SURİYELİLERİN VATANDAŞLIĞA ALINMASINA DAİR / MİTHAT AKAR

112766

 

VATANDAŞ KİMDİR?

Bir ülkenin vatandaşı olabilmek için, kimi temel özelliklere sahip olmak ve o vatandaşlığa kabul edilecek kişide temel vasıfların olması gerekir.

– Öncelikle vatandaş olabilmek için o ülkede doğmuş olmak gerekir.

– O ülkenin dilini ve kültürünü bilmek gerekir.

– Kamu güvenliğini ve ulusal güvenliği olumsuz etkileyecek eylem ya da faaliyetlerde bulunmamak gerekir.

– Belli bir süre ( bu genelde 5 yıldır ) o ülkede ikamet etmek ve ikamet ettiği süre içerisinde asayişi, kamu düzenini bozan davranışlarda bulunmamak, o ülkenin ana dilini öğrenmek şarttır.

– Vatandaşlık talebinde bulunan kişi seçkin bir bilim adamı, seçkin bir sporcu, araştırmacı ise ve kendi ülkesinde faaliyet sürdürme olanağından yoksunsa vatandaş olarak alınabilir.

– Aynı soydan gelen fakat farklı bir devletin himayesinde ise ve yaşadığı devlet çatısı altında milli kimliği, fiili varlığı ile birlikte tehdit altındaysa, sistematik katliam, soykırım tehlikesi varsa, talepleri halinde vatandaşlığa alınabilir.

– Vatandaşlığa alınacak grup, kitle, topluluk gibi unsurlar, demografik yapıyı bozmayacak, o ülkenin asli unsurları üzerinde bir baskı oluşturmayacak, başka bir devlet veya vatandaşı olacağı devlet aleyhine terör faaliyetlerinde bulunmamalı.

– Yeni bir sosyal kutuplaşma, gerginlik, çatışma yaratma olasılığı yüksek düzeyde olan, ülkenin milli kültürü, milli dinamikleri üzerinde olumsuz etkide bulunacak grup, kitle, topluluklar vatandaş olarak kabul edilmemeli.

– Sınır komşusu olunan bir ülkenin rejimini yıkmak için, yabancı devletlerle işbirliği yapan terör örgütlerinde yer alan kişilerin vatandaşlığa kabulü, ulusal güvenliğimizi tehdit ettiği kadar, bölgesel güvenlik için de olumsuz sonuçlara neden olacaktır.

Amaç Nedir?

Türkiye’nin “Çok uluslu” etnik bir federasyon yapısı haline dönüşmesi planı ile hazırlanan, yaşanacak olan sosyal / toplumsal gerginlik halinde olası bir dış müdahaleye yol açacak olan geniş bir kitlenin vatandaşlığa dahil edilmesi, en başta Türk ulusunun güvenliğini tehdit edecektir. Bununla birlikte Milli Egemenlik hakkımız uzun vadede elimizden alınacaktır.

Ekonomik krizin, yapısal bunalımla daha belirgin hatları ile ortaya çıkacağı önümüzdeki günlerde 3 milyon kişinin vatandaşlığa dahil edilmesi, ekonomik krizi aratacak bir sosyal bunalıma ve krize yol açacaktır.

Çözüm olarak :

1 – Bölgesel işbirliği dahilinde, Irak, İran, Suriye devletleri ile işbirliği yaparak Suriyelilerin evlerine dönmesi sağlanmalı, terör eylemlerinde yer alan ve terör faaliyetine dahil olanlar cezalandırılmalı.

2 – Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü tehdit eden PYD/PKK/YPG/HPG’ye karşı ortak istihbarat paylaşımı ve gerektiğinde eşgüdüm halinde ortak operasyon yapılmalı.

3 – Ortadoğu’yu kendi ekonomik, siyasi çıkarları doğrultusunda dizayn etmek isteyen başta ABD ve ABD’nin askeri gücü niteliğinde olan NATO bölgeden atılmalı.
Mithat Akar

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.