Türkiye Bölünüyor: Kuruyan Göller İle Ülkenin Bir Kısmı Kaybediliyor!

Türkiye Bölünüyor: Kuruyan Göller İle Ülkenin Bir Kısmı Kaybediliyor!

Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA [email protected]
 “Medeniyet, Şehir ve Üniversite” başlıklı Konya Sempozyumu bir yönüyle ilkler arasındaki yerini aldı. Bir üniversitenin bulunduğu ili, tarihi, kültürel altyapısı, sosyo-ekonomik boyutlarıyla sempozyum konusu yapması sözkonusu ise Konya en başarılı Anadolu şehridir. Medeniyet, şehirleri; şehirler, medeniyeti oluşturur. Üniversite veya eğitim kurumları ise bu sürecin beyni durumundadır.

Üniversitelerin “bilimi, bilim için üretmesi” aşaması çoktan geçildi. Üniversite sayılarının artmasıyla birlikte ülkemizde her çocuk bir üniversiteye girebilmek hayaliyle ilköğretimden liseye eğitimini programlamaktadır. Bu durumda akademik camiayı büyük sorumluluklar ve görevler beklemektedir. Her bilim alanının kendisini teorik ve uygulama bakımdan geliştirmesi, yenilemesi, yeniden üretmesi yanında toplum ve ülkenin sorunlarını öncelikle görmesi, çözüm yolları araştırması, bulması gerekmektedir.
Konya açısından başta Tuz gölü olmak üzere Akşehir, Ereğli, Hotamış, Meke gibi nice göller yok olmak üzereler. Bu göllerin bir kısmının suyu bitmek üzere, bir kısmının yarısı veya önemli bir kısmı kurumuş durumda. İşin korkunç tarafı ise bu geniş coğrafyada onlarca gölün son 20 yılda buharlaştığını izleyen halk, yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ile akademik camia bu süreci âdetâ kanıksamıştır. Mavi kanaldan bölgeye akıtılacak su bazıları için yalancı teselli kaynağıdır. Hesap kitap ehli ise bu su ile çölleşmenin önlenemeyeceğini fısıldamaktadırlar. Bununla birlikte gereken tedbirin telaffuzundan kaçınılmaktadır. Bu aşamada bütün bölümleriyle akademik camianın sorumluluğu gündeme gelmektedir.
İrili ufaklı bu göllerimizin kuruması sadece bu güzel beldemizin hatta Konya’yı da içine alan İç Anadolu’nun problemi değildir. Bir nesil sonraya randevu vermiş olan çölleşme bütün Türkiye’yi etkileyecektir. Bugün kurumuş olan göllerde daha kırk yıl önce 10 kilo ağırlığında balıklar tutulmakta olup yüzlerce köyün geçim kaynağı balıkçılık idi. Bu göller civarında yaşayan başta flamingolar olmak üzere yüzlerce kuş türü artık görülmez olmuştur. Ülkenin bu kısmının çölleşmesi, aslında yok olması, bir anlamda bölünmesi demektir.
Göller çekilirken dağlardan gelen çayların da suyu kuruma sürecine girmiştir. Bu cümleden olarak mesela Kızılırmak da çekilmeye başlamıştır. Bu çapta kurumanın daha ne gibi sürpriz sonuçları olacağını bugünden kimse tahmin edememektedir. Belirtmek gerekir ki bütün bu kuruma sürecinin küresel ısınma ile ilgisi olmayıp sebep ayan beyan ortadadır. Tarımsal sulama için açılan on binlerce kuyu gölleri besleyen dip suları çekmiş ve göller kurumuştur. Kuyulardan çıkarılan sular sayesinde halk daha müreffeh hale gelmiştir. Ancak her yıl kuyuların birkaç metre daha derine inmesi gerekmektedir. Şu soruyu sormak kimsenin işine gelmemektedir: Bu kuyular nereye kadar derinleşecek? Nereye kadar günü kurtarmak?
Çevre konusu, insan hakları gibi bir devletin iç sorunu olmaktan çıkmıştır. Yapılan sözleşmeler ve yaptırımlar henüz “yumuşak hukuk” aşamasında olmakla birlikte farkındalık oluşturmak ve tehlike konusunda halkı bilinçlendirerek hedefe ulaşmada belirli bir başarı sağlanmıştır.
Sorunun öncelikle belirlenmesi, siyasi polemiğe meydan verilmeksizin partilerüstü bir anlayışla tehlikenin tespit edilmesi gerekmektedir. Çözüm yolunda ise sorumluluk sadece Çevre Mühendisliği bölümleri veya DSİ’nin omuzlarında kalmamalıdır. Çünkü bu çapta bir tehlikeye karşı halkın bilinçlendirilmesi, uluslararası örgütlerden çeşitli aşamalarda destek alınması, çıkarları zedelenecek olan kesimlerin yalnız bırakılmaması önemlidir.
Felaketin sebeplerinin ortadan kaldırılmasından başka çaresi yoktur. Tarımsal sulama için kuyu açılmasının yasaklanması ve mevcut kuyuların derhal kapatılması gerekmektedir. Bugün daha çok kazanmak için 20 yıl sonrasını yok etmek, çocuklarımıza çölleşmiş bir belde bırakmak akıl kârı değildir. Kuyuların belirli bir derinliği geçmemesi yönündeki düzenlemeler bir süre uygulandığı halde, çıkar çevreleri bunun kaldırılmasını başardılar ki bu ülkemiz için ayıptır. Kuyuların kapatılmasıyla halkın refah seviyesi azalacaktır. Ancak bu kuyular devam ettiği takdirde bölge ve halkı yok olacaktır, bir medeniyet kuruyacaktır. Başta Mısır olmak üzere birçok örneklerde olduğu gibi.
Hemen belirtelim ki bu bölgenin susuz tarım imkânı da bulunmaktadır. Mavi Tünel ile gelecek su, tarımsal sulamada çığır açacaktır. Ancak Mavi Tüneli veya sonuçlarını beklemeden kuyuların kapatılması, göllerin, çayların, çevrenin yavaş yavaş eski haline dönmesi ile halk için çok daha sağlıklı geçim yolları ortaya çıkacaktır.
Avrupa Uzay Ajansı, on yıl öncesinden 500 milyon kilometrelik yolculuğu milimetrik hesaplarla planlarken arkada güçlü ve hesap soran bir kamuoyu olduğunu unutmayalım. Bu anlamda gerçek sivil toplum kuruluşları, halkın ve ülkenin menfaatlerini, gerçeklerini geçmişi ve geleceği ile kucaklamak zorundadır. Sadece günlük politikaların kuklası durumundaki medya ve sivil toplum kuruluşlarının birçok konuda olduğu gibi Konya göllerinin kurumasında da sorumluluğu vardır. Bunun telafisinde görevleri olduğu gibi.
Bu bölgede 20 yıl sonrayı görmek için 20 yıl önceye bakmak kâfidir. Bu durumda ülkemizin önemli bir kısmını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bir bakıma ülkemiz bölünme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu gidiş, terör ve dış güçlerin Türkiye’den kendi hesaplarına göre toprak koparma hesaplarından daha az tehlikeli değildir.
Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sanat Tasarım Fakültesi ve diğer kurumlarının Konya Sempozyumu vesilesiyle verdiği fırsat takdire şâyândır. Tehlikeye karşı halkı bilinçlendirmek ve gerekli tedbirleri almak konusunda bu iki birim ile her bölümün, belediye, medya ve sivil toplum kuruluşlarının omuzlarında büyük yük bulunmaktadır.
Öncevatan, 18 Kasım 2014
Haberi paylaşın
Türkiye Bölünüyor: Kuruyan Göller İle Ülkenin Bir Kısmı Kaybediliyor! Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA alakaya@yahoo.com
 “Medeniyet, Şehir ve Üniversite” başlıklı Konya Sempozyumu bir yönüyle ilkler arasındaki yerini aldı. Bir üniversitenin bulunduğu ili, tarihi, kültürel altyapısı, sosyo-ekonomik boyutlarıyla sempozyum konusu yapması sözkonusu ise Konya en başarılı Anadolu şehridir. Medeniyet, şehirleri; şehirler, medeniyeti oluşturur. Üniversite veya eğitim kurumları ise bu sürecin beyni durumundadır.</p>
Üniversitelerin “bilimi, bilim için üretmesi” aşaması çoktan geçildi. Üniversite sayılarının artmasıyla birlikte ülkemizde her çocuk bir üniversiteye girebilmek hayaliyle ilköğretimden liseye eğitimini programlamaktadır. Bu durumda akademik camiayı büyük sorumluluklar ve görevler beklemektedir. Her bilim alanının kendisini teorik ve uygulama bakımdan geliştirmesi, yenilemesi, yeniden üretmesi yanında toplum ve ülkenin sorunlarını öncelikle görmesi, çözüm yolları araştırması, bulması gerekmektedir.
Konya açısından başta Tuz gölü olmak üzere Akşehir, Ereğli, Hotamış, Meke gibi nice göller yok olmak üzereler. Bu göllerin bir kısmının suyu bitmek üzere, bir kısmının yarısı veya önemli bir kısmı kurumuş durumda. İşin korkunç tarafı ise bu geniş coğrafyada onlarca gölün son 20 yılda buharlaştığını izleyen halk, yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ile akademik camia bu süreci âdetâ kanıksamıştır. Mavi kanaldan bölgeye akıtılacak su bazıları için yalancı teselli kaynağıdır. Hesap kitap ehli ise bu su ile çölleşmenin önlenemeyeceğini fısıldamaktadırlar. Bununla birlikte gereken tedbirin telaffuzundan kaçınılmaktadır. Bu aşamada bütün bölümleriyle akademik camianın sorumluluğu gündeme gelmektedir.
İrili ufaklı bu göllerimizin kuruması sadece bu güzel beldemizin hatta Konya’yı da içine alan İç Anadolu’nun problemi değildir. Bir nesil sonraya randevu vermiş olan çölleşme bütün Türkiye’yi etkileyecektir. Bugün kurumuş olan göllerde daha kırk yıl önce 10 kilo ağırlığında balıklar tutulmakta olup yüzlerce köyün geçim kaynağı balıkçılık idi. Bu göller civarında yaşayan başta flamingolar olmak üzere yüzlerce kuş türü artık görülmez olmuştur. Ülkenin bu kısmının çölleşmesi, aslında yok olması, bir anlamda bölünmesi demektir.
Göller çekilirken dağlardan gelen çayların da suyu kuruma sürecine girmiştir. Bu cümleden olarak mesela Kızılırmak da çekilmeye başlamıştır. Bu çapta kurumanın daha ne gibi sürpriz sonuçları olacağını bugünden kimse tahmin edememektedir. Belirtmek gerekir ki bütün bu kuruma sürecinin küresel ısınma ile ilgisi olmayıp sebep ayan beyan ortadadır. Tarımsal sulama için açılan on binlerce kuyu gölleri besleyen dip suları çekmiş ve göller kurumuştur. Kuyulardan çıkarılan sular sayesinde halk daha müreffeh hale gelmiştir. Ancak her yıl kuyuların birkaç metre daha derine inmesi gerekmektedir. Şu soruyu sormak kimsenin işine gelmemektedir: Bu kuyular nereye kadar derinleşecek? Nereye kadar günü kurtarmak?
Çevre konusu, insan hakları gibi bir devletin iç sorunu olmaktan çıkmıştır. Yapılan sözleşmeler ve yaptırımlar henüz “yumuşak hukuk” aşamasında olmakla birlikte farkındalık oluşturmak ve tehlike konusunda halkı bilinçlendirerek hedefe ulaşmada belirli bir başarı sağlanmıştır.
Sorunun öncelikle belirlenmesi, siyasi polemiğe meydan verilmeksizin partilerüstü bir anlayışla tehlikenin tespit edilmesi gerekmektedir. Çözüm yolunda ise sorumluluk sadece Çevre Mühendisliği bölümleri veya DSİ’nin omuzlarında kalmamalıdır. Çünkü bu çapta bir tehlikeye karşı halkın bilinçlendirilmesi, uluslararası örgütlerden çeşitli aşamalarda destek alınması, çıkarları zedelenecek olan kesimlerin yalnız bırakılmaması önemlidir.
Felaketin sebeplerinin ortadan kaldırılmasından başka çaresi yoktur. Tarımsal sulama için kuyu açılmasının yasaklanması ve mevcut kuyuların derhal kapatılması gerekmektedir. Bugün daha çok kazanmak için 20 yıl sonrasını yok etmek, çocuklarımıza çölleşmiş bir belde bırakmak akıl kârı değildir. Kuyuların belirli bir derinliği geçmemesi yönündeki düzenlemeler bir süre uygulandığı halde, çıkar çevreleri bunun kaldırılmasını başardılar ki bu ülkemiz için ayıptır. Kuyuların kapatılmasıyla halkın refah seviyesi azalacaktır. Ancak bu kuyular devam ettiği takdirde bölge ve halkı yok olacaktır, bir medeniyet kuruyacaktır. Başta Mısır olmak üzere birçok örneklerde olduğu gibi.
Hemen belirtelim ki bu bölgenin susuz tarım imkânı da bulunmaktadır. Mavi Tünel ile gelecek su, tarımsal sulamada çığır açacaktır. Ancak Mavi Tüneli veya sonuçlarını beklemeden kuyuların kapatılması, göllerin, çayların, çevrenin yavaş yavaş eski haline dönmesi ile halk için çok daha sağlıklı geçim yolları ortaya çıkacaktır.
Avrupa Uzay Ajansı, on yıl öncesinden 500 milyon kilometrelik yolculuğu milimetrik hesaplarla planlarken arkada güçlü ve hesap soran bir kamuoyu olduğunu unutmayalım. Bu anlamda gerçek sivil toplum kuruluşları, halkın ve ülkenin menfaatlerini, gerçeklerini geçmişi ve geleceği ile kucaklamak zorundadır. Sadece günlük politikaların kuklası durumundaki medya ve sivil toplum kuruluşlarının birçok konuda olduğu gibi Konya göllerinin kurumasında da sorumluluğu vardır. Bunun telafisinde görevleri olduğu gibi.
Bu bölgede 20 yıl sonrayı görmek için 20 yıl önceye bakmak kâfidir. Bu durumda ülkemizin önemli bir kısmını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bir bakıma ülkemiz bölünme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu gidiş, terör ve dış güçlerin Türkiye’den kendi hesaplarına göre toprak koparma hesaplarından daha az tehlikeli değildir.
Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sanat Tasarım Fakültesi ve diğer kurumlarının Konya Sempozyumu vesilesiyle verdiği fırsat takdire şâyândır. Tehlikeye karşı halkı bilinçlendirmek ve gerekli tedbirleri almak konusunda bu iki birim ile her bölümün, belediye, medya ve sivil toplum kuruluşlarının omuzlarında büyük yük bulunmaktadır.
Öncevatan, 18 Kasım 2014
alaeddin.yalcinkaya@marmara.edu.tr - TurkiyeHalki

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Bugün Gündem

 1. KUR’AN’da; ‘Şehit’ ve ‘Şefaat’?! KUR’AN’ın işaret ettiği anlamdan çok uzak, yine saptırılmış, dini, saltanatları için kullanan yönetimlerin, acımasızca sömürdükleri iki…

 2. Unutmayalım ki Nazım Hikmet karısını ve küçücük çocuğu Mehmet’i Türkiye’de terk etmiş, ilgilenmemiş ve Vera’yla sonradan evlenmiş hayırsız bir babadır.…

 3. Bu kadar yalan bir aciklama olamaz,adamin sulalesi 5 kusak dedelik mazisi olan bir aile, kesinlikle turkmen kokenli,ne kurt ,ne ermeni…

 4. SAYIN ÇELİK HOCAMIZ GECENİN 3’ÜNDE YAZMIŞ. BEN DE GECE’NİN DÖRTBUÇUĞU’NDA CEVAP YAZİİM . .. SODOM ve GOMORE’ye MUSA’NIN ŞİKÂYETİYLE ,…

 5. Olmadı, olmadı! Seçkin üyeleri olan [E-Türkiyeyiz.Biz]öbeğinde tartışma ekinin(kültür) yerleşmemiş olduğunu “Başarmak zorundayız” yorumunda görmekten mutlu değilim. İki örnekte olduğu gibi…

 6. Mustafa Şahin sen alçagın önde gidenisin Gazi Mustafa Kemal Atatürk e dil uzatanın dilini keserler…

 7. Düzelterek bir kez daha yazıyorum… Bu parti sizin gibi sözde CHP’liler, Çakma Atatürkçü solcular yüzünden 1999 da Ve Tarihinde ilk…

 • BATAR MI BATMAZ MI ?

  BATAR MI BATMAZ MI ?

              Şu kendine ‘ekonomist’ diyenlerin çoğunluğunu birkaç yıl ekonomi öğrenimi görmüş olmalarına bağlayan ‘şapşal’ların sayısı her geçen gün artmaktadır.             Bunların ‘en iyi’leri ise, ekonomi […]


 • AH KEMAL KILIÇDAROĞLU AH!!!

  AH KEMAL KILIÇDAROĞLU AH!!!

  Ah Kılıçdaroğlu ahhhh!Sevgi dedin, saygı dedin, özgürlük dedin, adalet dedin, insanca yaşam dedin. Yetmedi…“Yolsuzluğa son verip, hırsızlığa izin vermeyeceğim” dedin.“Halk sefalet içinde yaşarken saray benim […]


 • “Plastik kirliliğine son ver…”

  “Plastik kirliliğine son ver…”

  Dünyada plastik kullanımı neredeyse ortadan kalkarken Türkiye’de plastik kullanımın yaygınlaşması tehlike yaratıyor. TEMA Vakfı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, dünyadaki ve Türkiye’deki plastik kirliliğinin […]


 • SUUDİ ARABİSTAN’DA İSLAM

  SUUDİ ARABİSTAN’DA İSLAM

  Türkiye’de devletin dine bakışını ve tavrını eleştiren, laik eğitim karşıtı dinci ve siyasal İslamcılara ithaf olunur. Okuyun da ülkenizdeki dini serbestliğin demokrasinin değerini bilin. Türkiye’de […]


 • Resim bize ne anlatıyor?

  Resim bize ne anlatıyor?

  Bn. Sümer’e teşekkür ediyoruz. Yalnız olmadığımızı duyumsattı. 1929 yılına ait bu resim bize ne anlatıyor? Henüz Cumhuriyet yönetimine geçeli 7 yıl olmuş. Her yaştan 10 […]


 • “MÜCAHİDİN İÇİNDE PARLAYAN KIVILCIM”

  “MÜCAHİDİN İÇİNDE PARLAYAN KIVILCIM”

  MÜCAHİDİN İÇİNDE PARLAYAN KIVILCIM HÜSEYİN MÜMTAZ 1974 yılında Girne Kalesi’nde asılı bulunan Yunan bayrağı geçen gün düzenlenen bir törenle Rum Milli Muhafız Ordusu’na teslim edilmiş. […]


 • Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Seçimler öncesi Türkçe bilmeyenlere vatandaşlık verilmesi çeşitli spekülasyonlara yol açmıştır. Türk vatandaşlığı doğum yoluyla veya sonradan başvuru yoluyla kazanılabilir. Yabancılar sonradan kazanma şansına sahiptir. Türk […]


 • Sonuçlar Değişim İsteyen Herkesi Üzdü 

  Sonuçlar Değişim İsteyen Herkesi Üzdü 

  Seçim Sonuçları Türkiye`de Siyasi Değişimi İsteyen Herkesi Derinden Üzdü ve de Öfkelendirdi.  Çünkü halkın büyük bir kesiminin ekonomik ve sosyal durumu bunu gerektiriyordu, Çünkü enflasyon […]


 • TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  KAŞGARLI MAHMUD ARAPLAR’A TÜRKÇE’Yİ ÖĞRETMEK VE ARAPLARA TÜRKÇE’NİN ARAPÇA’YA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DE GÖSTERMEK İÇİN YAZAR DİVAN-ÜL LÜGAT’ÜT TÜRK’Ü. KİTABIN BİR NÜSHASINI , KİTABIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ YAZDIĞI […]


 • ÇARE MİLLİ OLARAK ÖRGÜTLENMEK

  ÇARE MİLLİ OLARAK ÖRGÜTLENMEK

  UMUTSUZLUĞU, HAYIFLANMAYI VE YILGINLIĞI BIRAKIN!ÇARE MİLLİ OLARAK ÖRGÜTLENMEK VE TÜRKİYE ULUSAL KONGRESİNİ TOPLAMAKTIR. SEFA YÜRÜKEL Değerli yurtseverler, Umutsuz olmaya gerek yok. Bugünler geçici günler. Bu […]


 • Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehaletin mutlaklaştırıldığı bir süreçte olduğumuz doğru. Doğru, lakin cehaletle savaş halkın kendisi ile savaş değildir. Mesela deprem bölgesindekilerin, mağduriyetlerine rağmen, iktidara oy vermesini suçlamak, halkla […]


 • AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok

  AB’nin Gündeminde Kıbrıs Sorunu Yok

  Avrupa Birliği’nin dertleri başından aşkın. Kendi içlerindeki sorunlara ilaveten şimdi bir de “Türkiye ile nasıl baş ederim” düşüncesi var kafalarında. “Türkiye ile düşman mı olayım, […]


 • ABD`de 60 YIL

  ABD`de 60 YIL

  İmza gunu 10/06/23 Değerli dostlar,     Geliri tamamen Türk Amerikan Toplumu Merkezi Ataturk fonuna bagışlanacak ”ABD`de 60 YIL” adlı kitabımın imza ve satış günü 10 […]


 • BU MEMLEKET BİZİM !!!

  BU MEMLEKET BİZİM !!!

  “Milli benliğini yitirmiş uluslar, başka milletlerin avıdır.”Mustafa Kemal ATATÜRK Değerli arkadaşlar, Moskova’da, 3.6.1963 yılında geçirdiği bir kalp krizi ile 61 yaşında hayatını kaybeden, ülkemizin en […]


 • “DIŞ” İŞLERİ-Hüseyin MÜMTAZ

  “DIŞ” İŞLERİ-Hüseyin MÜMTAZ

  “DIŞ” İŞLERİ (1) HÜSEYİN MÜMTAZ                 Çok eski yıllarda bir “Hariciye” geleneği vardı.                 “Mülkiye”, “Tıbbiye”, “Harbiye” gibi.                 Hariciye’nin de kendine has ahkâmlı bir […]


 • Bodrum, zengin Rus turistlerle gülecek…

  Bodrum, zengin Rus turistlerle gülecek…

  Baştan bu yana turizmle ilgili şunları yazdık. İngiliz ve Rus turist bizim için önemli. Bunu ekonomik alanda da düşünebiliriz. Rusya’dan yapılan açıklamada bu yıl 5 […]


 • Deprem bölgesinde kutlama yapan mahluklar

  Deprem bölgesinde kutlama yapan mahluklar

  Şarkıcı Leman Sam “…Deprem bölgesinde enkaz önünde davul zurna ile kutlama yapan mahluklar…” demişse ona yakışmamış… ‘7.4 yetmedi mi’ diyen zihniyetten bir farkı olamamış ise eğer! Seçimlerin […]Posted

in

by