Sincar Bombalaması, PKK ASALA İşbirliği ve Sykes-Picot Anlaşması

Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki kampını Sincar’a taşımasının ardından TSK’nin bölgeye operasyon gerçekleştirerek kampı imha etmesi, PKK ASALA işbirliğini yok etmek, ABD ve Rusya desteğiyle unutulan Sykes-Picot Anlaşması’nın gündeme getirilmesini önlemek için mi yapıldı  sorusunu akla getirmektedir. Ermenistan’daki okul duvarlarında asılan haritalarda Türkiye’nin 12 ili yer almıştır. Ermenistan Milli Marşı’nda ”Topraklarımız işgal altında, bu toprakları azat etmek için ölün, öldürün” yazılıdır. Bu durumda Ermenistan; PKK, PYD ve Barzani ile birlikte Sykes-Picot Anlaşması sınırlarını mı hayal ediyor?

Birinci Dünya Savaşı öncesinde  Yunanlılar, Bulgarlar ve  Sırplar Osmanlıdan bağımsızlık kazanınca, Ermeniler de benzer şekilde bağımsızlık elde etmek amacıyla İstanbul’dan Van’a kadar dernekler kurup silahlanmaya başladılar.  Mart 1915 de Rusya, Doğu Anadolu’ya girince  Rusya’nın desteğini alan Ermeniler, 11 Nisan 1915 de Van’da isyan çıkarmıştır.

İsyan Van’dan Anadolu’ya sıçrayınca, Osmanlı zorunlu göç kararı (tehcir)  almıştır. Karar sadece Ortodoks Ermenilerine uygulanmış, isyana katılmayan Katolik ve Protestan Ermeniler  tehcir dışında tutulmuştur. İsyan öteki bölgelere sıçrayınca, 24 Nisan 1915 tarihinde Osmanlı Devleti, Anadolu’daki bütün Ermeni derneklerinin kapatılmasına ve isyanı destekleyen İstanbul’daki 200 kadar Ermeni aydınını da Çankırı Ayaş’a sürgüne göndermiştir. 24 Nisan sürgünleri daha sonra İstanbul’a sağ salim geri gelmiştir.

Ermeniler, Osmanlı dönemini içeren sözde soykırımdan Türkiye Cumhuriyetini sorumlu tutmak için yeni bir tanımlama getirmişlerdir. 1915-1918 olaylarını şimdi 1915-1923 yılına kadar yaymak istemektedirler. Ermenistan, 3T (Tanıma-Tazminat-Toprak) stratejisi ile sözde Ermeni soykırımını Türkiye Cumhuriyetine yükleme peşindedir. Böylece, sözde Ermeni soykırımına karşılık Türkiye’den toprak talep etmenin yollarını aramaktadırlar.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında mağlup Osmanlı devleti ile imzalanan Sevr (Sevres)  Anlaşması ile (Md.88-93) Osmanlı Devleti Ermenistan Cumhuriyeti’ni tanıyacak, Türk-Ermeni sınırını hakem sıfatıyla ABD Başkanı belirleyecekti. Dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson 22 Kasım 1920‘de verdiği kararla Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis illerini Ermenistan’a vermiştir. Günümüzde de aynı oyun sahneye konulmaya çalışılmaktadır.

Sevr Anlaşması’nda Kürt bölgesi 62-64’ncü maddelerde yer almıştır. İngiliz, Fransız ve İtalyanlardan oluşan bir komisyon Fırat’ın doğusundaki Kürt vilayetlerinde bir yerel yönetim düzeni kuracak, bir yıl sonra Kürtler dilerlerse Milletler Cemiyeti’ne bağımsızlık için başvurabilecekti.

Sykes-Picot, 29 Nisan 1916 tarihinde Kut’ül Ammare Kuşatması sonrasında İngiliz kuvvetlerinin Osmalı Devleti’nin  6’ncı  Ordusu karşısında yenilmesinden 17 gün sonra, 16 Mayıs 1916 tarihinde  İngiltere ve Fransa arasında yapılan ve aynı yılın Ekim ayında Rusya tarafından onaylanan, Osmanlı Devleti’nin Orta Doğu’daki topraklarının paylaşılmasını öngören gizli bir anlaşmadır. Gerçekleşmemiştir ama 10 Ağustos 1920  Sevr (Sevres) Anlaşması’nın temelini oluşturur. Çünkü Sevr’de, büyük Ermenistan ve büyük Kürdistan vardır. Aşağıdaki ilk üç haritada Sykes-Picot’daki, son haritada ise Sevr’deki paylaşım yer almıştır.

Anlaşmaya göre; Rusya’ya Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis ile Güneydoğu Anadolu’nun bir kısmı, Fransa’ya Doğu Akdeniz bölgesi, Adana, Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Musul ile Suriye kıyıları, İngiltere’ye Hayfa ve Akra limanları ile Bağdat, Basra ve Güney Mezepotamya verilecektir. Fransa ile İngiltere’ye bırakılan  topraklarda Arap devletleri konfederasyonu veya Fransız ve İngiliz denetiminde tek bir Arap devleti kurulacaktır. İskenderun serbest liman olacak, Filistin’de kutsal yerleşim yeri olduğundan  bir uluslararası yönetim kurulacaktır.

Okumaya devam et  LOZAN, SEVR VE ANNAN PLANI (1)

1917 Devriminden sonra Rusya  paylaşımdan vazgeçmiş, Lev Trocki gizli olan bu anlaşmanın bir kopyasını 24 Kasım 1917‘de İzvestiya gazetesinde yayınlamıştır.

Geçmişte PKK ve ASALA terör örgütleri  işbirliği içinde olmuşlardır. Çünkü, her iki terör örgütü de Türkiye’den toprak talep etmektedir. Yukarıdaki haritalar dururken Türkiye ağzıyla kuş tutsa bile, ne Ermenilere ve ne de şimdi müttefikimiz olan yukarıdaki haritaları düzenleyen ülkelere ve de  bu ülkelerde yaşayan Ermeni diasporasına yaranamaz, ASALA terör örgütü kurbanı Türk diplomatlarını ise kimse hatırlamaz.

ASALA Türk diplomatlarını şehit ederek  amacına ulaşmak istiyordu. PKK ise Türkiye’den toprak koparmak için terörü bir araç olarak kullanmaktadır.

Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit, bir salonda otururken, Ermeni terörizminin kurbanı olmuş, saldırıyı ASALA üstlenerek ilk defa bu cinayetle adını duyurmuştur. ASALA’nın 16 Şubat 1976 tarihinde Lübnan’da şehit ettiği Oktar Cirit’in eşinin, olayın üzerinden 40 yıl geçmesine rağmen duyduğu hüznü açıklayan mektubunu  paylaşmak istiyorum: “Please devote at least a few minutes to read this email of an old woman, who was widowed at a very young age and bereaved of love and affection. It has been more than forty years since I lost my husband to the barbarity of hatred. I believe I will carry this trauma until the end of my life.” Ms. Gulen Cirit, Widow of Armenian Justice Commandos (ASALA) Terrorism.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Nisan’da Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nde düzenlenen 24 Nisan ayinine mesaj göndererek  “Birinci Dünya Savaşı’nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yıl da saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi sunuyorum”  demiştir ama acaba militan Ermeni diasporasını ne kadar etkileyebilmiştir?  Cumhurbaşkanı 2014 yılında  Başbakan iken 1915 olaylarının 99’ncu yıldönümü için  yazılı bir mesaj yayınlayarak hayatını kaybeden Ermenilerin torunlarına da taziye dileklerini iletmiştir ama bunun karşılığı gelmemiştir.

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti üzerinde jeopolitik ve jeostratejik konumlarından dolayı geçmişte ve de günümüzde çeşitli ülke ve grupların çıkarları olmuştur. Bu çıkarlar zaman zaman örtüşmüş, zaman zaman çatışmıştır. Ermeni terör örgütü ASALA 1973 yılında ortaya çıkarak, 1974 Kıbrıs barış harekatından sonra yurt dışındaki temsilciliklerimize ve diplomatlarımıza yönelik sabotaj ve suikastlar gerçekleştirmiş, 1984 yılına kadar eylemlerini sürdürmüş, bu yıldan sonra yerini PKK terör örgütüne bırakmıştır. 15 Ağustos 1984 tarihinde PKK Eruh’ta ilk eylemini gerçekleştirmiştir.

Okumaya devam et  California Eyaletinin 24 Nisan'ı soykırım tarihi olarak kabulü ve resmi tatil ilanı

 PKK, 21-28 Nisan 1980 tarihini Kızıl Hafta ve 24 Nisanı da Ermenilerin soykırım günü ilan etmiştir. 8 Nisan 1980 tarihinde Lübnan’ın Sidon kentinde PKK ve ASALA ortak basın toplantısı düzenlemiştir.

Abdullah Öcalan, Ermeni Yazarlar Birliği tarafından büyük Ermenistan fikrine katkılarından dolayı onur üyeliğine seçilmiştir. 4 Haziran 1993’de Ermeni Hınçak Partisi, ASALA ve PKK terör örgütleri mensupları batı Beyrut’ta bulunan PKK merkezinde toplantı yapmıştır. Tüm bunlar, düşmanımın düşmanı benim dostumdur görüşünün çok ötesinde PKK ve ASALA bilinçli işbirliğinin göstergeleridir.

ASALA ve PKK terör örgütlerinin arkasında, bu örgütleri kullanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlenmesini istemeyen güçler vardır.

Osmanlı devletini parçalamak amacıyla Ermeni toplumu üzerinden siyasi ve ekonomik çıkar sağlamaya çalışan ülkeler Türklerle dostça yaşayan Ermenileri kullanmış, onları kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmişlerdir. Osmanlı devletinde Ermeniler askerlikten, kısmen de vergiden muaf tutulmuş, ticarette, zanaatta, çiftçilikte ve yönetimde önemli yerlere gelmişlerdir. Devlete bağlı, Türklerle kaynaşmış olduklarından Ermeniler millet-i sadıka olarak kabul edilmiştir.

Türkiye; bir taraftan PKK terör örgütü ile mücadele ederken, aynı zamanda  Sevr ve Sykes Picot’yu gerçekleştirmeyi amaçlayanlarla da mücadele etmekte, her

24 Nisan’da ABD Başkanın ağzına acaba ne diyecek diye bakmaktadır.

Ermeni diasporası  da boş durmamaktadır. ABD’de yaşayan Ermeniler Amerika’nın yeni Cumhurbaşkanı Donald Trump’a sözde Ermeni soykırımının tanınması konusunda mektup yazmışlardır. Amerikalı Ermeniler adına  Prof. Hovhannes Pillikian tarafından 18 Ocak 2017 tarihinde yazılmış iftira dolu  mektubu (Open Letter to President Trump Of the American Armenians), özet olarak yazmam mümkün değildir )

Benzer bir mektubu Almanya Neumünster Meclis Üyesi Refik Mor da yazma teşebbüsünde bulunmuştur. Daha önce İngiliz parlamenter  Flather’e ve Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile Fransa Anayasa Komisyonu üyelerine yazdığı mektuplardan sonuç almıştır. Almanya Parlamentosu Bundestag’a yazdığı mektuptan da cevap beklemektedir.

Buna karşılık devlet olarak  ne yapılmaktadır? Bence yeterince aktif olunmamaktadır.

ABD’de 13. Ermeni Yalanlarına Son ve Şehit Diplomatlarımızı Anma Mitingi’nin  30 Nisan’da New York’un Times Meydanında gerçekleştirilmiş olması  çok önemlidir. Haziran 2016 da Almanya  Ermeni soykırımı tasarısını Federal Meclis kabul etmiştir ama Türkiye Almanya’ya  yönelik Büyükelçi’nin geri çağrılması dışında etkin bir eylem yapamamıştır. Ekim 2016’da Fransa’da sözde Ermeni soykırım iddialarını inkar edenlerin cezalandırılmasını öngören yasa Senato da kabul edilmiştir. Perinçek, AİHM’de görülen davayı kazandığı için yasa  uygulamaya konamamıştır. Mahkeme, 1915  olaylarının tartışma konusu yapılabileceğini, Ermeni iddialarının reddinin cezalandırılmasına ilişkin yasaların ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini onaylamıştır.

Son yıllarda Türkiye lehinde tek karar Ocak 2017 de Danimarka Parlamentosu (Folketing) tarafından alınmıştır ama bu tamamen bizim dışımızda bizim lehine gerçekleşmiştir. Parlamento; sorunun tarihi belgelerin tarihçilere açılarak serbest tarih araştırmaları yoluyla çözülmesini, tarihi olaylar hakkında Parlamento’nun hüküm vermeme geleneğini devam ettireceği hakkında karar almıştır.

Okumaya devam et  SEVR, LOZAN VE ANNAN PLANI (2)

Sözde soykırımı yalanlayan az sayıdaki yayına yakında bir yenisi eklenmiştir. Ermeni belgeleriyle 1915’i açıklayan belgesel. Çoğu, kapalı tutulan Ermeni arşivlerinden  ve tanıklarla desteklenen belgeselde  Prof. Dr. Heath Lowry‘nin 1987 yılında yaptığı röportajlar ilk defa yayınlanmıştır. Belgeselde; kaçan, saklanan, ölümden dönen tanıkların aktardıkları, işittikleri değil, gözleriyle gördükleri yer almaktadır. Yönetmen Serkan Koç tarafından hazırlanan belgesel, Vimeo adlı internet sitesinden tüm dünyanın erişimine açılmış, Prof. Dr. Aziz Sancar ve Orgeneral İlker Başbuğ’dan tam not almıştır.

Sözde soykırım iddiaları Türkiye’nin dış politikasını sürekli baskı altında tutmakta, Türkiye’ye yönelik psikolojik baskı yapılması için bazı ülkelere fırsatlar vermekte ve Türkiye’nin AB üyeliği önünde bir engel oluşturmaktadır.

Ermeni diasporasının iddiaları 17 Aralık 2004 tarihinde  Brüksel’de Türkiye’nin önüne engel olarak çıkmıştır. Avrupa Birliği Ermeni sorunu konusunda Türkiye’ye iki dayatmada bulunmuş ve Türkiye’nin AB’ye girmesi için Türkiye’nin  sözde Ermeni soykırımını tanıması ve Türkiye’nin Ermenistan’la sınır kapısını açmasını istemiştir. Kararda, Karabağ konusunda uzlaşmaz bir politika izleyen  ve Hocalı’da gerçek anlamda soykırım yapan Ermenistan’a  atıf bile yapılmamıştır.

Türkiye-Ermenistan yakınlaşması aşağıdaki hukuki düzenlemeler yapılarak ortadan kaldırılmadığı, söylemler düzeltilmediği ve sözde Ermeni soykırımı yalanı gündemden düşmediği  sürece Türkiye’nin AB üyesi olması mümkün değildir.

 • Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti’nin 23 Ağustos 1990tarihli Bağımsızlık Bildirisi’nin 12’nci maddesinde“Ermenistan Cumhuriyeti, 1915 Osmanlı Türkiye’si ve Batı Ermenistan’da gerçekleştirilen soykırımın uluslararası alanda kabulünün sağlanması yönündeki çabaları destekleyecektir”
 • Ermenistan Parlamentosu, 23 Eylül 1991 tarihinde aldığı bağımsızlık kararında “Ermenistan Bağımsızlık Bildirisi’ne sadık kalacağını”açıklamış ve  taahhüt etmiştir.
 • 1995 yılında kabul edilen Ermeni Anayasası’nda “Ermenistan’ın Bağımsızlık Bildirisi’ndeki ulusal hedeflere bağlı kalacağı” bir anayasa hükmü olmuştur. Soykırım yalanının uluslararası alanda tanınmasının Ermenistan’ın dış politika hedefi olduğu belirtilmiştir.
 • Erivan´da yapılan Gelişen Ermenistan Partisi’nin 4’ncü  Kurultayına katılan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, “Bağımsızlık Karabağ halkının seçimidir. Uluslararası hukuk dahi bu konuda farklı yaklaşım ortaya koyamaz”demiştir.
 • Ermenistan’daki okul duvarlarında asılan haritalarda Türkiye’nin 12 ili yer almıştır.
 • Ermenistan Milli Marşı’nda ”topraklarımız işgal altında, bu toprakları azat etmek için ölün, öldürün”yazılıdır.
 • Karabağ’da katliam yapan Ermeni kuvvetlere komutanlık yapan bugünkü Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’dır.
 • Sarkisyan İngiliz yazar Thomas De Waal’a, “Hocalı’dan önce Azeriler bizim şaka yaptığımızı sanıyordu, Ermenilerin sivil topluma karşı el kaldırmayacaklarını sanıyorlardı. Biz bunu- stereotipi- ( zeka geriliği)  kırmayı başardık” demiştir.

1933’de Nazilerin yakmaya başladıkları kitapların yazarı  Yahudi  kökenli Stefan Zweig’ın “Akıl ve siyaset nadiren aynı yolda buluşur” sözü günümüzde Ermeniler  için geçerliliğini koruduğu sürece,  sözde Ermeni soykırımı  gündemden düşmeyecek, Ermenilerin  ve PKK’nın Türkiye aleyhine faaliyetleri de son bulmayacaktır.

Prof. Dr. S. Rıdvan Karluk

AKEV Üniversitesi

Antalya

Haberi paylaşın
Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki kampını Sincar'a taşımasının ardından TSK'nin bölgeye operasyon gerçekleştirerek kampı imha etmesi, PKK ASALA işbirliğini yok etmek, ABD ve Rusya desteğiyle unutulan Sykes-Picot Anlaşması’nın gündeme getirilmesini önlemek için mi yapıldı  sorusunu akla getirmektedir. Ermenistan'daki okul duvarlarında asılan haritalarda Türkiye'nin 12 ili yer almıştır. Ermenistan Milli Marşı'nda ''Topraklarımız işgal altında, bu toprakları azat etmek için ölün, öldürün'' yazılıdır. Bu durumda Ermenistan; PKK, PYD ve Barzani ile birlikte Sykes-Picot Anlaşması sınırlarını mı hayal ediyor? - Sykes Picot harita 8 May 1916

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. fatma sibel yüksek ankara yenimahalle’de meydana gelen düşük şiddetli, pek çok vatandaşın hissetmediği depremden 20 dk. önce içinde tahteravalli kelimesinin…

 2. arkadaşlar sallıyorsunuz angelina jolie nin cia ajanı olduğu rockfellerin çıkarları doğrultusunda abd nin saldıracağı yerlerin savaş hatlarını oluşturmak müdahaleye zemin…

 • ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

  ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

  Atatürkçülüğün en önemli ilkelerinden biri de milliyetçiliktir. Bu ilke, Millî Mücadele’nin doğuşunda ve başarıya ulaşmasında başlıca rolü oynamıştır; zira yeni kurulan devlet, artık milletler topluluğuna […]


 • HAZARALAR

  HAZARALAR

  İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİNDE AFGANİSTAN HAZARALARI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN BÜYÜK BULUŞMASI 23 Eylül tarihinde Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin organize […]


 • Türk Katliamları ve İslamiyet’i kabul

  Türk Katliamları ve İslamiyet’i kabul

  Gizlenen tarih; 670-740 Türk Katliamları ve Türklerin İslamiyet’i kabul edişi. TARİHİN EN AŞAĞILIK SOYKIRIMLARINDAN BİRİ – TALKAN KATLİAMI … O dönemlerde Türklerin Orta-Asya’dan göç edip, […]


 • YARGI BASKI ALTINA ALINMAK İSTENİYOR

  YARGI BASKI ALTINA ALINMAK İSTENİYOR

  BAĞIMSIZ KKTC YARGISI BASKI ALTINA ALINMAK, YARGININ VERECEĞİ KARAR ETKİLENMEK İSTENİYOR. Yasalarımıza göre mahkemede olan veya görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak mahkemeyi baskı […]


 • KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET

  KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET

  HÜSEYİN MÜMTAZ KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET HÜSEYİN MÜMTAZ                 Sina Akşin’in “Kısa Türkiye Tarihi”ni okurken satırların altını çizmiş, sayfa kenarlarına notlar almışım. İlk sayfanın […]


 • Diktatörlüğe giden Türkiye

  Diktatörlüğe giden Türkiye

  Sayın Temel Sağıroğlu‘ nun „En büyük ihanetin fitili bu şekilde ateşlendi“ (3.10.2023) yazısına bir katkı. Sayın Bedrettin Dalan’ın 16.12. ve 23.12.1998 tarihinde Kanal E‘ nin „Kantarın […]


 • YÜZDE YÜZ BAŞARININ ALTIN KURALI

  YÜZDE YÜZ BAŞARININ ALTIN KURALI

          Benim candan aziz okurlarım! Sizlere biraz düşünmenizi ve etrafınıza şöyle bir bakmanızı sağlayacağını umduğum bir yazı kaleme almak istedim.         Efendim hepimiz başarıyı yakalamak isteriz. Başarılı […]


 • Kış dönemi satışları artıyor…

  Kış dönemi satışları artıyor…

  Kış turizmi ilgi görüyor. Daha ucuz ve hesaplı tatil yapmayı düşünenler Ekim-Kasım aylarını tercih ediyor. Rus ve Ukrayna’dan sonra Almanya’da e çok Türkiye’yi tercih eden […]


 • Kör Topal Dünya

  Kör Topal Dünya

  Sayın Erdem , Kapitalizmin şahlanması bakır ve demir-çelik üretiminin patlamasıdır.. Bakır madeni tröstler hem maden işletir hem elektrik iletkeni bakır tel üretir.2 ülke ABD ve […]


 • Turancı Ganire Paşayeva

  Turancı Ganire Paşayeva

  Turancı rahmetli Ganire Paşayeva ve Türk milliyetçiliği Son derece saygın bir isim olan, turan ülküsü ile yaşamış Türk milliyetçisi, turancı rahmetli Ganire Paşayeva’nın vefatı üzerine […]


 • TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  FETO-AKP DÖNEMİ KULLANIŞLILARI TÜKENMEYE , HIZLANARAK , DEVAM EDİYOR.. nâgehan ve ozan kütahyalı 03.10.23’te boşandı Duruşma sonrasıUzun stres yıllarında Nagehan yıpranmış çöp olmuş ,Ozan Kütahyalı […]


 • ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ÇEDES’E YÖNELİK ADD(ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ) İDARESİNDEN ÇOK ŞÜKÜR SES ÇIKTI! Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), ·  öğrencilerin açlık, ·  sefalet ve cehalete mahkûm edilemeyeceğini vurgulayarak 4+4+4 sistemi, ·  ÇEDES’ten […]


 • MARX’TA PARA (15)

  MARX’TA PARA (15)

              Brunhoff, R.Luxembourg’un neredeyse Marx’tan daha marksist bir tutumla ‘para’ konusuna önem verdiği söylenebilir diyor.             Çünkü, bir dolanım aracı olarak para, kapitalist yeniden-üretimin onsuz olmaz bir […]


 • Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bu yıl on birincisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası için gerçekleşen ödül törenine katılan ünlü isimler damga vurdu. Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Suzan Kardeş, Murat Şeker, Mustafa Uslu, Sinem Uslu, Sera Tokdemir, Güven Kıraç, Müfit Can Saçıntı, Açelya Elmas ve Tarık Pappuççuoğlu gibi ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcıların katıldığı gece oldukça renkli geçti.


 • Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  İşin sıkıntılı tarafı şu: Tarlada fiyatı 5 lira olan ürün markette 25-30 lira arası satılıyor. Fiyatlar Pazar tezgahlarında da değişmiyor. Özetle: Üretici ile market-Pazar fiyat […]


 • HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  Bugün sizlere 2010 yılında yazdığım bir yazımı paylaşmak istiyorum. Benim candan aziz okurlarım, yazdığım Almanya’da Türk Olmak (Turke zu sein in Deutschland) isimli kitabımla ilgili […]


 • HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  ÖLÜMÜN BİTMEYEN UFKUNDA YATARKEN  GENE SAĞ,  BİR AVUÇ TOPRAK OLURKEN  GENE DAĞ…   Sevgili ve değerli okurlarım, TBMM uzuuun bir aradan sonra açılırken, sağlık durumunun iyice […]


 • İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

  İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

              Eğitimin önemi hakkında pek çok şey söylenebilir ancak eğitimin en önemli özelliği; dünyayı yaşanabilir bir dünya haline getirmesidir.            Yeterli eğitim almamış toplumlarda insanların; mutlu, başarılı, […]


 • MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  Sene 1925 …Alman­ya’ya on sekiz teknisyen ve Fransa’ya uçak mühendisliği öğrenimi için beş öğrenci gönderildi…15 Ağustos 1925… Türkiye’de ilk uçak fabri­kası Tayyare ve Motor Türk […]


 • Beklentiler Boşa Çıktı

  Beklentiler Boşa Çıktı

  Rumlar, yıllardır arkalarını Hristiyan birliği olan batılı emperyalist güçlere dayayıp, BM’den Kıbrıs konusunda, insanlık dışı ve akıl almaz kararları çıkarttırmayı başarmışlardı. Bir başka Hristiyan kulübü […]


 • MARX’TA PARA (22)

  MARX’TA PARA (22)

            Kişisel yoksulluk veya zenginlerin lüks amaçları için ya da kapitalist olmayan, örneğin köylü, zanaatkâr vb’nin kredi alması durumunda, Marx, alınan borcu ödememe ya da […]