TARİH : FES’İN MAHREM TARİHİ & Fesin Ecnebi Kökeni ve Bir İngiliz Oyunu

FES’İN MAHREM TARİHİ & Fesin Ecnebi Kökeni ve Bir İngiliz Oyunu - image007 3

FES’İN MAHREM TARİHİ & Fesin Ecnebi Kökeni ve Bir İngiliz Oyunu

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı yobaz kesimin öteden beri sembolüdür fes… Atatürk düşmanı kafaya sorsanız “şapka” ecnebi/Hıristiyan başlığı, “fes” ise Müslüman/Osmanlı başlığıdır! Bu düşüncesi nedeniyle Atatürk düşmanı yobaz, adeta şapkanın üstünde tepinip, sabah akşam şapkaya küfrederken, fesi din ve iman simgesi sanarak sevip sayar, hatta bugün 21. yüzyılda kafasına kalıbı bozulmuş bir vişneçürüğü fes takıp, püskülünü gururla dalganlandıra dalgalandıra arz-ı endam eder! Onu bu fesli haliyle gören cemaat mensupları da “Adama bak amma Müslüman!” diye takdirlerini belirtmekten kendilerini alamazlar!…

Oysa ki Atatürk düşmanı yobaz kafa fena halde yanılmaktadır.

Her şeyden önce fesin Müslümanlıkla hiçbir alakası yoktur. Fesi ilk kullananlar da, fesi üretip Osmanlı’ya satanlar da Müslüman değildir!

Dahası, fes Osmanlı Devleti’nin geleneksel şer’i yapısı değişmeye, devlet Batılılaşmaya başladığı bir dönemde 19. yüzyılın başında reformist (yenilikçi) Osmanlı Padişahı II. Mahmut tarafından bir reform, bir modernleşme adımı olarak kullandırılmaya başlanmıştır. II. Mahmut Kaptan Hüsrev Paşa’nın Kalyoncu askerlerine giydirdiği TUNUS FESLERİNİ beğenerek devlet mamurlarının da aynı başlığı kullanmasını istemiştir. II. Mahmut 1826’da Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdıktan sonra kurduğu Asaker-i Mansure-i Muhammediye ordusuna da fes giydirmiştir. 1829’dan itibaren din adamları ve kadınlar dışındaki herkesin fes giymesini zorunlu kılmıştır. 1832’den itibaren neredeyse herkes fes giymeye başlamıştır. II.Mahmut, devlet memurlarına fes kullanımını zorunlu tuttuğunda dönemin yobazları “Sarığımızı çıkartmayız!”, “Bu ecnebi başlığını kabul etmeyiz!” “Kahrolsun fes!” diye bağırarak fesin gavur başlığı olduğunu belirterek, fes takmayı reddetmişlerdir. Bunun üzerine II. Mahmut fesin “dinen caiz olduğunu” belirten fetvalar yayınlatmak zorunda kalmıştır. Çok daha önemlisi Fes gerçekte bir Ortaçağ BİZANS-YUNAN BAŞLIĞI’dır. Yeniçağ’da Avrupa’da İSKOÇ BAŞLIĞI olarak da kullanılmıştır.

Okumaya devam et  Osmanlı Devleti’nde seküler bir hukuk sistemi vardı
FES’İN MAHREM TARİHİ & Fesin Ecnebi Kökeni ve Bir İngiliz Oyunu - image012 4

Demetrius Chalcocondyles (1423-1511) Yunanistan’da 15 ve 16. yüzyılda kullanılan ilk fesler.

FES’İN MAHREM TARİHİ & Fesin Ecnebi Kökeni ve Bir İngiliz Oyunu - image013 3

1830’larda fesli Yunan askerleri

Aslına bakılacak olursa II. Mahmut’un fes reformunun tek nedeni modernleşmek değildir. Bu durumun pek bilinmeyen çok ilginç bir nedeni daha vardır.

Şöyle ki:

II. Mahmut bilindiği gibi 1838 tarihli Balta Limanı Ticaret Antlaşması’yla İngilizlere çok geniş ekonomik ayrıcalıklar vermiştir. Bu ayrıcalıklardan biri de İngiliz üretimi feslerin Osmanlı topraklarına pazarlanmasıdır. II. Mahmut daha bu anlaşmayı imzalamadan önce 1832’de fes giyilmesini zorunlu kılarak İNGİLTERE’DEN İTHAL EDİLEN FESLERE OSMANLI’DA BİR PAZAR YARATMIŞTIR.

Osmanlı Devleti İngilizler dışında Avusturya-Macaristan’dan da fes satın almıştır bir dönem. 1908’de Avusturya, Bosna-Hersek’i ilhak edince İstanbul’da Osmanlı Botkotaj Cemiyeti Avusturya feslerini protesto kampanyası başlatmıştır. Bu kampanya çok etkili olmuş ve çoluk çocuk, yaşlı genç tüm Osmanlılar başlarındaki fesleri çıkarıp üzerinde tepinmiştir.

Bu fes boykotu kampanyası dönemin basınına da yansımıştır. Örneğin, 17 Aralık 1908 tarihli Kalem Dergisi’nde, Sayı 16, Sayfa 1’de aşağıdaki karikatür yayınlanmıştır:

Karikatürün alt yazısı: “Fes fabrikalarını sıyanet maksadıyla Avusturya Ordusu için fesi serpuş-u resmi olarak kabul etmiştir.”

Doğan Çetinkaya, “1908 Osmanlı Boykotu” adlı kitabının kapağında Avusturya’dan ithal edilen feslere yönelik tepkiyi anlatan bir karikötüre yer vermiştir.

Fesi Din-İman Sembolu Sananlara Kötü Haber

Sonuç olarak bizim dinle kandırılmış yobazlarımızın din ve iman sembolü sandığı FES aslında İngiliz emperyalizminin Osmanlı’yı daha çok sömürmek için Osmanlı’ya pazarladığı bir ihraç malından başka bir şey değildir. Bugün OSMANLICI olduğunu göstermek için fes giyenler de aslında OSMANLICI değil OSMANLI’YI fesle sömüren İNGİLİZCİ olduklarının bilincinde değillerdir herhalde!.. Ayrıca fes, Osmanlı’nın haşmetli dönemlerini değil, Batı karşısında her bakımdan geri kalıp, emperyalizme sömürüldüğü dönemleri çağrıştıran bir semboldur.

Okumaya devam et  DUYURU: FLORIDA TURK RADYOSU KONUGU SAYIN Prof.Dr. YUSUF HALACOGLU

II. Mahmut özünde bir BİZANS-YUNAN ve İSKOÇ BAŞLIĞI olan fese karşı dinsel tepkileri önlemek için şeyhülislama “FES GİYMEK DİNEN CAİZDİR” diye fetvalar yayınlattığı için ve Atatürk’ün, yerine şapka giydirip kaldırdığı püsküllü vişneçürüğü/kırmızı FESİ din ve iman sembolü sanıp hala kafasından çıkarmayanlar var bu ülkede… Allah akıl fikir versin… AMİN!

FES’İN MAHREM TARİHİ & Fesin Ecnebi Kökeni ve Bir İngiliz Oyunu - image007 3

(Şekil:1:) Kadir Mısıroğlu, başında kırmızı fesi, sırtında frenk ceketi (daha doğrusu frenklerin de kullandığı ceket), boğazında frenk kravatı, elinde frenk mikrofonu ile Cumhuriyeti din düşmanlığıyla suçlarken!

Örneğin, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığıyla tanınan, her sözüyle Atatürk’ü ve Cumhuriyeti “İslama zarar vermekle” eleştiren Kadir Mısıroğlu, “şapkayı” Hıristyan başlığı diye lanetlerken, fesi Müslüman başlığı sanarak (!) yüceltmekte, hatta bugün bile başının üstünde taşımaktadır. Bu konudaki açıklamasında ise şapkanın namaz kılarken alnın secdeye gelmesine engel olduğunu bu nedenle fes giydiğini belirtmektedir. Ancak bilindiği gibi Müslümanlar namaz kılarken kafalarındaki başlığı çıkarıp bir kenara koyarlar. Müslümanın başında şapka veya fes olması farketmez, çünkü namazda çıkarır. Bu durumda demek ki Mısıroğlu NAMAZLARINI BİZANS-İSKOÇ BAŞLIĞI FESLE KILMAKTADIR. Ne diyelim inşallah o namazları ALLAH kabul eder!… Ancak gerçek şu ki, Mısıroğlu’nun başında BİZANS (Yunan) ve İSKOÇ başlığığı fes, boynunda HIRVAT boyun bağı kravat, sırtında ise ecnebi tarzı bir ceket vardır genelde!… (Bkz Şekil:1)

Atatürk, kılık-kıyafet devrimini yaptığı 1925 yılının 27 Ağustos’unda İnebolu’da yaptığı konuşmada fesi “din ve iman sembolu” sananlara şöyle seslenmiştir:

“Bunu (şapkayı) caiz değil diyenler vardır. Onlara diyelim ki, çok bilgisizsiniz, dünyadan habersizsiniz. Ve onlara sormak isterim. Yunan başlığı olan fesi giymek caiz olur da şapkayı giymek neden olmaz? Yine onlara ve bütün millete hatırlatmak isterim ki, Bizans papazlarının ve Yahudi hahamlarının özel kılığı olan cübbeyi ne vakit, ne için ve nasıl giydiler?” (Atatürk’ün 27 Ağustos 1925’te İbenolu Türk Ocağı’nda yaptığı konuşmadan).

Okumaya devam et  Türklerde asimilâsyona karşı uygulanan tedbirler

Atatürk çok haklıdır. Gerçekten de Bizans-Yunan kökenli olan fes bugün Yunanistan’da bazı dini törenlerde ve Yunan ordusunda hala kullanılmaktadır.

FES’İN MAHREM TARİHİ & Fesin Ecnebi Kökeni ve Bir İngiliz Oyunu - image018 1

Bugünkü fesli Yunan askerleri

FES’İN MAHREM TARİHİ & Fesin Ecnebi Kökeni ve Bir İngiliz Oyunu - image019

Yunanistan’da fesli katılımcıların ön planda alduğu bir Ortadoks ayini

Yalanlarla savaşım sürecek… (Konunun ayrıntıları ATATÜRK İLE ALLAH ARASINDA adlı kitabımdadır.)

SİNAN MEYDAN – 20.EKİM.2012


Comments

“TARİH : FES’İN MAHREM TARİHİ & Fesin Ecnebi Kökeni ve Bir İngiliz Oyunu” için 14 yanıt

 1. Peki sapka devrimiyle gelen fòtùr şapkalar kime ait

 2. Ahmet Yıldızlı avatarı
  Ahmet Yıldızlı

  He aq Kemalin direttiği hatta uğruna onlarca kişiyi astığı şapka normal ama fes yunan işi öylemi? Sizin çağdaş ve laik kafanıza sokayım

 3. avatarı

  Ey Allahım bu kadar komik olmayın Allah aşkına ya şapka kimin üretimi peki?

 4. Ahmet yıldızlı sen git anana sok,senin zihniyet buna müsait

 5. Çok gereksiz bi yazı olmuş. Sanki şapka kanunu legal bi şekilde anlatmaya çalışmış gibi. Şapka takılmadı die bu uğurda kimlerin kellesi gitti bi şapka uğruna. Kaldıki zaten fes kanununu savunmak gibi bi niyetimiz olmadı bana kalırsa fes kanunuda çok yanlış.

 6. Fes kanununu buzamana kadar savunan birini görmedim. Ama kemalist zihniyet hala göz göre göre şapka kanunu çok iyi bişeymiş gibi ısrarla hala empoze etmeye çalışıo.

 7. Murat daşdemir avatarı
  Murat daşdemir

  Şuan fesle şapka ile ayakta olma zamanı şuan küfar bizi kılıçla masada bölemediğini bizleri çeşitli sebeble bölmek istiyorlar ama bizbilmeliyizki esas hakiki kat olan kuran ve peygamberimizin sünnet ve hadisleri
  Dir birde Türk töresidir bunu şuan bilen az kurana hadislere ve sünnet rehberimiz olsun

 8. Gerizekalı kim fes islamın sembolü sayıyorda bu kadar açıklama yazmışsın embesil. Ayrıca senin atanın giydikleri yunan ya da ingiliz değil mi? Ne seviyesiz insanlarsınız siz ? İslamın sembolü diye bir kavram yok bizde, sizin gibi dinden bihaber sığırların ehvamı o. Feside islamdan birşey sandığınız için (müslümanlar giydiği için) kuduz köpek gibi saldırıyorsunuz.

 9. avatarı

  Benim takıldığım At Tersinin İcinden Arpayı Secip yıkayıp un Yapıp evlatlarına yediren Savasta neredeyse genç insanlarının %80.nini kaybetmiş insanlara iki Yahudi firmasının vakko ve beymen.getirip zorla sattığı Şapkaları gerek Varmıydı yeni Şapka 20 lira 4 inek Parası eski Sapka 10 lira 2 inek parası yazık Hemde Çok yazıklar Olsun

 10. avatarı

  Ulan ben nediyeyim İslam düşmansınız ama Müslümanı hizaya cekiyorsunuz herkes sevdiğiyle beraberdir siz atanızla olun biz bize yeteriz

 11. Hakkı avatarı

  Güzel yazmışsın eline sağlık. Orta çap avrupasında da ,Osmanlının son döneminde de olduğu gibi tarihin her döneminde bakın, nerde DİNCİ (dindar değil dikkat ediniz) tayfa orda geri kalmışlık, cehalet, gelişmemişlik. Ön yargılarından arınıp biraz çabalayıp araştırsalar gerçeklere ulaşmaları hiç zor değil, lakin okumayan, okusa da okuduğunu anlamamaya programlanmış, ülkesinin kurucusuna ingilizlerle, yunanlarla, rumlarla, ermenilerle birlikte düşmanlık eden DİNCİ kesime ne anlatsan faydası yok. Onlar gerçekleri görmezler masal dinlemeyi severler sadece mısıroğlu, mustafa armağan gibi zibidi masalcılardan. Ahirette M.Kemal in ve arkadaşlarının yüzüne bakamayacak hiçbirisi. Kafalarını dahi kaldıramayacaklar. Buradan götürdükleri iftiraları, hakaretleri, gıybetleri, kul hakları yetecek onlara günah olarak. İşleri çok zor onların farkında değiller, olmaları da çooook zor çok. Allah bu ülkeye yardım etsin

 12. Fes veya şapka millet ilim bilim derdinde bizimkiler ne derdinde imiş yazık yazık savaş bitmiş millet aç üstüne giyeceği yok fotoğraflarda üst baş yırtık köylüler başında şapka borç harç ile elinde avucundakini satarak almış. Fes desen onu da takmasa ne olacak o da saçmalık ah ah

 13. Sonhainbukucu avatarı
  Sonhainbukucu

  Kemalin şapka için bir sürü dini bütün g.tvereni astığını iddia eden g.tverenler, ya onların İngiliz Casusu vatan haini olduklarını bilmeyecek kadar cahil ve ahmaklar, ya da aynı kahpeliğin bu günkü devamıdırlar.
  Ulan sarık yüzünden adam asan birinin cenazesinde binlerce sarıklı çarşaflı insan olur mu be kafanıza kainat s…

 14. Sert bir üslupla yazılan bi reddiye bazı yerlerinde ise gereksiz bir yüklenme yapılmış Kadir Mısıroğlu’na tabiki onunda yanlışları vardır sonuç olarak insan ama yok İNŞALLAH namazları kabul olur vs. gibi şeyler hoş değil dinde şapka veya fesle namaz kılmak namaza bir mâni içermez Kadir Mısıroğlu’nun demek istediği husus feste alın secdeye varırken fötr şapkada değmemesi. Bence siz de bunu anladınız ama pek öyle davrandığınızı söyleyemiycem. Bence buraya yorum yazanların çoğunun sizi eleştirmesi de kullandığınız sert üslup.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir