Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına

A N K A R A

Dilekçemin özeti :

A- Hem ‘ VATANA AÇIKÇA İHANET ETME SUÇU ’ nu kesinlikle işlemiş olan; hem de Gayrimeşru yöntemlerle Siirt il seçim kurulu ve YSK’ ca Siirt milletvekili atandıktan ( ilân edildikten ) sonra, “ gayrimeşru 1 nci Recep Tayyip ERDOĞAN hükümetini kurmasına olanak sağlanan “ başta Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, çok sayıdaki AKP’ li; yeterli OY’ u almış olsalar dahi, CUMHURBAŞKANI ve MİLLETVEKİLİ olamazlar. Bu şahıslara yukarda belirttiğim işledikleri çok vahim suçlarından tarafsız ve dürüst yargıç ve savcılardan oluşturulacak özel ihtisas mahkemelerinde yargılanarak temiz belgesi alamadıkları sürece, Yüksek Seçim Kurulu’ nca CUMHURBAŞKANLIĞI ve MİLLETVEKİLLİĞİ MAZBATASI VERİLEMEZ.

O L A Y L A R :

A- 14 Temmuz 2008 tarihi’ nde Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları ile birlikte, İçişleri Bakanlığına ( Beşir ATALAY ) yazılı ve ıslak imzalı dilekçelerimle başvurarak; Recep Tayyip ERDOĞAN başta olmak üzere, bazı AKP’ lilerin: Paul Wolfowitz ile birlikte en üst düzey ABD yetkililerini bizzat teşvik ve tahrik ederek ( ayartarak ) Irak – Süleymaniye’ de konuşlanmış ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞIMIZ mensubu en seçkin subay ve astsubaylarımızı turuncu tulumlar içerisine sokturttuktan sonra, ellerine kelepçe de vurdurtup başlarına ÇUVAL GEÇİRTTİRDİKLERİ’ ni son derecede açık bir lisanla dile getirmiştim. Bahsettiğim ve EK’ te fotokopisini sunduğum bu ıslak imzalı dilekçem; bazı AKP’ lilerin şikâyetçi olmalarından dolayı Ankara Basın Cumhuriyet savcılığı ile birlikte, Ankara 4 ncü Sulh Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 2 nci Ceza dairesinde işlem görmüş ve kesin karara bağlanmıştır.

B- Siirt ilimizde 2003 yılı’ nda yapılan milletvekili seçimi, yeni seçim değil, Y E N İ L E N E N seçimdir. ANAYASA ve YASALAR gereği 2002 Milletvekili genel seçimleri öncesi Nakşibendi tarikatı, iskenderpaşa dergâhı müridi olduğu bilinen, tarikatçı RECEP TAYYİP ERDOĞAN; Milletvekili adayı olabilme şartlarını; hiçbir şekilde taşımadığı için, hiçbir seçim bölgesinden milletvekili adayı yapılamamıştır. 2002 seçimleri ile oluşan TBMM, kendi varlık nedeni olan ve işlemleri tamamlanmış olan 2002 seçimleri hakkında düzenleme yapamaz. Ayrıca 2002 seçimleri ile oluşmuş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin yaptığı yasa ve Anayasa değişikliğinde “ Nakşibendi Tarikatı iskenderpaşa dergâhı müridi; tarikatçı Recep Tayyip ERDOĞAN, Siirt’ te 2003 yılı’ nda yenilenecek 2002 Siirt milletvekili seçiminde, SİİRT AKP milletvekili aday listesinin en başına hiçbir kıstas aranmaksızın paraşütle getirtilip oturtulur “ diyen bir madde var da bizim haberimiz mi yok?

2002 Seçimleri ile oluşan TBMM; Recep Tayyip ERDOĞAN için yapıldığı aşikâr olan ANAYASAL ve YASAL düzenlemeleri yaptıktan sonra ( Recep Tayyip ERDOĞAN’ ı seçilebilir konuma getirdikten sonra ), YENİ SEÇİM KARARI ALARAK, kendisini FESHEDİP yeni seçimlere gitse idi; Recep Tayyip ERDOĞAN’ da, dilediği yerden önce Milletvekili seçilir, akabinde de BAŞBAKAN olabilirdi.

Arzettiğim YASA ve ANAYASA ihlali yöntemiyle kendisine Siirt il seçim kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu’ nca bahşedilmiş olan YOK HÜKMÜNDE’ ki SİİRT MİLLETVEKİLLİĞİ payesi ile, 2003 – 2007 yıılları arasındaki Başbakanlığını’ da o tarihteki MER’İ YASA ve ANAYASA HÜKÜMLERİ GEREĞİ; YOK HÜKMÜNDE ( Gayrimeşru ) kabul etmemiz gerekmektedir.

C- 2002 Genel seçimlerinde YASA ve ANAYASA hükümleri gereği seçimlerde aday olabilme şartlarına hiçbir şekilde haiz olmayan Recep Tayyip ERDOĞAN isimli Nakşibendi tarikatı, İskenderpaşa dergâhı müridini; YSK ve Siirt İl Seçim kurulu hokkabazın şapkasından AKREP ya da YILAN çıkardığı gibi, nasıl SİİRT ili AKP milletvekili aday listesinin en başına PARAŞÜTLE getirterek oturtabilmiştir? Bu işlemin tesisini gerçekleştiren 2002 – 2003 yılları SİİRT İL SEÇİM KURULU başkan ve üyeleri ile birlikte, YÜKSEK SEÇİM KURULU başkan ve üyeleri de telâfisi imkânsız çok büyük YASAL ve ANAYASAL suç işlemişlerdir. Haklarında yasal müeyyidelerin tavizsiz uygulanması gerekmektedir. Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın SİİRT milletvekili yapılması olayı tereddütsüz gayrimeşru bir işlemdir ve YOK HÜKMÜNDEDİR. Siirt milletvekilliği gayrimeşru yöntemlerle kendisine bahşedildiği için de 2003 – 2007 yılları arasındaki başbakanlığı da gayrimeşrudur ve YOK HÜKMÜNDEDİR. Bu dönemde hükümet tasarrufu olarak parlâmentoya sevkederek, parlâmentodan geçirdikleri tüm KANUNLAR – KARARLAR – KARARNAMELER ile birlikte; bu hükümetin yaptığı tüm atamalar ve harcamaların da YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN ( Gayrimeşru ) kabul edilmesi gerekmektedir. Bu nedenden dolayı Recep Tayyip ERDOĞAN ile birlikte 2003 – 2007 yılları arasında görev verdiği tüm bakanlarının YURT İÇİ ve YURT DIŞI’ ndaki menkul ve gayrimenkul hesaplarının tümüne, TC Devleti’ nce el konulmasını arz ve talep ediyorum.

S O N U Ç: Yukarda arzettiğim bilgi ve belgeler ışığında şayet Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabir ise, Recep Tayyip ERDOĞAN’ a ; yüce divan ya da benzeri özel mahkemelerde yukarda arzettiğim işlediği çok çok büyük ölçekli suçlarından yargılanarak beraat edip temiz belgesi alamadığı sürece; seçimden galip ayrılsa dahi, Cumhurbaşkanlığı mazbatası verilemez. Çok anlamlı atasözlerimizden “ KESER DÖNER – SAP DÖNER, GÜN GELİR HESAP DÖNER “ atasözümüzü burada zorunlu olarak tekrarlamak isterim . EN DERİN SAYGILARIMLA.

Pazartesi, 04. Ağustos. 2014 TİMUR EREN

ISLAK İMZA

Adres : Kâzım Yılmaz bulvarı 43/2

Tel : 0543 274 90 22 D A T Ç A / Muğla

Eki ; 3 ( Üç )

1- 10. 01 2013 Tarihi’ nde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verdiğim ve benim kanımca ciddi işlem yaptırılmadığına inandığım yazılı ve ıslak imzalı dilekçeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili sayın HÜSEYİN GÖRÜŞEN’ ce verilen ıslak imzalı belgenin fotokopisi.

2- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, 14. Temmuz. 2008 tarihi’ nde verdiğim ve Ankara basın Cumhuriyet savcılığı – Ankara 4 ncü Sulh Ceza mahkemesi ile Yargıtay 2 nci Ceza Dairesinde işlem gören ve kesin karara bağlanan dilekçem fotokopisi. Bu dilekçemde Recep Tayyip ERDOĞAN ve önde gelen AKP’ lilerin; turuncu tulumlar içerisine sokulduktan sonra, başlarına çuval da geçirilerek ellerine kelepçe takılıp; tercihan SİNCAN kapalı cezaevine tıkılmalarını arz ve talep etmiştim.

3- Yüksek Seçim Kurulu başkanlığına, 20. Mayıs. 2014 tarihi’ nde sunduğum; yazılı ve ıslak imzalı dilekçem’ in fotokopisi.

D A Ğ I T I M

GEREĞİ İÇİN BİLGİ İÇİN

1- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 1- Kara Kuvvetleri Komutanlığı

2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3- Genelkurmay Başkanlığı 3- Hava Kuvvetleri Komutanlığı 4- Jandarma Genel Komutanlığı

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.