LAİK DEVLET ÖZGÜR TOPLUM İÇİN BURADAYIZ!

SON TASLAK

LAİK DEVLET ÖZGÜR TOPLUM İÇİN BURADAYIZ!

KAMUOYUNA DUYURU

(28 Kasım 2013 PERŞEMBE günü ilanı tasarlanmaktadır)

Laik devlet, özgür toplumun temelidir. Laiklik, tarihsel ve anayasal temel ilkelerimizden, yaşamsal değerlerimizden biridir. Şimdi ise, uğruna mücadele vermek zorunda bırakıldığımız alanların en başında gelmektedir.

Mevcut iktidar, önceki gerici partilerden kendisine miras kalan laik devleti yıkma gayretlerine devam etmektedir. Son olarak devlet dairelerinde görev sırasında türban takılması, bir yönetmelik değişikliğiyle serbest bırakılmıştır. Bu girişim anayasal ve yasal zeminden yoksun olduğu için, hemen ardından gündeme ‘TBMM’nde türban’ konusu getirilmiştir. Böylece anayasaya aykırı olan yönetmeliğe, hukuken değilse de fiilen meşruiyet desteği sağlanmıştır.

İktidar sahiplerinin kadın haklarına bakışı, “örtüsüz kadın perdesiz eve benzer; ya satılıktır ya da kiralık” biçimindeki akıl almaz hakaret cümlesiyle özetlenmiş durumdadır. Öğretim sistemine 4+4+4 darbesiyle başlatılan gericileşme, devlet kuruluşu olan okullarda hem kız çocukları hem öğretmenler türbanlanma cenderesine sıkıştırılarak pekiştirilmiştir. Görünüşte dini, gerçekte ise siyasi bir simge olarak kullanılan bu araçla, kamu hizmetinde eşitlik ve tarafsızlık ilkelerinin zemini ortadan kaldırılmıştır.

Gerici zihniyet rengini giderek koyulaştırmakta ve halkın günlük yaşamının baskı altına alınmasına uzanmaktadır. Devlette ve Meclis’te türbanlanma adımlarını, öğrenci yurtlarıyla evlerine ilişkin “kız – erkek yan yana olmaz” biçiminde utanç verici aşağılamalar; öğretimin “kızlı – erkekli yapılmasının yanlış olduğu”, “kent içi otobüslerin kadın- erkek ayırımına göre düzenlenmesi” gibi çağ dışı ve gerici zorlamalar izlemiştir. Anayasa Mahkemesi tarafından “laiklik karşıtı eylemlerin odağı” olarak tescillenmiş iktidar, bu saptamanın ne kadar yerinde olduğunu göstermeye devam etmektedir.

Günlük yaşama baskı, Başbakan’ın bu ve benzeri uygulamalarda “dinimizin emridir” gerekçesini açıkça dile getirmesiyle birlikte kurulmaktadır. İktidar, dünyevi kurallara dayandırılması gereken devlet işlerini, dini gerekçelere dayandırmaya başlamıştır. Gerçekten de yapılmakta olan şey, devlet işlerinin kaynağının siyasetçe yorumlanmış dini buyruklara dayandırılmasıdır. Kimse bu gerçeğin üstünü örtemez; kimse de bunun gözden kaçırılmasına hizmet etmemelidir.

Çağdaş ve ilerici demokratik devletlerde hukuksal düzenlemelerin kaynağı yoruma bağlanmış dini kural ve buyruklar değil, toplumun sosyal ve iktisadi gereksinimleri çerçevesindeki dünyevi kurallardır. Bu, her tür din ve inanç özgürlüğünü güvence altına alan laik devlet ilkesi demektir. Karşı karşıya bulunduğumuz durum ise, Türkiye’yi ihvanlaştırma gayretinden ve anayasal laik devlet ilkesini açıkça ihlal etmekten başka bir anlam taşımamaktadır.

Halkımızın büyük bir bölümü laik devlet ilkesini benimsemiş ve içselleştirmiştir. Böyleyken, halkın siyasal temsilcileriyle kanaat önderlerinin şu ya da bu nedenle yılgınlığa düşmeye, davadan geri durmaya, doğruları savunmaktan vazgeçmeye hakları yoktur. Laik, ilerici, demokratik, özgürlükçü bir Cumhuriyeti savunan siyasal parti ve toplum kesimlerinin “yeni sahte mağduriyetler yaratmama ve bu yöndeki AKP çabalarını boşa çıkarma” gerekçesiyle bu gelişmelere sessiz kalmaları kabul edilemez. Laiklik ilkesinden vazgeçmek gericiliğe teslim olmak demektir; böyle bir teslimiyetin bedeli ise ödenemeyecek kadar büyüktür.

Bizler, din bezirganı iktidar ve siyasetçilerin,

 • hoşgörü kandırmacası ardında toplumun bireylerini “başörtülü bacım – başörtüsüz kadın” veya “dindar nesil – ayyaş nesil” biçiminde ayırıma tabi tutmasını kabul etmeyeceğimizi;

 • dini değerlerimizi siyasi çıkarlarına alet etmelerine göz yummayacağımızı;

 • laik devleti ortadan kaldırmalarına asla rıza göstermeyeceğimizi;

 • ve kim olursa olsun laik ve demokratik Cumhuriyet yerine din devleti kurmaya kalkışanların, halka hesap vermesi için çalışacağımızı

kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

(Soyadı Alfabetik sırayla)

 1. Gürkut ACAR, Antalya Milletvekili

 2. Ahmet ADA, Şair – Yazar

 3. Dilek AKAGÜN YILMAZ, Uşak Milletvekili

 4. Tarık AKAN, Sanatçı

 5. Edip AKBAYRAM, Sanatçı

 6. Alper AKÇAM, Yazar

 7. Zeki ALASYA, Sanatçı

 8. Kemal ANADOL, 23. Dönem Milletvekili

 9. Nurdan ARCA, Sanatçı

 10. Cüneyt ARCAYÜREK, Yazar

 11. Can ATAKLI, Gazeteci

 12. Erendiz ATASÜ, Edebiyatçı – Yazar

 13. Engin AYÇA, Yönetmen

 14. Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER, İzmir Milletvekili

 15. Prof. Dr. Süheyl BATUM, Eskişehir Milletvekili

 16. Nihat BEHRAM, Şair – yazar

 17. Ataol BEHRAMOĞLU, Şair

 18. Salih BOZOK, Akademisyen, İktisatçı

 19. Prof. Dr. Cevat ÇAPAN, Şair – Çevirmen

 20. Ahmet CEMAL, Yazar – Çevirmen

 21. Hulki CEVİZOĞLU, Gazeteci – Yazar

 22. Tansel ÇÖLAŞAN, ADD Genel Başkanı

 23. Murtaza DEMİR, Yazar – Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve 2 Temmuz Vakfı Kurucu Genel Başkanı

 24. Metin DEMİRTAŞ, Şair

 25. Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN, Akademisyen

 26. Necati DOĞRU, Gazeteci – Yazar

 27. Oktay EKŞİ, Gazeteci – İstanbul Milletvekili

 28. Muzaffer İlhan ERDOST, Yazar – TİHAK Genel Başkanı

 29. İlhan Cem ERSEVEN, Araştırmacı – Yazar

 30. Yücel ERTEN, Sanatçı

 31. Metin DEMİRTAŞ, Şair

 32. Mehmet FARAÇ, Gazeteci – Yazar

 33. A. İlhan GÜLEK, Yazar

 34. Şükrü Sina GÜREL, E. Dışişleri Bakanı

 35. Mustafa GÜRKAN, Muğla Baro Başkanı

 36. Ülker İNCE, Çevirmen

 37. Dündar İNCESU, Sanatçı

 38. Zehra İPŞİROĞLU, Akademisyen

 39. Ekrem KAHRAMAN, Ressam

 40. Prof. Dr. Yakup KEPENEK, Akademisyen

 41. Tuğrul KESKİN, Şair

 42. Arif KESKİNER, Yapımcı-Yönetmen-Yazar

 43. Mine KIRIKKANAT, Gazeteci – Yazar

 44. Tevfik KIZGINKAYA, TV Programcısı – Gazeteci

 45. Prof. Dr. Aziz KONUKMAN, GÜ Öğretim Üyesi

 46. Prof. Dr. Esfender KORKMAZ, Akademisyen – Yazar

 47. xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx

 48. Mehmet Şevki KULKULOĞLU, Kayseri Milletvekili

 49. Namık KUYUMCU, Şair – Yazar

 50. Ahmet Levedoğlu

 51. Mustafa MUTLU, Gazeteci – Yazar

 52. Abdullah NEFES, Şair – Yazar

 53. Olcay POYRAZ Sanatçı

 54. Yılmaz ONAY, Yazar – Yönetmen

 55. Onur ÖYMEN, E. Büyükelçi

 56. Celal ÖZCAN, Yazar

 57. Sevgi ÖZEL, Yazar

 58. Abdullah ÖZER, 23. Dönem Milletvekili

 59. Tuncay ÖZKAN, Gazeteci – Yazar

 60. Ali Rıza ÖZTÜRK, Mersin Milletvekili

 61. Prof. Dr. Ahmet SALTIK, Akademisyen

 62. Timur SELÇUK, Müzisyen

 63. Mustafa SELMANPAKOĞLU, CHP Ankara E. İl Başkanı

 64. Seçkin SELVİ, Çevirmen

 65. Senar – Selçuk ÜLGER, Çevirmen

 66. Ali SİRMEN, Gazeteci – Yazar

 67. Sönmez TARGAN, 68’liler Birliği Vakfı Başkanı

 68. Barış TERKOĞLU, Gazeteci

 69. Gülsen TUNCER, Sinema ve Tiyatro Sanatçısı

 70. Salih TURAN (Sali), Ressam

 71. Yavuz TOP, Müzisyen

 72. Merdan YANARDAĞ, Gazeteci – Yazar

 73. Prof. Dr. Tolga YARMAN, Akademisyen

 74. Başar YALTI, Avukat

 75. Işık YENERSU, Sanatçı

 76. Nuri YILDIRIM, E. Büyükelçi

 77. Prof. Dr. Şiir YILMAZ, Akademisyen

 78. Ümit ZİLELİ, Gazeteci – Yazar