Osmanlı Türk Düşmanımıydı?

 

Osmanlı şairi olan Nef ‘i den bir söz;“Tanrı Türk’e irfan çeşmesini yasaklamıştır”

Osmanlının en önemli tarihçisi kabul edilen Naima, Türkler hakkında şu benzetme terimleri kullanır:
Türk-i bed-lika (çirkin yüzlü Türk),
nadan Türk (cahil Türk)
eirak-i bi-idrak (hiçbir şey bilmeyen Türk)

Baki ‘nin Kanun Sultan Süleyman ‘a sunduğu şiirden;
”Her tac olmaz fahr-u fena ehline sertacTürk ehlinüney hace başı biraz kabadır.”Türkçesi;“Her taç yoksulluk ve yokluk ehline baş tacı olmaz Ey Hoca, Türk toplumundan olanın başı kabadır, sultan olma yeteneğinden yoksundur.”

Osmanlı yönetiminde Türk’e yaklaşım o denli aşağılayıcıdır ki, o günlerden kalan aşağıdaki şiir bu yaklaşımı özetlemektedir:
“Türk değil mi, Merzifon’un eşeği,Eşek değil, köpekten de aşağı.” (Özer Ozankaya, a.g.y., s.121)

 

Ancak Türkün şiire verdiği yanıt !

“ Şalvarı şaltak Osmanlı,
Eğeri kaltak Osmanlı,
Ekmede yok biçmede yok,
Yemede ortak Osmanlı “
(Özer Ozankaya, a.g.y., s.121), (Prof. Dr. Faruk Sümer’den aktaran Ş. Keçeli, 1995, s. 79 )

Son Padişahı Vahdettin’in yayımladığı bu bildirilerden birisinde su tümceler yer almıştır;
“Türkler dini, kavmiyeti, vatanı meşkuk (kuşkulu…) ve mahlud beş-altı milyonluk cahil bir kitledir.”
Türkçesi;“Türkler; dini, soyu sopu, yurdu belirsiz karmakarışık bir cahiller sürüsüdür”.

Osmanlı Devletinin Türklere hakaret ettiği, sövdüğü başka manzumeler mevcuttur. (Osmanlının arka perşeği)

Aslında Türkler hakkındaki kötü yargılar Selçuklulardan beri yaygındır.
Örneğin, Selçuklu yazar Aksaraylı Kerimeddin Mahmud, şunları yazmıştır:
“Hunhar Türkler, köpek ve kurt gibidirler,ellerine fırsat geçerse yağmayı ganimet bilirler,fakat düşman kuvvetleri gelirse kaçarlar.”(Aktaran, Çetin Yetkin, a.g.y., s.12.)

Osmanlı düşüncesinde, “kavmi necip” olarak görülen Araplar karşısında Türk ulusu aşağılanmıştır. 1912 yılında Sebilürreşt dergisinde çıkan bir yazıda; “Türk” deyiminin kullanılması, dinsizlik, kâfirlik sayılıyordu. “Türk hükümeti”, “Türk ordusu”, “Türk ülkesi” deyimlerinin Osmanlı halkı üzerinde rahatsızlık yarattığı biliniyordu. (Mustafa Coşturoğlu, a.g.y., s.278, 279.)

Osmanlı Efendisine Türk demek hakaret sayılmış, “Türk” sözcüğü, Anadolu köylüleri için kullanılır olmuştur. Yani Türk kelimesi aşağılamak ve küfür yerine kullanılırmış. Irki bir anlam taşımıyor ve sadece cahil köylüleri aşağılamak söylenirdi. (Bozkurt Güvenç, Türk Kimliği, s.22, 23, Cahen’den aktaran, Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, s.1)

.Osmanlı Hanedanı
Türkmen halk ozanı olan Yunus Emre’yi yasaklamıştır.
Osmanlı tarihçisi Naima aynı bilinç içinde şöyle yazmaktadır:
“Türkmen çözülüp gitmesi yamandır, cem-ü iltiyamına derman yok.” Yani, Türk ulusu ve unsuru öylesine eriyip çözülecektir ki, bir daha birleşmesinin ve bütünleşmesinin ilacı ve dermanı olmayacaktır.

Osmanlı tarihçisi Naima:“Tarihi”nde Türkler için; nadan (kaba) Türk, idraksiz Türk, hilekâr Türk ifadelerini kullanmaktadır. (Naima Mustafa Efendi, Tarih-i Naima, Türkçeleştiren: Zuhuri Danışman, İstanbul, C.1, s.168, 238, C.2 s.536. C.3, s.1180, C.4 s.169.)

Koçu Bey, 4. Murat’a sunduğu risalesinde (küçük kitap) Türkler hakkında şunları yazıyordu:“…mezhebi bilinmeyen şehir oğlanı, Türk, Çingene, Tatar, Kurt, ecnebi, Laz, Yörük, katırcı, deveci, hamal, ağdacı, yol kesen, yankesici ve diğer çeşitli kimseler…”“Harem-i Hümayuna kanuna aykırı olarak Türk ve Yörük, Çingene, Yahudi, dinsiz, mezhepsiz, nice kalleş ve ayyaş şehir oğlanları girer oldu.” Bu sözler yazılıp Türk olduğu söylenen Padişaha veriliyordu. (Aktaran, Çetin Yetkin, a.g.y., s.145)
Osmanlı tarihinde çok saygın bir konumu olan Fatih Sultan Mehmet bile;
Otlukbeli Savaşından dönerken, elinde bıçak olan birisine ne yaptığını sorduğunda;
“öldürülen Türkmenlerin kulaklarını keserek küpelerini topladığını öğrenmiş” ve “İşine devam et” demiştir.

Yine sadrazam Kuyucu Murat döneminde (1606-1611), 155.000 insan doğranmış ya da diri diri kuyulara doldurulmuşlardır. Aman dileyen insanlara Kuyucunun yanıtı“Vurun şu pis Türkün başını” olmuştur.

Cellatların bile öldürmeye kıyamadığı çocuğu atından inerek öldüren Kuyucu Murat, Osmanlı’nın yetkilisi, öldürülen çocuk da Anadolu’nun evladı Türk’tür.
Hazırlayan ve Derleyen: Mete Biricik ( İstanbul, Temmuz 2012)

 

Osmanlı şairi olan Nef ‘i den bir söz;“Tanrı Türk’e irfan çeşmesini yasaklamıştır” - osmanli padisahlari 2603

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Turkish Forum Editör, İngilizce, Almanca, Türkçe. Sitemizde Medya takibi ve editörlük yapmak isteyenler bizimle irtibata geçebilirler.

Yorumlar

“Osmanlı Türk Düşmanımıydı?” için 11 cevap

 1. ismet aydemir avatarı
  ismet aydemir

  Selçukluların veziri türkmenler hakkında bir araştırma yaptırmış, sonucunu şöyle bağlamış:
  -Türkmenlerin huyu ve davranışı eşeklere benzer. Yılda 26000 koyun haraç alıyoruz. Yıllık haracımızı 30 bin koyuna çıkaralım.
  Çin kaynakları ise türkmenler hakkında şöyle yazmışlar:
  -Türkmenler çok saf insanlar. Onları kandırarak yok etmek bizim için çok kolay olacak.
  Osmanlı döneminde ise türkmenlere maraba sıfatı takılarak aşağlanmıştır.

  Fatih sultan mehmedin anası ermeni , babası ise türkmendir.
  Siyonistler 1294 de inleri isviçreyi kurduktan sonra,
  1299 da yahudilerden, ermenilerden, rumlardan ve türkmenlerden oluşturdukları bir orduyla istanbulda darbe yapmış ve fatihi başa getirmişlerdir.
  Türkmen askerlerin komutanı çavdarlı mehmet paşa, iki yalançı rum şahidinin ifadesine dayanarak fatih yönetimince astırılmıştır. ‘iki yalancı şahit, adam astırır,’ sözü buradan gelir.

  Yine fatih sultan mehmet, papanın,“ hiristiyan ol seni imparator ilan edeyim,“ teklifini kabul etmediği için öldürülmüştür.

  İstanbulda yönetim el değiştirdiğinde; mevcut rum, yahudi memurlar el kaldırıp şahadet getirerek, isimlerini değiştirerek müslüman olmuş ve devletteki görevlerine devam etmişlerdir.
  ‘Yarimin dini var ama imanı yok’, türküsü bunu anlatır.
  Fatih haricindeki tüm padişahlar harem oğlanlarıdır ve siyonistlerin uşaklarıdır, türkmen soyundan değildir. Padişahlara ait bir seccade varmıdır? Onların müslümanlığı cuma günleri faytona binerek camiye gitmekten ibarettir. Bugünkü tsk komutanları ne kadar türk ise, bop eşbaşkanı ne kadar türk ise, padişahların türk örf ve adetlerinden aldığı nasip de o kadar dır. Topunun geçmişine de geleceğine de cennette kevser ısmarlanacaktır. Biline.

 2. mustafa avatarı
  mustafa

  iyide atatürk döneminde katledilen türk halklarındna bahsedmemişsiniz.. taraflı davrandıgınız aşikar okumaya degmez bir yazı olmus

 3. Kenan Ersoy avatarı
  Kenan Ersoy

  Emeklerinize sağlık, zaten biliyorduk okuyorduk Osmanlı’nın ne olduğunu. Çok fazla da bir şey beklememek lazım çünkü devşirmeden, toplama aileden birşey olmaz, ama entrika, dedikodu, babanın evladını, evladın kendi kardeşlerini öldürmesi olur. Halifelik diye ilim bilim yoksunu sadece din ile yoğurulan Osmanlının da çökmesi normaldir..
  Ayrıca Atatürk’ün verilen ölüm emirlerinin hiç birinin altında imzası yoktur, ölenler asılanlar da Vatan hainleridir..
  Türk halkını yücelten, öven, başarılı olacağına inanan, inandıran bir tek insan vardır o’da bu ülkeyi emperyalistlerden kurtaran dünya önünde itibarını arttıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür..

 4. Fatih Ceylan avatarı
  Fatih Ceylan

  Sizin o siyonist dediğiniz Fatih İstanbul u fethedip peygamber hadisine Mazhar oldu. Bu ne gaflet ne saçmalık. Siz bunları yazarak şimdi Türk ü yüceltilmiş mi oluyorsunuz. Kime hizmet ettiğiniz belli değil gafiller. Osmanlı Gibi geçmişe sahip olmak isteyen çok bizde söven çok. Bugünün şartları ve değerleri ile 500 yıl önerisini yargılayıp asmışsınız ilmen ayrı bir facia. Türklük ölseydi Selçuklu da olmazdı Osmanlı’da. İlk Anadolu Türk beylikleri neden olan Danişmentlşler ki en güçlüsü idi. Diğeri Mengücek ler nerede kuruldu bunlar Danişmend ler Sivas diğeri Erzurum.
  Kurtuluş savaşı nerede tasarlandı organize edildi Erzurum Sivas kongresi nde. Anlayana artık.

 5. Çağatay Altay avatarı
  Çağatay Altay

  Türk düşmanı padişahlar olabilir ama bunu 600 yıllık bir devletin tamamına yansıtmak saçmalık. Bugünün hayatı ile o zamanın durumunu değerlendiremessiniz. Tarihte türkün türkü katlettiği savaşlar ve olaylar olmuştur. Şunu da saçma buldum eğer selçuklu ve osmanlı türk düşmanı ise neden türkleri tamamen ortadan kaldırmadılar. Evet türkleri vergi almak ve asker olarak kullanılacak bir ihtiyaç olarak görmüş olabilir ama yukarı da 155 bin insan katledildi yazıyor eğer osmanlı bu kadar insanı katletdiyse bence türkleri gözden çıkarmış olurdu onu geçtim eğer selçuklu ve osmanlı türk düşmanı ise nasıl türk adı bu topraklarda yüzyıllar boyunca savaşçı ırk diye diye duyuldu. Neden osmanlı avrupalılar tarafından türk devleti olarak görüldü. Neden avrupalılar ve diğerleri müslüman halkları türk olarak görüyordu örneğin akdenizde ki osmanlıya bağlı korsanlar. Bence osmanlı da türk düşmanlığı belli zamanlar da olmuş olabilir bunun nedenleri elbet vardır ama eğer sizin dediğiniz kadar 600 yıldır bir türk düşmanlığı varsa nasıl anadolu bunca yıl türk olarak kaldı ve balkanlar nasıl türkleşti.

 6. Tuganay avatarı
  Tuganay

  Neden” Avrupalilar Osmanli’yi Türk olarak görüyordular”sorusu bir bilincsizligin tarih yoksunlugunun ifadesidir.Osmanli,en büyük katliami Türk Beyliklerine yapmis ama kendini hep Türk olarak tanitmistir.Halbuki Osmanli Padisahlarinin cogusu Türk degildi.Neslin Babadan türedigini ileri sürenlerin birazda bioloji okumalarini tavsiye ederim.Imparatorlugun adi Osmanli ama ordus Türk olarak tanitiliyordu.Cünkü Osmanli Ordusu Türk evlatlarindan olusuyor Osmanli saraylarinda ise devsirmeler saltanat sürüyordular.

 7. avatarı
  Anonim

  Sizin tarih bilgin izin içine tüküreyim çok hayalperestsiniz.

 8. Yeniçeri avatarı
  Yeniçeri

  Qmk Alevi pislikleri bı bitmedinjz,Türk diye kendilerini söylemek istiyorlar,Yavuz Sultan Selim pislik şiileri gereken cezayı vermiştir,Atatürk de gerekeni yapmıştır,siz ne Turksunuz nede müslüman

 9. Mehmet çevir avatarı
  Mehmet çevir

  Osmanlıyı kötüleyen kesinlikle islam düşmanıdır islama ve osmanlıyı sevenlere selam olsun

 10. sana neeeeeeeeeeeee avatarı
  sana neeeeeeeeeeeee

  Hey Ağalar Türk’e »Hiciv Şiiri«

  Hey ağalar Türk’e cevap bulunmaz
  Darılıp ağzını açtığı zaman
  Değme şeyle karşısında durulmaz
  Darılıp köpüğün saçtığı zaman

  Türk değil mi şu alemin eşeği
  Eşek değil belki itten aşağı
  Hararlara sığmaz olur taşağı
  Minnet üzerine düştüğü zaman

  Horoz gibi çöplüklerde eşinir
  Salyanacı gelmiş deyü düşünür
  Uyuz olmuş tilki gibi kaşınır
  Sakalına sirke düştüğü zaman

  Nice bilür öküz ile ineği
  Fark eylemez karpuz ile keleği
  Pek söylersen hiç işitmez kulağı
  Sırmalı çarığı taktığı zaman

  Hayırını ihsanını kestirir
  Hırsa gelse kaba yeli estirir
  Korkmaz Haktan pirin astırır
  Yalanla şahadet ettiği zaman

  Zebun iken görün Türk’ün yüzünü
  Yüz verip de alıştırman yüzünü
  Evliyalar gibi söyler sözünü
  Bağrı yanıp zebun düştüğü zaman

  İnada musırdır asla yorulmaz
  Söze başlayınca ağzı yorulmaz
  Hak korkusu yoktur karşı durulmaz
  Öküze gaddare vurduğu zaman

  Benim sözüm nasihattir tutana
  Hem de gevher olur alıp satana
  Türk kısmında edep yoktur utana
  Yüzünün hicap perdesi kalktığı zaman

  Türk’ün Türk nişanı gitmez özünden
  Hicap perdesi de kalkmış yüzünden
  Alem bir yan olsa dönmez sözünden
  Ayağına çarık taktığı zaman

  Ayağına çeker …….. çarığı
  Hiç gitmiyor ökçesinin yarığı
  Osmanlı dan yiyicisi sırığı
  Tabanı dibine değer kaçtığı zaman

  Gene akranını bulur görüşür
  Mahallinde inad ile yarışır
  Burçak öküz gibi gidişir
  Tarhana çorbasın içtiği zaman

  Pir Sultan Abdal’ım bu sözüm tamam
  Türk’ün aklından gitmez hiç güman
  Hak ona nasip etmez din ile iman
  İmansız ahrete gittiği zaman

  Pir Sultan Abdal

 11. mahmut ünal avatarı
  mahmut ünal

  osmanlının haline gördüler kabul edemiyorlar hadi diyelim haklisınız ya 2.abdülhamittın kaybettigi topraklar berlin antlasması bunu ne diyeceksiniz ne alakası var diyeceksiniz sen hic osmanlı padisahlarının türk milleti diye söze basladıgını gördünmü yazdıkları fetvaları yani emir devlet iletısimi bakarsanız rahatca anlasilır ya vahddettin ne demeli misır kactıgında türk miiletini meclisi ve GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK agır hakaretler etmistir zaten bunlar türk olsaydı dilleri türkce olur osmanlica konusmazlardı. avrupalilar bizi türk olarak gördüklerni söyleyenler o zaman icin iyice devlet iliskilerine baksınlar ahileyi osmaniye diye baslar.Bügünkü avrupa bizi siz osmanlı degil türksünüz demektedir yani zamanları karıstırmayalım bence birazda bunların haremlere gözatsak padisahların birazda böyle konussunlar bakalım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. pavarotti de güzel söyler Oçi Çorniye’yi

 2. Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!? Tasavvuf konusu; ilk başlarda KUR’AN merkezli nefsi terbiye etme amaçlı ortaya çıkmışsa da; sonralarda kişileri yüceltme,…

 3. KUR’AN! Fal?-Nazar?-Büyü? (Mâide,3)”Fal oklarıyla-kehanet yoluyla gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmak fısktır-kötü bir eylemdir; çünkü bu yoldan çıkmaktır.” Fal ile…

 4. KUR’AN-İçki?! Robotlaşmış Kullar?! Kafayı içki içenlere takmış, onları cehennemlik-kâfir ilan eden din satıcıları-yobazlara inat, Yüceler Yücesi Yaratıcı aşağıdaki ‘içki’ ile…

 5. İlginç, bir sürü insan hakkında haklı haksız yurtdışına çıkış yasağı var ama sadece spesifik olarak TMSFye borcu olanların yasağını kaldırmak…

 • Bir Günah Gibi

  Bir Günah Gibi

  Kimin yazdığını bilmiyorum, ancak çok duygusal bir kişinin yazdığına emin olduğum bir şarkı sözü vardır. Aslında şarkı bir Rus halk şarkısından gelmekte, ‘Oçi Çorniye’. Şarkının […]


 • Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!?

  Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!?

  Tasavvuf konusu; ilk başlarda KUR’AN merkezli nefsi terbiye etme amaçlı ortaya çıkmışsa da; sonralarda kişileri yüceltme, söylediklerini buyruk kabul etme zaafı ile kutsallaştırılmışlara-kullara tapınma haline […]


 • SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK

  SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK

  Türkiye’de önümüzdeki dönemde yapılacak seçimler için, herkesinde gördüğü gibi, ABD bilerek kendine bağlı işbirlikçilerle beraber R.T.E. -K.K. üzerinden Türkiye’ye anti demokratik ve totaliter içerikli iki […]


 • PROTEİN EKSİKLİĞİ

  PROTEİN EKSİKLİĞİ

  Ülkelerin gelişmesini, proteinli gıdalarla beslenen gençler ve kuşaklar sağlar. Her Japon çocuğu mutlaka yumurta yer, et, balık, fındık, badem yer, süt içer. Her Alman çocuğu […]


 • Türkiye’ye turist yağacak…

  Türkiye’ye turist yağacak…

  Alınan onca önleme rağmen Rus turistlerin Türkiye tercihi önlenemiyor. Geçenlerde yazmıştık. Rusya, iç turizme yönelik önlemler almaya başlamıştı. Ancak, görülüyor ki Rus turistler Türkiye’den hali […]


 • Kocaseyit

  Kocaseyit

  1929’da Havran’a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk  ,Nahiye Müdürüne , ” Havran köylerinden birinde bir Seyit Onbaşı olacaktı onu bulup getirin” der. Seyit Onbaşı’nın hangi köyde olduğunu bilmeyen Nahiye Müdürü “Emriniz olur.Buluruz […]


 • SEÇİM SİSTEMİNİN GÜVENİRLİĞİ

  SEÇİM SİSTEMİNİN GÜVENİRLİĞİ

  Erkam Tufam yurtdışında yaşayan bir gazeteci. Niye yurtdışında, nasıl çıkmış gibi sorular beni ilgilendirmiyor. Bir yazımda vurgulamıştım; ‘ben söze bakarım’! O kişinin söylediklerinin ne kadarı benim […]


 • Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Yukarıdaki başlık sayın Emin Çölaşan’ın  dünkü  yazısının başlığıdır.  Sayın Sultan Uçar    “Diploma kayalara çarpmış’başlığı ile sayın Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamış. Sayın Fatih Portakal ise “En azından […]


 • Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Kuşlar yılın farklı zamanlarında besin kaynaklarının mevcudiyetine ve iklim koşullarına bağlı olarak kışı geçirecekleri alanlara veya üreme alanlarına göç ederler. Göç eden kuşların çoğu Avrupa, […]


 • Orta Asya’da Türkler

  Orta Asya’da Türkler

  Türkmenistan’daki ‘Türk’ ile Türkiye’deki ‘Türk’ aynı insanları mı ifade ediyor? Eğer öyleyse, neden ikisinin arasında isimleri başka insanlara atıfta bulunan ülkeler var? İran, Irak, Suriye […]


 • Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  “Yavaş yavaş ölürler okumayanlar” diyor şair. Yaşam Tercihimizde Yavaş Yavaş Ölümü Mü? Yoksa Yaşamı Anlayarak Ölmek mı? Brezilyalı şair Martha Medeiros’un 1961 yılında yazdığı “Ağır […]


 • Yine bir deprem uyarısı…

  Yine bir deprem uyarısı…

  Depremler tehlikesi halen devam ediyor. Uzmanlar yeni depremler konusunda yeni uyarılarda bulunuyor. Şimdi de Bingöl masaya yatırıldı. Bingöl’de de deprem olabileceği konusunda yeni uyarılar geldi. […]


 • Fal?-Nazar?-Büyü?

  Fal?-Nazar?-Büyü?

  KUR’AN!Fal?-Nazar?-Büyü? (Mâide,3)”Fal oklarıyla-kehanet yoluyla gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmak fısktır-kötü bir eylemdir; çünkü bu yoldan çıkmaktır.” Fal ile ilgili uyaran ayetten sonra kendimize şu […]Posted

in

by

Exit mobile version