Türkiye G-20 Zirvesi Başkanı Oluyor

Türkiye,  bugün  1 Aralık 2014 tarihi itibarıyla G-20 Dönem Başkanlığını üstlenmiştir. Böylece  hem G-20 Maliye Bakanları ve  Merkez Bankası  Başkanları toplantıları, hem de G-20 Liderler Zirvesi  Türkiye’de yapılacaktır. G-20 Başkanlığı Türkiye’nin uluslararası  arenada görünürlüğünü ve etkinliğini artıracak ve kendisini tanıtabilmesine  imkan  sağlayacaktır.

 

Türkiye, şimdiye kadar sadece tek  batılı kuruluş  OECD’de başkanlık yapmıştır.

 

OECD Bakanlar Konseyi  ilk defa 1986 yılında rahmetli Turgut Özal başkanlığında toplanmıştır. Ben o dönemde  Özal’ın OECD Bakanlar Konseyi’ne “başbakan” sıfatıyla başkanlık yapmasını uygun bulmamış ve bu görüşümü zamanın OECD nezdindeki büyükelçisine Planlama Müşaviri sıfatıyla  iletmiştim.

 

Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti’nin “başbakanının” OECD üyelerinin “bakanlarına” başkanlık yapması pek uygun değildi.  Başkanlık yaptığı Konsey, bakanlardan oluşuyordu.

 

Avrupa Birliği’nde Avrupa Birliği Konseyi, Başbakanlar ya da Devlet Başkanları seviyesinde toplanır. Bu Konsey’e bakanlar katılmaz. Oysa Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi bakanlardan oluşur.

Başbakan, ancak başbakanlardan oluşan toplantılara başkanlık yapmalıdır. 23-24 Mayıs 2012 tarihlerinde Paris’te gerçekleşen OECD’nin Bakanlar Konseyi, Özal’dan sonra Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali Babacan başkanlığında toplanmıştır. Bu doğru bir karardır. Çünkü Babacan, Başbakan değildir.

2008 yılı küresel krizinin ardından dönemin ABD Başkanı George Bush’un G-20 ülke liderlerini Washington’a davet etmesiyle G-20 ilk defa 14-15 Kasım 2008 tarihinde devlet ve hükümet başkanları seviyesinde toplanmıştır.

Washington zirvesinde liderler tekrar bir araya gelme kararı almışlar, böylece G-20 daha önceleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanları seviyesinde  yılda iki defa  bir araya gelirken , Washington toplantısında alınan kararla liderler  seviyesinde de toplanmaya başlamıştır.

Daha sonra İngiltere, ABD, Kanada, Güney Kore, Fransa, Meksika, Rusya ve Avustralya zirvelere ev sahipliği yapmıştır. G-20 Devlet Başkanları zirvesi sekizinci defa  Rusya’nın Saint Petersburg  kentinde gerçekleştirmiştir. Türkiye adına tüm toplantılara  Başbakan Erdoğan, dokuzuncu toplantıya  ise Başbakan Ahmet Davutoğlu katılmıştır.

 

G-20 Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşmaktadır. G-20 ülkelerini  Türkiye, İngiltere, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Rusya, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, ABD  ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturmaktadır. (S. Rıdvan Karluk, Uluslararası Kuruluşlar, İstanbul 2014, s. 32.)

 

Liderler zirvesinin gündemini; ekonomik büyümenin desteklenmesi, istihdam yaratılması, küresel ekonominin krizlere karşı dayanıklılığının artırılması, IMF reformu,  Çin – Hindistan ikilisinin IMF’deki  sermayelerinin çoğaltılması,  kar transferlerinin olumsuz etkileri ile vergiden kaçınmak için kullanılan  yöntemlerle mücadele edilmesi oluşturmuştur.    G-20’ye üyesi 19 ülkenin toplam milli geliri dünyada ilk 31’de yer almaktadır. Tayvan, İsviçre, Norveç, Norveç, İran  ve Venezüella ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen farklı sebeplerle  G-20’de bulunmamaktadır. 4 AB ülkesi dışındaki 24 ülke  G-20’de bağımsız olarak değil sadece AB Komisyonu olarak temsil edilmektedir.

 

G-20 ülkeleri dünya ekonomisinin yüzde 85’ini, dünya ticaretinin yüzde 75’ni gerçekleştirmektedir. G-20 ülkelerinin nüfusu dünya nüfusunun üçte ikisi kadardır.

 

Türkiye, 2015’te G-20 çalışmalarına yön vermesi için kendi önceliklerini ortaya koyacaktır. Türkiye’nin orta gelir tuzağından çıkmasını sağlayacak atılımları yapması için G-20 Başkanlığı önemli bir itici güç sağlayacaktır.

 

Gelişmiş ve gelişme yolunda olan ülkeler arasında köprü olmak isteyen Türkiye için G-20 Başkanlığı çok önemli bir fırsattır. Çünkü Türkiye, AB’nin de yer aldığı G-20’nin bir yıllığına sürücü koltuğunda oturacaktır.

 

G-20, 2018 için koyulan küresel büyüme hedeflerine Türkiye’nin önderliğinde yürüyecektir. Ayrıca, başta KOBİ’ler olmak üzere özel sektörün finansmana erişimi ve altyapı yatırımların teşvikini de G-20 gündemine taşıyacaktır.

 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Türkiye’nin öncelikleri arasında en az gelişmiş ülkelerin sorunları, küçük ve orta boy işletmelerin iş yapmalarının desteklenmesi, tüm G-20 ülkelerinde yapısal reformların gerçekleştirilmesi, çok taraflı ticaretin ve yatırımların desteklenmesi gibi alanları saymıştır. Türkiye’nin G-20 dönem başkanlığında ilk defa enerji ve tarım bakanları toplantısı yapılacak ve “enerjiye ulaşım” ve “gıda güvenliği” gibi konuların ele alınacaktır.

 

15-16 Kasım 2014 tarihlerinde Avustralya Brisbane’de bir araya gelen G-20 liderleri Avustralya G-20 Başkanlığı’nın sonuç bildirisini onaylamıştır.

Bildiri’de tüm G-20 ülkelerinin ortak sorunu olan büyüme ve işsizlik konusuna eğilinmiş, liderler yeni iş imkanları yaratacak büyüme ve giderek daha bağımlı hale gelen dünya ekonomisine yön veren küresel kurum ve kuruluşların güçlendirilmesi hedeflerini vurgulamışlardır.

Büyümenin yanında “yoksulluk ve yolsuzluk” ile mücadele, kadınların işgücüne katılım oranının artırılması, genç işsizliğinin azaltılması, vergi sisteminin daha adil olması, enerji verimliliği, iklim değişikliğinin önlenmesi gibi konular da sonuç bildirisinde vurgulanmıştır.
Bu hedeflere ulaşılmasında, yapısal reformların gerçekleştirilmesi, piyasa mekanizmalarının iyileştirilmesi, özel sektörün desteklenmesi, altyapı eksikliklerinin giderilmesi, ticaret ve yatırımların artırılması ve büyümeyi teşvik edecek makro ekonomik politikaların uygulanmasının etkili olacağı belirtilmiştir.

 

G-20 Zirvesi sürdürülebilir ve dengeli büyüme için somut bir hedef belirlemiş ve 2018’e kadar G-20 ülkelerinin toplam GSYH’nın en az yüzde 2 oranında artırılmasını öngörmüştür. Yüzde 2,1’lik bir artışın dünya ekonomisine yaklaşık 2 trilyon dolarlık katkı yapacağı ve milyonlarca iş yaratacağı beklenmektedir.

G-20 çerçevesinde oluşturulan B-20 (özel sektör), L-20 (işgücü), T-20 (düşünce), C-20 (sivil toplum), Y-20 (gençlik) girişimleri de, kamunun yanında, özel sektörün, işçi ve işveren, düşünce ve gençlik kuruluşlarının ve tüm sivil toplum kesiminin uluslararası boyutlarını güçlendirmeleri ve küresel gündeme dahil olmaları açısından dönüştürücü bir deneyime yol açacaktır.
GCU Bulletin, 30 Kasım 2014 tarihli sayısında Türkiye’nin G-20 Başkanı olmasının, Doğu ile Batı, sanayileşmiş ve gelişme yolunda olan ülkeler arasında büyük bir fırsat yaratacağını açıklamıştır. (Having just taken the Chair of the G20, Turkey now has a unique opportunity to fulfill her potential as an important hub providing balance and integration between East and West and between industrialized and developing countries.)

 

Putin’den Önce Kırımoğlu Ankara’da

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında Mayıs 2010’da ihdas edilmiş olan Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin (ÜDİK) 5’nci toplantısı  bugün   Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in eşbaşkanlıklarında, iki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla  düzenlenecek ÜDİK toplantısında, Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınacak, ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren temel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

 

 

Bu önemli toplantı öncesinde   Cumhurbaşkanı   Erdoğan geçen hafta 25 Kasımda Ukrayna Parlamentosu Milletvekili ve Kırım Tatar Türklerinin Lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu’nu, Putin’den önce  Çankaya Köşkü’nde kabul etmiştir ama bir açıklama yapılmamıştır.

Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşı  Kırım Türklerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan beklentisi, Kırım Tatarları üzerindeki baskı ve asimilasyona yönelik politikalara  Avrupa Konseyi üyesi olan  Rusya’nın son vermesini Putin’e iletmesidir.

 

Prof. Dr. Sadık Rıdvan Karluk tarafından

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım. 1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı. 1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim. 1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum. İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim. “Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır. Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü. ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır. Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.