YurtdiSinda Oy Kullanma Hakkinda Duyuru

Türk toplumunun degerli mensuplari, - megaphone duyuru announcement

Türk toplumunun degerli mensuplari, - megaphone duyuru announcementTürk toplumunun degerli mensuplari,

YurtdiSinda yaSayan vatandaSlarimizin, ülkemizde yapilacak CumhurbaSkani seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamalarinda, bulunduklari ülkelerde açilacak sandiklarda oy kullanabilmelerine iliSkin hazirliklar devam etmektedir. Mevcut aSamada aSagidaki hususlarin dikkate getirilmesinde yarar görülmüStür.

YurtdiSinda yaSayan vatandaSlarimizin seçim döneminde oy kullanabilmeleri için “YurtdiSi Seçmen Kütügü”ne kayitli olmalari gerekmektedir. YurtdiSi Seçmen Kütügü’nde yer almanin tek yolu, yurtiçinde nüfus müdürlüklerine, yurtdiSinda ise konsolosluklarimiza baSvurarak “adres beyani”nda bulunmaktir.

YurtdiSinda yaSayan ve seçmen niteligine sahip olan vatandaSlarimiz, evvelce adres beyaninda bulunmuSlarsa, YurtdiSi Seçmen Kütügü’ne kayitli olup olmadiklarini, Yüksek Seçim Kurulu BaSkanligi’nin internet sitesinden ) kontrol edebilirler.

YurtdiSinda yaSayan ve seçmen niteligini taSimakla birlikte, YurtdiSi Seçmen Kütügü’nde kayitli olmayan vatandaSlarimizin,

1.BaSkonsoloslugumuza Sahsen müracaatla “Adres Beyan Formu” doldurarak,

2.T.C. IçiSleri Bakanligi Nüfus ve VatandaSlik ISleri Genel Müdürlügü’nün internet sitesinden ) indirebilecekleri “YurtdiSinda YaSayan VatandaSlarimiz Için Adres Beyan Formu-B (ön ve arka sayfa)”yi eksiksiz doldurduktan sonra, nüfus cüzdanlarinin önlü/arkali fotokopisiyle birlikte posta yoluyla BaSkonsoloslugumuza göndererek,

3.T.C. IçiSleri Bakanligi Nüfus ve VatandaSlik ISleri Genel Müdürlügü’nün internet sitesinden ) indirebilecekleri “YurtdiSinda YaSayan VatandaSlarimiz Için Adres Beyan Formu-B (ön ve arka sayfa)”yi eksiksiz doldurduktan sonra, nüfus cüzdanlarinin önlü/arkali fotokopisiyle birlikte posta yoluyla IçiSleri Bakanligi Nüfus ve VatandaSlik ISleri Genel Müdürlügüne ya da nüfus kayitlarinin bulundugu Nüfus Müdürlügüne göndererek, adres beyaninda bulunmalari mümkündür.

Saygiyla duyurulur,

T.C. New York BaSkonsoloslugu

Okumaya devam et  ALMANYA SEÇİMLERİNİN KAYBEDENİ TÜRKLER ve TÜRKİYE