TEKNİK TAKİP DOSYASI : Dev İstihbarat Kulağı ! Gizli Echelon Projesi, Echelon Üsleri ve Yeni D ünya Düzeni

Dev İstihbarat Kulağı ! Gizli Echelon Projesi, Echelon Üsleri ve Yeni Dünya Düzeni

ABD Yıllardır Türkiye’yi Nasıl Dinliyor? ya da ABD’nin İstihbarat Silahları neler ???

Çoğu insanın umurunda dahi olmayan yazılardır ve okumaya tenezzül etmezler ama incelemenizde fayda var çünkü bu sistem dünyayı karış karış dinliyor!

Dünya üzerinde pekçok kişinin haberi dahi olmayan bir projeyi açıklamak istiyorum sizlere. Başlıkta da belirttiğim üzere projenin ismi ECHELON.

Pekii nedir bu Echelon Projesi ve Dünya nasıl dinleniyor? Dünya üzerindeki üstleri nelerdir ve nerelerde barınıyor? Bu yazımda sizlere bunları açıklayacağım. Okumanızda fayda var.

Echelon Projesi Nedir?

Dünyadaki tüm iletişim araçlarını (telefon, faks, elektronik posta, teleks, radyo dalgaları) kontrol edebilen ve dinleyebilen bir sistem.

Amerika, İngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkelerdeki Amerikan üstlerinde bulunan ve çeşitli haberleşme kanallarını dinlemeye yaradığı iddia edilen balon biçimindeki cihazlardan ibaret sistem.

Dev İstihbarat Kulağı ! Gizli Echelon Projesi, Echelon Üsleri ve Yeni Dünya Düzeni - image001 15

Bunların dışında müttefik ülkelerde de üsler bulunuyor. Hatta yakın zamanda Kıbrıs üssünün açılma teklifleriyle tekrar gündeme gelmişti Echelon Projesi.

Sistem Türkiye’de de yıllar önceden beri kullanılmaktaydı. Bu konu hakkındaki detaylar için Gültekin Avcı’nın Bugün gazetesindeki yazısını aktaralım.

" 2000’li yıllara doğru ABD’nin Türkiye’de 5 dinleme istasyonu vardı.

-İzmit körfezinde Karamürsel mevkiinde.

-Sinop Burnu üzerinde.

-Daha küçük çapta Samsun’da.

-Diyarbakır’daki uzun menzilli radar ve muhabere tesisi.

-Ankara Belbaşı mevkiinde. Sonraları Kandilli Rasathanesi’ne devredildiği söylendi.

Türkiye zikredilen istihbarat istasyonlarındaki faaliyeti durdurduğunu açıklamıştı o yıllarda.

Ne kadar doğrudur bilinmez.

NSA‘nın en yakından takip ettiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. 1972 yılının Ağustos ayı…

Karamürsel dinleme istasyonunda “analist” olarak çalışan NSA görevlisi Perry Fellwock, NSA‘nın bütün Sovyet kodlarını kırabileceğini iddia etmişti.

O gün SSCB’nin kodlarını kırabilen NSA, bugün Türkler’in kodlarını çok daha rahat kırmaktadır.

Fellwock, Türkiye’deki dev çanak antenleri kullanarak Sovyet ordusunun yaptığı telsiz görüşmelerini ve hatta Sovyet Başbakanı Kosigin ile ölümünden kısa bir süre önce kozmonot Vladimir Kamorov arasında geçen dramatik konuşmayı da dinlemişti.

Zaten NSA‘nın ABD’de Fort Meade‘deki merkezi bilgisayarı “Texta“da bütün dünyadan gelen gizli bilgiler toplanıyor.

Bu açıdan Türkiye’de MİT’in Genelkurmay’ın veya şu bu kurum ve kişinin telefonlarının dinlenip dinlenmediğini tartışmak bile abestir.

SSCB’nin dağılmasından sonra ABD’nin, Türkiye’deki birçok üssünü kapatmasına rağmen dinleme üslerine dokunmadığı, aksine daha da güçlendirdiği söyleniyordu. 60’lı yılların sonlarında NSA, kendine ait uyduları yörüngeye fırlattırmaya başladı.

Yüzlerce casus uydu

1976 sonunda KH-Keyhole (Anahtar Deliği) sınıfı ilk dinleme uydusu, 480 kilometrelik yüksek bir yörüngeye oturtuldu. ABD Türkiye’yi de çeken KH uydularının gönderdiği yüksek çözünürlüklü askeri tesis fotoğraflarını İngiltere’ye bile vermedi. Sadece İsrail’e.

Bu uydu hem Doğu Bloku’nun telsiz konuşmalarını hem de sivil telefon görüşmelerini dinleyecekti.

Günümüzde, artık yüzlerce casus uydu dünya çevresinde yörüngede bulunmaktadır.

Bunlar hem askeri hedefleri gözetlemekte hem de dünyanın neresinde olursa olsun insanların yatak odalarının içlerini bile görüntüleyebilecek uluslararası telefon, teleks veya veri bağlantılarını sistematik olarak inceleyip ilginç bilgilerin bulunup bulunmadığını araştırabilecek donanımdadır.

Şubat-1989’da Almanya’da Der Spiegel dergisi, NSA hakkında, “ABD’nin Büyük Kulağı” başlığı altında bir kapak haberi yapmıştı.

Bu haberde; Kuzey Denizi ile Alpler arasında her kim herhangi bir telefonun ahizesini kaldırdığında NSA‘nın öbür uçta oturduğunu herkesin bilmesi gerektiğini iddia etmişti. İddia doğruydu.

NSA’nın emsalsiz ve karşı koyulması çok zor küresel gözetim ağının adı Echelon.

Dünyadaki bütün telefon, faks, telsiz, mail, SMS, PC ve elektronik posta iletişimini dinleyen dev bir kulak Echelon ve onun eşsiz sistemi SIGNET.

ABD’nin sürekli inkâr ettiği Echelon‘un varlığı resmi olarak ilk kez, 23 Mayıs 1999’da Avustralya, Canberra’daki Savunma Sinyalleri Müdürlüğü (DSD) Başkanı Martin Brady‘nin yaptığı açıklamayla kabul edildi. Oysaki Echelon 50 yıldır vardı.

Brady, ülkesinin 50 yıldır var olan ve gizlenen küresel bir elektronik izleme sisteminin parçası olduğunu kabul eden ilk kişi oldu.

Aramızda 36 yıl fark var

Echelon sistemine 5 ülke üye idi.

ABD, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada.

Ayrıca, çeşitli müttefik ülkelerde de Echelon‘un üsleri var. Milli Güvenlik Ajansı NSA, mevcut bilgisayar teknolojisinin 15 sene ilerisinde olan nanoteknolojik bilgisayarlara sahiptir.

Bugün Google Earth bile halkın hizmetindeyse, NSA bundan ne kadar ileridedir siz tahmin edin.

Ama ölçü şudur :

Faks cihazının icat edilmesiyle insanlığın hizmetine sunulması arasında bir insan ömrüne yakın bir zaman geçmiştir.

Yani bir istihbarat servisi teknolojik bir hizmetin insanlara yayılmasına yol verdiyse, kendisi bu sistemin en az 10 sene ilerisindedir.

ABD’yi abartmıyorum. Sadece gerçekleri söylüyorum.

Echelon‘un en büyük kulağı olan İngiltere’deki Menwith Hill üssünden tüm Avrupa’yı dinleyebilen, Almanya ve Fransa devlet adamlarının kriptolarını yerle bir eden Echelon SIGNET sistemini, Türk istihbarat teknolojisinin durdurabilmesinden bahsedebilmek mümkün değil.

ABD’nin 1977’den beri kullandığı uçan bilgisayar AWACS istihbarat uçaklarını, ülkemiz maalesef daha yeni alma ve kullanıma sunma durumundadır. Bu uçakları üretme değil, sadece kullanabilme imkânına erişme konusunda bile ABD ile aramızda 36 yıl fark var! "

Sistemin kökleri II. Dünya savaşı yıllarına kadar dayanıyor. Nazi Almanyasına karşı ittifak yapan İngiltere ve ABD, istihbarat alanındada yakın bir işbirliği yapar. Bu iki ülke geliştirdikleri şifre çözücülerle düşmanlarının radyo haberleşmelerini dinler ve yüzbinlerce gizli mesajı çözerler.

Savaşın sona ermesi ile birlikte, 1948 yılında Amerika’nın öncülüğünde Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Kanada UKUSA anlaşmasını imzalayarak bu örgütlenmeyi devam ettirmekteki kararlılıklarını göstermiş oldular. Daha sonra bu ülkelere Almanya, Danimarka, Norveç ve Türkiye işbirlikçi ülkeler olarak eklendi. O günden bu yana Echelon projesi ABD Ulusal Güvenlik Dairesi NSA’nın (Ulusal Güvenlik Ajansı)öncülüğünde yürütülmektedir.

Dev İstihbarat Kulağı ! Gizli Echelon Projesi, Echelon Üsleri ve Yeni Dünya Düzeni - image002 2

Amerika, yıllardır yöneltilen eleştirilere ve dünya kamuoyunun tepkisine aldırmadan tüm sırları deşifre etmeye devam ediyor.

Sistem, yıllardır açılan yeni üslerle beraber dünyayı dinliyor desek yanlış olmaz.

Bu sistem her ne kadar reddedilse de gerek Avustralya’nın açıklaması gerekse günümüzde ortaya çıkan skandallar bu sistemi doğrular nitelikte.

Teröre Karşı Echelon’un Önemi

ABD, Irak ve Afganistan’ı işgal ettiği dönemlerde bu sistemden oldukça fazla yararlanmıştır. Terör örgütlerinin en ufak bir teknolojik cihaz iletişiminde bile ABD’nin bunlardan haberi olsa dahi asıl amaçları ülkeyi sömürmek olduğu için Echelon eşliğinde ülkeyi kısa zamanda teröristlerden ayıklayıp barışı getirmemişler. Tüm kaynakları sömürmüşler ve ülkeleri güçsüz ve çaresiz bırakmışlardır. Bu da İsrail’in ortadoğu projesi için bir kapı niteliğindedir.

E ne de olsa koskoca ikiz kulesini patlatan adam bu bahaneyle oraları işgal ettikten sonra Bin Ladin’i öldürüp hemen dönmesini beklemek yanlış olur.

" DÜNYANIN EN BÜYÜK KULAĞI: NSA

Amerika’da dinleme faaliyetlerini yürüten üç ayrı kuruluş bulunuyor; NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı), FBI (Federal Araştırma Bürosu) ve CIA. ABD’nin ‘en büyük kulağı’ olan NSA, Başkan Harry S. Truman’ın 24 Ekim 1952’de imzaladığı ‘çok gizli’ genelgeyle kuruldu. Truman bu yeni kuruluşa, dünya çapında iletişim istihbaratı görevi verdi. Önceleri diplomatların ve askerlerin şifreli telsiz görüşmelerini dinleyen NSA, daha sonraları uluslararası sivil telefon görüşmelerini de hedefleri arasına aldı.

1960’lı ve 70’li yıllarda ortaya çıkan yönlü telsiz haberleşme ve uydu teknolojisi NSA’nın işini daha da kolaylaştırdı. Artık havaya çıkan hiçbir radyo sinyali, hiçbir telefon görüşmesi NSA’nın dünya yüzeyine dağılmış binlerce uzmanının eline düşmekten kurtulamıyordu. NSA, kurulduktan hemen sonra, gizli bir iç yönetmelik çıkararak CIA ile işbölümü yaptı. CIA de bir yıl sonra, kendi sınırlarının belirlemek amacıyla FBI ile pazarlığa oturdu. CIA’nin ülke içindeki faaliyet alanı çizildi. NSA’da halen 21 bin personel görev yapıyor.

Bu rakam bazı iddialara göre 50 bin civarında. ABD, elektronik istihbarat için yılda 20 milyar dolar harcıyor. NSA’nın yıllık bütçesi ise 3,6 milyar dolar. NSA’nın Boeing 707 uçak gövdeleri üzerinde geliştirilen RG-135 tipi uçakları ABD hava kuvvetleri içinde bağımsız olarak görev yapıyor. ABD donanma gemileri görünümündeki gemileri okyanus ve denizleri denetliyor. NSA’nın yer istasyonlarının ABD büyükelçiliklerinde ya da ABD’ye dost ülkelerin topraklarında, evsahibi ülkelerin denetimine tâbi olmaksızın faaliyette bulunduğu sanılıyor. Sistemin parçaları, internet, yeraltı ve denizaltı haberleşme kabloları, telsiz haberleşmesi ya da büyükelçiliklere yerleştirilen gizli aygıtlar aracılığıyla yapılan her türlü iletişimi ele geçiriyor ve uydular vasıtasıyla NSA "

Dünya üzerindeki Echelon Projesi Lokasyonları:

ECHELON LOKASYONLARI:

· RAF Menwith Hill (North Yorkshire, UK)

· GCHQ Bude (Cornwall, UK)

· Sugar Grove (West Virginia, US)

· Naval Security Group Activity Sabana Seca (Puerto Rico, US) (*decommissioned)

· Yakima Training Center (Washington, US)

· GCSB Waihopai (Marlborough, NZ)

· Pine Gap (Northern Territory, AU)

· Australian Defence Satellite Communications Station (Western Australia, AU)

· Chung Hom Kok (Hong Kong, HK)(*decommissioned)

· Misawa Air Base (Aomori, JP)

· Ayios Nikolaos Station (Cyprus, UK)

· Bad Aibling Station (Bavaria, DE)

· Griesheim Site (Hesse, DE)

· Canadian Forces Station Leitrim (Ontario, CA)

· NSA Headquarters, Fort Meade (Maryland, US)

· Gordon Regional Security Operations Center (Georgia, US)

· Medina Regional Security Operations Center (Texas, US)

· Buckley Air Force Base (Colorado, US)

· Kunia Regional Security Operations Center (Hawaii, US)

· Naval Computer and Telecommunications Station Guam (Guam, US)

· Shoal Bay Receiving Station (Northern Territory, AU)

Echelon ile birlikte, ABD’nin uluslararası ihalelere girecek Amerikan şirketleri için rakiplerinin sırlarını çalmak amacıyla da sistemi kullandığı öne sürüldü. İddiaya göre, ABD firmalarının katılacağı ihalelerde rakip şirketlerin iletişimi dinlenerek milyarlarca dolarlık kazanç sağlandı.

Daha önceki yazılarda bahsetmiştim. ABD’nin Yeni Dünya Düzeni altında yapmış olduğu pek çok çalışmalar var ve bunları yıllar önceden İlluminati Kartları aracılığıyla Dünya’ya sunarak bir güç göstergesi uyguluyorlar.

Bahsettiğim üzere Yeni Dünya Düzeni (New World Order) için gerekli en büyük etkenlerden biri de Dünya piyasası ve devletler arası konuşmaların sıkı biçimde dinlenebilmesidir.

Sizlere belirttiğin kart destesinden birkaç örnek göstererek projenin varlığını ve Dünya’da neler yapabileceğini göstermek istiyorum. Yazının ilk paragraflarında da dediğim gibi incelemenizde fayda var çünkü Dünya’yı avucunuzda tutmak istiyorsanız bu projeler şart.

Dev İstihbarat Kulağı ! Gizli Echelon Projesi, Echelon Üsleri ve Yeni Dünya Düzeni - image003 6

Büyük şirketler, büyük gelirler demektir. Dünya’yı elinde tutmak isteyen biri rakip şirketlerin önüne geçip kendi firmalarını dünya geneline yayabilirse gelecek olan ciro ülke için büyük önem arz eder.

Dev İstihbarat Kulağı ! Gizli Echelon Projesi, Echelon Üsleri ve Yeni Dünya Düzeni - image004 1

Yine bir ticaret politikası örneği. Biliyorsunuz, Dünya ticaretinde Yahudilerin büyük payı vardır ve en büyük şirketler bunların elindedir. ABD ve İsrail’in Yeni Dünya Düzeni için izledikleri yolların başında ekonomi ve ticaret borsalarının kontrolü geliyor. Parayı elinde tutan, Dünya’yı yönetir.

Dev İstihbarat Kulağı ! Gizli Echelon Projesi, Echelon Üsleri ve Yeni Dünya Düzeni - image005 1

Echelon sayesinde insanlara şantaj yaparak resimde de görüldüğü gibi üç maymunu oynamaları sağlanıyor.

Dev İstihbarat Kulağı ! Gizli Echelon Projesi, Echelon Üsleri ve Yeni Dünya Düzeni - image006

Yine bir dinleme, şantaj ve skandal örnekleri. Bu kayıtlar satılıp gelir elde edilebileceği gibi önemli hamleler yapılarak politik çıkarlar da sağlanabilir.

Dev İstihbarat Kulağı ! Gizli Echelon Projesi, Echelon Üsleri ve Yeni Dünya Düzeni - image007 1

Dinleme kayıtlarının önemini anlatan, Dünya’yı nasıl sarsabileceklerini açıkça ifade eden bir kart. Her şeyi açıklıyor diyebilirim.


Yazıları posta kutunda oku


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir