Tarık Akan, Şaban ve Diyanet..

“Hababam Sınıfı” isimli ünlü sinema filminin yakışıklı Ferit’i Tarık Akan öldü. Tarık Akan, ideolojik takıntıları olsa da ve bu takıntılardan hareketle, özellikle öteki mahallede yaşayanları rahatsız edecek tarzda kimi açıklamalar yapmış olsa da, Türk sinema sanatı için önemli bir kayıp olduğu tartışmasızdır. O, ayrıca toplumsal olaylara ve insan hakları ihlallerine tepkisini yüksek sesle dile getirmiş bir aktivist idi. Zaten rol almış olduğu sinema filmleri de genelde toplumsal olaylara değinen, ezilenlerin haklarını dile getiren ve kırsal alanda yaşayanların sorunlarını işleyen filmlerdi. Sinemadan kazandığını eğitim için harcaması ve özel okul işletmeciliği yapması takdire şayandır. Esasen Tarık Akan, iki fakülte bitirmiş bir adam olarak aynı zamanda bir aydın idi. Allah taksiratını affetsin ve kendisine rahmet eylesin…

Tarık Akan’ın vefatı üzerine, gerek yazılı ve görsel medyada, gerekse sosyal medyada hakkında çeşitli yorumlar yapıldığı görülüyor. Birkaç gün önce gözüme ilişti; bir vatandaş, Tarık Akan’ın da rol aldığı “Hababam Sınıfı” isimli sinema filmi hakkında geçen sene Diyanet Aylık Dergi’de bir yazı yayınlandığını ve bu yazıda, “Hababam Sınıfı” isimli sinema filminin, insanların dini hayatlarında bazı aşınmalara ve yozlaşmalara sebep olduğundan bahsedildiğini söylüyordu.

Doğrusu şaşırmıştım. Öyle ya; film müzikleri bile halen okullarımızda ders zili olarak kullanılan bir sinema filmi, nasıl olur da dini hayatımızda aşınmalara ve yozlaşmalara sebep olabilirdi. Küçük bir araştırmadan sonra bahse konu yazının, internet ortamında pek çok gazetede haber konusu yapıldığını gördüm. Gazeteler konuya ilişkin haberi genelde “Diyanet’ten ‘İnek Şaban’ tepkisi” manşetiyle vermişler. Ayrıca aynı haberde Tarık Akan’ın, Diyanet’in tepkisi üzerine vermiş olduğu karşı tepkiye de yer verilmiş. Tarık Akan, Diyanet’in tepkisine şöyle tepki göstermiş: “Bu eleştiriler saçma, hatta saçmanın da ötesinde. Üniversite bu insanlara nasıl öğretmenlik görevi veriyor? Allah aşkına bu insanlar hangi çocukları yetiştirecek de bu ülke ayakta kalacak?”(1). İlahiyatçı Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır ise “Şiddete yönelmediği sürece bu tür filmlerin olması doğal” şeklinde görüş bildirmiş Diyanet’in tepkisi hakkında(2).

Denildiği gibi bahse konu yazı, geçen sene Diyanet aylık dergide yayınlanmış ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilal Yorulmaz tarafından kaleme alınmış. Yazıda şöyle deniyor: “Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren dindar karakterler yalancı, düzenbaz, şehvet düşkünü, vatan haini olarak sunulmuştur. Muhsin Ertuğrul’la başlayan bu olumsuz tutum, sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Bu filmlerde dindarlar ve din adamları, köydeki ağanın yanında olan, onun halkı ezmesine yardım eden ya da ev sahibi olup kiracısına zulmeden insanlar olarak resmedilirken din, insanları kandırmak için kullanılan bir afyon olarak sunulmuştur”(3).

En başta söyleyelim ki; 15 Temmuz’dan sonraki gelişmeler göstermiştir ki; Muhsin Ertuğrul ve onu izinden yürüyen sinemacılar, din adamlarını eğer yazarın dediği şekilde  tasvir etmişlerse, bu durum en azından bazı din adamları için doğru bir tespittir. Mesela 15 Temmuz silahlı kalkışması göstermiştir ki; en azından bazı din adamları gerçekten de “Vatan Haini” sayılabilecek kimi eylemlerin içinde olmuşlardır. En başta bahse konu darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün başındaki kişi, bir din adamıdır! Üstelik de yıllardır Diyanet kadrolarında görev yapmış ve Diyanet’ten emekli olmuş bir din adamıdır o.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 15 Temmuz’daki ülkeyi bölme ve laik demokratik cumhuriyeti yıkma girişimini takip eden günlerde, FETÖ mensubu oldukları iddiasıyla, imam, müezzin, müftü, vaiz, Kur’an Kursu öğretmeni ve memur gibi çeşitli kadrolarda görev yapan kadınlı-erkekli 1519 din görevlisini açığa almış olması(4) da  gösteriyor ki; elbette yazarın iddiasına göre, din adamlarının da “vatan haini” olabileceklerini söyleyen Muhsin Ertuğrul vb. sinema ve tiyatro sanatçıları fazla haksız sayılmazlar!

Bununla birlikte bizim, FETÖCÜ oldukları iddiasıyla, Diyanet’ten ihraç edilen din adamlarının “vatan haini” oldukları gibi bir iddiamız ve kabulümüz elbette yoktur. Çünkü evrensel hukukun temel ilkesi “Masumiyet Karinesi”dir ve bu ilkeye göre; kendisine suç isnat edilen bir kişi, yargılanıp hüküm giymedikçe suçlu addedilemez. Muhtemelen bu din adamlarının önemli bir kısmı da tıpkı Tunceli’deki öğretmenler gibi, gerekli araştırma, soruşturma ve belki de kovuşturmalardan sonra eski görevlerine iade edileceklerdir.

Okumaya devam et  ATATÜRK, FALİH RIFKI VE ZAMAN

Peki açığa alınan bu 1519 kişiden birisi bile üzerine atılı suçtan suçlu bulunsa ve hüküm giyse bu adama ne denilecektir? Elbette “Vatan Haini!”. E bu durumda da yine yazarın suçladığı sinemacılar haklı çıkmış olmayacaklar mı? Dilerim almazlar ama bu 1519 kişiden hiçbiri üzerine atılı suçtan ceza almadıklarI ve aklandıkları takdirde, o zaman da bunları açığa alan ve şerefleriyle oynayanlar suç işlemiş olmayacaklar mı? Bunların vebalini kim ödeyecek?

Üstelik 1892 doğumlu olmakla Muhsin Ertuğrul, Mustafa Sabri ve Dürrizade Abdullah Efendi gibi hainliği tescilli din adamlarının, İskilipli Mehmet Atıf gibi Milli Mücadele ve inkılap aleyhtarı olduğu aşikar olan din adamlarının icraatları ile Şeyh Sait ve Menemen İsyanı gibi dini yanı ağır basan adamların da içinde bulundukları ayaklanmaları yakından izleyen Muhsin Ertuğrul ve öğrencilerinin din adamlarının da hain olabileceklerini söylemelerini fazla yadırgamamak gerekir.

“Din adamlarının ağaya hizmet eden ve onun yanında halkı ezmelerine yardım eden, ev sahibi olup kiracısına zulmeden insanlar olarak gösterilmesi” iddiası ise yalan değil, büyük ölçüde doğrudur. Esasen kanaatimize göre; yazar, genelde doğu ve güneydoğudaki ağa ve aşiret ilişkilerini konu alan filmlerden hareketle din adamlarının, ağanın yanında yer alan dalkavuklar gibi gösterildiğini iddia etmektedir. Oysa o filmlerde konu edilen din adamları, devlet memuru olan din adamları değil, umumiyetle bölgede “MELE-MOLLA”, “SEYDA” ya da “ŞIH-ŞEYH” denilen, daha çok “MEDRESE” adı verilen, devlet denetiminden uzak ve gayri yasal kurumlarda yetişen yarı cahil din adamlarıdır. Yani genelde, ağalık ve aşiret düzeninde yetişen ve bu düzenden nemalanan din adamları demek istiyoruz. Diyanet aylık dergide konuyu işleyen yazar sanırım bu konuyu biraz es geçmektedir.

Sayın yazara ve yazarın yazısına dergisinde yer veren Diyanet’e hatırlatalım ki; 4 Temmuz 2009 tarihinde Mardin’in Mazıdağı İlçesine bağlı Bilge köyünde düğün sırasında bir katliam yapılmış ve o katliamda tam 44 kişi ölmüştür ki; bunlardan birisi de adı geçen köyde görev yapan Diyanet’in imamı Ankaralı Kâzım Ozan’dır. Katliam fetvasını veren kişi ise, bölgedeki medreselerden yetişen Mehmet Çelebi isimli bir Şıh ve din adamıdır! Bu kişi, yapılan yargılama sonucunda 43 kere ağır hapis cezasına mahkum edilmiştir. Muhsin Ertuğrul ve ardıllarının, “hain” olarak nitelendirdikleri din adamları, muhtemelen işte bu türlü din adamlarıdır diye düşünüyoruz. Sayın Yazar’a ve Diyanet’e, sadece “Davaro”, “Züğürt Ağa” ve “Vurun Kahpeye” gibi filmlere bakarak hüküm vermemelerini tavsiye ederiz.

Buna karşılık yazar, Diyanet’in “MELE PROJESİ” kapsamında birçok medrese mezununun, din adamı sıfatıyla Devlet Memuru kadrosuna aldığını ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in medreselere yasal statü verilmesi konusunda talepte bulunduğunu da görmezden gelmiş gözüküyor. Öte yandan dün ağaya ve vermiş oldukları sözüm ona fetvalarla ağaların halkı ezmelerine yardımcı olan din adamları, bugün bizzat kendileri ağa konumunda halkı sömürme noktasına gelmişlerdir. Zira bu adamların, elleri halkın cebinden hiçbir zaman çıkmamaktadır; mutfak fareleri gibi sürekli bir şeyler tırtıklamaya çalışmaktadırlar Müslümanların ceplerinden. Hatta bu adamlar, ağalıkla yetinmeyip, devleti ele geçirme güç ve kudretine bile sahip oldukları vehmine kapılmışlardır bugün. Hem de silah kullanarak ve zorla!

“Kara Ses” lakaplı Cemalettin Kaplan ve hemşerisi Fethullah Gülen, bunun en canlı ve müşahhas örnekleridir. Üstelik bu adamların ikisi de Diyanet mensubudurlar. Almanya’da “Anadolu Federe İslam Devleti” adıyla bir devlet kuran ve geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Cemalettin Kaplan’ın, aynı zamanda Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına kadar yükselen bir din adamı olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Fethullah Gülen’e ve Cemalettin Kaplan’a “Vatan Haini” demeyeceğiz de kime diyeceğiz bu ülkede. Cemalettin Kaplan’ın kendisi gibi ilahiyatçı olan oğlu Metin Kaplan, acaba neden hapistedir şu anda? Vatansever olduğu için mi?

Okumaya devam et  ATATÜRK, FALİH RIFKI VE ZAMAN

Bugün pek çok dini cemaatin ve tarikatın liderleri ve etkin üyeleri de aslında birer din adamıdırlar ve bunlar aynı zamanda birer din baronu ve çağdaş ağa konumundadırlar. Üstelik de bunların önemli bir kısmı, emekli ve görevde olarak Diyanet mensubudurlar ve devletten maaş almaktadırlar. Emekli olanlar, çalışırken de aynı durumda idiler ve Diyanet’in bunlardan yakinen haberi vardı. Bu adamların marabaları mesabesindeki müritleri ve mensupları, bunlardan izinsiz olarak ne dünyaya, ne de ahirete ait hiçbir iş ve işlem yapmamaktadırlar. Öyle ki; evlenecekleri veya çocuklarını evlendirecekleri kadın ve erkekleri bile tarikat veya cemaat liderleri belirlemektedir bunların. Şimdi rahmetli olan Fatih Eski Müftüsü Salih Güneş’in, bu adamlardan birisi hakkında anlattıkları hala kulaklarımdadır. Çünkü anlatmış olduğu cemaat lideri,  kendi görev ve sorumluluk alanındaki bir camide imam-hatipti o sırada. Yani devlet memuruydu.

Dün verdikleri fetvalarla ağaya hizmet eden din adamları, bugün de yine vermiş oldukları fetvalarla Türkiye’de ve dünyada ağalık iddiasında bulunan güç odaklarına hizmet etmektedirler. Bu noktada “Yolsuzluk, hırsızlık değildir” şeklinde verilen fetvayı nereye koymamız gerekmektedir? Ya da laik demokratik cumhuriyeti yıkmak için Pensilvanya’dan verilen fetvaları ve iktidarı devirmek için yapılan toplu beddua seanslarını nasıl yorumlamak gerekiyor? Peki, üniversite rektörlüğüne kadar yükselmiş bir İlahiyat profesörünün ve 2015 yılına kadar Diyarbakır il müftülüğü yapan üst düzey bir din adamının, Kandil’deki terör baronlarının yönlendirmesiyle hareket ettiği devletin en yetkili makamları tarafından bile dillendirilen bir partide siyaset yapmasını ne ile ve nasıl açıklamak gerekir?

Öte yandan, en azından bazı din adamlarının “yalancı, düzenbaz, şehvet düşkünü” oldukları da bilinen bir gerçektir! Savaş zamanlarında, 7’den 70’e bütün erkeklerin cepheye koştuğu, medreselilerin ve mollaların ise din adamıdır denilerek askere alınmadığı o karanlık günlerde, bu adamların geride kalan genç gelinlere ve kızlara musallat oldukları, darbı mesel olarak hala anlatılır Anadolu’da. Bu olaylar sadece halkın ağzında da değildir. Tarih kitapları da söyler aynı şeyleri. Milli Mücadele yıllarında Sovyetlerin Ankara Temsilciliğini yapan S.İvanoviç Aralov, Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Konya’ya yaptıkları bir seyahatte yaşananları şöyle anlatır anılarında:

“O gece iki medreseyi ziyaret ettik. Sağlıklı, güçlü, gencecik öğrenciler, geleceğin mollaları medresenin avlusunda dizilmişlerdi. Bunların yanında geniş cübbeli, beyaz ve yeşil sarıklı mollalar ve hocalar da yer almıştı. Hepsi de yerlere kadar eğilerek, Mustafa Kemal Paşa’yı selamlıyorlardı. Bunların içinden biri, bunların başı ve en nüfuzlusu, Mustafa Kemal Paşa’dan, medrese sayısını arttırmasını rica etti. Bu zat ayrıca, medrese öğrencilerinin askere alınmamalarını da rica etti. Hoca konuşurken Mustafa Kemal’in kendini tuttuğu belli oluyordu. Ama medrese öğrencilerinin askere alınmamaları söz konusu olunca artık kendini tutamadı ve yüksek bir sesle, sertçe ‘Ne o,’ dedi, ‘yoksa sizin için medrese, Yunanlıları yenmekten, halkı zulümden kurtarmaktan daha mı değerlidir? Millet kan içinde yüzerken, halkın en iyi çocukları cephelerde dövüşür, yurt için canlarını feda ederken siz burada genç, sapasağlam delikanlıları besiye çekmişsiniz!… Bu besili delikanlılarınızın askere alınmaları için hemen yarın emir vereceğim!’   

Hocalar sindiler, ama yüzleri öfkeden kıpkırmızı kesildi, yabancıların, Rusların yanında hükümet başkanı onları paylamıştı. Mustafa Kemal Paşa bize dönerek, ‘Haydi gidelim’ dedi, ‘artık burada bizim için yapılacak bir şey kalmadı.’ Ve şöyle bir selam vererek oradan ayrıldı. Mustafa Kemal Paşa otomobilde uzun bir süre yatışmadı: ‘Savaş sona erince onlarla daha ciddi konuşacağız! Her şeyden önce onları mali dayanaklarından, vakıflardan yoksun etmek lazım. Yurt topraklarının büyük bir parçası, nerede ise üçte ikisi, belki de daha çoğu vakıftır. Bu topraklar mollaların varlık kaynaklarıdır. Bunların çoğu köylülerin elinden alınmış topraklardır. Buna son vereceğiz. Bir de utanmadan hükümetten yardım istiyorlar.’ 

Mustafa Kemal Anadolu topraklarında şimdi gördüğümüz dinç, sağlam delikanlıları askerden kaçıran 17.000 medrese bulunduğunu söyledi. Bu tam bir kolordu demekti. Medrese öğrencilerinin şimdiye kadar niçin askere alınmadıklarını sormam üzerine Mustafa Kemal, bunların askere alınmaları için gerekli emrin verilmiş olduğunu söyledi. Bu devrimci adım, subaylar arasında büyük bir sevinç yaratmış ve bu olay son günlerin en çok üzerinde durulan konusu haline gelmişti…”(5). 

Din adamlarının “yalancı, düzenbaz, şehvet düşkünü” oldukları hakkında şahsen vereceğim örneklerin zülfü yare dokunacağını bildiğim için şimdilik es geçiyorum!

Okumaya devam et  ATATÜRK, FALİH RIFKI VE ZAMAN

Ayrıca aynı yazıda “Türk sinemasının kullandığı bir diğer yolun ise dini çağrışımlı isimleri alay edilen ve toplumun alt sosyokültürel ve ekonomik tabakasında bulunan karakterlere vererek bu isimlerin ve temsil ettikleri dinin itibarını yıkmak olduğu savunularak” şu ifadelere yer verilmiş: “Müslümanlarca kutsal kabul edilen bir aya ait olan ve erkek çocuklarına ad olarak verilen bu isim, günümüzde itibarını kaybetmiştir. 1960’lı yıllarda, yılda yaklaşık 3 bin bebeğe bu isim verilirken, ‘Hababam Sınıfı’ ve diğer bazı filmlerin etkisiyle 2009 yılında sadece 113 bebeğe ‘Şaban’ adı verilmiştir.”(6). 

Bu yazının yazarına ve bu yazıyı yayınlayan Diyanet’e hatırlatalım ki; İslam’da kutsal kabul edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları ile yine hicri aylardan olan Muharrem ve Safer (Sefer) gibi ay isimlerinin, erkek ismi olarak kullanılması, sadece biz Türklere mahsustur. Müslüman Araplarda ve İslam’ı kabul etmiş diğer milletlerde bu tür isimlere fazla rastlanmaz. Şahsen ben, bir zamanlar Saddam Hüseyin’in Yardımcılığını yapan Taha Yasin Ramazan dışında, hayatımda hiç ay ismi taşıyan bir Arap duymadım, görmedim. Hac için Suudi Arabistan’da bulundum, yüzlerce Arap’la birebir muhatap oldum, ancak ismi ay olan hiç bir Araba rastlamadım!

Üstelik, İslami dönemde bazı ayların kutsal kabul edilmesi geleneği, cahiliye dönemi Araplarında da vardı. Yani bu gelenek, cahiliye dönemi Arap kültüründen miras kalmıştır Müslümanlara. Cahiliye Arapları da hicri takvime ait Muharrem, Receb, Zilkâde ve Zilhicce aylarını kutsal kabul ederler ve bu aylarda bazı eylemlerin icrasını, mesela savaş yapmayı haram kabul ederlerdi. Bu aylarda yapılan savaşlara “Haram aylarda yapılan savaş” manasına “Ficar Savaşı” derlerdi.

Dolayısıyla; Diyanet ve Bilal Yorulmaz isimli ilahiyatçı, bu konuda büyük bir yanılgı içindedirler. Uyduruk bilgilerle boş yere insanları rahatsız etmekte ve sanat karşıtlığı yapmakla meşguller. Neymiş efendim “1960’lı yıllarda, yılda yaklaşık 3 bin bebeğe Şaban ismi verilirken, ‘Hababam Sınıfı’ ve diğer bazı filmlerin etkisiyle 2009 yılında sadece 113 bebeğe ‘Şaban’ adı verilmiş.” imiş. Yahu haydi gidin işinize; siz çocuklarınıza Şaban ismini verdiniz de size karşı çıkan mı oldu? Madem size karşı çıkan yok, siz de başkalarını, çocuklarına Şaban ismi vermiyorlar diye tenkit edemezsiniz.

Öte yandan, Hicri aylara kutsiyet atfedenler ve meraklıları için söyleyelim, Kur’an’da “Ramazan” dışında hiçbir ay ismi geçmemektedir. Hatta, “Hababam Sınıfı”ndaki “İnek Şaban” tiplemesinden sonra, inekliğin ve ahmaklığın simgesi haline geldiği için çocuklara isim olarak verilmediği iddia edilen “Şaban” ismi bile. Ayrıca İslami isim, gayri İslami isim diye de bir şey yoktur. İslami isim veya sahabe ismi denilerek, Arap isimlerini Türk çocuklarına vermek ise, Türk Milli kültürünü yozlaştırmaktan ve bozmaktan başka hiç bir anlama gelmemektedir…


1- .

2- Aynı haber.

3-Aynı haber.

4-.https://drive.google.com/file/d/0B5ESSx689KnxTzBtWF9HVkNvNkk/view & ,

5- Semyon İvanoviç Aralov, Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Anıları 1922-1923, 3. Basım, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2014, s,98-99.

6-

Haberi paylaşın
"Hababam Sınıfı" isimli ünlü sinema filminin yakışıklı Ferit'i Tarık Akan öldü. Tarık Akan, ideolojik takıntıları olsa da ve bu takıntılardan hareketle, özellikle öteki mahallede yaşayanları rahatsız edecek tarzda kimi açıklamalar yapmış olsa da, Türk sinema sanatı için önemli bir kayıp olduğu tartışmasızdır. O, ayrıca toplumsal olaylara ve insan hakları ihlallerine tepkisini yüksek sesle dile getirmiş bir aktivist idi. Zaten rol almış olduğu sinema filmleri de genelde toplumsal olaylara değinen, ezilenlerin haklarını dile getiren ve kırsal alanda yaşayanların sorunlarını işleyen filmlerdi. Sinemadan kazandığını eğitim için harcaması ve özel okul işletmeciliği yapması takdire şayandır. Esasen Tarık Akan, iki fakülte bitirmiş bir adam olarak aynı zamanda bir aydın idi. Allah taksiratını affetsin ve kendisine rahmet eylesin... - saban

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. fatma sibel yüksek ankara yenimahalle’de meydana gelen düşük şiddetli, pek çok vatandaşın hissetmediği depremden 20 dk. önce içinde tahteravalli kelimesinin…

 2. arkadaşlar sallıyorsunuz angelina jolie nin cia ajanı olduğu rockfellerin çıkarları doğrultusunda abd nin saldıracağı yerlerin savaş hatlarını oluşturmak müdahaleye zemin…

 • ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

  ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

  Atatürkçülüğün en önemli ilkelerinden biri de milliyetçiliktir. Bu ilke, Millî Mücadele’nin doğuşunda ve başarıya ulaşmasında başlıca rolü oynamıştır; zira yeni kurulan devlet, artık milletler topluluğuna […]


 • HAZARALAR

  HAZARALAR

  İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİNDE AFGANİSTAN HAZARALARI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN BÜYÜK BULUŞMASI 23 Eylül tarihinde Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin organize […]


 • Türk Katliamları ve İslamiyet’i kabul

  Türk Katliamları ve İslamiyet’i kabul

  Gizlenen tarih; 670-740 Türk Katliamları ve Türklerin İslamiyet’i kabul edişi. TARİHİN EN AŞAĞILIK SOYKIRIMLARINDAN BİRİ – TALKAN KATLİAMI … O dönemlerde Türklerin Orta-Asya’dan göç edip, […]


 • YARGI BASKI ALTINA ALINMAK İSTENİYOR

  YARGI BASKI ALTINA ALINMAK İSTENİYOR

  BAĞIMSIZ KKTC YARGISI BASKI ALTINA ALINMAK, YARGININ VERECEĞİ KARAR ETKİLENMEK İSTENİYOR. Yasalarımıza göre mahkemede olan veya görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak mahkemeyi baskı […]


 • KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET

  KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET

  HÜSEYİN MÜMTAZ KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET HÜSEYİN MÜMTAZ                 Sina Akşin’in “Kısa Türkiye Tarihi”ni okurken satırların altını çizmiş, sayfa kenarlarına notlar almışım. İlk sayfanın […]


 • Diktatörlüğe giden Türkiye

  Diktatörlüğe giden Türkiye

  Sayın Temel Sağıroğlu‘ nun „En büyük ihanetin fitili bu şekilde ateşlendi“ (3.10.2023) yazısına bir katkı. Sayın Bedrettin Dalan’ın 16.12. ve 23.12.1998 tarihinde Kanal E‘ nin „Kantarın […]


 • YÜZDE YÜZ BAŞARININ ALTIN KURALI

  YÜZDE YÜZ BAŞARININ ALTIN KURALI

          Benim candan aziz okurlarım! Sizlere biraz düşünmenizi ve etrafınıza şöyle bir bakmanızı sağlayacağını umduğum bir yazı kaleme almak istedim.         Efendim hepimiz başarıyı yakalamak isteriz. Başarılı […]


 • Kış dönemi satışları artıyor…

  Kış dönemi satışları artıyor…

  Kış turizmi ilgi görüyor. Daha ucuz ve hesaplı tatil yapmayı düşünenler Ekim-Kasım aylarını tercih ediyor. Rus ve Ukrayna’dan sonra Almanya’da e çok Türkiye’yi tercih eden […]


 • Kör Topal Dünya

  Kör Topal Dünya

  Sayın Erdem , Kapitalizmin şahlanması bakır ve demir-çelik üretiminin patlamasıdır.. Bakır madeni tröstler hem maden işletir hem elektrik iletkeni bakır tel üretir.2 ülke ABD ve […]


 • Turancı Ganire Paşayeva

  Turancı Ganire Paşayeva

  Turancı rahmetli Ganire Paşayeva ve Türk milliyetçiliği Son derece saygın bir isim olan, turan ülküsü ile yaşamış Türk milliyetçisi, turancı rahmetli Ganire Paşayeva’nın vefatı üzerine […]


 • TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  FETO-AKP DÖNEMİ KULLANIŞLILARI TÜKENMEYE , HIZLANARAK , DEVAM EDİYOR.. nâgehan ve ozan kütahyalı 03.10.23’te boşandı Duruşma sonrasıUzun stres yıllarında Nagehan yıpranmış çöp olmuş ,Ozan Kütahyalı […]


 • ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ÇEDES’E YÖNELİK ADD(ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ) İDARESİNDEN ÇOK ŞÜKÜR SES ÇIKTI! Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), ·  öğrencilerin açlık, ·  sefalet ve cehalete mahkûm edilemeyeceğini vurgulayarak 4+4+4 sistemi, ·  ÇEDES’ten […]


 • MARX’TA PARA (15)

  MARX’TA PARA (15)

              Brunhoff, R.Luxembourg’un neredeyse Marx’tan daha marksist bir tutumla ‘para’ konusuna önem verdiği söylenebilir diyor.             Çünkü, bir dolanım aracı olarak para, kapitalist yeniden-üretimin onsuz olmaz bir […]


 • Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bu yıl on birincisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası için gerçekleşen ödül törenine katılan ünlü isimler damga vurdu. Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Suzan Kardeş, Murat Şeker, Mustafa Uslu, Sinem Uslu, Sera Tokdemir, Güven Kıraç, Müfit Can Saçıntı, Açelya Elmas ve Tarık Pappuççuoğlu gibi ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcıların katıldığı gece oldukça renkli geçti.


 • Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  İşin sıkıntılı tarafı şu: Tarlada fiyatı 5 lira olan ürün markette 25-30 lira arası satılıyor. Fiyatlar Pazar tezgahlarında da değişmiyor. Özetle: Üretici ile market-Pazar fiyat […]


 • HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  Bugün sizlere 2010 yılında yazdığım bir yazımı paylaşmak istiyorum. Benim candan aziz okurlarım, yazdığım Almanya’da Türk Olmak (Turke zu sein in Deutschland) isimli kitabımla ilgili […]


 • HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  ÖLÜMÜN BİTMEYEN UFKUNDA YATARKEN  GENE SAĞ,  BİR AVUÇ TOPRAK OLURKEN  GENE DAĞ…   Sevgili ve değerli okurlarım, TBMM uzuuun bir aradan sonra açılırken, sağlık durumunun iyice […]


 • İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

  İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

              Eğitimin önemi hakkında pek çok şey söylenebilir ancak eğitimin en önemli özelliği; dünyayı yaşanabilir bir dünya haline getirmesidir.            Yeterli eğitim almamış toplumlarda insanların; mutlu, başarılı, […]


 • MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  Sene 1925 …Alman­ya’ya on sekiz teknisyen ve Fransa’ya uçak mühendisliği öğrenimi için beş öğrenci gönderildi…15 Ağustos 1925… Türkiye’de ilk uçak fabri­kası Tayyare ve Motor Türk […]


 • Beklentiler Boşa Çıktı

  Beklentiler Boşa Çıktı

  Rumlar, yıllardır arkalarını Hristiyan birliği olan batılı emperyalist güçlere dayayıp, BM’den Kıbrıs konusunda, insanlık dışı ve akıl almaz kararları çıkarttırmayı başarmışlardı. Bir başka Hristiyan kulübü […]


 • DÜNYA HABİTAT GÜNÜ

  DÜNYA HABİTAT GÜNÜ

  Ekim’in ilk Pazartesi günü, Dünya Habitat Günü olarak kutlanan bir gündür.Sürdürülebilir kentleşme, uygun konut politikaları, yaşanabilir çevrelerin oluşturulması ve toplumda barınma sorunlarına dikkat çekmek amacıyla […]


 • MARX’TA PARA (22)

  MARX’TA PARA (22)

            Kişisel yoksulluk veya zenginlerin lüks amaçları için ya da kapitalist olmayan, örneğin köylü, zanaatkâr vb’nin kredi alması durumunda, Marx, alınan borcu ödememe ya da […]