ALTERNATİF DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ

Mustafa Kemal Atatürk

ALTERNATİF DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ

Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunlara çözüm getirmek, toplumda huzur ve barışı sağlamak için hazırlandığı ileri sürülen “Demokratikleşme Paketi” hakkında çok şeyler söyleniyor.
Her ne kadar içeriği belli olmasa da hangi konuları kapsayacağı ve nasıl bir demokratikleşme getireceği tartışılıyor.
Bu kadar önemli bir konuda düşünme ve tartışmaların yaşanması da doğaldır. Aksi olsa yani hiçbir tartışma olmasa asıl o zaman şaşırmak ve endişe etmek gerekir.
Paketin içeriği belli olmadan üzerinde konuşulmaması şeklindeki görüşe ise katılmak mümkün değildir. Aslında paketin içeriği belli olmadan hangi konuları kapsayacağı ve nasıl bir demokratikleşme getireceği tartışılmalı ve önerilerde bulunulmalıdır ki, paketi düzenleyecek olanlar bu görüşlerden yararlansınlar ve toplumun çoğunluğu tarafından kabul edilebilen düzgün bir paket meydana çıkabilsin.
İşte bu görüşle biz de alternatif bir demokratikleşme paketi hazırladık.
Demokratikleşme Paketinin Maddeleri :
1.- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının; insanlık camiasının eşit, özgür ve mutlu bireyleri olması, yaşamın her alanında ve özellikle ekonomik, siyasal ve sosyal alanda her türlü haklarının korunması temel amaçtır.
2.- Bu temel amacın değişmez nitelikleri; Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bölünmez birlik ve bütünlüğü, demokratik, laik Atatürk ilke ve devrimleridir.
3.- Ana dil Türkçe’dir. Hiçbir eğitim kurumunda ve kamu kurumunda Türkçe dışında bir dil kullanılamaz.
4.- Yer, bölge, kurum, kişi, basın yayın, kamu ve özel işyerleri isim ve içerikleri Türkçe ve Türk dil kurallarına uygun olacaktır.
5.- Yasama, yürütme ve yargı organlarında, kullanılan her yetkinin karşısında sorumluluk asıldır. Bu kural “ne kadar yetki, o kadar sorumluluk” ilkesi ile özetlenecektir. Her türlü dokunulmazlık ve maddi ve manevi ayrıcalıklar kaldırılacaktır.
6.- Kanun, yönetmelik, genelge ve her türlü karar ve düzenlemeler yukarıdaki ilkelere uygun şekilde düzenlenecek ve uygulanacaktır.
İşte bizim “Alternatif Demokratikleşme Paketi” miz.
Pakette yer almasını istediğiniz konular hakkında sizlerin de görüş, önerileri ve katkılarınızı yazmanızı bekliyoruz.

Okumaya devam et  CIA,MOSSAD VE CEMAAT ESARETİNDE

Av.A.Erdem Akyüz
[email protected]