TÜRK BUDUR

TÜRK BUDUR - turk bayrak

TÜRK BUDUR

Size; hiç bir yorumda bulunmaksızın bir kitaptan söz edeceğim.
Türk Tarih Kurumu Yayınları arasında da yayınlanan kitabın adı “Medeni Bilgiler”.
Kitabın en önemli özelliklerinden biri, Atatürk’ün bilgi ve direktifleri ile yazılmış olmasının yanında Atatürk’ün el yazılarını taşıması.
Yazımız ekinde orijinali bulunan el yazısında Atatürk şunları söylüyor :
“Bugünkü Türk Milleti siyasi ve içtimai camiası içinde kendilerine Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri ve hatta Lazlık fikri veya Boşnaklık fikri propaganda edilmek istenmiş vatandaş ve milletdaşlarımız vardır. Fakat mazinin istibdat devirleri mahsulü olan bu yanlış tevsimler (adlandırmalar) – bir kaç düşman aleti, mürteci, beyinsizden maada – hiç bir millet ferdi üzerinde teellümden (üzüntüden) başka bir tesir hasıl etmemiştir. Çünkü bu millet efradı da umum Türk camiası gibi aynı müşterek maziye, tarihe, ahlaka, hukuka sahip bulunuyorlar.”
Bu sözlerin hiçbir yoruma ihtiyacı yoktur.
Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ulusal kimlik “Türk Vatandaşlığı”dır.
Yeryüzünün en eski ve yaygın ulusal kimliği Türk’lüktür.
İnsanlığa en fazla katkıda bulunan ulusların başında Türk Kimliği gelir.
Bu bir öğünme veya abartı değil gerçeğin ifadesidir.
Bu gerçeği Atatürk gene kendi el yazısı ile şöyle özetliyor :
“Türk budur. Yıldırımdır. Kasırgadır. Dünyayı aydınlatan güneştir.”
Bu elyazıları bizim size Bayram Armağanımız olsun.
Nereden gelip, nereye gittiğinizi biliniz.

Av.A.Erdem Akyüz
[email protected]