Kategoriler
Prof. Dr. Rıdvan Karluk

TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Haklıdır Ama…

Geçen hafta Abdülkadir Selvi, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek’in, “Çok uzağa gitmeye gerek yok. Fransa Parlamentosu’nda sözde ‘Ermeni Soykırım Tasarısı’nı engellemek için yürüttüğümüz çalışmalar var. Lobi faaliyetlerinde en başarılı örneğimiz ” dediğini yazmıştır. (7 Haziran 2016) 2015 yılı sözde Ermeni soykırım iddialarının yüzüncü yıldönümünde riskli 23 ülkeye Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan kendi muhatapları seviyesinde lobi faaliyeti yürütmüştür. Cemil Çiçek, “O süre zarfında 110 ülkeyle temasım oldu” demiş, kararın çıkmasına engel olmaya çalışılmış ve de başarıya ulaşılmıştır.
Cemil Çiçek haklıdır ama 2 Haziran öncesi bunların hiçbiri yapılmamıştır. Bu köşede 25 Nisan 2016 tarihinde yayınlanan yazımda 2 Haziran’da Almanya Federal Parlamentosu’nda kararın oylanacağını ve önlem alınması gerektiğini yazdım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ey Almanya, bak yine söylüyorum; önce ‘Holokost’un hesabını vereceksin” diyerek 2015 yılı Ekim ayından bu yana Türkiye’ye 5 defa gelen Merkel’e tepki göstermiştir ama atı alan Üsküdar’ı geçmiştir. Karar çıkmadan önlem alarak kararın çıkmasını önlemek gerekirdi. Almanya Federal Parlamentosu’ndan karar çıktıktan sonra bu kararın geri alınması mümkün değildir ve de Türkiye Almanya’ya aynı dozda bir misilleme yapamaz.
Bu konuda geçmiş bir örneği ilgililerin bilgisine sunmak istiyorum. DPT AET Başkanı olduğum dönemde Fransa ile yine Ermeni sorunu sebebiyle aramız açıldı. Askeri yönetimin Başbakanı merhum Bülent Ulusu DPT Müsteşarı Yıldırım Aktürk’e Fransa’ya mutlaka bir misilleme yapmamamız gerektiğini bildirmiş. Sayın Aktürk bana görev verdi. DPT AET Dairesi’nde yaptığımız çalışma sonucunda şu karara vardık: Fransa’dan o dönemde iki önemli kuruluş ithalat yapıyordu. Biri Renault, diğeri TÜLOMSAŞ idi.

Fransa’ya misilleme olarak ithalatı kısarsak Renault otomobil, TÜLOMSAŞ da lokomotif üretemeyecek ve bindiğimiz dalı kesecektik. AB ile gümrük birliğimiz vardı ve buna engeldi. Sonunda AB’den yapılan demir- çelik ithalatına yüzde 15 fon getirildi ama Fransa’ya doğrudan bir etkisi olmadı ve sonunda da kaldırıldı. Ben Almanya’ya ciddi ekonomik misilleme yapacağımızı sanmıyorum. Çünkü 2016 yılında (Ocak- Nisan) toplam ihracatımız içinde Almanya’nın payı yüzde 10, (birinci) ithalatımızda yüzde 10.8’dur. (ikinci)
Cem Özdemir’e ya da Türk kökenli Alman Parlamenterlere kızmakla bir sonuç alamazsınız. Önemli olan, kaleyi içerden fethetmektir. Bu ise kuvvetli lobi çalışmasını gerektirir. Eğer İstanbul’daki Fetih Mitingi gibi kalabalık bir miting Berlin’de yapılmış olsaydı, bu karar Parlamento’dan kesinlikle çıkmazdı. Acaba neden yapılmadı ya da yapılamadı?
AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün Almanya’nın 1900’ların başında Namibya’daki yerli halka yönelik uygulamalarının ‘soykırım’ olarak tanınması için yapacağı girişim, “suya yazı yazmanın” ötesine geçmez. Alman devlet radyosu DLF’e (Deutsclandfunk) konuşan Göttingen Eyalet Mahkemesi yargıcı ve Göttingen Georg August Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kai Ambos bizim yapamadığımızı yapmıştır:
“Soykırım olgusunun kanıtlanması için adalet mercilerine çok sıkı şartlar getirilmiştir. Mesela başka şeylerin yanı sıra, ‘yok etme niyeti’ açıkça kanıtlanmalıdır. Çünkü soykırım ‘suçların suçu’ bir tür en büyük suç niteliğindedir ve bu da bir devlete, bu durumda Osmanlı İmparatorluğunun mirasçısı Türk devletine yönelik çok ağır bir suçlama. Ben siyaset kurumlarının-organlarının kendi değerlendirmelerinden yola çıkarak başka devletlerin işlerine karışmalarını sorunlu buluyorum. Yani bir ülkenin siyaset kurumunun başka bir devletin tarihini değerlendirmeye kalkışması, sonra da böyle çok sert bir yargıya varması, soykırım demesi, bu bir bakıma küstahlıktır…Türk-Ermeni ilişkilerinin bu bildirge ile düzeleceğini de hiç sanmıyorum.”

Ambos, daha önce Frankfurter Allgemeine Zeitung’da yayınlanan yazısında da BM Soykırım Sözleşmesi’nin geriye doğru uygulanamayacağını açıklamıştır: “İşte bu yüzden en azından Alman mahkemeleri Holokost’u soykırım olarak değil, ‘sadece’ kitlesel cinayet olarak yargıladı…Tarihçilerin çoğunluğu soykırım olduğunu öne sürüyor, ancak yok etme amacını sorguladığınız zaman ‘bunu yüzde yüz kanıtlamak zor, ama organize bir şekilde çok sayıda insan öldürüldü’ diyorlar. Bu yaklaşım uluslararası ceza hukuku açısından son derece yetersizdir. Oysa hukukun ‘yok etme amacının’ kanıtlanmasını talep etmesi, söz konusu suçun boyutu ve önemi düşünüldüğünde yerindedir.”

Eski milletvekili ve hukukçu Jürgen Todenhöfer de Kararı “tek taraflı ve hukuk dışı, korkak oportünizm” olarak nitelendirmiştir. Kai Ambos ve Jürgen Todenhöfer gibi kişilere ihtiyaç vardır lobi için. İçimizden biri olan ve 2007 yılında öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ve Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan gibilere de ihtiyacımız vardır.

Dink, emekli Orgeneral Kemal Yavuz’la birlikte Tuncay Özkan’ın Kanaltürk’teki programında Almanya’nın Ermeni sorunu kullanmasından son derece rahatsız olduğunu şöyle açıklamıştır: “…Merkel’in tek yaptığı koz. Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne almamanın yolu olarak Ermeni sorununu kullanıyor.” Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan, Almanya’nın sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısını kabul etmesini eleştirilerek, “Duymak ve dinlemek için kulakları olanlar, bu manzaradan yansıyan Ermeni Milletinin emperyalist güçler tarafından nasıl kullanıldığı gerçeğinin yankılarını duyabilirler” demiştir.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, tarihi çarpıtarak gerçek gibi sunan bu tür ithamlara bilimsel alanda cevap verilmesi gerektiğini açıklamıştır: “Alman Federal Meclisi’nde Ermeni iddialarına ilişkin alınan karara karşı konu, üniversitelerde bilimsel zeminde ele alınmalı ve tartışılmalıdır…Üniversitelerimizin ve dolayısıyla akademisyenlerimizin konuya ilişkin harekete geçmesini istemekteyiz.

YÖK Başkanı Saraç haklıdır ama bazı konunun uzmanı olmadığını açıklayan yazarlar sanki YÖK Başkanını yalanlar biçimde yorumda bulunabilmektedirler: “Bir diş hekiminin başkanlığını yaptığı bir üniversite senatosu yaptığı açıklamada ‘zamanımızdan 101 yıl önce yaşanan olayların başta tarihçiler olmak üzere konuyla ilgili bilim insanları tarafından araştırılması yolundaki tüm bilimsel çalışmaları destekleyeceğini’ ilan etmiş. Üşenmeyip birisinin diş hekimi rektöre telefon edip ‘Sevgili rektör, şimdiye kadar bu konuda kaç kitap, bilimsel makale üretti kurumunuz?’ diye sorması lazım. Bir de şunu sormak lazım: ‘Tüm bilimsel çalışmaları desteklemek’ biraz abartı değil mi? Mesela 15 bin kişi size başvurup ‘Ermeni tarihi çalışacağız’ derlerse ‘tümünü’ destekleyecek misin sevgili rektör?”
Bu yazara, ”Bir diş hekiminin başkanlığını yaptığı bir üniversite” nin öğretim üyesi olarak Türkçe ve İngilizce yazılmış makale ve yazılarımdan “bir demet” gönderdim. Herhalde merakını giderdim diye düşünüyorum.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, “Çok uluslu, çok ırklı ve çok dinli bir parlamentonun başkanı olarak şunu belirtmek isterim: Parlamenterlerin özgürce görevlerini yerine getirmeleri, Avrupa demokrasilerinin temel unsurudur” derken haklı değildir. Çünkü parlamentoların görevi, AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün yapmak istediği gibi bir ulusu soykırım yapmakla suçlayıcı kararlar almak değildir.
***
Muhammet Ali’nin cenaze törenine neden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanın dışında 57 üyesi olan İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan (The Organisation of Islamic Cooperation) hiçbir Başbakan, Cumhurbaşkanı ya da Kral katılmamıştır? Bu sorunun cevabı, çok şeyi açıklar diye düşünüyorum.

Yazar Prof. Dr. Sadık Rıdvan Karluk

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım.

1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı.

1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim.

1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum.

İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim.

“Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır.

Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü.

ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır.

Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.