FRAU ANGELA MERKEL, 1915 WAS UNTERNEHMEN?

Türkiye’nin, en yakın müttefik ve dostlarının başında Almanya gelir! Almanlar, o kadar içten dostluk beslemektedirler ki (!) Federal Almanya Meclisi, Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, Alman Sosyal Demokrat Partisi ve Alman Yeşiller Partisi’nin vermiş olduğu 1915 “Ermeni soykırımı” önergesini 2 Haziran 2016 günü dostça görüşecek!

O, önergede özetle;

“a- Türkiye, arşiv belgeleri ile sabit olan, uluslararası kuruluş ve parlamentolar tarafından da kabul edilen “Ermeni Soykırımını” tanımalıdır.
b- Almanya olarak, kendi sorumluluğumuzu kabul ediyoruz Alman İmparatorluğu, siyasetçileri ve subayları Ermenilere yapılacak uygulamaları bildikleri halde önlemediler. Bu nedenle utanç duyuyoruz.
c- Amacımız, Türkiye Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine hizmet etmektir. Karar, Almanya’daki Türkler ile Ermenilerin uyumuna hizmet etmektir.
d- Yine amacımız, Almanya’daki genç kuşakların geçmiş acılardan ders almalarını sağlamaktır. Ermeni soykırımı Almanya’da eğitim müfredatına girmelidir. 101 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu, Ermenilere ve diğer Hristiyan azınlıklara soykırım uygulamıştır.”

Konu hakkında son derece donanımlı olan Emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ Almanya’nın soykırım tasarısı için şu tespitleri yapmaktadır:

“1- Almanya’nın yaptığı Yahudi Soykırımı’ndan kaynaklanan suçluluk duygusu ile kendisine bir suç ortağı bularak yükünü hafifletmek istemesi,
2- Protestan Kilisesinin Türklere duyduğu husumet,
3- Türkiye’nin AB yolunu sonsuza kadar kapatmak,
4- Almanya’daki Türk toplumunun Türklük onurunu kırma yoluyla asimilasyonu kolaylaştırmak,
5- Alman siyasetçiler, homojen millî bir grup olarak varlığını muhafaza eden Türk toplumunu bir çıban gibi görüyor. Türklük onurlarını kırmak ve dinî kimliklerini öne çıkarmak suretiyle, onların, Euro-İslâm projesi ekseninde merkezi toplumla uyum içinde yaşayacak “Müslüman Almanlara” dönüştürülmesini hedeflemek” demektedir.

Frau Angela Merkel,

demek istiyorum ki;
-Osmanlı İmparatorluğu’nun yapmadığı, tahrif edilmiş olayları neden soykırımı olarak tanıyalım.
-Almanlar suçluluklarının bilincine 101 yıl sonra mı ulaşıyor?
-Almanya’da 3.000.000 Türk’le 30.000 Ermeni’nin uyumundan bahsetmek ne ile bağdaşır?
-Gerçekten amacınız Türkiye Ermenistan ilişkilerini normalleştirmek ise 1992 yılından buyana AGİT Minsk Grubu içinde ki bu sorumluluğunuzdan, neden başlatmıyorsunuz?
-Genç kuşaklar, tarih sayfalarında yer alan olayların gerçek yüzünü öğrendiklerinde ancak ders alırlar.

Frau Angela Merkel,

Sözde Ermeni soykırımı, doğrusu Ermeni TEHCİRİNİ değerlendirmeniz için dost ve müttefik ülke (!) olarak; Tarihinde insani bedeller ödeyerek, Asya, Afrika ve Avrupa’da (Balkanlar) 624 yıllık İmparatorluğu, onun elinden çıkmış topraklarını, nasıl tarih sahnesinden silinmiş olduğunu dikkatle incelemenizi öneririm. Sadece Avrupa’da 169.845 km2 Osmanlı toprağının 28.282 km2 ye düşüşüne de özenle bakarak!

Frau Angela Merkel,

Aşağıda bazı isimleri, bazı olayları ve tarihleri, aydınlanmanıza yardımcı olmak düşüncesiyle bilgilerinize sunmak istiyorum. Bunu anlayışla kabul edeceğinize de inanıyorum.

Bilmenizi isterim ki Osmanlı’nın hiçbir zaman, sizin Bismarck sonrasında uyguladığınız Weltpolitik politikası gibi politikası olmamıştır. Kayzer II. Wilhelm’in 18 Ekim 1898 günü İstanbul seyahatini, 26 Kasım 1899 Bağdat Demiryolu ön anlaşmasının imzalandığı günü, karşılıklı olarak unutmamız gerektiğini düşünüyorum.

Taşnak, Hınçak ve Ramgavar Ermeni Cemiyetlerini vd. lerini hiç duydunuz mu?
Wannsee Konferansı size neler hatırlatıyor?
Alman Dostluk Misyonu neden oluşturulmuştu?
Ernst Jaeckh’in “TÜRK-ALMAN DOSTLUK CEMİYETİ” var idi. Ne oldu? Biliyor musunuz?
Alman Ermeni Cemiyeti neden kurulmuştu?
Alman dostlarımız (!) 1901’de Paul Rohrbach’ın söz konusu dönem için yazdıklarını ne kadar biliyorlar?
Tiflis’teki Ermeni Milli Büro Başkanı Alexander Hatisyan’ın Rus Çar’ından ne istediğini, o gün ki heyecanlarından, ne kadar haberdarsınız?
1915 öncesi Ermeni İsyanları hakkında neler bilmektesiniz?
Doğu Anadolu’da, Müslüman nüfus kaybının, Ermeni nüfus kaybından çok fazla olduğu hakkında hangi bilgilere sahipsiniz?
20 Temmuz 1914 Tarihli Deutsche Bank Raporu’nun konusu hakkında bilginiz var mı?
Almanlar, hangi YAHUDİ’Yİ Dışişleri Bakanı yapmışlar idi? Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermeni vatandaşlarına devletin üst kademelerinde, yüksek düzeylerde görev verdiğini, hatta DIŞİŞLERİ BAKANI’NI Ermeni vatandaşlarından seçtiğini bilir misiniz?

Aşağıda isimlerini sunduğum şahısları tanır mısınız? Hangi görevlerde bulunduklarını, görev yerlerini, neler yaptıklarını, neler yazıp söylediklerini biliyor musunuz?

Arthur Zimmermann, Bethanann-Hollwerg, Bronsard von Schellendorf, Dan von der Vat, Dr. Gwinner, Eberhard Graf Wolffskeel von Reichenberg, Emory Niles, Erich Ludendorff, Falkenhaynn, Ferdinant Carl Freiherr von Stumm, Friederich Von Rosenberg, Freiherr Max von Openheim, Graff VonLüttichau, Guido Von Usedom, Hans von Seeckt, Helmuth von Moltke, Hans Humann, Jagow, Johannes Lepsius, Karl von Wedel, Konstantin Freiherr von Neurath, Lichnowsky, Lothar Von Trotha, Ludendorff, Marschall von Bieberstein, Mr. Satherland, Morgenthau, Otto von Feldmann, Otto Liman von Sanders, Otto von Lossow, Posseldt, Richard Von Kühlmann, Straszewski, Stange, Stumpf, Weber Wangenheim, Wolff Metternich, Von Der Goltz, Von Kühlman, Von Lossow, Von Wett vd. Bu listenin tamamını yazmaya kalksam, herhalde bin kişiyi geçecektir.

Frau Angela Merkel,

Şüphesiz arşivlerinizde söz konusu görevlilerin, telgraflarının, raporlarının, mektuplarının, hatıratlarının bulunduğuna inanıyorum. Bu isimleri, biliniz ki özellikle seçtim. Zira bir kısmı Türk, bir kısmı Alman ve bir kısmı Ermeni tezlerini savunmuş kişilerdir. Bu isimlerin özellikle seçilmiş olması sizin tarafsızlıkla karar vermenize yardımcı olmak üzere, bilginize sunulmuştur. Sizin bu şahısların tek bir telgrafını, tek bir raporunu, tek bir hatıratını ve tek bir mektubunu değil, 1. Dünya Savaşı süresince tüm yazdıklarına bakacağınıza inanıyorum. Biz bunu kısaca “AKLIN YOLU BİR” şeklinde ifade ederiz. Ya siz?

Frau Angela Merkel,

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu hakkında bilgiden yoksun olacağınızı düşünmek bile istemiyorum. Ancak Ermeni MEZALİMİNİ ve Ermeni TEHCİRİNİ kısacık da olsa bilginize sunmak istiyorum.

Avrupa devletlerinin, Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalamak, iktisadi, dini, kültürel ve siyasi yönden etkilerine almak üzere uyguladıkları strateji dünyaca bilinmektedir. Bu zaman diliminde, Bulgarlar, Sırplar ve Yunanlıların nasıl devletleştikleri de tarih sayfalarında yer almaktadır. Bu bakışla, gayrimüslim olan Ermeniler de Anadolu topraklarında, her tarafa yayılmış olmalarına rağmen, hiçbir noktasında çoğunluğa sahip olmadıkları halde, yine Avrupa devletlerinin kışkırtması ile çete faaliyetlerine girişmişler, isyanlar çıkarmışlar, hedefleri Asya toprakları üzerinde Ermeni devleti kurmak olmuştur.

Gerek Avrupa devletlerinin, gerek Ermenilerin bu emelleri 1790’lı yıllara dayanmaktadır. Anadolu’da misyonerlerin faaliyetlerini incelediğinizde, ne demek istediğim anlaşılacaktır. Ülkenizde yapılmış olan Berlin Anlaşmasına kadar geçmiş süre ve noktayı, sanırım yazmama gerek yoktur. ABD, Fransa, İngiltere ve Rusya’nın Ermeniler üzerinde oynadıkları oyun, Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu şartlar, artan Ermeni İSYANLARI ve I. Dünya Savaşı’nın yarattığı ortam, Ermenilerin, Müslümanlara yaptıkları MEZALİMLER, Rusya’nın bilinen emellerine Avrupa devletlerinin karşı çıkışı, her emperyalist gücün Ermeniler üzerinden oyun kurması, Ermenilere devlet kurma umudunun verilmesi, onların devlet kurma hayali ile çıkardıkları İSYANLAR, sonuçta 1915 TEHCİRİNE sebep olmuştur. TEHCİR uygulamalarında yaşanan trajedi neticesinde de karşılıklı can kayıpları yaşanmıştır.

Bu arada, yarım asırdan buyana ülkenizin teröre verdiği desteği, Kürtçülüğü taşıdığınız noktayı, PKK ve benzeri terör örgütlerine tanıdığınız ayrıcalığı, yine karşılıklı olarak unutmamamız gerektiğini ve cevabınızdan sonra, bunların başka bir yazımın konusu olacağını da bilmenizi isterim.

Tarihi belgeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun, ERMENİLERE SOYKIRIM uygulamadığını bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. O zaman aklı karışık Almanlara sormazlar mı; FRAU ANGELA MERKEL, 1915 WAS UNTERNEHMEN?

Kaynak: Sözcü Gazetesi, Uğur Dündar-Şükrü Elekdağ Röportajı
Ermeni Ayaklanmaları Sempozyumu Bildiriler (TTK)
Alman Belgeleri Ermeni Soykırımı–1915–16 Wolfgang Gust
Adil Hafızanın Işığında, Altay Cengizer

Cem Cüneyd CANAN
Haberi paylaşın
O, önergede özetle; - merkel

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. fatma sibel yüksek ankara yenimahalle’de meydana gelen düşük şiddetli, pek çok vatandaşın hissetmediği depremden 20 dk. önce içinde tahteravalli kelimesinin…

 2. arkadaşlar sallıyorsunuz angelina jolie nin cia ajanı olduğu rockfellerin çıkarları doğrultusunda abd nin saldıracağı yerlerin savaş hatlarını oluşturmak müdahaleye zemin…

 3. Tek ve vazgeçilmez insanların olduğu yer Sultanlıktır… *** Aynısı AKP’de var zaten… *** Hayranlık güzeldir ama sürü psikolojisinin de temel…

 4. Sevgili Erdoğan çok ağır yazmışsınız,keşke beni yakından tanıyabilseydiniz.Ben dededen,babadan CHP liyim,ama artık yeter sanki sadece muhalefet yapmak için oturmuş o…

 • TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  FETO-AKP DÖNEMİ KULLANIŞLILARI TÜKENMEYE , HIZLANARAK , DEVAM EDİYOR.. nâgehan ve ozan kütahyalı 03.10.23’te boşandı Duruşma sonrasıUzun stres yıllarında Nagehan yıpranmış çöp olmuş ,Ozan Kütahyalı […]


 • ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ÇEDES’E YÖNELİK ADD(ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ) İDARESİNDEN ÇOK ŞÜKÜR SES ÇIKTI! Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), ·  öğrencilerin açlık, ·  sefalet ve cehalete mahkûm edilemeyeceğini vurgulayarak 4+4+4 sistemi, ·  ÇEDES’ten […]


 • MARX’TA PARA (15)

  MARX’TA PARA (15)

              Brunhoff, R.Luxembourg’un neredeyse Marx’tan daha marksist bir tutumla ‘para’ konusuna önem verdiği söylenebilir diyor.             Çünkü, bir dolanım aracı olarak para, kapitalist yeniden-üretimin onsuz olmaz bir […]


 • Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bu yıl on birincisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası için gerçekleşen ödül törenine katılan ünlü isimler damga vurdu. Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Suzan Kardeş, Murat Şeker, Mustafa Uslu, Sinem Uslu, Sera Tokdemir, Güven Kıraç, Müfit Can Saçıntı, Açelya Elmas ve Tarık Pappuççuoğlu gibi ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcıların katıldığı gece oldukça renkli geçti.


 • Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  İşin sıkıntılı tarafı şu: Tarlada fiyatı 5 lira olan ürün markette 25-30 lira arası satılıyor. Fiyatlar Pazar tezgahlarında da değişmiyor. Özetle: Üretici ile market-Pazar fiyat […]


 • HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  Bugün sizlere 2010 yılında yazdığım bir yazımı paylaşmak istiyorum. Benim candan aziz okurlarım, yazdığım Almanya’da Türk Olmak (Turke zu sein in Deutschland) isimli kitabımla ilgili […]


 • HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  ÖLÜMÜN BİTMEYEN UFKUNDA YATARKEN  GENE SAĞ,  BİR AVUÇ TOPRAK OLURKEN  GENE DAĞ…   Sevgili ve değerli okurlarım, TBMM uzuuun bir aradan sonra açılırken, sağlık durumunun iyice […]


 • İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

  İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

              Eğitimin önemi hakkında pek çok şey söylenebilir ancak eğitimin en önemli özelliği; dünyayı yaşanabilir bir dünya haline getirmesidir.            Yeterli eğitim almamış toplumlarda insanların; mutlu, başarılı, […]


 • MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  Sene 1925 …Alman­ya’ya on sekiz teknisyen ve Fransa’ya uçak mühendisliği öğrenimi için beş öğrenci gönderildi…15 Ağustos 1925… Türkiye’de ilk uçak fabri­kası Tayyare ve Motor Türk […]


 • TANIN(MA)MA

  TANIN(MA)MA

                  TANIN(MA)MA HÜSEYİN MÜMTAZ                 Kıbrıs’ın kuzeyinde “muhalif” olmak istiyorum.                 Çünkü bıktım artık hiçbir işe yaramayan, hiçbir iş yapmayan UBP’den, mevcut koalisyondan ve ortaklarından. […]


 • Beklentiler Boşa Çıktı

  Beklentiler Boşa Çıktı

  Rumlar, yıllardır arkalarını Hristiyan birliği olan batılı emperyalist güçlere dayayıp, BM’den Kıbrıs konusunda, insanlık dışı ve akıl almaz kararları çıkarttırmayı başarmışlardı. Bir başka Hristiyan kulübü […]


 • Keşke mafya birkaç kişi olsaydı

  Keşke mafya birkaç kişi olsaydı

  Piyasa ekonomisinin anlayış kökleri; bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler olduğunu hatırlatalım. Bu anlayışın günümüz uygulaması, servet sınıfının önündeki tüm “kuralları kaldırın” şeklinde yaşanır. Kuralların belli bir […]


 • Avrupa’nın En İyi Türk Üniversiteleri ve Bir Gerçek

  Avrupa’nın En İyi Türk Üniversiteleri ve Bir Gerçek

  İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS (Quacquarelli Symond)  Avrupa Konseyi’ne üye 42 ülkedeki 688 üniversiteyi değerlendirdiği “Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa 2024″  araştırmasında ilk defa  Avrupa […]


 • THE GENERAL “PAŞALAR” 

  THE GENERAL “PAŞALAR” 

  Ortağın Çocukları ve Köklü İlişkiler * -1- “TSK’da, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine aykırı düşüncelerde olanları, aykırı faaliyetlerde bulunanları barındırmayız.” İlker Başbuğ, 24.6.2009 [1]  TSK […]


 • EN BÜYÜK IHANETİN FİTİLİ BU ŞEKİLDE ATEŞLENDİ

  EN BÜYÜK IHANETİN FİTİLİ BU ŞEKİLDE ATEŞLENDİ

  Artık kabul etmemiz gerekir ki Türkiye Cumhuriyeti zifiri karanlık bir yola girmiştir ve bu yoldan geri dönüş çok zor ve neredeyse imkansızdır. Maaşını Türkiye Cumhuriyeti […]


 • Artsakh is Lost After Being Abandoned  By Armenia, Russia and the West By Harut Sassounian Publisher, The California CourierArtsakh is Lost After Being Abandoned  By Armenia, Russia and the West

  Artsakh is Lost After Being Abandoned  By Armenia, Russia and the West By Harut Sassounian Publisher, The California CourierArtsakh is Lost After Being Abandoned  By Armenia, Russia and the West

  Last week, Armenians worldwide experienced one of the biggest tragedies of their lives after Azerbaijan occupied Artsakh. 120,000 Artsakh Armenians — men, women and children […]Posted

in

by