Cumhuriyet Kadınları Duyurusu

DUYURU ,,, Dr. Canan Aritman Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı

Dr. Canan Aritman

drcananaritman drcananaritman@gmail.com

Konu: CKD Duyuru

Sevgili Arkadaslar,

Duyuru metnimizin son halini aşağıda  dikkatinize sunar gereğinin yapilmasini rica ederim.

Sevgilerimle,

Dr. Canan Aritman

 

Sayın ……….;

(kurum adı ve makam)

 

Malumunuz olduğu üzere, 16 Nisan Referandumu OHAL şartlarında, ağır bir eşitsizlik, haksızlık ve baskı ortamında gerçekleştirilmiştir.  Henüz referandum oylaması devam ederken, YSK tarafından Anayasa, yasalar ve hatta kurulun yasal dayanağı olan Seçim Kanunu ile kurul genelgeleri ihlal edilerek, mühürsüz oy pusula ve zarflarının geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir. Bu sayede referandumun, iktidar sahiplerinin arzu ettiği şekilde sonuçlanabilmesi sağlanmıştır.  

 

En yüksek yargı organlarından biri olan ve hukuku en üst düzeyde gözetmesi gereken YSK’nın görevini suiistimal etmesi neticesince gerçekleşen bu haksız, yasal dayanaktan yoksun ve hazin müdahale, demokrasi tarihimize büyük bir kara leke sürmüş ve referandum sonuçlarının güvenirliliğini ortadan kaldırarak referandumun meşruiyetini yitirmesine yol açmıştır.  Referandumun iptali için kurula yapılan tüm müracaatlar da reddedilerek mutlak bir hukuksuzluk durumu yaratılmış ve halkımıza dayatılmıştır. 

 

Bu ağır hukuk dışılık altında halkımızdan beklenilen ise, bir “oldu-bitti”ye getirilmek istenilen bu hayati önemdeki referandum sonucunu ve dolayısıyla, rejim değişikliğini kabullenmektir.  “Maç bitti”; “Bu iş bitmiştir”; “Atı alan Üsküdar’ı geçti” gibi söylemlerle referandum bir futbol müsabakasına indirgenmekte, halkın itirazları değersizleştirilmekte, hak-hukuk arayışı engellenmektedir.  Halkın, anayasal güvence altında olması gereken demokratik protesto hakları da ihlal edilerek “biat edin” baskısı yapılmaktadır.  

 

YSK’nın karar ve uygulamaları halkın yargıya güvenini tümden yitirmesine neden olmuştur.  Bu durum, halkın çaresizlik duygusuyla seçimlere katılmama eğilimi göstermesine neden olacaktır.  Kaldı ki, referanduma yapılan kanuni ve meşru temelden yoksun YSK müdahalesi neticesinde dayatılmak istenilen bu hukuk dışı durumun kabul edilmesi halinde ülkemizde bir daha güvenilir, serbest ve demokratik bir seçimin gerçekleşmesi imkanı da ortadan kalkmış olacaktır.  

 

BU DURUM ASLA KABUL EDİLEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DURUM DEĞİLDİR.

 

Telafisi mümkün olmayan ve ağır sonuçlar doğuracak bu hukuk dışılığın ortadan kaldırılması, hukuk devletinin, demokrasinin ve serbest seçim güvenliğinin yeniden tesisi ve korunması için birlikte mücadele verilmesi gerekliliği muhakkaktır.

 

Unutmayalım ki, referandumda halkımızın yarısı cumhuriyeti, demokrasiyi, hukuk devletini koruma kararlılığını göstermiştir.  Gelinen nokta itibariyle, halkımızın çaresizliğe, umutsuzluğa, yılgınlığa kapılmasına yol açan olguları düzeltmeye çalışmak hepimizin asli yurttaşlık görevidir.  Bu görevin layıkıyla yerine getirilmemesi halinde gelecek nesillere kalan cehaletin, hukuk dışılığın ve yozlaşmanın hüküm sürdüğü karanlık bir Türkiye olacaktır.

 

Bu gerekçelerle, demokrasiden, hukuk devletinden ve parlamenter rejimden yana olan tüm demokratik kitle örgütlerini, diğer öncelik ve hedeflerini erteleyip tüm farklılıklarını göz ardı ederek, bu tek ve ivedi amaç doğrultusunda birlikte mücadele etmeye, birlikte hak aramaya, ortak akıl, bilgi, birikim ve deneyimlerini birleştirerek halkımıza yol göstermeye, yardımcı olmaya, umut olmaya davet ediyoruz.

 

Katılımlarınızla oluşturacağımız bu platform tarafından en kısa zamanda bir çalıştay gerçekleştirerek mevcut duruma ilişkin çözüm önerilerinin ve yol haritasının tespit edilmesi gerekmektedir.  Bu nedenle, 1 Mayıs 2017 tarihine kadar aşağıda verilen telefon numarası ve/veya e-posta adresinden platforma katılımınız konusundaki cevabınızı bize iletmenizi rica ederiz.  Katılım yönünde bilgi veren tüm demokratik kitle örgütlerine çalıştay yer ve zamanı konusundaki bilgiler bilahare iletilecektir.

 

Bu doğrultuda, Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak 22 Nisan 2017 tarihinde yaptığımız MYK toplantısında aldığımız kararları da, öneri mahiyetinde, aşağıda bilgilerinize sunarız:

 

  1. Mühürsüz oy pusulası ve zarflarının kabulüne ilişkin YSK kararı Anayasa’nın ve Seçim Kanunu’nun emredici hükümlerine aykırı olduğundan 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen referandum tam butlanla malul olup yok hükmündedir. Bu nedenle, kesin referandum sonuçlarının açıklanmamasıtalebiyle YSK’ya başvurulacaktır.
  2. Bu talebin YSK tarafından reddedilmesi halinde ise, YSK’nın kararlarına karşı etkili bir iç hukuk yolu bulunmadığından doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulacaktır. 
  3. YSK başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

Birlikte çalışmak dileğiyle en derin saygılarımızı sunar, değerli destek ve görüşlerinizi rica ederiz.

 

Dr. Canan Aritman

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.