Kategoriler
Prof. Dr. Rıdvan Karluk Türkiye

Arap Birliği’nden Türkiye’ye Ağır Kınama

Arap Birliği, Türkiye’nin Irak’a ek asker göndermesini egemenliğine karşı “düşmanca tavır” olarak niteleyerek Türkiye’yi kınanmıştır. 22 ülkeden oluşan Arap Birliği’nin 19 üyesi geçmişte Osmanlı Devleti’nin bir parçası idi. Bu ülkeler arasında Suriye konusunda sözde Türkiye’nin müttefiki olan Katar, Suudi Arabistan ile Türkiye’nin ve Türk halkının büyük destek verdiği Filistin de vardır.
Filistin’e insani yardım götüren Mavi Marmara gemisinde İsrail askerlerinin operasyonu sonucu 9 Türk hayatını kaybetmiştir.
Türkler için Roxanne Robinson ve Arevalo Beteta tarafından yapılan bir anıt İspanya’nın başkenti Madrid’de dikilmiştir. Anıtta, Filistin’i tanımlayan yıkık dökük duvarların önünde masum bir çocuğun, insani yardım malzemelerinin yüklü olduğu Mavi Marmara gemisini sulara bırakması tasvir edilmiştir.
Araplar için Türkler hayatını kaybederken, Irak, ülkesini işgal eden ABD’ye sesini çıkarmamıştır. Topraklarında üslenen ve Türkiye’ye terör ihraç eden PKK’ya ve ülkesinin üçte birini işgal eden İŞİD teröristlerine de sesini çıkarmamaktadır.
Unutmayalım ki, Hicaz, Filistin ve Suriye cephelerindeki Arap ayaklanması, Mekke Şerifi Hüseyin ve oğulları tarafından 6 Haziran 1916 tarihinden itibaren Hicaz’da başlatılmış ve 400 yıl Osmanlı egemenliğinde bulunan Hicaz, Filistin ve Suriye topraklarının elden çıkmasıyla 25 Ekim 1918 tarihinde kaybedilmiştir.

Osmanlıyı Lawrence’in kışkırtmasıyla arkadan vuran Araplara karşı kanım pek kaynamamıştır.
Atalarımız ne güzel söylemiş: “Ne Şam’ın şekeri ne Arabın yüzü.” Daha ne diyelim ki…

Yazar Prof. Dr. Sadık Rıdvan Karluk

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım.

1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı.

1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim.

1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum.

İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim.

“Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır.

Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü.

ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır.

Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.

“Arap Birliği’nden Türkiye’ye Ağır Kınama” için bir yanıt

„Müslüman arap ülkelerinin hükümetleri, hiristiyanların ve müsevilerin(siyonistlerin) nüfusları altındadır. Hilafet makamı, müslüman ülkelerin devlet başkanlığıdır. Şimdi ben halife olarak bu arap ülkelerinin hükümetlerine bir emir versem uyarlar mı?
Bu durumda halife olarak ben gülünç duruma düşerim. Bu yüzden hilafet makamı kaldırılıcaktır. Hilafet makamının kaldırılmasına karşı çıkanların kelleleri omuzlarının üzerinden aşağıya düşecektir.’
Atatürk, bu konuşmayı hilafet makamının kaldırılmasında meclisdeki tartışmalar esnasında yapmıştır.
O zamandan bu zamana ne değişmiştir?
-Siyonistlerin uşaklarından olan arap ülkelerinin hükümetlerinden, azmanistanın ve ırak işgaline, suriye işgaline, afganistan işgaline karşı ortak bir tepki oldu mu?
-Siyonistlerin uşaklarından olan arap ülkelerinin hükümetlerinden, rusyanın suriye işgaline, afganistan işgaline karşı ortak bir tepki oldu mu?
Hileli seçimlerle türk halk yönetimini işgal eden, siyonistlerden üstün madalya alan, bop eşbaşkanı olduğunu 34 kere itiraf eden RTE ve çetesinin, tbmm de bulunan sözde muhalefet kılçıkoğulu çetesinin, yalançı bozkurt bahçeli ve çetesinin; gerek haçlı eşkiyası natonun, gerekse kızıl ve sarı eşkiyaların dünyanın çeşitli bölgelerinde kan dökmesine ve soygun yapmasına gıkları çıktı mı?
Eşkiya dünyaya ebediyyen hükümdar olamaz, biline. İsmet Aydemir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.