Kategoriler
Türkiye

ERMENİ FAALİYETLERİ ( 21 Ocak 2017 )

1..  Ermeni Radyosu, Armenpress ve Armenianweekly.com’ da  yer alan haber  başlığı : “ANCA Başkan Trump’ ı  kutluyor,  ABD – Ermenistan ilişkilerini  kararlı yeni  liderlik ile
güçlendirmeye  davet  ediyor.”  Haberin Özeti : “  ABD’ nin 45 inci Başkanı’ nın  göreve  başlaması nedeniyle Amerika  Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA)  Başkan Donald Trump’ ı ve  Başkan Yardımcısı Pence’ i kutladı ve   yeni Başkan’ ı  Ermeni konularındaki ABD politikasına  yeni fikirler ve enerji getirmesini tavsiye  etti….. ANCA,  yayımladığı bildiride  üç  ana  konuya  temas  etti; Ermeni <sözde> soykırımının uygun biçimde  anılması, Dağlık Karabağ’ ın tanınarak Kafkaslarda  devamlı ve  demokratik bir  barışın tesisi, ABD – Ermenistan ekonomik, askeri ve  politik ortaklığının desteklenmesi…..
http://www.armradio.am/en/2017/01/21/anca-congratulates-president-trump-calls-for-decisive-new-leadership-to-strengthen-us-armenia-relations/
http://www.armenpress.am/eng/news/875479/anca-congratulates-trump-on-assuming-presidency.html
http://armenianweekly.com/2017/01/20/anca-congratulates-president-trump/
2    Aina.org’ da yer alan haberin başlığı : “  Süryani  <sözde>  soykırımı  üzerine   yansımalar ve  gelecek 100 yıl.” Haberin Özeti : “  Haberin yazarı Robert W. DeKelaita şunları  söylüyor; Babam Benjamin, 1915 yılında  olanları anlatıyordu….Bana  söyledikleri ; Türk ve  Kürt  düzensiz  kuvvetleri  Hakkari  dağları doğusundaki köylerini bombaladı ve  yağmaladılar….    Hristiyan ve  Süryani oldukları için onları  öldürdüler… Hitler ‘ Şimdi  Ermenilerin  yok edilişini  kim konuşuyor’  diyerek  Musevileri ve  Avrupa’ nın  diğer  azınlıklara  karşı holokost  başlattı….”
http://www.aina.org/releases/20150424033900.htm
3. Armenpress’ te  yer alan  haberin başlığı : “ Ermenistan Başbakanı ve İtalya  Fahri Konsolosu  Gümrü  gelişim projelerini  müzakere  ettiler.” Haberin Özeti : “  Başbakan  Karen  Karapetyan İtalya’ nın fahri konsolosu  Antonio Montalto’ yu  kabul ederek  Gümrü’ nün tarihi ve kültürel değerlerinin  ve   turizmin geliştirilmesi ve  yeni iş  alanları açma konularında  görüştü. ….”
http://www.armenpress.am/eng/news/875521/armenian-premier-and-honorary-consul-of-italy-discuss-gyumri-development-projects.html
4.   Massispost.com’ da yer alan haberin başlığı : “  Sıradan bir  Soykırımı –    Proje  Yöneticisi  Bakü’ deki Ermeni Katliamı konusunda  yeni  gerçekleri sunuyor.” Haberin Özeti :“ Ermenistan Cumhurbaşkanının karargahı 2017 yılında  uluslar arası platformlarda, ‘ Sıradan bir  Soykırımı’ projesi çerçevesinde  Azerbaycan  propagandasına karşı gerçekleri  ortaya  koyacak…..”
https://massispost.com/2017/01/ordinary-genocide-project-manager-presents-new-facts-armenian-massacres-baku/
5. PanArmenian.net,  CIA’ in  bazı gizli belgeleri açıklaması üzerine (*) , SSCB’ nin   2 nci Dünya  Savaşından  sonra  dışarıda yaşayan Ermenilerin vatanlarına  dönmeleri için büyük bir  propaganda  uyguladığı   öğrenildi. Sonuç olarak İran’ dan 20.000 kişi olmak üzere  büyük sayıda  Ermeni vatanlarına  döndü….” (*) Bu hafta  CIA  1940 – 1990 yılları arasındaki faaliyetleri  ile ilgili  12 milyon sayfalık  belgenin gizliliğini kaldırdı.)
http://www.panarmenian.net/eng/news/230580/
6.  Asbarez.com,  İsrail  Parlamento  Başkanı  Yuli-Yoel Edelstein’ ın Ermeni <sözde> soykırımını Knesset’ in  tanıması gerektiğini  söylediğini  bildiriyor.  Edelstein,  Ermeni <sözde>  soykırımının  er geç İsrail tarafından tanınacağını,  <sözde>  soykırımın  bugüne  kadar tanınmamış olduğundan gurur  duymadığını  bildirdi…
http://asbarez.com/159277/knesset-must-recognize-armenian-genocide-says-israeli-speaker/
7.  Asbarez.com,  Cem Özdemir’ in Amerika  Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) –Batı Bölgesi (WR) nin   Özgürlük Ödülünü aldığını bildiriyor. Haberde;  ‘Adalet ve Demokrasi için Avrupa  Ermeni Federasyonu’  Başkanı Kaspar Karampetian  Berlin’ e  giderek ANCA-WR’ ın  Cem Özdemir’ e, kendisi ve  Bundestag üyelerinin tamamına  tevcih ettiği Özgürlük Ödülünü  verdi.
http://asbarez.com/159256/cem-ozdemir-receives-anca-wr-freedom-award-from-eafjd/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.