Asala Şehidi 42 diplomatımızdan bir bölümü

Tarih
   Şehir / Görev
Adı-Soyadı 27.01.1973
Santa Barbara / Başkonsolos
Mehmet BAYDAR Konsolos
Bahadır DEMİR 22.10.1975
Viyana / Wien / Büyükelçi
Daniş TUNALIGİL 24.10.1975
Paris / Büyükelçi
İsmail EREZ Şoför / Driver
Talip YENER 16.02.1976
Beyrut / Başkatip
Oktar CİRİT 09.06.1977
Vatican City / Büyükelçi
Taha CARIM 02.06.1978
Madrid / Büyükelçi / Elçi
Necla KUNERALP Em.Büyükelçi / Retired Ambassador
Beşir BALCIOĞLU 12.10.1979
Lahey / Büyükelçi Oğlu / Ambassador's Son
Ahmet BENLER 22.12.1979
Paris / Turizm Müşaviri / Tourism Counsellor
Yılmaz ÇOLPAN 31.07.1980
Atina / Athens İdari Ataşe
Galip ÖZMEN Athens / İdari Ataşe Kızı
Neslihan ÖZMEN 17.12.1980
Sydney / Başkonsolos
Şarık ARIYAK Güvenlik Ataşesi
Engin SEVER 04.03.1981
Paris / Çalışma Ataşesi
Reşat MORALI Din Görevlisi
Tecelli ARI 09.06.1981
Cenevre/ Sözleşmeli Sek.
M. Savaş YERGÜZ 24.09.1981
Paris/ Güvenlik Ataşesi
Cemal ÖZEN 28.01.1982
Los Angeles / Başkonsolos
Kemal ARIKAN 08.04.1982
Ottava / Ottawa / Ticaret Müşaviri / Counsellor for Commercial Affairs
Kani GÜNGÖR 04.05.1982
Boston / Fahri Başkonsolos / Honorary Consul General
Orhan GÜNDÜZ 07.06.1982
Lizbon / Lisbon / İdari Ataşe/ Administrative Officer
Erkut AKBAY 27.08.1982
Ottawa / Askeri Ataşe Albay / Military Attache Colonel
Atilla ALTIKAT 09.09.1982
Burgaz / İdari Ataşe / Administrative Attache
Bora SÜELKAN 08.01.1983
Lisbon / İdari Ataşe Eşi / Nadide AKBAY,Administrative Officer's Wife   eşi merhum Erkut AKBAY'ın yaşamını yitirdiği 07.06.1982 tarihli saldırıda yaralanmış ve 08.01.1983 tarihinde yaşamını yitirmiştir.
Nadide AKBAY 09.03.1983
Belgrad / Büyükelçi / Ambassador
Galip BALKAR 14.07.1983
BrükseI / Brussels / İdari Ataşe / Administrative Attache
Dursun AKSOY 27.07.1983
Lisbon / Müsteşar Elçi / Wife of the Counsellor
Cahide MIHÇIOĞLU 28.04.1984
Tahran / Sözleş.Sek. Elçi / Wife of Secre.
Işık YÖNDER 20.06.1984
Viyana / Çalışma Ataşesi
Erdoğan ÖZEN 19.11.1984
Viyana / Uluslararası Memur
Evner ERGUN 07.10.1991
Atina / Basın Ataşesi
Çetin GÖRGÜ 11.12.1993
Bağdat / İdari Ataşe
Çağlar YÜCEL 04.07.1994
Atina / Müsteşar
Haluk SİPAHİOĞLU - turizm
Tarih    Şehir / Görev Adı-Soyadı
27.01.1973 Santa Barbara / Başkonsolos Mehmet BAYDAR
Konsolos Bahadır DEMİR
22.10.1975 Viyana / Wien / Büyükelçi Daniş TUNALIGİL
24.10.1975 Paris / Büyükelçi İsmail EREZ
Şoför / Driver Talip YENER
16.02.1976 Beyrut / Başkatip Oktar CİRİT
09.06.1977 Vatican City / Büyükelçi Taha CARIM
02.06.1978 Madrid / Büyükelçi / Elçi Necla KUNERALP
Em.Büyükelçi / Retired Ambassador Beşir BALCIOĞLU
12.10.1979 Lahey / Büyükelçi Oğlu / Ambassador’s Son Ahmet BENLER
22.12.1979 Paris / Turizm Müşaviri / Tourism Counsellor Yılmaz ÇOLPAN
31.07.1980 Atina / Athens İdari Ataşe Galip ÖZMEN
Athens / İdari Ataşe Kızı Neslihan ÖZMEN
17.12.1980 Sydney / Başkonsolos Şarık ARIYAK
Güvenlik Ataşesi Engin SEVER
04.03.1981 Paris / Çalışma Ataşesi Reşat MORALI
Din Görevlisi Tecelli ARI
09.06.1981 Cenevre/ Sözleşmeli Sek. M. Savaş YERGÜZ
24.09.1981 Paris/ Güvenlik Ataşesi Cemal ÖZEN
28.01.1982 Los Angeles / Başkonsolos Kemal ARIKAN
08.04.1982 Ottava / Ottawa / Ticaret Müşaviri / Counsellor for Commercial Affairs Kani GÜNGÖR
04.05.1982 Boston / Fahri Başkonsolos / Honorary Consul General Orhan GÜNDÜZ
07.06.1982 Lizbon / Lisbon / İdari Ataşe/ Administrative Officer Erkut AKBAY
27.08.1982 Ottawa / Askeri Ataşe Albay / Military Attache Colonel Atilla ALTIKAT
09.09.1982 Burgaz / İdari Ataşe / Administrative Attache Bora SÜELKAN
08.01.1983 Lisbon / İdari Ataşe Eşi / Nadide AKBAY,Administrative Officer’s Wife   eşi merhum Erkut AKBAY’ın yaşamını yitirdiği 07.06.1982 tarihli saldırıda yaralanmış ve 08.01.1983 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Nadide AKBAY
09.03.1983 Belgrad / Büyükelçi / Ambassador Galip BALKAR
14.07.1983 BrükseI / Brussels / İdari Ataşe / Administrative Attache Dursun AKSOY
27.07.1983 Lisbon / Müsteşar Elçi / Wife of the Counsellor Cahide MIHÇIOĞLU
28.04.1984 Tahran / Sözleş.Sek. Elçi / Wife of Secre. Işık YÖNDER
20.06.1984 Viyana / Çalışma Ataşesi Erdoğan ÖZEN
19.11.1984 Viyana / Uluslararası Memur Evner ERGUN
07.10.1991 Atina / Basın Ataşesi Çetin GÖRGÜ
11.12.1993 Bağdat / İdari Ataşe Çağlar YÜCEL
04.07.1994 Atina / Müsteşar Haluk SİPAHİOĞLU
Okumaya devam et  ERMENİSTAN’IN TOPRAK TALEBİ

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir