Ne Mutlu Türküm…Diyene!

Televizonlarda yayınlanan bir spot dikkatimi çekti: “Ne mutlu Türküm, Lazım, Boşnağım, Kürdüm, Zazayım, Gürcüyüm, Çerkezim, Çeçenim, Pomağım, Romanım, Arabım, Süryaniyim, Ermeniyim, Rumum, Arnavutum, Museviyim, Hristiyanım, Müslümanım, Aleviyim, Sünniyim diyene.”

Türkiye’yi 20 ayrı etnik ve dini mezhebe ayıran spotda “Kırım Tatarları” ile “Azerbaycan Türkleri” yer almazken, Ermenilerin bulunmasına ben bir anlam veremedim. Türkiye’de yaşayan ve Türk vatandaşı olan Ermenilere bir sözüm yok.

Ama Ermeni diyasporası bu spottan hiç memnun olmaz. Çünkü onlar, Türkiye’yi sözde Ermeni soykırımı yapan bir ülke olarak tüm ülkelerin tanıması için çaba harcamaya devam etmektedirler. Ermeni terör örgütü ASALA 42 diplomatımızı şehit etmiştir. Almanya Parlamentosu’nun son aldığı sözde Ermeni soykırım kararını unutmayalım.

Karabağ’da Azeri Türklerine soykırım yapan Ermeniler de bu spottan hiç memnun olmaz. Hocalı’da Ermeni çeteleri tarihin en vahşi katliamlarından birini yapmış, çocuk, yaşlı, kadın, bebek demeden birçok Azeri’yi vahşice katletmiştir.

İnsanların kafa derilerini yüzmüş, sağ olarak ele geçirdiklerini işkenceye tabi tutmuş, testereler ile kol ve bacaklarını kesmiş, genç kızların kafa derilerini yüzmüş, babanın gözü önünde evladını, evladın gözü önünde babayı kurşuna dizmiş, kesik kafaları sepetlere doldurmuş, 56 hamile kadının karnını yarmışlardır.

Tüm bu gerçekleri görmek istemeyip sözde Ermeni soykırımını Türkiye’ye kabul ettirmek isteyenler, Ermeni isyanlarını konu alan ve Amerikalı yönetmen Philip M. Callaghan tarafından çekilen “Ermeni İsyanı 1894-1920” belgeselini izlemelidirler. (https://www.youtube.com/watch?v=zNCnSDjHGTg)

20 etnik Grup arasında neden Azeri Türkleri ile Kırım Tatarları yok?

Acaba bilmeyerek unutuldu mu? Eskişehir başta olmak üzere Türkiye’de yaşayan yüzbinlerce Kırım Türkü yok mu sayıldı? Spotu hazırlayanlara bir Kırım Türkü olarak bu soruyu sorma hakkına sahibim. Çünkü, annemin babası (dedem) bir Kırım Türkü olarak bu vatan uğruna Çanakkale’de şehit düşmüş, annem ve dayım küçük yaşta “yetim” kalmıştır.

Aslına bakarsanız 20 etnik ve dini grubu tek tek saymak da ne kadar doğru, bilemem. Acaba Almanya’da ne mutlu Almanım, Türküm, Arabım, Lehim, Romanım, Suriyelim diyene demek mümkün mü? Yunanistan’da özbeöz Türk soyundan olanlara Türk değil Müslüman dendiğini sanırım spotu hazırlayanlar bilmiyor.

Türkiye 20 etnik ve dini grubu sayarken Avusturya’nın Wiener Neusttadt şehrinde Türklerin evlerine Türk bayrağı asması yasaklanmıştır.

Wiener Neustadt Belediye Başkanı Klaus Schneeberger, “Evlerine ve balkonlarına Türk bayrağı asanlara bu bayrakları derhal kaldırmaları çağrısında bulunuyorum. Bu şehri benimsemeyenin burada yeri yoktur” derken, Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz şu açıklamayı yapmıştır: “Türkiye kökenli insanlar, Avusturya’ya karşı sadık tutum göstermeli.” Aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisinin (FPÖ) Cumhurbaşkanı adayı Norbert Hofer, Türk kökenlilerin Avusturya vatandaşlığının iptal edilmesini isterken, Avusturya’da terör örgütü PKK yandaşları bez parçalarıyla serbestçe propaganda yapabilmektedir.

Avrupa Birliği Rusya’ya Kırım’ı İşgal Ettiği İçin Yaptırımlara Devam Kararı Aldı

Avrupa Birliği, 17 Temmuz’da Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımları, Kırım ve Sivastopol’ün hukuk dışı işgaline devam etmesi sebebiyle 23 Haziran 2017 tarihine kadar uzatmıştır. Yaptırımlar; mali, enerji ve savunma sektörleriyle ve çift amaçlı ürünlerle ilgilidir.
Sayın Cumhurbaşkanı 9 Ağustos’ta Rusya’ya gidecek ve Putin ile görüşecektir. Bu görüşmede Kırım Türklerinin ikinci bir sürgün yaşamaması için Sayın Erdoğan’ın Rusya’yı insan haklarına saygıya davet etmesi, Türkiye’de yaşayan diasporanın arzusudur.

AB, Rusya 2014 yılında Kırım’ı işgal ettikten ve Ukrayna’nın doğu bölgelerine saldırdıktan sonra Rusya’ya karşı yaptırımlar uygulamıştı. Karara; aday ülkeler Karadağ ve Arnavutluk ile EFTA ülkeleri Lihtenştayn ve Norveç ile Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ve de Ukrayna ve Gürcistan da katılmıştır. Orijinal metin aşağıdadır.

“Press Release
20/07/2016 Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the alignment of certain countries concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol. On 17 June 2016, the Council adopted Council Decision (CFSP) 2016/982[1]. The Council Decision extends existing measures until 23 June 2017.
The Candidate Countries Montenegro* and Albania*, and the EFTA countries Liechtenstein and Norway, members of the European Economic Area, as well as Ukraine, and Georgia align themselves with this Council Decision. They will ensure that their national policies conform to this Council Decision. The European Union takes note of this commitment and welcomes it.”

Prof. Dr. Sadık Rıdvan Karluk tarafından

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım. 1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı. 1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim. 1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum. İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim. “Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır. Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü. ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır. Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.