN İLK ÜLKE AMERİKA‘ DIR. BU ÜLKE EN GELİŞMİŞ İLERİ TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK BU ALANIN EN İYİSİ OLARAK TEMAYÜZ EDER. BUNU DA KISA ADI NSA OLAN MİLLİ GÜVENLİK AJANSI YA DA KURULUŞU İLE YAPAR ..

DÜNYAYA YAYILMIŞ İSTASYONLARI, GÖKLERDEKİ UYDULARI, BAŞKA ARAÇLAR VE ÇALIŞTIRDIĞI 100 BİN KADAR PERSONEL İLE NSA ‘GLOBAL KULAK‘ OLARAK DA ANILIR.

BU ALANDA NSA’YI, KISA ADI GCHQ OLAN İNGİLİZ SİNYAL İSTİHBARAT KURULUŞU İZLER. BU KURULUŞ DÜNYANIN EN ESKİSİDİR.

1919 YILINDA “HÜKÜMET KOD VE ŞİFRE OKULU” OLARAK FAALİYETE GEÇER.

CHELTENHAM MERKEZLİ GCHQ’DA BİNLERCE PERSONEL ÇALIŞIR.

BU İKİ KURULUŞUN FAALİYETLERİ MODA DEYİMLE ‘KOZMİK FAALİYETLERDİR‘. BÜTÇELERİ, PERSONEL KİMLİK VE SAYILARI DEVLET SIRRI KAPSAMINA GİRER.

DOLAYISIYLA HAKLARINDA BİLİNENLER SON DERECE SINIRLIDIR. .

BU İKİ KURULUŞ, KISA ADI ECHELEON OLAN DAHA SONRA YAPAY ZEKÂ ÖZELLİKLERİ EKLENEREK DIG-INT ADINI ALAN GLOBAL SIGINT FAALİYETİNDE AVUSTRALYA, KANADA VE YENİ ZELANDAİLE İŞBİRLİĞİ HALİNDE DE ÇALIŞIRLAR.

HATTA TÜRKİYE’DE DE ÜSLERİ MEVCUT VE KAMUOYUNDAKİ İDDİALARA GÖRE, ŞU ANDA BAŞBAKANLIK ÖZEL İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ’NÜN, BİRÇOĞU GAYRİ NİZAMİ HARP EĞİTİMİ ALMIŞ İSTİHBARAT PERSONELİ GÖZETİMİNDE, CEMAATİN ÖZEL İSTİHBARAT TALEPLERİNİ KARŞILAMAYA DEVAM EDİYORLARMIŞ.

Okumaya devam et  FEYM GRUBU MESAJI – Ermeni Faaliyetleri  ( 29 Ocak 2020 ) 

SAYIN HANEFİ AVCI, KİTABINDA BU “KOCA KULAKLARI” İFŞA ETMİŞTİ.

BAKIN NE DİYOR KİTABINDA HANEFİ AVCI:

“MAALESEF BU CEMAATE KARŞI ÇIKMAK ÇOK KOLAY DEĞİL. BİR ANLAMDA FETHULLAH HOCA’NIN İNSAFINA KALMIŞTIR. AMA ÖNCELİKLE ŞUNLARIN YAPILMASI GEREKİR. İSTİHBARİ DİNLEMELERİ CİDDİ OLARAK ARAŞTIRILMALIDIR. POLİS, JANDARMA VE MİT’İN DİNLEME İŞLEMLERİ MUTLAKA DENETLENMELİDİR.

ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERİN TÜM HAKİM VE SAVCILARI EMSALİ HAKİM VE SAVCILARLA DEĞİŞTİRİLMELİDİR. BU SAĞLANMADAN, CEMAATE MUHALİF OLAN HİÇ KİMSENİN ÖZGÜRLÜĞÜ VE HAYATI GÜVENCEDE OLAMAZ”

CUMHURİYET GAZETESİ’NİN 30.09.2010 TARİHLİ MANŞETİ İSE BU HABERE AYRILMIŞTI.

BAKINIZ AŞAĞIDAKİ HABER KÜPÜRÜ …

Değerli Yurtseverler, - image028 1

İÇİŞLERİ BAKANI SAYIN BEŞİR ATALAY İSE, 07.09.2010 TARİHİNDE NTV KANALINA VERDİĞİ ÖZEL RÖPORTAJDA, İDDİALAR İÇİN ŞUNU DEMİŞTİ.

HATIRLAYALIM.

“SORUŞTURMANIN BAZI SAFHALARI VAR. AMA TEFTİŞİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR. KİTABIN İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK SADECE. HEM BAKANLIK HEM SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI. AVCI’NIN KİTABINDA BELİRTTİĞİ İSİMLER İÇİN RAPOR GETİRECEKLER”

GLOBAL SIGINT” FAALİYETLERİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA BU ANLATTIKLARIMA İLAVETEN BİR DE İSRAİL’İN SIGINT KURULUŞU AKLA GELİR.

ANCAK, İSRAİL VE MEDYASI BU KONUDA SON DERECE DUYARLI DAVRANIR, BU KONUDAN HEMEN HEMEN HİÇ SÖZ ETMEZ. ESASEN, İSRAİL MEDYASI BU VE BENZERİ MİLLİ GÜVENLİK KONULARINDA BİR TÜR OTO SANSÜR UYGULAR.

BİR ANLAMDA UYGULAMAYA DA MECBURDUR; ZİRA BU KONULAR ASKERİ SANSÜR KAPSAMINA GİRERLER. İSRAİL’İN SIGINT KURULUŞUNUN KARARGAHI YA DA MERKEZİ TEL-AVİV’İN KUZEYİNDEKİ HERZLİYA ŞEHRİNDEDİR. BURASI ‘8200 BİRİM‘ ŞEKLİNDE DE ANILIR, BİLİNİR.

BU KARARGÂH, SIGINT SAHA BİLGİ VE İSTİHBARATINI, NEGEV ÇÖLÜ’NDE BULUNAN VE URİM ADLI KİBBUTZ’IN BİRKAÇ KİLOMETRE YAKININDA KURULU MUAZZAM BİR SIGINT ÜSSÜNDEN TEMİN EDER.

ÇEŞİTLİ KAYNAKLAR, 2333 KODLU YOLUN İKİ TARAFINDA YER ALAN BU ÜSTE ÇEŞİTLİ UYDU ÇANAKLARIN, DEV ANTENLERİN VE BAŞKA ARAÇLARIN YER ALDIĞINI, ÜSSÜN ÇİTLERLE, BAŞKA ENGELLERLE VE KÖPEKLERLE KORUNDUĞUNU SÖYLERLER.

NORMAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE, ÜSTE, ÇEŞİTLİ BİNALARIN, ÇANAKLARIN VE ANTENLERİN OLDUĞU GÖRÜNÜR. BUNLARIN ARASINDA YÖN BULMA VE TESPİT İÇİN KULLAMLAN HP/DP ANTENİ DE GÖRÜNÜR. SÖYLENDİĞİNE GÖRE, BU ANTEN SEYİR HALİNDEKİ DENİZ TRAFİĞİNİ, GEMİLERİ İZLER, DİNLER. .

ÜSSÜN NE ZAMAN KURULDUĞU VE NE ZAMANDIR FAALİYETTE OLDUĞU BİLİNMEZ.

YALNIZ ONLARCA YIL ÖNCE KURULDUĞU SÖYLENİR. ÖNCELERİ ÜLKELER ARASINDA HABERLEŞMEYİ SAĞLAYAN INTELSAT UYDULARINI İZLEMEK VE DİNLEMEK İÇİN KURULDUĞU, SONRALARI DENİZ TRAFİĞİNİ SAĞLAYAN INMERSAT HABERLEŞMELERİNİ DE KAPSAMA ALANINA DAHİL ETTİĞİ, DAHA SONRALARI İSE HER TÜRLÜ HABERLEŞMEYE EL ATTIĞI SÖYLENİR.

ÜSTE, EN İLERİ BİLGİSAYARLARIN BULUNDUĞU, BUNLARIN HEDEF KELİME VE NUMARALARI TESPİT EDECEK ŞEKİLDE PROGRAMLANDIKLARI, BÖYLECE İSTENEN TELEFON GÖRÜŞMELERİNİN, E-POSTALARIN VE BAŞKA TÜR HABERLEŞMELER VE MESAJLARIN İZLENDİĞİ İFADE EDİLİR. İZLENEN VE DİNLENEN BU MESAJLAR KARARGÂHA İLETİLİR VE BURADA TERCÜME VE ANALİZE TABİ TUTULURLAR.

URİM ÜSSÜ HAKKINDA BİRKAÇ AY ÖNCE, İLK AYRINTILI BİLGİLERİ VEREN YENİ ZELANDALI GAZETECİ NICKY HAGGER‘A GÖRE, ÜS, DOST-DÜŞMAN BİRÇOK ÜLKEYİ HEDEF ALIR, AKDENİZ’İN ALTINDAN GEÇEN DENİZ ALTI HABERLEŞME KABLOLARINI DİNLER, HATTA YURTDIŞINDAKİ İSRAİL ELÇİLİKLERİNDE GİZLİ DİNLEME TESİSLERİNE DE SAHİPTİR, BUNLARA İLÂVE OLARAK ÜSSÜN FİLİSTİN BÖLGELERİNDE GİZLİ İSTASYONLARI DA MEVCUTTUR VE FAALİYETLERİNDE ÖZEL DİNLEME DONANIMINA SAHİP UÇAKLAR DA KULLANIR. . .

BU ARADA ÜSSÜN SADECE SIGINT DEĞİL AYNI ZAMANDA ELINT (ELEKTRONİK İZLEME-DİNLEME) FAALİYETLERİ YÜRÜTMEKTE OLDUĞU DA SÖYLENİR. YANİ RADAR VE BENZERİ ARAÇLARI DA İZLEDİĞİ BELİRTİLİR.

ÜSSÜN GEÇMİŞTE, 1967 SAVAŞI’NIN İLK GÜNLERİNDE ZAMANIN MISIR LİDERİ CEMAL ABDÜLNASIR İLE ÜRDÜN KRALI HÜSEYİN‘İN TELEFON KONUŞMALARINI DİNLEDİĞİ, SONRALARI FKÖ LİDERİ YASER ARAFAT‘I DA DİNLEDİĞİ, DİNLEME ÖRNEKLERİ OLARAK BUGÜN DE SÖYLENİR.

KISACASI, ORTAYA ÇIKTIĞI KADARIYLA İSRAİL’İN ÇOK İYİ KULAKLARA SAHİP BİR ÜLKE OLDUGU AŞİKÂR.

AYRICA BU KULAKLARIN BAŞKA BÜYÜK KULAKLARLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLDUĞU DA MUHAKKAK SAYILIR.

ÖZELLİKLE, SAYIN HANEFİ AVCI’NIN KİTABINDA BELİRTMİŞ OLDUĞU GİBİ, “CEMAATİN EMRİNDEKİ BAZI EMNİYET İSTİHBARAT POLİSLERİ’NİN BİRTAKIM ÖZEL DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI KULLANDIĞI” İDDİASINI DA DÜŞÜNECEK OLURSAK BUNA HİÇ ŞAŞIRMAMAK GEREKİR KANAATİNDEYİZ.

İSTİHBARİ DİNLEME SİSTEMLERİNİ, 100’ÜN ÜZERİNDE ÜLKEYE İSRAİL’İN “VERİNT” FİRMASI KURDU.

AVUSTRALYA’DA PARLEMENTO, “UZUN KULAKLAR ÇOK UZAKLARDAN BİZİ DİNLİYOR” KAYGISINA KAPILIP VERİNT YETKİLİLERİNİ SORUŞTURMA KOMİSYONU ÖNÜNE ÇIKARINCA GERÇEĞİ HERKES ÖĞRENDİ. CİHAZLARIN TOPLADIĞI VERİLERE İSRAİL’DEN DE ULAŞILIYOR.

CEP TELEFONLARI ŞİRKETLERİNİN ABONELERİNE FATURA VE SMS MESAJ GÖNDERME İŞİNİ DE İSRAİL FİRMALARI ÜSTLENMİŞ DURUMDA.

ABD’NİN İKİ BÜYÜK CEP TELEFONU ŞİRKETİNDEN BİRİ OLAN VERİZON’UN “DİNLEME ODASI” HOUSTON / TEXAS’TA.

AT&T ŞİRKETİNİN “GİZLİ ODASI“DA SAN FRANSISCO KENTİNDE. AT&T’NİN DİNLEME CİHAZLARI NARUS, VERİZON’UNKİ VERİNT TARAFINDAN KURULMUŞ.

ÜLKENİN YASAL DİNLEME GÖREVİNİN SAHİBİ OLAN NSA (NATIONAL SECURITY AGENCY) HANGİ TELEFONUN DİNLENMESİNİ TALEP EDİYORSA, TALEBİNİ ŞİRKETLERE BİLDİRİYOR, ONLAR DA İSRAİL’DEN GELEN CİHAZLARA BU İŞLEMİ YAPTIRIYORLAR.

AYRICA, NSA’NIN MÜTTEFİK ÜLKELERDE DE “KOCAKULAKLAR”I VAR. BUNLARIN ARASINDA ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU, ECHELON YENİ ADI İLE DIG-INT SİSTEMİNİN TÜRKİYE’DEKİ MERKEZİ KONUMUNDA.

BAŞKONSOLOSLUĞA KURULAN DEV ÇANAK ANTENLERLE TÜM SINIR KOMŞULARININ FALİYETLERİNİ MERCEK ALTINA ALIYORLAR.

AŞAĞIDA 07.11.2010 TARİHLİ VATAN VE ZAMAN GAZETELERİNDEN BAZI HABERLERİ DİKKATİNİZE ARZ EDİYORUZ.

Değerli Yurtseverler, - image011 1

BİZDE DE “TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞI (TİB)” YASAL DİNLEME GÖREVİNİN SAHİBİ, KENDİSİNE İLETİLEN “ŞU NUMARALI TELEFONU DİNLE” YASAL TALİMATINI İSRAİL FİRMALARINA ON MİLYONLARCA DOLAR ÖDENEREK SATIN ALINMIŞ CİHAZLARLA YERİNE GETİRİYOR.

YA VERİNT, YA NARUS… BİR DE YİNE İSRAİL’Lİ NICE FİRMALARI…

KAÇARI YOK ! ALTERNATİFİ YOK !

FİRMA KURUCULARININ İSRAİL’DE İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİYLE İÇLİ DIŞLI OLDUĞUNU, ÇALIŞANLARIN DOĞRUDAN “ÖRGÜT“TEN DEVŞİRİLDİĞİNİ, YÖNETİMLERİNDE SHIN BETH VEYA MOSSAD‘IN ESKİ YÖNETİCİLERİNİN BULUNDUĞUNU SÖYLERSEM SAKIN ABARTTIĞIMI SANMAYIN …

İDDİANIN SAHİBİ BİZ DEĞİLİZ !

KONUNUN UZMANI OLAN JAMES BAMFORD KISA SÜRE ÖNCE ÇIKAN “SHADOW FACTORY” (GÖLGE FABRİKA) ADLI KİTABINDA AÇIK AÇIK VE İSİMLER VEREREK YAZIYOR BUNU …

MOSSAD’IN EFSANEVİ ŞEFİ EPHRAİM HALEVY BİLE, EMEKLİLİĞİ SONRASI, NSA’YE CİHAZ SATAN ATHLONE GLOBAL SECURITY FİRMASININ DANIŞMA KURULUNDA GÖREV ALMIŞ …

İSRAİL İSTİHBARATI, TELEFON DİNLEME CİHAZI İHTİYACINI İLK DUYAN ÖRGÜT; GETİRECEĞİ AVANTAJLARI DEĞERLENDİRİP SERİ ÜRETİME GEÇİLMESİNİ DE TEŞVİK EDEN DE YİNE O OLMUŞ.

ADINI KİMSELERİN BİLMEDİĞİ “UNIT 8200” ADLI İSTİHBARAT BİRİMİ ÜLKENİN ÖNDEGELEN MÜHENDİSLERİNİ BİRARAYA GETİRİP ORTAYA ÇIKARMIŞ İLK CİHAZI; SONRA DA PROJEDE ÇALIŞANLARA FİRMALAR KURDURARAK DÜNYAYA PAZARLAMIŞ …

BAMFORD’UN BİR KAYNAĞI, ŞUNU DİYOR :

“UNIT 8200″DE ÇALIŞMIŞ KİŞİLERİN KURUCUSU OLDUĞU EN AZ 30-40 ELEKTRONİK FİRMASI VAR VE BUNLARIN ÇOĞU BİLGİ TOPLAMA İŞİNDE; DÜNYANIN DEĞİŞİK YERLERİNDE KULLANILAN İSRAİL’DE ÜRETİLMİŞ TEKNOLOJİLER, İLK OLARAK İSTİHBARAT BİRİMİ UNIT 8200 İÇİN ÜRETİLMİŞ VE GELİŞTİRİLMİŞTİR …”

FİRMALAR İSE BİRBİRİYLE BU YÜZDEN GEÇİŞLİ …

CEP TELEFONLARINI FATURALAYAN VE SMS MESAJLARI ATAN COMVERSE FİRMASI SÖZGELİMİ, DİNLEME CİHAZLARI ÜRETİCİSİ VERİNT‘İN BİR YAN KURULUŞU …

CEP TELEFONU SEKTÖRÜ, BÜTÜN DÜNYADA, BİR KAÇ İSRAİL FİRMASININ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIYOR.

FİRMALARIN HEPSİ BİRBİRİYLE GEÇİŞLİ. HERBİRİ ÖZEL BİRİM “UNIT 8200“DE YETİŞMİŞ MÜHENDİSLERİ ÇALIŞTIRIYOR VE HEPSİ SONUÇTA İSRAİL İSTİHBARAT ÖRGÜTÜYLE İÇLİ DIŞLI.

GÖLGE FABRİKA” KİTABININ YAZARI “BEYLER, WASHINGTON’DA YAPTIĞINIZ TÜM KONUŞMALAR TEL AVİV’DEN DİNLENİYOR” DİYOR …

COMVERSE’İN TEL AVİV’DEKİ MERKEZİ 7 BİNAYA YAYILMIŞ DURUMDA. BURADA ÜRETİLEN “AUDIODISK” ADLI CİHAZ, YÜZLERCE TELEFON VE FAKS İLETİŞİMİNİ EŞZAMANLI İZLEYİP KAYDETME KAPASİTESİNE SAHİP.

KONUŞMALARDA GEÇEN BİR SÖZCÜĞÜN DERHAL BULUNABİLDİĞİ DİJİTAL KAYITLAR BUNLAR …

ANINDA TALEP EDENE VEREBİLME KOLAYLIĞI DA VAR …

COMVERSE’İN ANA FİRMASI OLAN VERİNT “100’DEN FAZLA ÜLKEDE 5,000’İN ÜZERİNDE ÖRGÜTE İSTİHBARAT KOLAYLIĞI SAĞLAYAN CİHAZLAR SATIYORUZ” DİYE ÖVÜNÜYOR ZATEN …

VİETNAM’A DA SATIYOR CİHAZLARI, TÜRKİYE’YE DE …

2002 YILINA AİT BİR KARARLA 2007 YILINDA SATIN ALMA İŞLEMİ BAŞLATILMIŞ 2008 YILINDA DEVREYE GİRMİŞ OLAN GENELKURMAY’IN “KOCA KULAĞI“’DA VERİNT’TEN ALINMA.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’DE YİNE BENZER BİR CİHAZ KULLANIYOR.

SÖYLENENE GÖRE, BAŞBAKANLIĞA BAĞLI ÖZEL DİNLEME MERKEZİNDE İSE ÇOK GELİŞMİŞ BİR SİSTEM OLAN “MACELLAN S12 SİSTEMİ KULLANILIYOR.

GENELKURMAY’IN SATIN ALDIĞI CİHAZ İSE, VERİNT’İN EN BAŞARILI OLDUĞU “STAR-GATE” SİSTEMİ.

FİRMA BU SİSTEMİ ŞÖYLE TANITIYOR.

“SERVİS SAĞLAYICILAR BUNUNLA HER TÜRLÜ ŞEBEKEDE YAPILAN GÖRÜŞMELERE RAHATLIKLA KULAK VEREBİLİR, İSTENDİĞİ KADAR UZUN SÜRE TUTULACAK VERİ TOPLAYABİLİR, VERİLERDEN İSTENEN BİLGİYE DERHAL ULAŞABİLİR …”

Değerli Yurtseverler, - image032

ŞİMDİ DE, YASA DIŞI DİNLEME VE İZLEMELER HANGİ YÖNTEMLER İLE YAPILIYOR ? HUSUSUNDAKİ TESPİTLERİMİZİ ARZ EDİYORUZ.

A) GSM SCANNER : AYNI ADDAKİ CİHAZLA BELLİ BİR BÖLGEDE, HAVADAKİ GSM FREKANSLI SİNYALLER TARANIP BULUNABİLMEKTE, SAPTANAN GÖRÜŞMELERE, GÖREVLİLERİN SAHTE BAZ İSTASYONU ADI VERİLEN BİR BAŞKA CİHAZLA, HEDEF BÖLGEDEKİ CEP TELEFONLARININ SİNYAL ALDIĞI BAZ İSTASYONLARI ELE GEÇİRİLEREK İZLENEBİLMEKTEDİR.

B) LAZERLE DİNLEME : HEDEFTEKİ KİŞİNİN BULUNDUĞU BİNA İZLEMEYE ALINABİLMEKTE, SÖZKONUSU BİNADAKİ PENCERELERE LAZER SİNYALİ GÖNDERİLEREK CİHAZIN ALICISI İLE CAMDAN YANSIYAN SİNYALLER DEŞİFRE EDİLEBİLMEKTEDİR.

C) BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN : KİM KİMİNLE NE ZAMAN İLETİŞİM KURUYOR SORUSUNU CEVAPLANDIRMAK İÇİN UYGULAMADA, PEK ÇOK TEKNİK VE YÖNTEM KULLANILARAK KİŞİSEL BİLGİSAYARLAR ÜZERİNDE YAPILAN İNTERNET GEZİNTİLERİ, E-POSTA TRAFİĞİ, ANLIK İLETİ TRAFİĞİ TESPİTİ YAPILABİLMEKTEDİR.

D) CEP TELEFONLARI : CEP TELEFONU NASIL DİNLENİYOR KONUSUNDA BİRAZ EVVEL DETAYLI OLARAK AÇIKLAMA YAPTIM. O NEDENLE TEKRAR DEĞİNMİYORUM.

E) KÜRESEL KONUM BELİRLEME (GPS) : YER TESPİTİ KONUSUNDA TEMEL BİR YÖNTEM OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR. DÜZENLİ OLARAK BİLGİ YOLLAYAN UYDULARDAN OLUŞMUŞ BİR AĞDAN RADYO SİNYALLERİ ARACILIĞI İLE BİLGİ ALINARAK YER TESPİTİ YAPILABİLMEKTEDİR.

F) İSTİHBARAT UYDULARI : ÖZELLİKLE ASKERİ AMAÇLI OLARAK GÖKÜYÜZÜNDE YÖRÜNGEYE YERLEŞTİRİLMİŞ UYDULAR ARACILIĞIYLA YERYÜZÜNDEKİ KİŞİ VE TESİSLERE İLİŞKİN AYRINTILI GÖRSEL MALZEMELER VE ÇEŞİTLİ BİLGİLER EDİNİLEBİLMEKTEDİR.

G) CASUS YAZILIMLAR : BU YAZILIMLARLA GÖRÜNTÜLERİN AKTARIMI DA YAPILABİLMEKTEDİR. BUNLARIN HER BİRİ İÇİN AYRI PROGRAMLAR BULUNABİLECEĞİ GİBİ TÜM BU İŞLEVLERİ YERİNE GETİREN YAZILIMLAR DA PİYASADA SATILMAKTADIR. BAZI CASUS YAZILIMLAR BU TÜR İŞLEMLER İÇİN BİLGİSAYARDAKİ ‘BLUETOOTH’ ÖZELLİĞİ İLE BAĞLANTILI OLARAK AKTARIMI GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR.

H) ORTAM DİNLEMESİ VE HASSAS TAKİP : CEP TELEFONLARINA YÜKLENEN CASUS YAZILIMLAR, BÖCEK, LAZER DİNLEME, VAKUMLAMA, MİKROFONU OLAN BİLGİSAYARLARA YÜKLENEN YAZILIMLAR, CASUS KULAKLIK, SABİT TELEFON, ÇİÇEKLİK, SAAT GİBİ ALETLERE TAKILABİLEN APARATLAR YADA DAHA HASSAS İZLEME OLANAĞI SAĞLAYAN NANO-TEKNOLOJİ HASSAS DİNLEME EKİPMANLARI İLE ORTAMDA YAPILAN KONUŞMALAR DİNLENİP KAYDEDİLEBİLMEKTEDİR.

İ) BÖCEKLİ DİNLEME : BÖCEK TABİR EDİLEN CİHAZLAR YALNIZCA 15 GRAM AĞIRLIĞINDA OLUP TÜM İSTİHBARAT SERVİSLERİ TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR. 18 SAAT ÖMRÜ OLDUĞUNDAN KISA OPERASYONLARDA TERCİH EDİLİRLER. BİR RADYO VERİCİSİNDEN İBARET OLAN CİHAZ, 24 METRE MESAFEDEKİ TÜM SESLERİ ALABİLMEKTE VE ORTAMDAKİ KONUŞMALARI RADYO ALICISINA GÖNDERMEKTEDİR. CEP TELEFONLARININ KAPALI OLMASI HALİNDE BİLE ÇALIŞAN VE ORTAMDAKİ KONUŞMALARI AKTARAN SİSTEMLER GELİŞTİRİLMİŞTİR. ORTAMDA BİLGİSAYAR BULUNMASI DURUMUNDA DA YAPILAN KONUŞMALARIN DİNLENME VE KAYDEDİLME İMKANI VARDIR.

J) VAKUMLAMA YÖNTEMİ : BU YÖNTEMDE ÇANAĞA BENZER BİR ALET SÖZKONUSUDUR. ÇANAĞIN DİNLENMEK İSTENEN YÖNE ÇEVRİLMESİYLE ÇANAKTAKİ MİKROFONDA TOPLANAN SES DALGALARI KAYDEDİLMEKTEDİR. ÖZELLİKLE, AÇIK ALANDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENEBİLMESİ İÇİN KULLANILIR.

K) LAZER TABANCASI : ÇANAĞA BENZER BİR ALETİN YANINDA LAZER TABANCASININ DOĞRULTULDUĞU YERDEKİ SESİN YAYDIĞI TİTREŞİMLERİN ALGILANMASI ESASINA DAYANIR. BU YÖNTEMDE LAZER IŞIĞI İÇERİDEKİ KONUŞMALARIN YAYDIĞI SES DALGALARININ PENCERE VE CAMDAKİ TİTREŞİMLERİNİ ALGILAYARAK DİNLEMEYİ YAPANA GÖNDERMEKTEDİR. UZAK MESAFEDEN KAPALI BİR ALANDAKİ KONUŞMAYI DİNLEMEK İÇİN UYGUN BİR SİSTEMDİR.

L) ECHELON VE DIG-INT : BU SİSTEMDE DÜNYADA İNTERNET ÜZERİNDE YAPILAN İLETİŞİM DE DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM UYDU TABANLI İLETİŞİM DENETLENMEKTEDİR. BÜTÜN DÜNYA ÜZERİNDEKİ UYDU TABANLI İLETİŞİMİ İZLEYEN VE 5 DEVLETİN GİZLİ SERVİSLERİNİN ORTAKLAŞA ÇALIŞMASI SONUCU KURULAN ECHELON SİSTEMİ VE ONDAN SONRA GELİŞTİRİLEN YAPAY ZEKA TABANLI DIG-INT SİSTEMİ DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE KONUŞLANDIRILAN ANTENLER SAYESİNDE

TÜM UYDU TABANLI İLETİŞİMİ (TELEFON GÖRÜŞMELERİ VE E-POSTA TRAFİĞİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) GÖZETLEMEKTEDİR.

ERKUT ERSOY

İSTİHBARAT UZMANI


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir