ADIMIZ ANDIMIZDIR

ADIMIZ ANDIMIZDIR - erdem bey11

ADIMIZ ANDIMIZDIR

İlköğretim okullarında okutulan AND’ın kaldırılmasını, yalnızca belli bir söylem, şiir veya marşın kaldırılması olarak tanımlamak büyük ölçüde yanlış olacaktır.
Bu söylem kaynağını; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından, bu uğurda canlarını veren şehit ve gazilerimizin kanlarından, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgelerinden, Anayasa’dan, Yasalardan ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarından almaktadır.
Bu sayılanlar var olduğu sürece devam edecektir.
İlköğretim okullarında derse başlarken toplu olarak söylenen bu sözler; ilke, söylem ve yaş olarak Cumhuriyet ile özdeştir. 80 yıldanberi hiç değişmeyen tümceleri şu şekildedir :

Türküm, doğruyum, çalışkanım.
Yasam; küçüklerimi korumak,
Büyüklerimi saymak,
Yurdumu milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.

Şimdi; “Türküm, doğruyum, çalışkanım” olarak başlayan bu andın kaldırılması için; neresine katılınmadığının, neresinin yanlış ve gereksiz olduğunun açıklanması gerekir.
İnternet hafızası unutmaz. Bundan iki sene önce, tam de bu günlerde “Türküm, doğruyum, çalışkanım” başlığı altında yayınlanan bir yazımda, bu and’ı kaldırma isteklerinden söz etmiştim. Başlık ve isim ile birlikte aranırsa bulunabilir. Demek ki iki sene gibi kısa bir süreçte bu noktaya gelinmiş.
Oysa Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan, Çinli, zenci, Japon, Meksikalı ve hatta Türk ve kürt asıllı 300 milyondan fazla insan, okullarda her güne iftihar ve gururla “Amerika Birleşik Devletlerinin Bayrağına ve o Bayrağın simgelediği Cumhuriyete bağlılık andı içiyorum” diyerek başlamaktadırlar. Değişik ırk ve dinden olan bu insanlar için, -bizdekinin bir benzeri olan- bu and bir ayrımcılık örneği değil, bir birleşme ve bütünleşme timsali olarak kabul edilmekte ve yaşanmaktadır.
And’ımzı en güzel ifade eden şiirlerden biri, sözlerini Behçet Kemal Çağlar’ın yazdığı ve Ahmet Muhtar Ataman tarafından bestelen marştır :

Adımız andımızdır, yoluna can koyarız
Türk olmayı en büyük şeref
En büyük şeref ve şan sayarız.
Türküz, Türküz dedikçe kalbimiz almakta hız
Türk olmayı en büyük şeref
En büyük şeref ve şan sayarız.

Okumaya devam et  Gelelim şu “andımız”a…

Av.A.Erdem Akyüz
[email protected]